merve_gul, bir alıntı ekledi.
28 Mar 21:21 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Alemin Nizamı
Zira hak, değişmeyen gerçektir.

Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 123 - Beka yayınları)Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 123 - Beka yayınları)
merve_gul, bir alıntı ekledi.
24 Mar 00:30 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Alemin Nizamı
... kişi,hevasının emellerinin sevkiyle ile tabiatın derinliklerinde saklı bulunan Haktan uzaklaştığı anda fıtri yapısı ile çatışır.Böyle bir çatışma Allah'ın şeriatının bırakılıp hevaya dayanan bir yaşam biçimi edinildiği ve Tıpkı yaratıcısına boyun eğen Kainat misali, Allah'a mutlak teslimiyetin bulunmadığı durumlarda baş gösterir.

Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 125 - Beka yayınları)Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 125 - Beka yayınları)
Oğuz, bir alıntı ekledi.
30 Oca 16:53 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Madalyon
Alemin bir nizamı var. Atın önüne et, itin önüne ot konulmaz. Bu ''Hududullah''tır. Dünya güzeldir, insana düşen bu güzelliği bozmamak, daha da güzelleştirmektir.

Vatan Yahut İnternet, Mustafa Kutlu (Sayfa 152)Vatan Yahut İnternet, Mustafa Kutlu (Sayfa 152)
'Dilhûn', bir alıntı ekledi.
19 Oca 16:47 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Alemin Nizamı
Hz İbrahim'in (a.s) "kainat üzerinde hangi otorite hakim ise insan hayatı üzerinde de onun hükümran olması gerektiğini" ifade etmesi üzerine şaşkınlıktan dilini yutan Nemrut bu apaçık delil karşısında verecek cevab bulamaz. (Bakara suresi 258. Ayetteki konudan bahşedilmiş.)

Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 138 - Beka Yayıncılık)Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 138 - Beka Yayıncılık)
'Dilhûn', bir alıntı ekledi.
19 Oca 16:04 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Alemin Nizamı
Bütün bir kainatı ve insanı halkedip tüm varlıklar için tayin ettiği kanunlar manzumesi karşısında onu (insanı) da botun eğdiren Allah Teala, yaşamın iradi boyutunun gayr-i iradi boyutu ile uyum içerisinde bulunabilmesi için insanlara bir şeriat indirmiştir.

Demek oluyor ki, şeriat, insanın tabiatı ile varlık bütününe hükmünü geçiren ve bunları birbiriyle uzlaştıran bir kanunlar manzumesinden ibarettir.

Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 133 - Beka Yayıncılık (halkedip: yaratıp))Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 133 - Beka Yayıncılık (halkedip: yaratıp))
'Dilhûn', bir alıntı ekledi.
19 Oca 15:53 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Alemin Nizamı
İnsan biyolojik olarak ister istemez Allah'ın koyduğu tabiat ve kainat kanunlarina bağlıdır.

Bir kere onun varlık sahasına çıkışı, ne kendi arzusuna ve ne de annesiyle babasının isteğine bağlıdır. Bu çıkış tamamen Allah'ın iradesiyle olmuştur. Evet annesiyle babası birleşir; ama embriyo oluşturmak onların elinde değildir. Onu oluşturacak olan AllahuTeala'dır.
...
Velhasıl iradesine bağlı olmaksızın ve seçim hakkı bulunmaksızın Allah'ın koymuş olduğu kanunlar doğrultusunda yaşar.

Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 132 - Beka Yayıncılık, Tercüme: Ertuğrul Özalp, Ömer Hakan Özalp)Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub (Sayfa 132 - Beka Yayıncılık, Tercüme: Ertuğrul Özalp, Ömer Hakan Özalp)

Kitap Uygulaması - Darul Kitap
Ahmed Kalkan
Kur’an Kavram Tefsiri
Konulu Siyer
Makaleler
Müslümanın Akaidi
Müslümanın Müslümanlaşması
Müslümanın Güzeleşmesi
Müslümanın Evlenmesi
Sanat Bilinci

Ali Şeriati
Aydın
Dine Karşı Din
Dinler Tarihi
Hicret Bir İnkılaptır
İslamı Anlamak
Muhammed (sav) Kimdir

