• Bir yazar bir kitapta nasıl her şeyi birden anlatabilir? Tek bir olay etrafında okura nasıl aynı anda üç kitap okumuş hissi verebilir? Peki bir kitabın birden fazla konuyu aynı cümlelerle ve aynı kitabın içerisinde işlemesi mümkün müdür? Bir kitabı okuyan ve seven birçok kişinin kitaptan çıkarımları nasıl farklı farklı olabilir? Böyle bir şey mümkün müdür? Eğer yazarı Orhan Pamuk ise, mümkündür.

  Öncelikle Orhan Pamuk'un yaşayan en büyük roman yazarımız olduğunu kabul etmeliyiz. Ona karşı saçma sapan önyargılar beslemek veya yazdıklarından ötürü kin tutmak anlamsızdır. Kaldı ki, böyle bir tutum Orhan Pamuk'a hiçbir şey kaybettirmez. Aksine Orhan Pamuk'tan mahrum kalan bizlere çok şey kaybettirir.

  Yeni Hayat isimli bu kitabı okurken ise, yine diğer Orhan Pamuk kitaplarında olduğu gibi, çok zorlandım. Zira Orhan Pamuk, kendisini okura kolayca teslim eden, yazdıklarını ve düşüncelerini açıkça okurun önüne seren bir yazar değildir. Her kitabında bir gizem, her kitabında hala anlaşılamamış bir takım olaylar vardır. Böyle gizemli bir yazar olmayı da çok sever. Birçok kitabıyla ilgili hala anlaşılamamış sırlar bulunmaktadır. Kendisini çok seven ve hemen hemen tüm kitaplarını okumayı kendilerine bir görev edinen okurların bile üzerinde anlaşamadığı bir takım yazınları vardır. Bu kitap da tam olarak öyle bir kitaptır. Anlaması zor ve kendisini okurun önüne kolayca bırakmayan bir kitaptır. Okurken müthiş bir tat aldığınızı hissedersiniz; ama zaman zaman "ben bu kitabı anlamıyorum" hissine de kapılırsınız. Anladığımı asla iddia etmediğim Yeni Hayat'ı gelin birlikte anlamaya çalışalım.

  Orhan Pamuk, Yeni Hayat isimli bu kitabını, biz "anlayamayan okurlara" kitabı anlamamızda yol gösterici olması için bir alıntı ile açmış. Aslında bu alıntı ile okurun eline bir anahtar vermiş ve kendi romanına dönmüş. O alıntı şudur:

  Novalis: "Aynı masalları dinlemelerine rağmen, ötekiler hiç böyle bir şey yaşamadılar."

  Orhan Pamuk neden böyle bir alıntıyla kitabına başlama ihtiyacı duymuştur? Bu alıntının kitapla ilgili bize yol gösterici olduğu kısım neresidir? Kitapta anlatılanlar bir masal mıdır? Peki masalları dinleyenler kimlerdir? Alıntıdaki "ötekiler"den kasıt kimlerdir? "Böyle bir şey yaşamak" derken ne kast edilmektedir? Aynı masalları dinleyerek büyüyen çocuklar olarak aynı şeyleri yaşamadığımızı veya aynı şeyleri anlamadığımızı mı ifade etmeye çalışmaktadır? İşte tüm bu soruların cevabını verebilmek için kitabı okumak şarttır. Fakat tüm bu sorulara cevap verebilmek için kitabı okumak da yeterli değildir. Hatta defalarca kitabı okumak da yetmeyecektir kanımca.

  "Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti." cümlesi ile başlayan Yeni Hayat isimli bu kitaba, sadece, bir gün bir kitap okuyan ve bütün hayatı değişen, 22 yaşındaki bir gencin romanı olarak bakmak, bana göre oldukça sığ bir bakış açısı olacaktır ve Orhan Pamuk'un zekasına hakaret etmek anlamı taşıyacaktır. Zira Yeni Hayat, bundan çok daha fazlasıdır ve çok daha fazlasını hak etmektedir. Evet, bakıldığında kitapta anlatılan, bir kitabı okuyup hayatı değişen bir mühendislik öğrencisinin başından geçenler gibi görünmektedir; fakat gerçekte Orhan Pamuk'un verdiği mesajlar ve alt metindeki konu bambaşkadır.

  Yeni Hayat, bir yolculuktur, arayıştır, içe dönüştür, öze dönüştür, terk ediştir, geri dönüştür ve hatta ölümdür...

