• Başlıyor aksisedası kalbimde
  Karasevdalı günlerimin...
  Ataol Behramoğlu
  Sayfa 417 - Sosyal Yayınları - 6. Basım
 • 165 syf.
  ·10 günde·Puan vermedi
  Elde olan kadının değerli, aldatılan kadının değersiz, sığ, cahil görüldüğü 13 hikaye okudum.
  Fikrimce bu kitap kadınlara karşı yapılmış en büyük hakaret, toplumu ötekileştirmeye itecek güçte.
  Türk toplumunun gelenek ve göreneklerini, ahlak anlayışını asla yansıtmayan tabiri caiz olacaksa özür dileyerek argolaşıyorum (ben her haltı yerim, kimse bana karışamaz!! Fakat her zaman da kadının vermiş olduğu karardan erkek suçlu fikri empoze edilmiş).
  Bir bayan olarak evet özgür kadın fikrinin savunucusuyum fakat bir kadın bilgisiyle, zerafetiyle,atasına ve ülküsüne tutkunluğuyla özgürleşir yoksa her istediğini yapmanın ve bunu "özgürlük" adı altında sunmanın yanılgı olduğu fikrindeyim.
 • Yorgunsun, çünkü mutlu olmayı unuttun.
  Uykun var, çünkü rüyalarında buluyorsun kendini.
  Hayalin yok, çünkü bir hayatın olduğuna inanmıyorsun. Evet doğru tahmin. SEN BİR TÜRK GENCİSİN✋
 • 136 syf.
  ·4 günde·Beğendi·9/10 puan
  Türk edebiyatının ilk romanı özelliğini taşıyan eser, 1872 yılında yayınlanmıştır. Romanın, türünün edebiyatımızda ilk örneği olduğu için olsa gerek, bazı eksiklikleri vardır. Fakat bunun yanında tıpkı yazarı gibi eserin de Türk romancılığına verdiği katkı çok büyüktür. Bir aşk hikâyesini anlatan romanda hem eski Türk hikâyeciliğinden hem de modern romandan orijinal kesitler bulmak mümkündür. Bu yüzden romanı, bir geçiş dönemi eseri kabul etmek de mümkündür. Eser, aynı zamanda kendinden hemen sonra başlayacak Tanzimat dönemi romanını konu ve ileti açısından etkilemiştir.
  Her şeyden önce romanı, kapalı OsmanlI toplumu içinde biranda kadının sorunlarından bahsettiği için incelemek gerekir. Bu noktada romanda dikkat çeken birinci husus"kadın"ın sosyal hayattaki durumudur. Bu yönüyle romanın çoğu yerinde yanlış olan geleneksel yaşam tarzına karşı bir isyan görülmektedir.
  Bu çalışmada roman, günümüz okurunun zorlanmadan anlayabileceği bir yapıya büründürülmeye çalışılmıştır. Kitabın baş tarafına ise romanın ayrıntılı incelenmesi konulmuştur.
 • Atatürk 1904'te Harp Akademisini bitirdiği gün arkadaşlarına, "olanca kaynaklarımızı Türk Anadolu'nun ortasında toplamalıyız" demiştir.
 • Atatürk sömürücülüğü dün olduğu gibi, bugün de devam etmektedir ve bu gidişle yarın da devam edecektir. Öyle sanıyoruz ki, Türk siyasal tarihinde Atatürk kadar sömürülen başka bir önder yoktur. Ve yine öyle sanıyoruz ki, Atatürk sömürücülüğüne en çok üzülen, kemikleri sızlayan o büyük kurtarıcı olsa gerek.
  Asım Aslan
  Sayfa 6 - kişisel yayınları, 1999
 • Sırtımızı kime yaslıyoruz?
  Hiçbir ülkeye yaslayamayacağımız ortada tabii ki ama ben dünyanın hâli için konuşacağım.
  BM qsözde savaşları durdurabilecekti. Onun kurulma nedenlerinden biri de bu. Ama 1945 'ten beri Rusya'da Büyük Feodal Savaş, 1425–1453

