• “Haksızlık etme fırsatını bulan herkes haksızlık eder.”
 • https://youtu.be/hwIN1mx-Fq4

  Çekilip nûr-u hidâyet yine zindân olacak;
  Yine firkat, yine hasret, yine hüsrân olacak.
  Yine sen, yaş yerine kan akıtıp ağla gözüm;
  Çünkü hicrân dolu kalbim yine hicrân olacak.

  "Yine göç var" diye, Mecnûn’a haber verme sakın.
  Yine mâtem, yine zâri, yine efgan olacak.
  Açılan ol gül-ü Tevhid, sararıp solsa gerek;
  Kapanıp Kâbe-i irfan, yine vîrân olacak.

  Haber aldım ki, yarın yâd olacakmış bize yâr;
  Ne büyük yâre ki, kimler buna dermân olacak?
  Bu büyük derd-i elemden kime şekvâ edeyim?
  Işiten nâlemi, hep ben gibi nâlân olacak.

  O, şifâbahş olan envârını sen çeksen eğer,
  Bana kim nur verecek, kim bana Lokmân olacak?
  Temiz pâk nefsin, âb-ı hayatı bu çölün;
  Onu dûr etme ki, her ferd ona reyyân olacak.

  Hele ol nur-u şerifın kime değmişse eğer,
  Küçücük zerre de olsa, meh-i taban olacak.
  Lütufkâr, o keremkâr eli öptükçe benim,
  Bu küçük kalb-i hazînim yine handân olacak.

  Bâb-ı feyzinden ırak olmayı aslâ çekemem,
  Dahi nezrim bu ki, canım sana kurbân olacak.
  Nazarın erse garip başıma, ey nûr-u Hudâ!
  Bugün artık bu hakîr bende de ummân olacak.

  Bu anâsır, yüzüne her ne kadar çekse hicab,
  Yine haksın; buna şâhit yine Kur’ân olacak.
  Kab-ı Kavseyn’den alıp dersim bildim ki ayân,
  O güzel nûr-u bedî’, mânevî sultan olacak.

  Sakınıp, Feyzi-i bîçareye bahs açma bugün;
  Yeni baştan yine şeydâ, yine giryân olacak.

  --Hasan Feyzi Yüreğil Rahmetullahi Aleyh--
 • Allahım, hoşlanmadığını yapmaksızın ve sakındırdığına yaklaşmaksızın, istediğimi elde edebileceğim, sevdiğime kavuşabileceğim, tertemiz bir hayat ver bana. Ölümümü, nuru önünde ve sağında giden kimsenin ölümü gibi kıl. Huzurunda zelil, yarattıklarının yanında aziz kıl beni. Seninle baş başa kaldığım zaman mahviyet nasip et; kullarının arasında ise yücelt. Beni bana muhtaç olmayan kimseye muhtaç etme; Sana karşı yokluk ve muhtaçlığımı artır. Beni düşmanlarımı sevindirecek duruma düşmekten, belaya hedef olmaktan, zillet ve meşakkatten koru.
  Amin
 • EMİNE ŞENLÎKOĞLU:⬇️⬇️⬇️

  ➡️1953 yılında dünyaya geldi. Dokuz yaşında iken ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Daha küçük yaşta hayatı
  sorgulamaya başladı. Bunun için Hristiyanlığı araştırdı. Aynı dönemde kiliselere gitmeye ve İncil'i okumaya
  başladı. Bu inceleme sırasında, İncil'in çelişkilerle dolu olduğunu gördü. Kafası sorular yumağıydı. Sonra
  İslâm'ı incelemeye ve İslâmî tahsil için yoğun bir kurs eğitimine başladı. Yedi yıl süre ile kurslarda Kur'an,
  Arapça, Fıkıh, Akaid gibi İslâmî temel ilimlerle meşgul oldu. Ayrıca, İlahiyat mezunu olan eşi Recep
  Özkan'dan ve özel hocalardan ders aldı.
  İlkokulu dışardan bitirdi. 1985'ten beri Mektup Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yürüten Şenlikoğlu,
  Türkiye'nin çeşitli illerinde ve dış ülkelerde konferanslar verdi. Yazdığı her kitap ardarda baskı yaptı. Halen
  kitapları yoğun bir ilgiyle karşılanmaktadır.
  1993 başı itibariyle GENÇLİĞE HATIRAMDIR serisi:
  Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar, Bize Nasıl Kıydınız?, Burası Cezaevi, İslam'da Erkek, Mahkum
  Duygular (Şiir), Ne Olur İhanet Etme, Ülkemi Arıyorum, Biz Bu Vatanın Nesi Oluyoruz?, Telefonla
  Röportaj, Vicdan Azabı, Ruhumun Penceresi, Kelepçeli Kalemimden, İsimsiz Kitap, Ağlatan Yollar,
  Önce Soru Sorarlar, Sonra Ham İnsanı Koparırlar Dininden, Maria, İnsanlar da Kayar, İdamlık Genç.
  Roman, şiir, hiciv, deneme, makale, anı gibi alanlarda eserler veren Emine Şenlikoğlu'nun iki çocuğu var.
 • Lailahe illallah Cuma’nın sebebiyle, Muhammedün Resullullah gerek yüzün gölgesiyle dünya ve ahiret muradımı ver.