  Kitapta görünen konu, 22 yaşındaki Osman isimli bir mühendislik öğrencisinin, okuduğu kitaptan etkilenerek kitaptaki hayatı araması, kitabın vaat ettiği yeni hayatın peşinden koşması, evini, annesini, okulunu, şehrini geride bırakmasını anlatan bir arayış, yolculuktur. Hatta Osman, kitabın etkisi ile "Canan" isimli bir kıza aşık oluyor. (Gerçi kitabın ilerleyen bölümlerinde Osman, Canan'ın etkisi ile kitaba başladığını kendisine itiraf ederken Orhan Pamuk, okurun gözüne farklı bir bakış açısı da sunuyor.) Böylece Osman, Canan'ın da yönlendirmeleriyle üniversite öğrenciliğinden uzaklaşıyor, İstanbul'dan ayrılıyor, bitip tükenmeyen otobüs yolculuklarına çıkıyor, yolculuktan yolculuğa savruluyor. Yeni bir hayatın arayışında, kitapta vaat edilen hayatı arıyor da arıyor...

  Benim kitapta gördüğüm ikinci konu ise, tasavvuftur. Tasavvuf konusunda bir uzman olduğumu tabii ki iddia edemem. Fakat gördüğüm birkaç sembolik ifade beni bu düşünceye sürükledi. Mesela, kitaptaki karakterlerin isimleri ve Orhan Pamuk tarafından kendilerine yüklenen misyonlar tesadüfen seçilmiş olamaz. Bunun dışında kitapta sürekli "kaza"ların meydana gelmesi ve hissedilen bir "kader" inancı da beni bu düşünceye itti. Kaza ve kadere inanmak, bilindiği üzere, imanın şartlarındandır. Osman sayısız otobüs yolculuklarında bir tasavvuf yolcusu, bir derviş gibi kaza ve kader içinde dolanır durur. Yeni Hayat isimli kitap, Osman'a yeni bir hayat vaat etmektedir. Ayrıca kitapta ismi geçen, Osman, Nahit ve Mehmet aynı kişiler olup Mehmet kendisi olabilmek için Osman'ı öldürür ve uzun yolculuklardan sonra başladığı yere yani kendine, özüne döner/dönüşür. Yani Yeni Hayat kendin olabildiğin, özüne döndüğün, en başa döndüğün bir yolculuktur. Zira "yolculuk", doğu edebiyatında kişinin olgunlaşması ve hakikati bulması için sıkça kullanılan bir semboldür. Orhan Pamuk da kitabın içerisinde sıkça Doğu-Batı romanlarını karşılaştırması ve bir takım örnekler vermesi bundandır. Osman ise kitap boyunca kendi iç dünyasında bir yolculuğa çıkar. Amacı "Canan"a kavuşmaktır. "Canan" ise, mutasavvıfların Allah'a verdikleri isimdir. ("Canan yok ise can gerekmez.")Nasıl ki, bir mutasavvıf, yani maşuk, Canan'ına kavuşmak için ruhunda bir yolculuğa çıkarsa, Osman da aynısını yapar. Kitapta ismi geçen Yeni Hayat isimli o kitap ise, muhtemelen dinlerdeki kutsal kitaplardan biridir.

  Kitapta gördüğüm üçüncü konu ise, Doğu ve Batı arasında sıkışıp kalmış, kimlik arayışındaki Türkiye konusudur. Kitap, 1970’li yılların ortası ile 1990’lı yılların başı arasında geçen 13-14 yıllık bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşen olayları anlatmaktadır. Dolayısıyla kitapta sık sık Doğu-Batı meselesine dair kimlik söylemleri görülmektedir. Orhan Pamuk ise, bu meseleye bir çözüm sunma niyetiyle yaklaşmaktansa, doğu-batı gerilimini tanıyan ve teşhis eden bir tutum sergilemeyi seçmiştir. Bilindiği üzere, batılılaşma hareketleri tarihin hemen hemen her döneminde bu coğrafyada tartışılan ve halen de tartışılmaya devam eden bir konudur. Orhan Pamuk ise, Yeni Hayat'ta, Osman karakterinin yaptığı yolculuklar sırasında gezdiği Anadolu kasabalarını betimlerken, modernleşme, kapitalizm ve batılılaşma hareketinin Türk toplumu ve taşra hayatı üzerine etkilerini resmeder. Bu resmetmeyi ise tamamen tarafsız bir gözle yapar, her iki tarafı da tutma amacı gütmez, modernleşmenin etkilerini yansıtırken eleştirel bir yorum getirme gereği duymadan, sadece var olanı göstermeyi tercih eder. Fakat genel çerçevede bakıldığı takdirde, kitapta farklı karakterlerin söylemleri üzerinden, Batı’dan gelen mekanikleşme, betonlaşma ve yapaylaşmanın; insanların, şehirlerin ve eşyaların ruhlarını öldürdüğü vurgusu yapılır.

  Romanda bahsi geçen ve Osman'ın bütün hayatını değiştiren Yeni Hayat isimli kitabın yazarı Rıfkı Hat karakteridir. Rıfkı Hat, memleketin, ancak Batı’dan alınan yeniliklerin topluma adapte edilmesiyle gelişebileceğini ancak kendi öz kimliğini de kaybetmemesi gerektiğini savunur. 1970'li yıllarda, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki modernleşme politikasının terk edilmesinden memnun değildir. Osman ise böyle bir kimlik arayışı içerisinde yolculuklardan yolculuklara dolaşıp durur.

