Ayşenur Kuşan, bir alıntı ekledi.
 5 saat önce

Hayatım müddetince hep onu aramış,onu beklemiştim.Bütün dikkatini,bütün varlığını bir noktaya biriktirerek her tarafta bu insanı araştıran,her rast geldiğini bu bakımdan tetkik ede ede adeta marazi bir meleke ve hassasiyet kesp eden hislerimin yanılmasına imkan var mıydı?Bu hisler şimdiye kadar asla hata etmemişlerdi.Bir insan hakkında ilk hükmü onlar verir,sonra aklım,tecrübelerim bunu,ekseriya yanlış olarak,tadil ederdi.Fakat her defasında haklı çıkan gene bu ilk his oluyordu.Hakkında müspet hüküm verdiğim bir insanın zamanla bana fena göründüğü veya bunun aksi olurdu.O zaman kendi kendime 'Demek ilk intibam beni aldatmış!'derdim,lakin bir müddet sonra,-bu müddet kısa veya pek uzun olabilirdi-ilk hükmümün doğruluğunu,bunun üzerinde mantığın,harici tesirlerin veya aldatıcı vak'aların yaptığı değişmelerin yalancı veya geçici olduğunu kabule mecbur kalırdım.

Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali (Sayfa 86)Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali (Sayfa 86)
Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 7 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

— Bu deiiyi mi seyredeceğiz?.. Bırak şunu, kah-
veye gidelim, dedim.
— Dur arkadaş, bekle... Esas seyir, bundan
sonra başlıyacak. Sen burdan kıpırdama... Ben bir
koşu gidip kahvedeki arkadaşları çağırayım...
Seğirtti gitti. Çok geçmedi, beş-on delikanlı top-
laşmışlar, soluya soluya koşarak geldiler. Duvarın
köşesine hep siper olduk. Zübükzâde'nin sırtı bize
dönük olduğundan siperimiz gayet iyi...
— N'olacak? diye Reis'in oğluna soruyoruz.
— Durun durun, bekleyin az, simdik görürsü­
nüz... diyor.
Derken Zübükzâde İbraam Bey, yerinden doğru-
lup, sağ eliyle de yerden bir temannâ çakarak,
— Ve aleykümselâââm Hâkim Bey... diye var se-
siyle bağırmaz mı?
Aman bu ne iş?.. Karşısında kimse yok, herif ha-
vaya selâm veriyor. Zübükzâde'nin evini bilirsiniz.
Karşı sırasında ev mev yok... Yolun karşı yanı, Ka¬
mışlık çayına inen yamaç...
— Kime selâm verir bu herif? dedikse de o, eli¬
ni dudağına götürüp,
— Susun arkadaşlar, bizi duymasın... Seyir baş¬
ladı, arkasını görün... dedi.
Derken Zübükzâde bir daha yekinip,
— Ve aleykümselâââm Reis Bey... diye feryadı
bastı.
— Kimi selâmlıyor yahu? diye sorduk.
Hamza Bey'in oğlu,
— Belediye Reisini selâmlıyor... dedi, babama
selâm verdi, duydunuz ya... Babam yataktan çıkma¬
dı, arkadaş. Bu Zübükzâde evliya olmuş, gözleri du¬
var ötesindekileri, yorgan altındakileri görür.
Zübükzâde, durup durup selâmı basıyor:— Merhaba başkâtip bey... Merhaba... Olur
başkâtip bey... Bir boş vaktim olursa rahatsız ede¬
rim. Güle güle...
Bizi bir gülmedir aldı. Herif göz göregöre ha¬
vayı selâmlıyor.
— Vay müdür bey, sabah şerifin hayır oisun...
İyilik sağlık, seni sormalı. Olur olur, hiç merak etme,
senin o işini halledeceğiz...
Reis'in oğlu,
— Ortaokulun müdürünü selâmladı, dedi.
— Nerden bildin?
— Ben artık alıştım oğlum, selâmını dinliye din¬
liye ben de, Zübükzâde gibi, hayallerini görmeye baş¬
ladım.
Zübükzâde, yerden bir temenna daha çakıp ha¬
vayı bir daha selâmladı:
— Merhabaaa kaymakam bey, merhaba... Ne
var ne yok... Bizde iyilik sağlık... Olur olur... Sen
hiç merak etme o işi... Ankara'ya yazdım, cevabını
bekliyorum .
Zübükzâde İbraam Bey, kasabada adı geçen a¬
dam bırakmadı, hepsinin selâmını aldı, kabul etti.
Demek bizim kasabanın ileri gelenleri, her sabah bu
Zübükzâde'nin kapısı önünden asker bölüğü gibi ge¬
çer, tekmil verip selâm durur.
Neden mi havayı selâmlar? Allah Allah, besbelli
canım... Zübükzâde'nin itibarı yüksek denecek. Bak¬
sana Bey, kasabanın memuru âmiri, ağası eşrafı sa¬
bah sabah kapısının önünden geçiyor. Hepsi de Zü-
bükzâde'yi sayıp ona selâm veriyor. İşte Sağlık Mer-
kezi'nin doktoru geçti, Posta Müdürü geçti, Maarif
Memuru geçti... Selâm vermeyen mi kaldı? «Ve aley-
küm selâââm... » diye karga gibi bağırıyor ki, içerde
karısı, anası, kızkardeşi duysun. Evin sokağa bakanpencerelerinin perdelerini sıkı sıkı kapattırmış. Karı¬
ları, sokak üstündeki odalara sokmaz ki, biri de pen¬
cereden bakıp, Zübükzâde'nin havayı selâmladığını
görsün... Zübükzâde'nin selâm verirken sesini, arka
sokağın evlerinde oturanlar bile duyarlar.
Bey, bu bizim Zübükzâdemiz, böyle bir Zübük-
zâde... Ankara'ya gidip de bilmediği bir otelde kal¬
sa, sabah sabah başını pencereden sokağa sarkıtır,
«Ve aleyküm selâââm, başvekil bey» diye bağırır da,
otelciyi de, oradakileri de başvekilin arkadaşı oldu¬
ğuna inandırır.
Bu Zübükzâde, memleketimizin bir yüzkarası a¬
ma, neylersin bey, bir kere mevcut bulunmuş; atsan
atılmaz, satsan satılmaz. İster istemez çekeceğiz bu
namussuzu. Başka hiçbir umarımız yok...