  Melekler duasıyla, Ya vedüdüm, entel maksudum, Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, cennet kapılarını aç, benim günahımdan geç.

  Benim günahım varsada senin gibi halikim var. Muhammed Aleyhisselam dostum var.

  İlahi kabre vardıðım gece lütfeyle, yalnız kaldıðım gece bilmediğimi bildir. Kabrimi nur ile doldur. Kevser şarabına daldır, ulu cemalini göster.

  Gece gündüz yalvarırım sana dünya ve ahiret muradımı ver bana.

  Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammedün Resullullah.

  Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi şahımız var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

  Sırrım sübhanım Allah, derdim dermanım Allah, gafil kuluna gam düşmüş, yetiş imdadımıza ya Muhammed.

  Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, ya Allah, ya Muhammed umarız senden şefaat.

  Lailahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafadır sözüm, ihlas-ı şerif ile yıkadım yüzüm. Ayetele kürsü için sen kabul eyle sözüm.

  Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam dinidir. Dinimin İslam dini olduğuna, yetmiş binin nısfına, mühürledim üstüne.

  Lailahe illallah üç muradım var, biri cennet, bir ırmak diyarını görmek. Aç cemalini göster diyarını.

  Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvarırım sana. Her zaman sana muhtacım, cemalini göster bana.

  Cennetine davet et Allahım kabrimizde rahatlık, sıratta selamet, tatlı canımız sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle.

  Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle.

  Lailahe illallah selalar duası için, Muhammedün Resullullah arşı ala gölgesi için hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

  Elif Allah, Nur Muhammed tez selamet.

  Ya Celil, etme zelil, gönder delil. İlahi Yarabbi hacetimi rahmet deryasını ulaştır, duaya açılan elleri icabete eriştir.

  Allahım senden başka kimsemiz yoktur. Lailahe illallah arşı alaya Muhammedün Resullullah şükür Mevlaya.

  Yarabbi yarabbena her halim malumdur sana, cenneti alada cemalini göster bana.

  Lailahe illallah günahlarımız af eyle, Muhammedün Resullullah makamımı nur eyle.

  İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim.

  Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradını ver gelecek Cuma’ya.

  Lailahe illallah ve cellehü edası ile, Rabbim muradımızı ver melekler duası ile.

  Lailahe illallah kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi, daraltma, senden başka kapı aratma, muhannete muhtaç etme.

  Lailahe illallah imanla sabır, Muhammedün Resullullah azapsız kabir.

  Allahım beni af eyle, her  derdimi def eyle, rızkımızı bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabını muktedir eyle.

  Evvelim Allah, ahirim Allah, kalbimde beytullah Lailahe illallah Muhammedün Resullullah. “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” diyerek çene kapatmak nasip eyle Yarabbi.

  Allahım şeytanın şerrinden, kabirdeki yılanlardan, çıyanlardan, ölümün dehşetinden, kabirin azabından, sıratın zulmetinden muhafaza eyle Allahım.

  Ölümün hayırlısını, üç ayların birisini, Yasinin yarısını okurken ölmeyi nasip eyle Yarabbi.

  Amin.
 • Beni bir gün unutacaksan bir gün bırakıp gideceksen boşuna yorma derdi boş yere mağaramdan çıkarma beni alışkanlıklarımı özellikle yalnızlığa alışkanlığımı kaybettirme boşuna tedirgin etme beni bu sefer geride bir şey bırakmadım tasımı tarağımı topladım geldim neyim var neyim yoksa ortaya döktüm beni bırakırsan sudan çıkmış balığa dönerim
 • Biz düşünüyorsak ve düşünmeye son vermiyorsak, ki buna felsefe yapmak diyoruz, sonunda yanlış düşündüğümüzü anlarız. Şimdiye kadar hepsi yanlış düşündü, hangi adı taşıyor olurlarsa olsunlar, hangi yazıları yazmış olurlarsa olsunlar, ama kendiliklerinden vazgeçmediler demiştim Gambetti'ye, kendi istekleriyle değil, yalnızca doğanın isteğiyle, hastalıkla, delirmeyle, sonunda da ölümle.