  İyi bir romandan beklentiniz nedir bilmiyorum; ama bu kitapta hepsinin bulunduğuna emin olabilirsiniz. İçerisinde neler yok ki? Siyah beyaz televizyonlu kahveler, trafik kazaları, siyasi kumpas ve cinayetler, arayışlar, yolculuklar, kendini buluşlar... Hatta Orhan Pamuk bazı yerlerde romanı bırakarak okurla sıcak bir sohbetin içerisine bile giriyor. Daha ne olsun?

  Ayrıca Orhan Pamuk eserlerinin en sevdiğim özelliği de birbirleriyle olan bağlantıları. Orhan Pamuk'un bir kitabını okurken daha önce okuduğunuz bir kitabın karakteri ile karşılaşabiliyorsunuz ve bu hiç sırıtmıyor. Bambaşka bir ülkede sevdiğiniz bir tanıdıkla karşılaşmış hissi uyandırıyor okurun içerisinde. Gidip sarılmak istiyorsunuz o karaktere. İşte Orhan Pamuk böyle bir romancı. Sizi alıp bambaşka diyarlara sürüklüyor ve bir daha eski yerinize dönemiyorsunuz.

  Bütün bunların dışında, edebiyatçıların "büyülü gerçekçilik" olarak ifade ettiği bir tarz da kitaba hakim. Tanıdığım yazarlar içerisinde bu türün en büyük temsilcisi de Hasan Ali Toptaş. Kısaca HAT. Romanda geçen Yeni Hayat isimli, Osman'ın bütün hayatını değiştiren, kitabı yazan kişi de Rıfkı HAT isimli bir karakter. Orhan Pamuk böyle bir şeyi yapmış mıdır, bilemem. Fakat böyle düşüncelerin içerisinde girerek, Orhan Pamuk'un sembolleri arasında paranoyaklaşmış olduğumu kabul edebilirim.
 • KRİZ FALAN DİNLEMEM!!! Tuco Herrera cingen MODE : ON !!

  Bütün alem bir yana ,

  http://i.hizliresim.com/LDV37z.jpg

  SEN bir yana AZİZ "BABA" ..Ardından atıp tutan "SİPASTİK SULTAN"lar var ama YEDİRMEYİZ seni .. Mühimmatımız bol , menzilimiz sınırsız..

  http://i.hizliresim.com/MDnJY6.jpg

  ŞAMPİYON KADRO =))

  http://i.hizliresim.com/aYOEPR.jpg

  Beddualarınızı eksik etmeyin MONÇİÇİLER !!

  Alınanlar :

  AZİZ "BABA"
  Korkudan Korkmak
  Ah Biz Ödlek Aydınlar
  Mahallenin Kısmeti
  Yetmiş Yaşım Merhaba
  Saliha Scheinhardt Mektuplaşmaları (Bozkır Fırtınası)

  Salâh Birsel -Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu
  Salâh Birsel - Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi
  Salâh Birsel - Kahveler Kitabı
  Salâh Birsel - İstanbul - Paris

  Yaşar Kemal - Üç Anadolu Efsanesi
  Yaşar Kemal - Binbir Çiçekli Bahçe
  Yaşar Kemal - Baldaki Tuz

  Kemal Tahir - Devlet Ana
  Kemal Tahir - Körduman
  Kemal Tahir - Yediçınar Yaylası
  Kemal Tahir - Kelleci Memet
  Kemal Tahir - Namuscular

  Cengiz Dağcı - Yurdunu Kaybeden Adam
  Cengiz Dağcı - Ölüm ve Korku Günleri

  Andre Malraux - Büyük Yol

  Atilla Birkiye -80 'lerden 90'a

  Kenzaburo Oe - Kurbanı Beslemek (Üç Uzun Öykü)

