Adı:
Alman İdeolojisi
Baskı tarihi:
Mayıs 2018
Sayfa sayısı:
600
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052283325
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kor Kitap
Baskılar:
Alman İdeolojisi
Alman İdeolojisi
Alman İdeolojisi
Alman İdeolojisi
Alman İdeolojisi, Marx ve Engels'in kendi görüş açılarıyla Alman felsefesinin ideolojik bütün tarzları arasındaki uzlaşmaz farklılığı göstermek üzere, birlikte giriştikleri zorlu bir çalışmanın sonucu olarak doğmuştur.
Marksizmin kuruluşunun ilk yapıtaşları bu çalışma sırasında temele konmuş; materyalist tarih teorisinin ilk ve en geniş açıklaması da burada gerçekleştirilmiştir. 1844 ve 1845 yıllarında Marx'ın ve Engels'in ayrı ayrı sürdürdükleri çalışmalar sırasında ve Alman İdeolojisinden kısa bir süre önce yine bazı bölümlerini birlikte kaleme aldıkları Kutsal Ailede, tarihsel materya¬lizme giden yolu önemli ölçüde açmışlardır. Lenin'in saptamasıyla, Hegelci felsefeden gelerek sosyalizme ulaştıkları aşama burada gerçekleşmiştir.
Alman İdeolojisi ise, artık Komünist Parti Manifestosunu kaleme alacakları olgunluğa ulaş¬tıkları düşünsel birikimi ve teorik bütünleşmeyi ifade etmektedir. Bu bakımdan eser, Marx ve Engels'in eski felsefi görüşleriyle hesaplaşmalarının son noktasıdır.
Ne var ki çalışmanın kaderi, tarihsel materyalizmin kurucusu iki ustanın diğer eserlerinden oldukça farklıdır: Eser, el yazmaları halinde 1932 yılına kadar gün ışığına çıkmayı beklemiştir. Bununla birlikte, Alman İdeolojisi'nin tam metni bugüne dek çok az dilde yayımlanmıştır. Eserin bu tam metni, Türkçeye kazandırılırken Marksizm-Leninizm Enstitüsü tarafından hazırlanan Al¬manca ve İngilizce basımlarından yararlanılmıştır.
128 syf.
·19 günde·10/10
Marksist klasiklerle ikincil kaynaklar üzerinden değil de doğrudan kendilerini okuyarak tanıştığım ilk günden beri, beni her okuduğumda şaşırtan üç şey oluyor. Bunlardan biri, yapılan tespitlerin aradan geçen yüzyıllara rağmen ekseriyetle güncelliğini koruyor olması. İkincisi ve en etkilendiğim, ideolojinin gerçek yaşamı yani hepimizin yaşayıp, görüp, duyup, hissettiği somut olgular üzerine temellenmesi. Bu özelliği sebebiyle Marksizme "gerçek yaşamın felsefesi" diyorum ben. Birçoklarının ütopik olduğuna inanmamızı istediği fikirler aslında yediğimiz ekmeğin fiyatı, oturduğumuz evin kirası, uzun saatler çalıştığımız işin verdiği yorgunluk kadar gerçek zira; bunları değiştirmeyi hedef alıyor. Beni her okuduğumda şaşırtan son şey ise bu kadar somut ve hayatın içinden gelen bir felsefenin aynı zamanda nasıl bu kadar derin ve incelikli olabildiği. Sözü fazla uzatmayayım, Alman İdeolojisi'ni okurken bunların hepsini yine hissettim. Paylaşmak istediğim birçok alıntı olsa da favorimi, yukarıda saydığım her üç unsuru da barındıranlar arasından seçiyorum:
"Bize göre komünizm, ne yaratılması gereken bir durum, ne de gerçeğin kendisine göre düzenlenmek zorunda olacağı bir ülküdür. Biz, bugünkü durumu ortadan kaldıran gerçek harekete komünizm diyoruz. Bu hareketin koşulları, fiilen var olan öncüllerden doğarlar."
120 syf.
·3 günde·Beğendi·8/10
Bu kitap aslında marksizmin özünü kavramamız için çok önemli bir eserdir.Kitapta genel anlamda materyalist felsefeden,sınıflardan,mülkiyet biçimlerinden bahsedilir.Aynı zamanda Marx bu eserinde Feuerbach gibi alman filozoflarını idealist ve soyut düşüncelerinden dolayı eleştirmiştir.
94 syf.
·Beğendi·7/10
Kitabın tamamı farklı bir yayınevinden yayınlandı. Onun okunması daha tamamlayıcı olacaktır. Materyalizm konusunda boşta kaldığı düşünülen bilgiler yeni yayında tamamlanmış durumda.
94 syf.
·Beğendi·10/10
Marx dönemi Alman tarih anlayışına Marx ve Engels'ten sistemli bir eleştiri.
“İnsanların varlığını belirleyen bilinçleri değil, bilinçlerini belirleyen yaşamlarıdır.”
Karl Marx
Sayfa 47 - Sol Yayınları
komünist için sorun, mevcut dünyayı devrimci bir biçimde değiştirmek, bulmuş olduğu duruma hücum etmek ve onu pratik olarak değiştirmektir..
Maddi üretim araçlarını elinde bulunduran sınıf, aynı zamanda, zihinsel üretimin araçlarını da elinde bulundurmaktadır.
Yaşamı belirleyen bilinç değil, tersine bilinci belirleyen yaşamdır.
Karl Marx
Sayfa 25 - Sol Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Alman İdeolojisi
Baskı tarihi:
Mayıs 2018
Sayfa sayısı:
600
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052283325
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kor Kitap
Baskılar:
Alman İdeolojisi
Alman İdeolojisi
Alman İdeolojisi
Alman İdeolojisi
Alman İdeolojisi, Marx ve Engels'in kendi görüş açılarıyla Alman felsefesinin ideolojik bütün tarzları arasındaki uzlaşmaz farklılığı göstermek üzere, birlikte giriştikleri zorlu bir çalışmanın sonucu olarak doğmuştur.
Marksizmin kuruluşunun ilk yapıtaşları bu çalışma sırasında temele konmuş; materyalist tarih teorisinin ilk ve en geniş açıklaması da burada gerçekleştirilmiştir. 1844 ve 1845 yıllarında Marx'ın ve Engels'in ayrı ayrı sürdürdükleri çalışmalar sırasında ve Alman İdeolojisinden kısa bir süre önce yine bazı bölümlerini birlikte kaleme aldıkları Kutsal Ailede, tarihsel materya¬lizme giden yolu önemli ölçüde açmışlardır. Lenin'in saptamasıyla, Hegelci felsefeden gelerek sosyalizme ulaştıkları aşama burada gerçekleşmiştir.
Alman İdeolojisi ise, artık Komünist Parti Manifestosunu kaleme alacakları olgunluğa ulaş¬tıkları düşünsel birikimi ve teorik bütünleşmeyi ifade etmektedir. Bu bakımdan eser, Marx ve Engels'in eski felsefi görüşleriyle hesaplaşmalarının son noktasıdır.
Ne var ki çalışmanın kaderi, tarihsel materyalizmin kurucusu iki ustanın diğer eserlerinden oldukça farklıdır: Eser, el yazmaları halinde 1932 yılına kadar gün ışığına çıkmayı beklemiştir. Bununla birlikte, Alman İdeolojisi'nin tam metni bugüne dek çok az dilde yayımlanmıştır. Eserin bu tam metni, Türkçeye kazandırılırken Marksizm-Leninizm Enstitüsü tarafından hazırlanan Al¬manca ve İngilizce basımlarından yararlanılmıştır.

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0