Ebubekir Sifil
İslam ve Modern Çağ 1-2-3
Modern Fetvalar Çağdaş Hurafeler
Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi 1-2-3
Çağdaş Dünyada İslamî Duruş
Mezhep Meselesi ve Fıkhî İhtilaflar
Ebubekir Sifil makaleleri, şiirleri, gazete yazıları,dergi yazıları

Fahrettin Yıldız
Allah
Rabb
Hamd
İstiaze
Din Günü
İbadet
Şeytan (İblis-Tağut)
Kuran Aydınlığında Hayatı Doğru Yaşamak

Ferit Aydın
Al-Azminah Fil-Lugah Al-Arabiyya
Al-Lugahwa Ahammİyyatuha
Arapçanın Önemi
Arapça Öğreniyorum
İslam’da İnanç Sistemi
Kendimi Oynadım (Anılar)
Mawaqif İbn Abideen Min Al Sufiyya wa’t,Tasavvuf
Tarikatta Râbıta ve Nakşibendilik
Tekfir Sorunu
En-Naqshabandiyya
Ferit Aydın Makaleleri

Feyzullah Birışık
Allah (cc) ile Dostluk Nasıl Kurulur?
Allah (cc) ile Dostluk
Allah (cc) İnsana Ne Demişti?
Cep Mesaj Kitabı
Niçin Yaratıldın
Esma’ul Hüsna
Yüzde Kaç Müslümanım
Ölüm
Şeytan Bu Kitaba Çok Kızacak

Hayrettin Karaman
Soru-Cevap Makaleler
2006-07 Makaleleri
Dert Söyletir
Dört Risale
Helaller ve Haramlar
Hayatımızdaki İslam
İslam Düşüncesinde Ekonomi, Banka ve Sigorta
İslam Hukuk Tarihi
İslam Hukuku
İslam Işığında Günün Meseleleri
Laik Düzende Dini Yaşamak
Türkiye ve İslamiyet
Yolların Ayrılış Noktasında İslam

Halit Ertuğrul
Kendini Arayan Adam
Düzceli Mehmed
Canan
Ailede ve Okulda Çocuk Eğitimi
Anne-Baba Eğitiminde Yeni Teknikler
Öğretmenlikte Yeni Teknikler
Öğretmenin Başarı Kılavuzu
Aşk Böyle Yaşanır

Hekimoğlu İsmail
Çığ
Güneşi Arayan Adam
Hayata Düşen Dipnotlar
Maznun
Menan Cinleri
Mum
Tanrıların Arabaları Ne Demek
İyiliğin Kaynağı

İbni Kayyim
el-Fevaid
Kalbin İlacı
Medaricus-Salikin
Tariku’l-Hicreteyn
Sabredenler ve Şükredenler
Taklit Risalesi

İbni Teymiyye
Ashab-ı Kiram
Dua ve Tevhid
Dualar ve Zikirler
el-Munteka
Fark
Hapishane Mektupları
Hisbe
İçtihad Risalesi
İhlas ve Tevhid
İman
Kalb Amelleri
Kıyas
Kulluk Risalesi
Kulun Allah’a Yaklaşması
Müslümanların Kafirlerle İlişkileri
Müşkil Ayetlerin Tefsiri
Raful Melam
Sarih Akılla Sahih Naklin Uyusması
Sıratı Mustekim
Takva Risalesi
Tefsir Usulü
Tevhid Risalesi
Vasitiyye Akidesi

İbrahim Tekneci (makaleleri)

İmam Gazali
İhya-ı Ulumid-din
Kalplerin Keşfi
Kimya-yı Saadet
İslam Hukuku
Hak Yolun Esasları
Ölüm-Kabir-Kıyamet
Gençliğe Öğütler
Aldananlar Abidlerin Yolu
Yöneticilere Altın Öğütler
Esma-i Hüsna Şerhi
Hakikate Giden Yol
Kudsi Hadisler
Ledün Risalesi
Tevhid Risalesi
Mürşidü’l-Emîn
İlcamlul-Avam an İlm’il-Kelâm
El-munkizu Min-ad-dalâl

Kul Sadi Yüksel
Kurtuluş Adımları
Çağ ve Ulema
İnsanı İhya
İslam Milleti Olmak
Onlar Gibi
Mü’minlerin Yolu
Cennet Yolcusunun El-kitabı
Tevhidi Bakış Açısı
Muvahhid Şahsiyet
Yeryüzünün Varisleri
Şehadet ve Metin Yüksel
Kelime-i Tevhid Davası
Kırk Emir
Muvahhid Aileyi Kurmak
Muvahhidlerin Akidesi
Selefin İzinde
Tevhid Rasullerin Ortak Çağrısı
Yitirilmiş Emniyet