  Nikos Kazancakis - Ya Hürriyet Ya Ölüm

  Robert F. Barsky - Noam Chomsky - Bir Muhalifin Yaşamı

  Edith Hamilton - Mitologya

  Erich Maria Remarque - İnsanları Seveceksin
 • Nasıl başlayacağım bilemiyorum. Rasim Özdenören ile bu kitap aracılığıyla tanıştık. Evet ilk okuduğum kitabı. Çok yavaş ilerledi. Açıkçası ben de biraz saldım. Bunun da etkisi var yani. Öncelikle Rasim Özdenören'in tarzını beğenmedimse de anlatımını, dili kullanımını, öyküleme biçimini beğendiğimi söylemeliyim. Mesela kelime seçimlerini çok beğendim. Bazı kelimeler aldı götürdü beni, eskileri hatırlattı. "Aaa bizim oranın kelimeleri ya bunlar." dedirdi bana. "Tağa" "döş" "tiyek" vs Daha aklıma gelmeyen kelimeler de var. Bunları nerden biliyor acep? diye sordum kendime. Sonra baktım ki Maraşlı imiş. Orası da bize (Antep'e) yakın. Kelimelerin akrabalığı ordan geliyor zira.Tarzını neden beğenmedim? Çünkü, öykülerin hepsi din, ölüm,ölü, öbür dünya, erişilemeyen birtakım varlıklar, iskelet, kefen vb şeyler üzerine yazılmış. Bunlar benim tarzım değil. Tarzım olmasa da okurum(her şeyi okumayı seviyorum) ama çok abartılmış geldi bana. Daha önce bunu bir iletiyle dile getirmiştim; kendimi Flash Tv Sırlar Dünyası izler gibi hissettim! Bu sebeplerden defalarca kitabı bırakmak istedim lakin şimdiye kadar hiçbir kitabı yarım bırakmadım. Prensiplerime aykırı. Öyle böyle bitti. Bitince de içimi tuhaf bir duygu kapladı. "Keşke" dedim, "Keşke Rasim hocam bu anlatım şekliyle başka konularda, başka öyküler yazmış olsaydı." Diğer kitapları öyledir belki, bilmiyorum. Ama eğer diğer kitapları farklı ise ben bu kitapla tanışmış olmanın talihsizliğini yaşıyorum şu an. Dedim ya aslında sohbet çok iyiydi de kahveler soğumuştu. Rasim Özdenören ile bir dahaki buluşmamız böyle buruk olmaz umarım
  Sizlere de keyifli okumalar. Dilerim siz yazarınızla sıcak sıcak içersiniz kahvenizi:)
 • "Birbirine umutsuzca benzeyen uzaktaki çıplak dağlar, birbirinden renksiz alçak tepeler, rüzgârın birbirine yakın boyda yığdığı dalgalı kum tepeleri ve bugüne kadar gördüğü her yeri aynı kayıtsızlıkla kavuran tozlu güneşe karşın, ülkesine yaklaştığını, sınıra pek az kaldığını duyumsuyor Akhbar; bunu yolun tanıdık işaretlerinden değil, kalbinin, anısı kendinden bile uzaklaşmış kuytu derinliklerinden biliyor."


  Bir adam girdi bir şehre, şehrine.
  Sınırı aştığında içindeki gurbet duygusunu yitiriceğini, topraklarına kavuşmuş olmanın sevinciyle burukluğunu gidereceğini düşünen bir adam bu adam; girdi şehrine, şehrini yitirdiğini ağzındaki toz tadıyla kabul etti.

  "Cami avluları, uzak kahveler, ağaç altları, sebil gölgeliklerinde sıcağın hafiflemesini beklediği saatler.
  Ağzında aynı tat. Toz. Yalnızca toz."

  Arandı adam. Ailesini, sevdiklerini, anılarını delik deşik ederek ip uçları edinmeye çalıştı.

  Şehir, yorgun adımlarının altında kayıtsızlığını korudu.

  Zaman farklıydı burada, insanlar ölüydü.

  İmgelerini yitirmiş bir yazar zihni gibi durgun...

  Adam, sokaklarda kocasıyla, babasıyla, abisiyle işaretli bedenleri gördü.

  Kadını göremedi, burkanın uçuşan etekleri arasında bir kadının soluk aldığı düşseldi.

  Kadın yüzünü, kadın bedenini unuttu.

  Hepsi aynıydı, bedenleri öylesine törpülenmiş ve gerçeklikleri bulanıklaştırılmıştı ki; kadın neredeydi?

  Annesini, kardeşini, sevgilisini böyle böyle unuttu adam.

  Kadının silindiği dünyada erkek de kendi kendini tüketmişti.
  Kurak bir topraktı artık bastığı.
  Aldığı nefes, yediği yemek, sardığı tütün...

  O kadar cansızdı ki şehir, kendini mezarlığa attı adam.

  "Ölülere yakın olmak, bir biçimde hayata katlanmayı kolaylaştırıyordu."

  Sonra ne mi oldu, ne mi oldu okur?

  Bir arayıştı bu, kayboluşun çığlığı oldu.

  "Burka öteki vatandı."

  "Kendi mağarasına ancak bir burkayla kapanabilirdi. Kaybolmuş ruhunun saklı mağarasına artık kimse giremezdi."

  Evet, bir burkanın içinde kendini kaybetmek istedi adam.

  Kadın gibi ötelenmek istedi.

  ~~

  Okuduğum ilk Murathan Mungan kitabı. Sağlam yere kapak atmışım, kitap bittiğinde içimden geçirdiğim buydu.
  Şiirsel, buruk, kapana kıstıran ve bir yandan acıtıp bir yandan kandıran Çador.

  Ağzımda aynı tat. Toz. Yalnızca toz.
 • Merhabalar Efendim...!!