Zübük, Aziz NesinZübük, Aziz Nesin
Kemal kuşçu, Osmancık'ı inceledi.
 12 saat önce · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Tarık Buğra'nın Osmancık adlı romanı Osmanlı'nın neden Osmanlı imparatorluğu olduğunu yalın ve anlaşılır bir şekilde anlatıyor. Küçük Osmancık'ın kişilik ve karakterinin tabir caizse zaman içerisinde doğru insanların yardımıyla (Şeyh Ede balı, Gökçe bacı vs..) genlerindeki cevheri ortaya çıkarılacak şekilde yoğrulması ile Osman Bey Gazi'ye sonra Osman Han Gazi'ye dönüşmesi. Kitapta da söylendiği gibi bu aslında Osmancık'ın alınyazısıdır. İnsanı gururlandıran, yer yer gülümseten,sonunda hüzünlendiren bir güzel kitaptır Osmancık. Bizim atalarımız, Osmancık soyu neredeyse üç kıtanın önce güvenci sonra övüncü olmuştur.

Gülay, bir alıntı ekledi.
18 Mar 11:54

" 57. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey bayram ziyaretine gelen 27. Alayın yeni komutanı Binbaşı Halis Bey ile tabur komutanlarına:

" Beyler... dedi, İstanbul'u, mahallemi, sokağımı, evimi, eşimi, oğlumu, kızımı çok özledim. Siz burada savaşırken bırakıp izinli gitmeye utanmıştım. Şimdi Mustafa Kemal Bey sayesinde durumumuz iyileşti. Karar verdim. Ben de izne gideceğim"

"- Ne zaman?"

"- Haftaya... Birkaç gün kalsam yeter."

Hüseyin Avni Bey, öğleden sonra Halis Bey'i ziyarete gitmek istiyordu, gidemedi...
Serseri, hain, rezil bir obüs mermisi 57. Alay karargâhına düştü.

57. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni şehit oldu.

Olayı duyan vurulmuşa dönüyordu. Bayram zehir zıkkım oldu. Mustafa Kemâl Çamlıtekke'deydi.
Hüseyin Avni Bey'i ne kadar sevdiğini bilenler acı haberi söyleyip söylememekte kararsız kaldılar. Haberi vermeyi Cevat Abbas Bey üzerine aldı. İçeri girdi. Olayı kekeleyerek açıkladı. Mustafa Kemâl'in yüzüne baktı. Anlamamış ya da inanmamış gibiydi.
Sonra ağır ağır gözleri doldu, taştı, gözyaşları yüzüne akmaya başladı.
Taştan, demirden sanılan, o yorulmaz, uyumaz, acıkmaz, kurşun işlemez komutan ağlıyordu.

Gece 57. Alayın makineli tüfekleri, öfke, gazap, nefret, hınç ve lânet kustu. Makineli Tüfek Bölüğü Komutanı hiç yapmadığı bir şey yapmış, 3. Nolu tüfeğin başına kendi geçmişti.

Karşıdaki siperlerin kum torbalarını delik deşik etti, parçaladı, mazgallarını devirdi. Görünen, kımıldayan, sürünen her gölgeyi biçti. Bağıra bağıra, küfür ede ede, ağlaya ağlaya, namlu kızarana kadar...

Diriliş, Turgut Özakman (Sayfa 527)Diriliş, Turgut Özakman (Sayfa 527)

En çok senin duanı beklerim musallada
Sen kıldır namazımı ,ağlasanda...
O dönülmez ayrılığın başlangıcında,
Ellerini sıtk ile açıp mevlaya,
Sen kıldır namazımı ,ağlasanda...
En çok sevenleri uğurlar yolcusunu,
Naziyi temaşa ede,ede...
Gönül gözlerini açıp maveraya,
Sen kıldır namazımı ağlasanda...
DUA,DUA,DUA
içten mi,içten
Günahlarımı affettirinceye kadar MEVLAYA...

Esra Çelik, bir alıntı ekledi.
15 Mar 21:09 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Gözyaşları ilkin tereddüt ede ede, sonra da çabuk, daha çabuk akıyordu.

Bir Kalbin Ölümü - Mürebbiye, Stefan Zweig (Sayfa 94)Bir Kalbin Ölümü - Mürebbiye, Stefan Zweig (Sayfa 94)
Havva Koç, bir alıntı ekledi.
15 Mar 15:06 · Kitabı okuyor

Ey oğul, Osmancık; şeyhim Ede Balı’nın sana diyecekleri var. Dinle. Eyi dinle. Beni dinlermiş gibi dinle. Deden Süleyman şah’ı dinlermiş gibi dinle

Osmancık, Tarık BuğraOsmancık, Tarık Buğra
zeyneb, bir alıntı ekledi.
14 Mar 20:06 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Bakü; ne güzel bir isim, " dedi ev sahibemiz.
"Büyükbabam koydu. 'Gelecek' anlamına gelen bir kelimenin kısaltması. Bu adı tekrar ede ede Tanrı'yı kandırıp benim için parlak bir gelecek koparabileceğine inanıyordu."

Doğu'nun Limanları, Amin Maalouf (Sayfa 63 - YKY)Doğu'nun Limanları, Amin Maalouf (Sayfa 63 - YKY)
Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
11 Mar 16:29 · Kitabı okuyor · Beğendi

Kilise asırlarca Allah ile iskat ede ede, dinden nefret hummasına tutulan kitleleri komunizmin kucağına attı. Sonuç, Allah ile iskat yerine Allahsızlık ile iskata teslim olmak şeklinde belirdi. Ne var ki, komunizm, iskat zulmünü kutsala fatura etmediğinden, ömrü, engizisyon kadar uzun olmamıştır.

Allah ile Aldatmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 104 - Yeni Boyut Yayıncılık)Allah ile Aldatmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 104 - Yeni Boyut Yayıncılık)

Rızamı, arzumu, hülyamı geç de
Ateş kora döndü ah ede ede
Seni yad ellere söylemezdim de
İsmini bilmeyen feryat incinir..
B. T.