Türk, Türk'üm diyen ve her yönüyle, her şeyden önce Türkçe konuşandır.
Neden korkacaktı? Türk yurdunda doğmuştu, Kırım'ın güneşinde büyümüştü. Damarlarında ateş gibi sıcak, kırmızı Türk kanı akmıyor muydu? Nice nice saltanatlar gelip geçmişti. Nice zalimler bu memleketi, bu toprağı kemirmişler, kanlara bulamışlardı fakat dinden, haktan, namustan doğan bu Türk milletinin ruhunu hiç kimse; vahşi kara, hiçbir kuvvet kıramamıştı.
Sayfa 210 - Ötüken NeşriyatKitabı okuyor
Reklam
... Mustafa Celaddin Paşa Türkçülüğü ırk meselsi olarak da ele almakta ve bir anlamda modern Türk milliyetçiliğinin babası sayılmaktadır.
SON•
Yaşayarak" yapmak ne yapılırsa, ne yapılacaksa.
Türkiye İş Bankası Kültür YayınlarıKitabı okudu
İnsan Türk olur da, nasıl Kemal Paşa'dan yana olmaz ?
Eski Ortadoğu'nun halklarından Medlerin rahipler sınıfına, büyük adam anlamında Mag deniyordu. Maglerle başları belada olan Yahudiler, kötü kavimlere onların ismini verdiler: Gog ve Magog. Macarlar Mag eri, Moğollar ise Mog oğul olarak adlanıyordu. Ataları Ortadoğu'da yaşayan Türkler, Bu kelimeyi bag olarak korudular. Din adamlarına bakçı, yöneticilerine bag/beg zenginlerine ise bay dediler. Türk din adamı daha sonra bağıcı/büyücü haline geldi. Yunanlılar da Medlerden duydukları Mag kelimesini büyücü olarak Batı'ya götürdüler ve şimdiki Magic kelimesi ortaya çıktı. Türkler bu sözcük ile büyüklüğü ifade ediyorlardı ve büg dediler. İngilizlerin ataları bunu big diye aldılar. Türklerin büyüsü İskoçya'da bug haline geldi. Acaba insanlar eskiden tek bir dilde mi konuşuyorlardı? Ya da sahi, Türklerin aslı nedir, nerededir?..
Reklam
Hakim sınıflar Türk vatanında üstü açık ve üstü örtük imtiyazlarını gizli bir günah olarak bilir.
Gök Türklerin (Türklerin) kendilerinden sonra gelen bütün Türk devlet ve topluluklarına yön verdiği açıkça belli olmaktadır. Aslında, onlardan önce de Türk milleti ve dolayısıyla tarihi vardı. Yine iki kıtada Türk toplulukları farklı adlar altında devlet ve benzeri siyasi kuruluşlar meydana getirmişlerdi. Ama Türk adının, dilinin, kültürünün yabancı devletler tarafından tanınıp yaygın hale gelmesinin gerçekleşmesi tamamen Gök Türkler sayesinde olmuştur. Diğer yandan, aşağı yukarı bütün Türk boylarının bir devlet halinde birleşmesi sağlanmıştır.
"Şapka kanunu 1925 yılı Kasım ayında Meclis'te müzakere (!) olunurken, hürriyet ve insan hakları adına, sadece bir kişi, Milli Mücadele kahramanı Nureddin Paşa, Bursa mebusu olarak, bu kanuna itiraz etmiş ve verdiği bir takrir ile şunları söylemiş; Böyle bir kanunun, Anayasa'daki "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Her Türk hür doğar hür yaşar Şahsi masûniyet, vicdan, tefekkür kelâm, amel, temellük ve tasarruf... hak ve hürriyetleri Türklerin tabii haklarındandır. İşkence, esaret, müsadere memnudur. Hiç bir kimse, hiçbir fedakarlığa zorlanamaz... maddelerine aykırı olduğunu" ileri sürmüştü."
Sayfa 10 - Şule Yayınları | dipnotKitabı okuyor
941 yı­lına kadar da Çin'in kuzeyinde Türk adıyla yaşayan topluklar söz konusu oldu. Ama esas Batı Orta Asya' daki yoğunlaşma Karahanlı, Selçuklu ve Gazneli gibi devletleri, hatta Ön Asya'nın batısına uzanan Osmanlı İmparatorluğu ile ortaya çıktı. Yani doğuda tutunamayan boy gruplarının çoğunluğu batıya doğru kayarak bahsettiğimiz büyük çaplı devlet ve imparatorlukları kurdu. Türk kelimesi de Bizans, Arap ve Fars, Rus ve diğer komşu milletlerin kaynaklarında yaşama fırsatı buldu.
Reklam
Ancak Atatürk'ün hem baba hem de anne tarafından dedeleri birkaç kuşak öncesine kadar bellidir. Aslen bir Türk köyü olan bugünkü Makedonya'nın Kocacık köyündendir.
Birçok kişi ölünün ardından kurban kesme geleneğini uygular. Hayvanlar arı olduklarından gidecekleri yer bellidir. Ölen kişi de bu durumda yolunu kaybetmesin diye kurban kesilen hayvan ona yol arkadaşlığı ederek, göçen kişinin ruhunu gökyüzüne götürür. Eski Türk destanlarında bahsi geçen atıyla birlikte gömülme ritüelinin nedeni budur.
Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarının Harkuk bölgesinde yaptığı operasyon sonucu murted örgüt PKK'nın sözde sorumlularından Sarsar Qadir Rashko isimli terörist İTLAF edildi... Sarı Torbaya koyarlar böyle...
V•
Çeşitli uluslar kendi ulusal ülkülerine sarılarak kendi benliklerini buldular, biz ise şaşkınlık içinde kendi çıkarlarımızı savunamadık ve onlardan ayrı onlara yabancı olduğumuzu ancak aralarından kovulunca anladık.
Türkiye İş Bankası Kültür YayınlarıKitabı okudu
Türk kahvesinde bol köpük tercih edilmesinin nedeni, paranın çağrılmasıyla ilgili yapılan bir sihirle bağlantılıdır. Bol köpük, doğada bol bulut demektir. Bol bulut da bol yağmur, bereket ve can suyudur. Kahvenin köpüğü de bolluğu davet etmek içindir. Köpük fincanın etrafına yayılıyorsa bu paranın daha süratli geleceğini gösterir. Ortada toplanıyorsa, biraz daha zamana ihtiyacı var demektir ve sabır edilmesi icap eder. Aynı davet köpüklü ayranla da yapılır.
1.500 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.