  Gül Savaşları (İngiltere), 1455–1485

  Warnin Savaşı (Japonya), 1467-1477

  Sengoku dönemi (Japonya), 1467-1615  

  Kastilya Savaşları, 1475–1479

  Ortaçağ sonrası Avrupa'daki popüler isyanlar

  Alman Köylüler Savaşı, 1524–1525

  Kazak Hanlığı'nda İç Savaş, 1522–1538

  İki Kardeş Savaşı (İnka İmparatorluğu), 1529–1532

  Count's Feud (Danimarka), 1534–1536

  Erken Modern (1550-1800)Düzenle

  Fransız Din Savaşları, 1562–1598

  Marian iç savaşı (İskoçya), 1568–1573

  Zebrzydowski İsyanı (Polonya – Litvanya Topluluğu), 1606–1609

  Shimabara İsyanı (Japonya), 1637-1638

  Üç Krallık Savaşı (İngiltere, İrlanda ve İskoçya), 1639-1651, bir dizi iç savaşı içeriyordu:

  Bazıları iç savaş olan İrlanda Konfederasyon Savaşları .[4]

  İskoçya Üç Krallık Savaşı'nda, bir dereceye kadar bir iç savaş, 1644-1652

  İngiliz İç Savaşı, 1642–1651

  Birinci İngiliz İç Savaşı, 1642–1646

  İkinci İngiliz İç Savaşı, 1648–1649

  Üçüncü İngiliz İç Savaşı, 1650–1651

  Acadian Civil War (Yeni Fransa, şimdi Kanada), 1640–1645

  Fronde (Fransa), 1648-1653

  Lubomirski İsyanı (Polonya – Litvanya Topluluğu), 1665-1666

  Monmouth İsyanı (İngiltere), Mayıs – Temmuz 1685

  Şanlı Devrim (İngiltere), 1688-1689

  İspanyol Mirası Savaşı (İspanyol İmparatorluğu), 1701–1714

  Choctaw İç Savaşı (Kuzey Amerika), 1747-1750

  Pugachev İsyanı (Rusya), 1773-1775 [5]

  Vendée'de Savaş (Fransa), 1793-1804; Fransız Devrim Savaşlarının bir parçası olan Kraliyetçi ve Cumhuriyetçi güçler arasında

  Avustralya sınır savaşları (Avustralya) 1788–1934, bazıları modern dönemde (1800 sonrası) olan Yerli Avustralyalılar ve beyaz yerleşimciler arasında bir dizi iç savaşı içeriyordu:

