8,9/10  (9 Oy) · 
45 okunma  · 
9 beğeni  · 
1.184 gösterim
Bu kitap, 1960’da Diriliş’de, 1961 ve 1962’de Yeni İstiklâl’de, 1966 ve 1967 yıllarında da Diriliş’de yayınlanan yazılardan doğmuştur. Bu yazılar bütün halinde 1967’de Diriliş’de bir kez daha yayınlanmış ve ilk kitap haline gelişi, 1967’de, Yazılar adlı üç kitaptan oluşan eserin içinde yer almasıyla gerçekleşmiş bulunmaktadır. “İslâm”, 1974’de tekrar, Diriliş’de tüm olarak yayınlanmış, sonra, 1975’den itibaren kitap olarak çıkmıştır.

Kitaptan 9 Alıntı

Sümeyye K. 
09 Nis 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kelime-i Şehadet
Şehadet kelimesi, müminlerin manevi zırhıdır, Ona hiç bir tank nüfus edemez.
Nuh'un gemisidir ki,yapışan kurulmuştur.
İnsanları göklere yükselten kutlu bir kartaldır o.

İslam, Sezai Karakoç (Sayfa 18)İslam, Sezai Karakoç (Sayfa 18)
Sümeyye K. 
09 Nis 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Allah'ı inkar ediş, bence insanın kendinden uzaklaşmasından doğuyor. Eşyaya doğru gittikçe, kendinden ve büyük Bütünden uzaklaşmış oluyor insan. Bunun için belki de eşyadan soyunup, kendinden ibaret kalan kişi kolaylıkla Allah'ı bulabiliyor
Allah'a inananı ne kadar az olursa olsun, büyük bir felaket anında insan Allah'ı neden hatırlar?

İslam, Sezai Karakoç (Sayfa 14)İslam, Sezai Karakoç (Sayfa 14)
homolog 
04 Ara 2014 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bizden öncekiler, kendilerini, islamla yetinmeyip bir parça doğululaştırdıkları için, kültürümüzü, medeniyetimizi ve gücümüzü kaybettik. Bizler de kendimizi, hep batılılaştırmak, boyuna batılılaştırmak istediğimiz için bir türlü gerçek ve sağlam bir kültür ve medeniyet gücünü elde edemiyoruz.

İslam, Sezai Karakoçİslam, Sezai Karakoç
Sümeyye K. 
09 Nis 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Namaz
Sen, kirli yeryüzünü en ışıklı namazlarla, mutlakın sesi Kur'an sesiyle ve düşüncenin en yanılmazı mü'min düşünceleriyle yıkarsın, pasından kurtarırsın.

İslam, Sezai Karakoç (Sayfa 77)İslam, Sezai Karakoç (Sayfa 77)
Sümeyye K. 
16 Mar 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kelime-i şehadet bir şimşek gibi insanın gönlündeki kara ağacı deviren onu nurlara boğan gönüllere aydınlık bir gökyüzü, billurdan bir çeşme koyan, ilahi kılıçtır.

İslam, Sezai Karakoçİslam, Sezai Karakoç
Fatma Özer 
18 Mar 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Bu dünya, kışların geçmesi gibi geçer ve öbür dünya, yazların gelmesi gibi gelir.

İslam, Sezai Karakoç (Sayfa 18)İslam, Sezai Karakoç (Sayfa 18)
Sümeyye K. 
09 Nis 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Komünistler ne kadar çok ve ne kadar hileli çalışırlarsa çalışsınlar,hakikat er geç meydana çıkacaktır. Çünkü《Hak geldi. Bâtıl mahv oldu. Çünkü; bâtıl er geç mahv olmaya mahkûmdur. 》

İslam, Sezai Karakoç (Sayfa 89)İslam, Sezai Karakoç (Sayfa 89)

