Adam Smith

Yazar 8,8/10 · 27 Oy · 5 kitap · 75 okunma ·  32 beğeni
Çağla, bir alıntı ekledi.
07 Eyl 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Fakirlerin asıl trajedisi beklentilerinin fakirliğidir.

Milletlerin Zenginliği, Adam SmithMilletlerin Zenginliği, Adam Smith
A.rahim Kara, bir alıntı ekledi.
20 Şub 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 6/10 puan

"Ustalar (patronlar), sayıca az olduklarından, aralarında çok daha kolay birleşebilirler. Sonra kanun, onların bu birleşmelerini yasak etmez. Oysa işçilerinkini yasak eder."

Milletlerin Zenginliği, Adam SmithMilletlerin Zenginliği, Adam Smith
ASLI, bir alıntı ekledi.
27 Şub 2016 · Kitabı okumayı düşünüyor

Akşam yemeğimizi soframızda bulmamızın sebebi kasabın,biracının veya fırıncının cömertliğinden değil, onların kendi çıkarlarına olan düşkünlüğündendir.

Milletlerin Zenginliği, Adam SmithMilletlerin Zenginliği, Adam Smith
A.rahim Kara, bir alıntı ekledi.
20 Şub 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 6/10 puan

"Kralların ve bakanların; özel kişilerin ekonomisini gözetmeye kalkışmaları, ihtişam kanunlarıyla yahut yabancı süs ve gösteriş maddelerinin ithalini yasak ederek, bunların masrafını sınırlandırmaları, münasebetsizliğin ve haddini bilmezliğin son kertesidir. Onlar kendileri, hep istisnasız en büyük savurganlardır... Kendi israfları, devleti batırmazsa, uyruklarınınki hiç batırmaz."

Milletlerin Zenginliği, Adam SmithMilletlerin Zenginliği, Adam Smith
A.rahim Kara, bir alıntı ekledi.
 20 Şub 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 6/10 puan

" Her uygar toplulukta, sınıflar arasındaki farkın bir kez iyice yer ettiği her toplulukta, iki ayrı ahlak düzeni ya da sistemi hep aynı zamanda yürürlükte olmuştur. Bunlardan birine, imsakçı ya da sert; ötekine geniş... sistem denilebilir. Birinci sistemi genellikle halk tabakası çok beğenir. Ötekisini, kibar takımı denilenler (genellikle zengin kesim)... daha çok ... benimserler."
" Yoksul bir işçinin tek bir hafta... hovardalık etmesi, çoğu kez bir daha belini doğrultamaması ve umutsuzluğa kapılarak en büyük suçları işlemeye sürüklemesi için yeterlidir."

Milletlerin Zenginliği, Adam SmithMilletlerin Zenginliği, Adam Smith
brnkmlk, bir alıntı ekledi.
12 Nis 21:36 · Kitabı okuyor

Her şeyin gerçek fiyatı, yani elde etmek isteyen kimse için gerçekten pahası, o şeyi edinmenin eziyeti ve zahmetidir.

Milletlerin Zenginliği, Adam SmithMilletlerin Zenginliği, Adam Smith
A.rahim Kara, bir alıntı ekledi.
20 Şub 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 6/10 puan

"Ustalar (patronlar), hep mantığın ve insanlığın emirlerini dinleyecek olsalar, işçilerinin çoğunda emek sarfını kamçılamak değil, çoğu kez hafifletmek ihtiyacını duyarlar."

Milletlerin Zenginliği, Adam SmithMilletlerin Zenginliği, Adam Smith
A.rahim Kara, bir alıntı ekledi.
20 Şub 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 6/10 puan

" VI. Edward zamanında din hamiyeti ile her türlü faiz yasak edilmişti. Ama bütün bu çeşit öteki yasaklar gibi, bunun da yaraya merhem olmadığını, tefecilik belasını azaltacak yerde çoğaltacağını söylerler."

Milletlerin Zenginliği, Adam SmithMilletlerin Zenginliği, Adam Smith
A.rahim Kara, bir alıntı ekledi.
20 Şub 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 6/10 puan

" Kamu yararına ticaret ediyormuş gibi görünenlerden pek hayır gördüğüm olmadı."

Milletlerin Zenginliği, Adam SmithMilletlerin Zenginliği, Adam Smith
Bazen, bir alıntı ekledi.
14 Eyl 2017

devlet mülkiyetin güvenliğini korumak üzre kurulduğu sürece, gerçekte zenginleri yoksullara ya da mülk sahibi olanları mülk sahibi olmayanlara karşı savunmak üzre kurulmuş demektir

Milletlerin Zenginliği, Adam SmithMilletlerin Zenginliği, Adam Smith
brnkmlk, bir alıntı ekledi.
12 Nis 20:55 · Kitabı okuyor

Birbirine hiç benzemeyen seciyedeki kimseler arasında, örneğin bir bilgin ile sokaktaki hamal arasındaki fark, pek öyle yaradılıştan değil, daha çok, alışkanlık, adet ve eğitimden ileri geliyor gibi görünmektedir.

Milletlerin Zenginliği, Adam SmithMilletlerin Zenginliği, Adam Smith
A.rahim Kara, bir alıntı ekledi.
20 Şub 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 6/10 puan

"Kölenin (böyle demem yakışık alırsa) yıpranıp tükenmesini giderip onarmaya dönük ödenekler, çoğu kez, ihmalci bir efendi veya savruk bir idareci eliyle yönetilir. Bağımsız adama gelince; aynı işi görecek olan ödeneği, bağımsız adamın kendisi yönetir. Genel olarak; birincinin idare edilmesinde zenginin tutumuna egemen bulunan düzensizlik kendini gösterir. Yine tabii, ötekinin idaresine, fakirin pek sıkı, pek tutumlu özeni karışır... Bundan ötürü, öyle sanıyorum ki, özgür insanların yaptığı işin, eninde sonunda, kölelerin yaptığından ucuza geldiğini, bütün çağlardaki, bütün milletlerdeki tecrübeler göstermektedir."

Milletlerin Zenginliği, Adam SmithMilletlerin Zenginliği, Adam Smith