  Hawkesbury ve Nepean Savaşları, 1795-1816

  Bathurst Savaşı, 1824

  Kara Savaş, 1820'ler-1832

  Modern (1800–1945)Düzenle

  Castle Hill hükümlü isyanı, 1804

  Gutiérrez – Magee Keşif Gezisi (Texas), 1812-1813

  Arjantin İç Savaşları, 1814-1880

  Zulu İç Savaşı, 1817-1819

  Uzun Sefer (Texas), 1819, 1821

  Yunan İç Savaşı, 1824-1825

  Fredon İsyanı (Teksas), 1826-1827

  Liberal Savaşlar (Portekiz), 1828-1834

  Şili İç Savaşı, 1829-1830

  1830 devrimleri ; çok sayıda Avrupa ülkesi, 1830

  Carlist Savaşları (İspanya), 1833-1839, 1846-1849 ve 1872-1876

  Teksas Devrimi 1835-1836

  Ragamuffin Savaşı (Brezilya), 1835-1845

  Chimayó İsyanı (New Mexico), 1837

  Córdova İsyanı (Texas), 1838

  Uruguay İç Savaşı, 1839-1851

  Rio Grande İsyanı, 1840

  Yucatán İsyanı, 1841-1848

  Ayı Bayrağı İsyanı (Kaliforniya), 1846

  Sonderbund Savaşı (İsviçre), Kasım 1847

  1848 Devrimleri ; çok sayıda Avrupa ülkesi, 1848-1849

  1851 Devrimi (Şili)

  Taiping İsyanı (Çin), 1851-1863

  Kanama Kansas (ABD), 1854-1858

  Eureka İsyanı (Avustralya), 1854

  Utah Savaşı (Amerika Birleşik Devletleri), 1857-1858

  Reform Savaşı (Meksika), 1857-1861

  Federal Savaş (Venezuela), 1859-1863

  Amerikan İç Savaşı (ABD), 1861-1865

  Avusturya-Prusya Savaşı (Almanya), 1866

  Klang Savaşı (Malezya); Selangor İç Savaşı olarak da bilinir, 1867-1874

  Boshin Savaşı (Japonya), 1868-1869

  Satsuma İsyanı (Japonya), 1877

  Jementah İç Savaşı (Malezya), 1878

  Kuzey Batı İsyanı (Kanada), 1885

  Park Devrimi (Arjantin), 1890

  Şili İç Savaşı, 1891

  1893 Arjantin Devrimi, 1893

  Canudos Savaşı (Brezilya), 1896-1897

  Muz Savaşları (Orta Amerika), 1898-1934

  Federal Devrim, (Bolivya), 1899

  Boksör İsyanı (Çin), 1899–1901

  Bin Gün Savaşı (Kolombiya), 1899–1902

  Revolución Libertadora (Venezuela), 1901–1903

  1905 Arjantin Devrimi, 1905

  İran Anayasası Devrimi, 1905–1911, İç Savaş 1908'den sonra başladı

  Meksika Devrimi, 1910–1920

  Cankurtaran Dönemi ; Çin'deki bölgesel, taşra ve özel ordular arasındaki iç savaşlar dönemi, 1912-1928

  Rus İç Savaşı, 1917–1921

  Irak-Kürt çatışması, 1918–2003

  Finlandiya İç Savaşı, 1918

  Alman Devrimi, 1918-1919

  Türk Kurtuluş Savaşı İç Cephesi, Ankara Hükûmeti'nin İstanbul Hükûmeti kontrolündeki milis kuvvetlerine ve isyancılara karşı mücadelesi, 1919-1922

  İrlanda İç Savaşı, 1922–1923

  Paraguay İç Savaşı, 1922–1923

  Nikaragua İç Savaşı, 1926–1927

  Cristero Savaşı (Meksika), 1926–1929

  Çin İç Savaşı, 1927–1937, 1945–1949, 1949'dan beri ateşkes

  Brezilya İç Savaşı, (Brezilya), 1932

  Avusturya İç Savaşı, Şubat 1934

  İspanya İç Savaşı, 1936–1939

  Orman Kardeşleri, 1940–1941, 1944–1953

  II. Dünya Savaşı Sırasında Yugoslav İç Savaşı, 1941–1945

  Ukrayna İsyan Ordusu isyanı, 1943–1956

  İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan İç Savaşı 1943–1945

  Revolución Libertadora (Arjantin), 1955

  Polonya'da komünizm karşıtı direniş, 1944–1947 / 1963

  1946 İran krizi, 1945-1946

  Yunan İç Savaşı, 1946–1949

  Paraguay İç Savaşı, 1947

  Romanya komünizm karşıtı direniş hareketi, 1947-1962

  Zorunlu Filistin'de İç Savaş, 1947-1948

  Kosta Rika İç Savaşı, 1948

  Yeosu – Suncheon isyanı, 1948

  Jeju İsyanı, 1948

  La Violencia (Kolombiya), 1948–1958

  Malaya Olağanüstü Hali Malay Federasyonu), 1948–1960

  Myanmar'da iç çatışma, 1948'den beri devam ediyor

  Kore Savaşı, 1950–1952, 1952'den beri ateşkes

  Küba Devrimi, 1953-1959

  Laos İç Savaşı, 1953–1975

  Birinci Sudan İç Savaşı, 1955–1972

  Vietnam Savaşı, 1955-1975

  Kongo Krizi, 1960–1966

  Guatemala İç Savaşı, 1960–1996

  Kuzey Yemen İç Savaşı 1962–1970

  Sarawak Komünist İsyanı (Malezya), 1962–1990

  Nikaragua İç Savaşı, 1962–1990

  Dominik İç Savaşı, 1965

  Rodezya Bush Savaşı, 1965–1980

  Tayland'da komünist isyan (Tayland), 1965-1983

  Kıbrıs İç Savaşı (1963-64 Kıbrıs krizi)

  Kamboçya İç Savaşı, 1967–1975

  Nijerya İç Savaşı, 1967-1970

  Malezya'da komünist isyan (1968–89)

  Sorunlar (Kuzey İrlanda), 1969-1998, aşırılık yanlısı azınlık grupları tarafından devam ettiği düşünülüyor

  Bangladeş Kurtuluş Savaşı (Pakistan), 1971 (Bununla birlikte, savaş resmi bir iç savaş değil, sadece bağımsız Bangladeş devletinin varlığını desteklemeyenlerin bakış açısından.)