  Kahveler Hazırsa....! {Ç News} Yayında...!!!!

  Günün Sözü:
  "İnsanlığın iki tür ahlakı vardır: Biri sözünü edip uygulamadığımız, öteki de uygulayıp sözünü etmediğimiz."

  ~Bertrand Russell

  Test ister misiniz Test? İster gibisiniz.. Sizi biraz zorlayacak bir test bırakıyoruz haberlere.. Yoruma sonuçları bekliyoruz.. :))

  Bugün seni yansıtan şarkı hangisi? Yoruma bırak, bizde bilelim bugün nasıl olduğunu.. :)

  [Şimdi; Üç Edebiyat haberi, Üç İnceleme ve Üç Alıntı...!
  Yerli - Yabancı Film önerisi ve Müzik Paylaşımı..!
  Hazırsanız, haydi başlayalım....!]

  ~
  Edebiyat Dünyasından Haberler:
  ~

  Türkiye İş Bankası Türk Edebiyat Klasikleri yayınlamaya başladı demiş ve haberini yapmıştık. O seri den Hüseyin Rahmi Gürpınar incelemesi yapmış KayıpRıhtım. Keyifle okudum. "Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç: Hurafe Kazanlarını Deviren Klasik" Buyrunuz;

  https://kayiprihtim.com/...-deviren-klasik/amp/

  Ve TEST...!!! Dünya'da yasaklanan kitaplara aşina mısın? Değil misin? Biliyorsan çözersin, bilmiyorsan öğrenirsin.. Belki yeni bir şeyler öğrenmek için bu testi çözmelisin.. Sonuçları yoruma bekliyoruz..!!

  http://www.neokuyorum.org/...nmis-kitaplar-testi/

  "Bilim ve Din neden birbirine karşıt gibi görünür?" adlı bir yazı çevirisi yapılmış.. Bir bakın bakalım.. Nedenmiş? :)

  https://dusunbil.com/...karsit-gibi-gorunur/

  ~
  Haberlerimiz bitti... Şimdi sıra günün incelemelerinde;
  ~

  Oğuz Aktürk 'ün -->> #25444906

  Hesna 'nın -->> #27455021

  https://1000kitap.com/violett 'ın -->> #10070427

  ~

  "Özenle ve emek harcanarak yazılmış bu incelemeleri öneriyoruz... Her gün üç inceleme diyoruz.. Bu incelemeler kişisel beğenim karşılığında eklenmiştir..! İyi okumalar...!"

  ~
  İncelemerimiz bitti. Şimdi sırada günün Alıntılarında;
  ~

  Fox Mulder 'un bugün için seçtiği üç alıntı;

  "Felaketten kaçamayız, ama tohum ekebiliriz.
  Bu evrenin çöküşü, tohumların büyümesini engellemeyecektir."

  Kaos'un Kutsal Kitabı, Albert Caraco #17900818

  ~

  "Beni sev
  Hayatımızın bir anlamı olsun.
  ..."

  Çırak Aranıyor - Toplu Şiirler 1, Refik Durbaş #29448562

  ~

  "Bir insanın kendisine zulmedene gülümsemeye mecbur bırakılmasından daha beter bir zulüm olamazdı yeryüzünde."

  Heba, Hasan Ali Toptaş  #25577633

  ~

   "Alıntıların sonlarında ki linklere giderek, asıl alıntı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Desteği ve emeği için Fox Mulder'a Teşekkürlerimizle.."

  ~
  Alıntılarımız bitti. Şimdi sıra Film önerilerimizde;
  ~

  Yerli Film Önerisi (Fox Mulder Tarafından):

  Lütfi Ö. Akad - Kader Böyle İstedi - (1968)

  Detaylar İçin ->>
  http://www.sinematurk.com/...-kader-boyle-istedi/

  Yabancı Film Önerisi:

  Tom McCarthy - Spotlight - (2016)
  (Kesinlikle İzleyin...!!)

  Detaylar İçin ->> http://www.beyazperde.com/filmler/film-222271/

  Yerli filmlerin detayları için genellikle sinemalar.com ve beyazperde.com, yabancı filmler için ise TurkceAltyazi.com'u kullanacağız.. Yerli Filmler Fox Mulder, Yabancılar tarafımca önerilecektir.

  İzlemeyenlere iyi seyirler dileriz...

  ~
  Film Önerilerimiz bitti. Şimdi sıra Günün Şarkısında;
  ~

  https://youtu.be/g1iyJELaEy0 (Safe dizisi giriş müziği.)

  Tuco Herrera "Ramazan dolayısıyla şiddetin dozunu sıfırlayıp sizler için seçti...!!!" =))

  https://www.youtube.com/watch?v=muHv9GLi4yU

  https://www.youtube.com/watch?v=J1qIEfa-2S8

  https://www.youtube.com/watch?v=ufL85FJAgZQ

  ~

  Bizler paylaşımlarımızı yaptık.. Beğenmeniz dileğiyle.. Sizlerin paylaşımlarını da yorumlara bekliyoruz..

