Adı:
Eril Tahakküm
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
160
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055809980
Kitabın türü:
Çeviri:
Bediz Yılmaz
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bağlam Yayıncılık
Erkek veya kadın olarak, kavramaya çalıştığımız nesnenin içinde yer alarak, eril düzenin tarihsel yapılarını algılama ve değerlendirmenin bilinçsiz şemaları biçiminde bünyemize katmış durumdayız; bu nedenle de, eril tahakkümü düşünürken, kendileri de tahakkümün ürünü olan düşünme biçimlerine başvurma riskini taşıyoruz. Bu döngüden kurtulmayı umut edebilmemizin tek koşulu, bilimsel nesnelleştirme konusunu nesnelleştirmek için pratik bir strateji geliştirebilmek. Burada benimseyeceğimiz bu strateji "anlama kategorileri"ni -ya da, Durkheim'in isimlendirdiği şekliyle, dünyayı inşa ettiğimiz "sınıflandırma biçimleri"ni (ancak, bu dünyanın ürünleri oldukları için, fark edilmez olmalarına rağmen bunlar da dünyayla uyum içindedir)- araştırmayı amaçlayan transandantal bir düşünme alıştırmasını bir tür laboratuar deneyine dönüştürmekten ibarettir: bu deneyde, hem egzotik hem de aşina, hem yabancı hem de tanıdık özgün bir tarihsel toplumun -Kabil Berberileri- nesnel yapıları ve bilişsel biçimleri etnografik çözümlemesi, erkekmerkezli bilinçdışının kategorilerinin nesnelleştirilmesini harekete geçirmeye yetkin bir sosyo-analiz aracı olarak kullanılacaktır.
-Pierre Bourdieu-
(Tanıtım Bülteninden)
Sosyoloji ve felsefe alanında incelenmesi oldukça nitelikli bir eser :) yavaş yavaş ve bağlı olduğu teoriye göre değerlendirip,düşünülmeli :)
Bu kitap sosyoloji de kadın erkek ilişkisine ayna tutarken ilişkilerdeki tepkileri anlamlandirmada destek kuvvet oldu. Yazarın bütün kitap ve akademik calişmaları okumaya deger
Yalnızca ve yalnızca, hem kadınların hem de erkeklerin bedenlerine içkinleşmiş yapılar ile sadece eril düzenin değil tüm bir toplumsal düzenin kendini tanımlayıp yeniden ürettiği büyük kurumların yapıları (eril “sağ” eli ile dişil “sol” eli arasındaki karşıtlık uyarınca yapılanan devlet ve asli görünüm ve bölünüm ilkelerinin tamamının etkin yeniden üretiminden sorumlu olan ve kendisi de benzer karşıtlıklar çerçevesinde örgütlenen eğitim sistemi başta olmak üzere) arasındaki nesnel işbirliği aracılığıyla faaliyete geçen tahakkümün tekmil etkilerini gerçekten ele alan bir siyasi eylem, şüphesiz uzun vadede ve ilgili mekanizma ve kurumların içsel çelişkileri sayesinde, eril tahakkümün tedrici yokoluşunu sağlayabilecektir.
Pierre Bourdieu
Sayfa 146 - Bağlam Yayıncılık, 4. Basım, Çeviri: Bediz Ylımaz
İçine atıldıkları cinsiyete dayalı hiyerarşi uyarınca düzenlenmiş dünyanın onlara yönelttiği kesintisiz, sessiz ve görünmez buyruklar, kadınları, en azından bariz düzen çağrıları kadar, keyfi yönerge ve yasaklamaları barizmiş, doğalmış ve kendiliğinden öyle oluyormuş gibi kabullenmeye hazırlar; ki bu yönerge ve yasaklamalar şeylerin düzenine kazılı olmaları dolayısıyla bedenlerin düzenine de hissedilmez bir biçimde nakşolurlar.
Pierre Bourdieu
Sayfa 75 - Bağlam Yayıncılık, 4. Basım, Çeviri: Bediz Yılmaz
Sonuç olarak "Cesaret" denilen şeyin kökü çoğu zaman bir tür korkaklıktadır. Buna ikna olmak için erkekleri cinayete, işkenceye ya da tecavüze iten tüm o durumları hatırlamak yeterlidir. Zira tahakküm, sömürü veya baskıya yönelik istek, içinde zayıflığa yer olmayan "erkekler" dünyasından dışlanmaya dair o erkeksi korkuya dayalıdır.
Pierre Bourdieu
Sayfa 71 - BAĞLAM
Görüldüğü gibi erkeklik, ziyadesiyle ilişkisel bir kavramdır: erkeklik, diğer erkeklerin önünde ve onlar için, kadınlığa
karşıt olarak ve herşeyden önce kişinin kendi içindeki bir tür dişil
korkusu içinde inşa edilmiştir.
Pierre Bourdieu
Sayfa 71 - Bağlam Yayınları
İş piyasasında kadınlara ayrılan statünün belirsizliğine ilişkin en iyi belirti, şüphesiz, -tüm diğer koşullar sabit tutulduğunda- kadınların her zaman erkeklerden daha düşük ücret aldığı, aynı diplomalarla daha alt seviyelerdeki görevlere atanmaları, oransal olarak işsizlik ve iş güvencesizliğinden erkeklere kıyasla daha fazla etkilenmeleri ve yarı-zamanlı görevlere daha rahat sürgün edilmeleridir. (ki bu, diğerlerinin yanısıra, kadınları iktidar oyunlarından ve kariyer perspektifinden neredeyse mutlak anlamda uzaklaştırma etkisi taşır.)
Pierre Bourdieu
Sayfa 117 - Bağlam Yayıncılık, 4. Basım, Çeviri: Bediz Yılmaz
Görüldüğü gibi erkeklik, ziyadesiyle ilişkisel bir kavramdır: erkeklik, diğer erkeklerin önünde ve onlar için, kadınlığa karşıt olarak ve her şeyden önce kişinin içindeki bir tür dişil korkusu içinde inşa edilmiştir.
Pierre Bourdieu
Sayfa 71 - BAĞLAM