  Etiyopya İç Savaşı, 1974–1991

  Lübnan İç Savaşı, 1975–1990

  Mozambik İç Savaşı, 1975–1992

  Angola İç Savaşı, (1961–1974), 1976–2002

  Serbest Aceh Hareketi, 1976–2005

  Sovyet-Afgan Savaşı, içinde / da adlandırılan kısım Afganistan'daki Savaşı (1978-present) 24 Aralık 1979 - 15 Şubat 1989 (Sovyet-Afgan Savaşı 1979-1989 yılları arasında dokuz yıl süren ve Soğuk Savaş parçasıydı ama öyleydi rejimin Sovyetin geri çekilmesinden sonraki üç ila altı ay içinde çökmesi kaçınılmazdır)

  Kurtarıcı İç Savaşı (El Salvador), 1979–1992

  Peru'nun Teröre Karşı Savaşı 1980–1993

  İkinci Sudan İç Savaşı, 1983–2005

  Sri Lanka İç Savaşı, 1983–2009

  Güney Yemen İç Savaşı, 1986

  Afgan İç Savaşı (1989–1992), 15 Şubat 1989 - 30 Nisan 1992 Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan çekildiği iç savaşın devam eden kısmı, Afgan komünist hükümetini aylar sonra Mücahidlere karşı kendini savunmaya bıraktı / Afganistan'da Savaş olarak da bilinir (1978'den beri)

  Birinci Liberya İç Savaşı, 1989–1996

  Ruanda İç Savaşı, 1990–1994

  Casamance Çatışması (Senegal), 1990–2006

  Gürcistan İç Savaşı, 1991–1993

  Sierra Leone İç Savaşı, 1991–2002

  Yugoslav Savaşları, 1991-1999 [6][7][8][9][10]

  Cezayir İç Savaşı, 1991–2002, çatışmalar sürüyor

  Tacikistan'da iç savaş, 1992–1997

  Afgan İç Savaşı (1992–1996), 30 Nisan 1992 - 27 Eylül 1996 Afgan komünist hükümeti Mücahidlere düştüğünde farklı ideoloji, iktidar paylaşımı, Belligerents ve şiddetli çatışmalarda bir artış oldu. / Afganistan'da Savaş olarak da adlandırılır (1978'den beri)

  Burundi İç Savaşı, 1993–2005

  Birinci Yemen İç Savaşı, 1994

  Irak Kürt İç Savaşı, 1994–1997

  Afgan İç Savaşı (1996–2001), 27 Eylül 1996 - 7 Ekim 2001 Taliban, Afgan başkenti Kabil'i ele geçirdi ve Afganistan'da (1978'den beri) Savaş olarak da adlandırılan Afganistan İslam Emirliği'ni kurdu.

  Birinci Kongo Savaşı, 1996–1997

  Kamboçya'daki çatışmalar, 1997

  Nepal İç Savaşı, 1996–2006

  Arnavutluk'ta İsyan, 1997

  Kongo Cumhuriyeti İç Savaşı, 1997–1999

  Gine-Bissau İç Savaşı, 1998–1999

  İkinci Kongo Savaşı, 1998–2003

  Irak'ta Ayaklanma (18 Şubat 1999 - Nisan 1999)

  İkinci Liberya İç Savaşı, 1999–2003

  Birinci Libya İç Savaşı (2011)

  Suriye İç Savaşı (2011 - günümüz)

  Irak İç Savaşı (2014-2017)

  İkinci Libya İç Savaşı (2014 - günümüz)

  İkinci Yemen İç Savaşı (2015 - günümüz)

  Ben şimdi ne diyeyim ne bırakayım?
  BM de bulunan ülkeler bu savaşı çıkarıyorlar. Daha kendi içlerindeki şeytanları engeleyemeyen bir örgüt bizi nasıl koruyacaklar...
  Bu gunlük bu kadar yeter. Yarin sıra başkasını elestirmede. Umarım elestirilerre açıksınızdır ;)