  Test Sonuçlarını da paylaşmayı unutmayınız...!!

  Birlikteliğimizin bugün de sonuna gelmiş bulunmaktayız... Yarın görüşmek dileğiyle...!!

  Keyfiniz eksik olmasın..

  Yarın 19 MAYIS Özel Yayını ile sizlerle olacağız...!

  Hergün;
  Üç Edebiyat haberi, Üç İnceleme ve Üç Alıntı...!
  Yerli - Yabancı Film önerisi ve Müzik Paylaşımı..!  ile sizlerleyiz...

  Dolu dolu bir içerik sunduk ve ayrılık vakti geldi...!

  Sağlıcakla kalın....!
 • Merhabalar Efendim....!!!

  Dün buraları cover parçalar ile doldurduk.. Akşama kadarda aktif kaldı ileti.. Paylaşan, beğenen ve yorumlarda bize eşlik eden herkese çok teşekkür ederiz.. Dünün parçaları tek bir YouTube listesi halinde paylaşılacaktır.. Karışık bir sentez olacak, keyfi de orada olsun..! :) Düne ait konu için ->> #29462664

  Kahveler hazırlansın...! {Ç News} Yayında....!!!

  Haberler kısmına sizler için bir test daha bırakıyoruz..!! İkinci Yeniye Ne Kadar Hâkimsiniz? Dürüst olalım hakim değilseniz zor bir test olacak..!! Cevapları yoruma bekliyoruz..! :)

  Günün Sözü:

  "Yalan zeka işidir, dürüstlük ise cesaret. Eğer zekan yetmiyorsa yalan söylemeye, cesaretini kullan da dürüst olmayı dene."

  ~ Victor Hugo

  Evet günün sözüne uygun devam edelim...! Dün Tuco Herrera kendi sayfasında ki şu iletide #29465396 çalıntı inceleme paylaşan https://1000kitap.com/karinna_ 'ı keşfedip yayınladı..! Bunda anormal bir durum var mı? Bu direkt olarak emek hırsızlığıdır. Yazdığımız uzun incelemeler bazen saatler almaktadır. Olmayan bir içeriği oluşturmak kolay değildir. Her gün burada uzun uzun yazıyoruz kolay değil bu işler. Zaman alıyor..! Bunu yapan kişiler insanların hem emeklerini hem de zamanlarını çalıyor. Bu ve benzeri kişileri tespit ettiğinizde bize bildirin. Bizde paylaşalım. İyi niyet aranacak bir durum yok, iletide olduğu gibi kimse duyar kasmasın. Şuan incelemeleri gizlenmiş, silinmiş bir şeyler yapmış. Necip G. 'nın dediğine göre de kendi gibi göstermek istediği profil fotosu da ona ait değil. Sayfasından Özür dileyip tüm incelemeleri silip devam etse kimse bir şey demezdi. Ama öyle bir incelik gösteremedi..! Bu güzel paylaşım alanında EMEK HIRSIZLARINA izin vermeyin..!!

  [Şimdi; Üç Edebiyat haberi, Üç İnceleme ve Üç Alıntı...!
  Yerli - Yabancı Film önerisi ve Müzik Paylaşımı..!
  Hazırsanız, haydi başlayalım....!]

  Toplanın ahali...! Güzel bir haber..! Çevirileri ile sürekli karşımıza çıkan Sabri Gürses’in “Türk Mitolojisi” Kitabı Raflardaki Yerini Aldı..! Kitaba ben bir şans vereceğim.. Detaylar için;  https://kayiprihtim.com/...lardaki-yerini-aldi/

  Ve TEST...!! Hadi bakalım ikinci yeni akımına ne kadar hakimsin...?? http://www.neokuyorum.org/...e-ne-kadar-hakimsin/

  “Hepimiz hayatlarımızı çocukluğumuzdan kalma anıların üzerine inşa ediyoruz; acıyla, kayıpla ve mutlulukla başa çıkmaya çalışıyoruz.”
  Yazar Lavinia Petti ile İrem Uzunhasanoğlu Söyleşisi için buyrunuz; http://www.mevzuedebiyat.com/...cikmaya-calisiyoruz/

   ~

  Haberlerimiz bitti... Şimdi sıra günün incelemelerinde;

  CEYLAN 'ın ->> #24672814

  https://1000kitap.com/lebowski 'ün ->> #27204328

  Mithril / Kamil 'nin ->> #8322656

  "Özenle ve emek harcanarak yazılmış bu incelemeleri öneriyoruz... Her gün üç inceleme diyoruz.. Bu incelemeler kişisel beğenim karşılığında eklenmiştir..! İyi okumalar...!"