Mahmut Toptaş
Ahmed Yesevi
El Esma ül Hüsna
Fatiha Suresi
Fatih’in Fetihnamesi
Kanunnamesi
Hz Havva’nın Kızları
İbn-i Haldun
İnsan Enerjisi
İstiklal Marşı
Köleliğin Alfabesi
Küfür Cephesinde Yeni Bir Şey Yok
Makaleleri

Mahmud Esad Coşan
Allah’ın Gazabı ve Rızası
Başarının Prensipleri
Çocuklarla Başbaşa
Doğru İnanç ve Güzel Kulluk
Gayemiz
Güncel Meseleler 1-2
Haccın Faziletleri İncelikleri
Hacı Bektaşı Veli
Haydi Hizmete
Hz Ali (ra.) Efendimizden Vecizeler
İslam’da Eğitimin İncelikleri
İman’ın ve İslam’ın Korunması
İslam Çağrısı
İslam Tasavvuf ve Hayat
Mi’rac
Ramazan ve Takva Eğitimi
Ramazane ve Güzel Ameller
Sosyal Çalışmalarda Organizasyon ve Başarı
Yunus Emre ve Tasavvuf
Zaferin Yolu ve Şartları

Mehmed Alagaş
Rabbani Yol ve Sünnetullah
Dünden Bugüne Şeytan ve Dostları
Şafak Mektupları
Mezar Notları
Şeytanizme Rağmen İslami Uyanış
Aynalar ve İnsanlar
İşaret Yazıları
Din Gerçeği ve İslam
Tevhid ve Şirk
Kişiye Özel
Kur’an’a Yönelirken
Kadının Onuru
Cumaya 5 Kala
İki Fecr Arasında
Tartışılan Sorular
Kimlik Tercihi
Yoldaki Musibetler
Taş
Alnımdakı Işık
Vahdete Yedi Adım
Rahmete Yolculuk
Cumali
Yaşama Fırsatı
Tapusuz Süleyman
Tutsak
Divane
Beklenen Müslümanlar
Yaratılış ve İnsanlık Tarihi 1-2-3

Mevdudi
Tevhid Mücadelesi
Tefhimu’l-Kuran
4 Terim
İşte Davetimiz
Doğum Kontrolü Hareketi ve İslam
Faiz
Günümüzde İslam
Hicap
İslam Davetçilerine
İslami Hareketin ahlaki Esasları
İslami Kavramlar
İslam’ın Anlaşılmasına Doğru
İslam’ın İstikbalinde Talebeler
İslam’ın Temelleri
Kadıyanilik
Modern Çağda İslam’i Meseleler
Cebir ve Kader
Meseleler ve Çözümleri
İslam’da Hükümet

Muhammed Esed
Kur-an Mesajı (Meal)
Tefsiru’l-Mesaj
Yolların Ayrılış Noktasında İslam

Muhammed Hamidullah
İslam Tarihine Giriş
Kur’an-ı Kerim Tarihi
Hz Peygamberin (sav.) Savaşları
Hz Peygamber (sav.) Döneminin Siyasî-İdarî Belgeleri
İslam Hukuku Etütleri
İslam Peygamberi Hayati ve Eseri (3 Bölüm)
İslam’da Devlet İdâresi (3 Bölüm)
İslama Giriş (3 Bölüm)
Kur’an-ı Kerim ile Diğer Semavi Kitapların Karşılaştırmalı Kısa Tarihi

Necip Fazıl Kısakürek
Aynadaki Yalan
Babıali
Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu
Bir Adam Yaratmak
Çile
Çöle İnen Nur
Doğru Yolun Sapık Kolları
Dünya Bir İnkılap Bekliyor
Esselam
İbrahim Ethem
İdeolocya Örgüsü
İhtilal
Moskof
O ve Ben
Peygamber Halkası
Rapor Cilt 1-2
Reis Bey ve Parmaksız Salih
Reşahat Şeyh Safi
Son Devrin Din Mazlumları
Tanrı Kulundan Dinlediklerim
Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar
Tasavvuf Bahçeleri
Vatan Haini Değil, Büyük Vatan Dostu Vahiduddin
Vecdimin Penceresinden
Yeniçeri