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Eril Tahakküm
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
160
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055809980
Kitabın türü:
Çeviri:
Bediz Yılmaz
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bağlam Yayıncılık
Erkek veya kadın olarak, kavramaya çalıştığımız nesnenin içinde yer alarak, eril düzenin tarihsel yapılarını algılama ve değerlendirmenin bilinçsiz şemaları biçiminde bünyemize katmış durumdayız; bu nedenle de, eril tahakkümü düşünürken, kendileri de tahakkümün ürünü olan düşünme biçimlerine başvurma riskini taşıyoruz. Bu döngüden kurtulmayı umut edebilmemizin tek koşulu, bilimsel nesnelleştirme konusunu nesnelleştirmek için pratik bir strateji geliştirebilmek. Burada benimseyeceğimiz bu strateji "anlama kategorileri"ni -ya da, Durkheim'in isimlendirdiği şekliyle, dünyayı inşa ettiğimiz "sınıflandırma biçimleri"ni (ancak, bu dünyanın ürünleri oldukları için, fark edilmez olmalarına rağmen bunlar da dünyayla uyum içindedir)- araştırmayı amaçlayan transandantal bir düşünme alıştırmasını bir tür laboratuar deneyine dönüştürmekten ibarettir: bu deneyde, hem egzotik hem de aşina, hem yabancı hem de tanıdık özgün bir tarihsel toplumun -Kabil Berberileri- nesnel yapıları ve bilişsel biçimleri etnografik çözümlemesi, erkekmerkezli bilinçdışının kategorilerinin nesnelleştirilmesini harekete geçirmeye yetkin bir sosyo-analiz aracı olarak kullanılacaktır.
-Pierre Bourdieu-
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 32 okur

  • özge m
  • eylül
  • Beyhan
  • Elif Yirmidokuz
  • Kadir muzac
  • TugbaA
  • Uğur
  • Yasemin Ertem
  • Ahmet Y
  • kyra

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%33.3 (3)
9
%33.3 (3)
8
%22.2 (2)
7
%11.1 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0