  İncelemerimiz bitti. Şimdi sırada günün Alıntılarında;

  Fox Mulder 'un bugün için seçtiği üç alıntı;

  ~

  "Merakımı gideremeden öleceğim. Neden aynı güce sahip daha çok kitap yok? Neden, Neden? Nedir bu yazarların hali? İyi yazar neden bu kadar az?"

  Kaptan Yemeğe Çıktı ve Tayfalar Gemiyi Ele Geçirdi,Charles Bukowski #29479862

  ~

  "Çimdikleyip durma!' dedi kartal, 'Bir tavşan gibi görünsen de bir tavşan gibi korkmana gerek yok. Hafif rüzgârlı, güzel bir sabah. Uçmaktan daha güzel ne olabilir ki?'"

  Hobbit: Resimli, J. R. R. Tolkien #29481104

  ~

  "Az okuyoruz, hattâ hiç okumuyoruz ve galiba hiç de düşünmüyoruz."

  Sahnenin Dışındakiler, Ahmet Hamdi Tanpınar #29481112

  ~

  "Alıntıların sonlarında ki linklere giderek, asıl alıntı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Desteği ve emeği için Fox Mulder'a Teşekkürlerimizle.."

  Alıntılarımız bitti. Şimdi sıra Film önerilerimizde;

  Yerli Film Önerisi (Fox Mulder Tarafından):

  Ahmet Uluçay - Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (2004)

  Detaylar İçin ->>
  http://www.beyazperde.com/filmler/film-186711/

  Yabancı Film Önerisi:

  Denis Villeneuve - Arrival (2016)

  Detaylar İçin ->> http://www.turkcealtyazi.org/mov/2543164/arrival.html

  Yerli filmlerin detayları için genellikle sinemalar.com ve beyazperde.com, yabancı filmler için ise TurkceAltyazi.com'u kullanacağız.. Yerli Filmler Fox Mulder, Yabancılar tarafımca önerilecektir.

  İzlemeyenlere iyi seyirler dileriz...

  Film Önerilerimiz bitti. Şimdi sıra Günün Şarkılarında;

  ~

  The Doors: https://youtu.be/lS-af9Q-zvQ

  Barış Manço: https://youtu.be/f8TZJHuNImc

  Bob Marley: https://youtu.be/-JhwxTen6yA

  ~

  Bizler paylaşımlarımızı yaptık.. Beğenmeniz dileğiyle.. Sizlerin paylaşımlarını da yorumlara bekliyoruz..

  Test Sonuçlarını da paylaşmayı unutmayınız...!!

  Birlikteliğimizin bugün de sonuna gelmiş bulunmaktayız... Yarın görüşmek dileğiyle...!!

  Keyfiniz eksik olmasın..

  Hergün;
  Üç Edebiyat haberi, Üç İnceleme ve Üç Alıntı...!
  Yerli - Yabancı Film önerisi ve Müzik Paylaşımı..!  ile sizlerleyiz...

  Dolu dolu bir içerik sunduk ve ayrılık vakti geldi...!

  Sağlıcakla kalın....!

  {Ç News}
 • Merhabalar Efendim...!!!

  Kahveler hazırlansın...! Biz geldik...!
  {Ç News} Yayında..!

  Yağışlı ve güzel bir Pazartesi... Bizim için bu havaların yeri ayrıdır..! Yayınımıza yeni olarak Film önerilerini de ekledik. Her gün Yerli ve Yabancı olmak üzere iki film önerisi paylaşacağız.. Edebiyat haberleri, incelemeler, alıntılar, testler, müzik ve filmler... İçeriğimiz iyice genişledi..! Bugün de Çok Doluyuz...!!!

  Bugün yapacağımız etkinlikler;

  1- Cover'ı yapılmış şarkıları paylaşacağız yorumlarda. Bizim paylaşımımız yazının sonunda olacak. Cover derken diyeniniz olabilir. Şarkı'nın ilk sahibi dışında farklı kişiler, gruplar vs tarafından kendi tarzlarında yeniden yorumlanması diyebiliriz. Yerli veya yabancı istediğiniz şekilde tür fark etmeksizin yoruma sevdiğiniz cover'ları paylaşabilirsiniz.. Bekliyoruz..!

  2- Test...! Türk Edebiyatından Sinemaya Uyarlanan Eserler'e ne kadar hakimsin...? Bilgini konuştur ve testi çöz.. Test sonucunu yorumda paylaş bizler de öğrenelim..! Bekliyoruz yorumlarınızı..

  Genel açıklamalarımızın ardından başlıyoruz...!

  Günün Sözü:

  "Kaybetmeyi ahlaksız bir teklife tercih et. İlkinin acısı bir an, diğerinin vicdan azabı bir ömür boyu sürer. "

  ~ Kızılderili Atasözü

  Şimdi; Üç Edebiyat haberi, Üç İnceleme ve Üç Alıntı...!
  Yerli - Yabancı Film önerisi ve Müzik Paylaşımı..!
  Hazırsanız, haydi başlayalım....!