Salih Özbey
40 Ayet 40 Hadis (Kırk Ayet Kırk Hadis)
Acıların Hikmeti
Ahlak
Akaid
Alemin ve Ademin Sırları
Çocuk Eğitimi
Din Nasihattır
Esmaü’l-Hüsna
Fıkıh
Her Adem Bir Alemdir
Kelime Meali
Namazın Dili
Peygamberimizin Hayatı
Peygamberler Tarihi
Tefsir 1-2

Seyyid Kutub
Fi Zilali’l-Kur’an
Cihad
İşte İslam
Yahudi ile Savaşımız
Yegane Dünya Düzeni İslam

Takiyyuddin en-Nebhani
İslam Devleti
İslam Şahsiyeti 1-2
İslam’da İktisat Nizamı
İslam’da Yönetim Nizamı
İslami İçtihatler
Tefekkür
İslamda İçtimai Nizam (Bu kitap maalesef açılmıyor)

Ahmet TOMOR Hoca
Kur’andan Bir Nur Fatiha Suresi
Şiirlerle Ölüm ve Ötesi
Melek ve İnsan
Yedi Açıdan Namaz
Angel and Man (İngilizce)

Zeki Soyak
İslam Akaidi
Kırk Hadis
Kuran ve Hadiste Kıssalar Hisseler
Mefkure
Ölçüler ve Dengeler

Yusuf el-Kardavi
Çağdaş Meselelere Fetvalar
Sünneti Anlamada Yöntem
Tevhid Hakikati
Allah’ın Varlığı ve Tevhid
İman ve Hayat
Tekfirde Aşırılık

http://www.mediafire.com/...g3/DarulKitap+v2.rar

Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
10 Tem 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Görülüyor ki Spinoza 'dan Einstein’a kadar gelen başlıca yahudi filozof ve bilginlerinden herbiri, hakikat binası kurma iddiası ile ebedî hakikatlar binasından bir parça koparmışlardır. Spinoza "Kâinat Allah'tan ibarettir. Bunların ikisi bir ve aynı şeydir" derken hür ve yaratıcı olan; âlemin dışnda ve onu aşkın olan Allah inancını red etmiş oluyor. Marx cemiyet olaylarının doğurucusu her zaman madde olmuştur demekle ruhun kuvvetini ve onun yaratcılığını inkâr ediyor. Freud, bütün ruh hallerimizin doğuşunu şuur-dışında gizlenen cinsi isteklerle iştihalara irca ederek, insan ruhunun sefaletlerle reziletlerin çocuğu olduğunu söylüyor. Bütün yüksek ideallerle en temiz ihtirasların kökünü cinsi intihaların bataklığında buluyor. Durkheim, sonsuzluğun yolcusu olan insanı cemiyetin sınırları içerisine kapatıyor ve insan için emel ve ideal, Allah ve ahlak, herşey cemiyet'tir sonucuna ulaşıyor. Hem de böylelikle imanı, cemiyette hakim olan kuvvetlerin esiri yapıyor. Onca namuslu olmak cemiyette cereyan açan kuvvetlere boyun eğmesini bilmektir. İnsanın itaatinin şuuruna sahip bir koyundur. Levy-Bruhl, ferdî ahlâk idealini büsbütün çiğneyerek, vicdan karşısında kaba realitenin mutlak ve sorumsuz, hâkimiyetini ilân ediyor. Vicdanı, içgüdülerin ayakları altında kurban ediyor. Durkheim gibi o da vicdanın yerine cemiyeti koyuyor. Einstein. madde dünyasında mutlak kanunların bulunmadığını, tam bir izafilik içerisinde yaşadığımızı ileri sürmekle kendisine kadar gelen yahudi mütefekkirlerinin inkâr halkasını tamamlamış oluyor.

Dikkat edilirse bunların hepsi mutlak hakikat binasına çeşitli iddialarla saldırmış ve her biri onu bir tarafından yıkmaya çalışmış olmakla beraber hepsinin gayretleri ile sarsılan aynı esaslardır. Bunlar mutlak hakikat, ebedilik,Allah ve ahlâk kavramlarıdır.

Ahlak Nizamı, Nurettin Topçu (Sayfa 208209 - Dergah Yayınları(Epub))Ahlak Nizamı, Nurettin Topçu (Sayfa 208209 - Dergah Yayınları(Epub))