İSLÂMLIKTA MAL
Kapitalist düzende, malın üzerinde tek katlı bir mülkiyet vardır : Kişinin mülkiyeti. Bu mülkiyette kişiyi bağlıyan yine kendisidir. Kendisinin üstünde bu mülkiyete dokunacak başka hiç bir güç yoktur. kişiyle malı birbirine öyle kaynaşmış birleşmişerdir ki onları birbirinden ayırmak mümkün değildir kapitalist düzende kişi kişi değil mal kişi eşya insan denilebilecek yeni bir yaratıktır. Kalbinin ve kafasının bir yüzü hep eşyaya dönük, mantığının yarısı hep eşya hesabına yürüyen bir yaratık Komünist düzende yine malın üzerinde tek katı bir mülkiyet vardır : topluluğun mülkiyeti. Bu mülkiyette artık kişi mal üzerine konuşmak yetkisini kaybetmiştir. Mal o kadar önem kazanmıştır ki kişiye teslim edilmekten korkulmuştur. İnsan eşya yapan bir eşya, mal yapan bir maldır. Eşyanın aderi fiilen, insanla birlikte; bir idareciler kadrosu tarafından tayin edilir. Her insanın eşyaya tesir etme, eşya hakkında hüküm verme malın alın yazısına birkaç satır çiziktirme yetki ve sorumu yoktur.
malın kaderinin ayininde topluluk idaresinin ler sınıfının üstünde ve dışında söz sahibi başka hiçbir kuvvet ve kaide yoktur. Tek diyalektik vardır eşyanın diyalektiği bir mal manisi rejimi, komünizm bir mal fobisi rejimidir. Birinde maldan ötürü gurur, öbüründe mala karsı zillet Bir küçük tepeder ben yarattım.” diyor; öbürü, küçük tepeleri ben yarattı diyor. Birbirine ne kadar zıt görülürse görülsün, bu iki ruh hali, aslında, ayni hasta ruhun değişik şartlarda ortaya çıkmış iki halidir. Bir deli de bir bakarsınız, imparator olduğunu ilân eder biraz sonra da oturur kundura diker Yani komünizm içi dışına çevrilmiş kapitalizmden başka bir şey değildir ve bu yüzdendir ki pratikte bir devlet kapitalizmi şeklini almıştır. İslâmda ise ayni malın üzerinde üç katlı bir mülkiyet vardır. Kişinin, cemiyetin, Allah'ın. Herşeyden önce mal Allah'ındır, sonra cemiyetindir. sonra kişinindir. Kişinin arzusunu cemiyet kaideleri cemiyetin arzularını da ilâhî kaideler sınırlar. Bir malı kişi gerekiyorsa Tanrı yolunda cemiyet uğrunda harcamaya mecburdur. Müslüman, kendi malında, Allah'ın cemiyetin ve öbür müslümanların hakkını yerine getirdikten sonra dilediği gibi tasarufta serbesttir. Kapitalizmde insan ve mal benlik ve bencilliğin elinde Komünizmde insan bir oyuncakken İslâmda mal insanın elinde bir fikrin Ve inancın gerçekleşme vasıtalarından biridir bu rejimlerkompleksi rejimleridir islamda ise mal sadece içgüdüden ibarettir.koministler gizli ve açık yollardan İslâm rejimini komünist veya sosyalist bir rejim olarak
gösterip sonsuz prestijden faydalanmak isterler kapitalist düzenle İslâmî düzen ayni
Şeymiş göstererek onun zaaflarını da İslâma
mal etmek ve böylece İslâmı yıkmak isterler. Bazı aydın karamaları da bu kadar birbirine zıt hükümler deki kötü niyeti göremez.
Islâmın kendine mahsus bir mal anlayışı, bir mülkiyet telâkkisi vardır. Ve bu telâkki, komüniz
de kapitalizme de uzaktır. Onların birbirlerine olan uzaklıklarından daha çok onlara uzaktır. O dünyanın en tabiî ve en orjinal rejimi olarak, komünizmden olduğu gibi kapitalizmden de ayrı, ikisinden de, karşılaştırılmayacak kadar üstün, tek ve mutlak hakikat görüşüdür.
komünistler ne kadar çok ve ne kadar hileli çalışırlarsa çalışsınlar, hakikat ergeç meydana çıkacaktır. Çünkü: «Hak geldi.
Batıl mahvoldu. Çünkü: batıl ergeç mahv olmaya mahkûmdur.

İslam, Sezai Karakoç (Sayfa 83)İslam, Sezai Karakoç (Sayfa 83)