  KayıpRıhtım her hafta yeni bir kitap önerisi paylaşıyor. Bizde içlerinden karışık olarak seçerek sizlere ulaştıracağız. Bugünün önerisi  Mark Twain'in " Kral Arthur'un Sarayında Connecticutlı Bir Yankee " kitabı. Ben kitabı alınacaklar listesine ekledim. Detay için buyrunuz;
  https://kayiprihtim.com/...cticutli-bir-yankee/

  Test...!! Türk Edebiyatından Sinemaya Uyarlanan Eserler..? Bakalım ne kadar hakimsiniz bu konuya.. Sonuçları yorumda paylaşmayı unutmayın... Bekliyoruz..!
  http://www.neokuyorum.org/...a-uyarlanan-eserler/

  Aldığım fakat başlayamadığım Drina Köprüsü 'ne inceleme/eleştiri yazısı yazmış MevzuEdebiyat ekibi.. Buyurun gözatın. Güzel bir yazı..
  http://www.mevzuedebiyat.com/drina-koprusu/

  ~

  Haberlerimiz bitti... Şimdi sıra günün incelemelerinde;

  Sergen Özen 'in ->> #20632521

  Zehraca 'nın ->> #25277541

  Oğuz Aktürk 'ün ->> #16950358

  "Özenle ve emek harcanarak yazılmış bu incelemeleri öneriyoruz... Her gün üç inceleme diyoruz.. Bu incelemeler kişisel beğenim karşılığında eklenmiştir..! İyi okumalar...!"

  İncelemerimiz bitti. Şimdi sırada günün Alıntılarında;

  Fox Mulder 'un bugün için seçtiği üç alıntı;

  ~

  "Denizden daha büyük bir görüntü varsa o da gökyüzüdür; gökyüzünden daha büyük görüntüyse insan ruhunun içidir."

  Sefiller, Victor Hugo #29451397

  ~

  "Bazı insanlar böyledir. Diğerlerine göre çok daha kırılgan olurlar. Ölümü sırtlarında bir çanta gibi taşıyıp yorulduklarında önce onu açarlar."

  Az, Hakan Günday #29453793

  ~

  “Gülüyorum, ağlamamak için; aslında ağlamayı da beceremezdim. Gülmeyi de beceremiyorum ya, sadece kafamın içinde gülebiliyorum, orada da kahkahalarım gözyaşlarımdan bile daha acı.”

  Firmin, Sam Savage  #29452169

  ~

   "Alıntıların sonlarında ki linklere giderek, asıl alıntı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Desteği ve emeği için Fox Mulder'a Teşekkürlerimizle.."

  Alıntılarımız bitti. Şimdi sıra Film önerilerimizde;

  Yerli Film Önerisi (Fox Mulder Tarafından):

  Zeki Demirkubuz - C Blok (1994)

  Detaylar İçin ->> http://www.beyazperde.com/filmler/film-187006/

  Yabancı Film Önerisi:

  Luc Besson - Angel-A (2005)

  Detaylar İçin ->> http://www.turkcealtyazi.org/mov/0473753/angel-a.html

  Yerli filmlerin detayları için genellikle sinemalar.com ve beyazperde.com, yabancı filmler için ise TurkceAltyazi.com'u kullanacağız.. Yerli Filmler Fox Mulder, Yabancılar tarafımca önerilecektir.

  İzlemeyenlere iyi seyirler dileriz...

  Film Önerilerimiz bitti. Şimdi sıra Günün Şarkılarında;

  Bugüne özel Cover etkinliğimiz olduğunu söylemiştik. Sevdiğimiz üç Cover ile sizlerleyiz;

  Metallica - Turn The Page (Orijinali: Bob Seger)
  https://youtu.be/dOibtqWo6z4

  Ensiferum - Lady in Black (Orijinali: Uriah Heep)
  https://youtu.be/T7DbZ-C4EMQ

  Daria Stavrovich - Zombie (Orijinali:The Cranberries)
  https://youtu.be/ns0wh3Lp2MA

  Bizler paylaşımlarımızı yaptık.. Beğenmeniz dileğiyle.. Sizlerin paylaşımlarını da yorumlara bekliyoruz..

  Test Sonuçlarını da paylaşmayı unutmayınız...!!

  Birlikteliğimizin bugün de sonuna gelmiş bulunmaktayız... Yarın görüşmek dileğiyle...!!

  Keyfiniz eksik olmasın..

  Hergün;
  Üç Haber, Üç İnceleme, ve Üç Alıntı ile sizlerleyiz...

  (Ek olarak her gün yerli ve yabancı film önerisi ve müzik paylaşımı...)

  Dolu dolu bir içerik sunduk ve ayrılık vakti geldi...!

  Sağlıcakla kalın....!

  {Ç News}