Lem'alar / Büyük Boy Sırtı Deri Cilt

·
Okunma
·
Beğeni
·
13,3bin
Gösterim
Adı:
Lem'alar / Büyük Boy Sırtı Deri Cilt
Baskı tarihi:
30 Aralık 1995
Sayfa sayısı:
456
Format:
Ciltli
ISBN:
9789754323009
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sözler Yayınevi
Otuz Birinci Mektubun birinci kısmı; her zaman, hususan mağrib ve işâ'ortasında otuz üçer defa okunması çok faziletli bulunan mezkûr kelimat-ı mübârekenin herbirinin çok envârından birer nurunu gösterecek altı Lem'adır...
480 syf.
Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri en büyük müfessirlerden biri olmakla beraber, O'nun tefsirlerini her açıp okuduğunuzda daha evvel görmediğiniz bambaşka bir buutla hakikatin keşfine mazhar olur, sonunu getiremeyeceğiniz bir ilmin nuruyla serfiraz olursunuz.
Lemalar, Otuzüç Lema ve Münacaat'tan oluşan, pek çok meselenin bir bütün içinde sırt sırta verdiği bir hazine...

Hz. Yunus'un (a.s.) kıssası ile başlayan eser, Hz. Eyyûb'un (a.s.) duasının tefsiriyle devam ediyor.

Bediüzzaman Hazretlerinin risalelerini ve diğer eserlerini okuyanların aşina oldukları 'nükteler' ve 'sırlar' la genişletilen mevzularda ki örgü ve belâgat hayret uyandırıcıdır.

Lemalar'dan birkaçı Sözler ve Şualar eserlerinde de neşredilmiş.

Böyle muhteşem bir ilim membagını tahlil etmek şöyle dursun, tedrisine mazhar olmak en büyük temennimdir.

Yalnız bir paragrafı bile üzerinde günlerce mütalaa gerektirir ki, ayrı bir kitap konusudur.

"Ey hadsiz acz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan bîçare insan! Rahmet ne kadar kıymetdar bir vesile ve ne kadar makbul bir şefaatçi olduğunu bununla anla ki: O rahmet, öyle bir Sultan-ı Zülcelal'e vesiledir ki, yıldızlarla zerrat beraber olarak kemal-i intizam ve itaatle -beraber- ordusunda hizmet ediyorlar. Ve O Zât-ı Zülcelal'in ve o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in istiğna-i zâtîsi var ve istiğna-i mutlak içindedir. Hiçbir cihetle kâinata ve mevcudata ihtiyacı olmayan bir Ganiyy-i Alel-ıtlak'tır. Ve bütün kâinat taht-ı emir ve idaresinde ve heybet ve azameti altında nihayet itaatte, celaline karşı tezellüldedir."

Bu kısmı anlıyabilmek için dimağlarınızı,
kâinatın bütününü ve içinde ki en küçük misgâl zerrelerini (ki bu bilinen en küçük ağırlık birimidir.),atomu ve atomun içindeki çekirdeği, elektronu, nötronu, güneşi, ayı, gezegenleri yekün tefekküre davet ediyorum,aralarında öyle bir yardımlaşma, dayanışma, bütünlük, haberleşme ve birbirini koruma altında, emniyette tutma vardır ki,hiçbir ordu donanımıyla, hiçbir birim iştiyâkıyla,hiçbir harekât proğramıyla bu aksamayan teşkilâta misâl teşkil edemez.Örneğin çekirdek elektronu ve protonu şevkâtle kollamasa atomda işler karışır,şimdi uzay boşluğunu düşünelim, sayısız göktaşı, sayısız gezegen, sayısız yörünge,birbirine dostluk ve vefa sunmasa, yeryüzü kendini koruyabilir mi? Ve atmosferin katmanları bu müthiş kenetlenmeyi stâbil ve dengeyi aksatmadan yürütebilir mi?Peki Rahman'ın bu olağanüstü işbirliğine ihtiyâcı var mı? Kainatla birlikte 70 bin âlemi ve içindekileri Rabb'im şefkâtinden ve Rahmetinden nâsipdar etmese, onlara kim merhamet edebilir. Onları kim helâk olmaktan kurtarabilir.

Bu Rahmetin sahibi Allah (c.c),hem mükemmel yaratılışımızın bütün tasarrufunu, kullanma hakkını elimize veriyor,hem de benim dostluğum senindir, dilersen yakınlığım senindir, hem de bunun için söze gerek yok,hissetmeyi dilemen yeter, perdeler,engeller, koşullar hiçbiri aramızdaki konuşmayı ve buluşmayı engelleyemez diyor. Yani uyuman gerekmez, uyanman gerekmez, yol yürümen, bedel ödemen gerekmez, yeter ki beni bulmak için dön kalbine, ritmini ve işleyişini sonsuzmuş gibi varettiğim kalbin,sonsuz lezzetleri yâlnız haz duygusunu yaradana, emrine verene,seni nefes nefes kuşatana tâlip olursan beni sana getirir diyor.Ben meselâ en aciz anlarımda, elimin kulağımın, gözümün, bütün uzuvlarımın silindiğini hissederim, sanki sadece ilticâ makamı ve benim tâkâtsiz ruhum kalır,demek ki sâdece ruhtan ve O'nun ünsiyetinden ve dostluğundan ibâretiz.Madde âleminde ise toprağın içine akıtılan bir damlanın güneşin mevcudiyetine yakın olabilmesi nasıl izafiyete sığmaz, akla aykırıdır, öyle de Mevlâ yalnız bize kendini Esması, isimleri ve şefkâtiyle gösterebilir.

Rabbim'in rahmeti üzerinize olsun...
Feyizli okumalar...
480 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Ey insan! Aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki: Bütün enva-ı mahlukatı sana müteveccihen muavenet ellerini uzattıran ve senin hâcetlerine "Lebbeyk!" dedirten Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin! Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir.

(Lemalar, Risale-i Nur)
%63 (300/480)
·Puan vermedi
Ey insan ve ey insanların reisi ve mürşidi ! Eğer bütün mevcûdât seni bırakıp fenâ yolunda ademe giderse , eğer zihayatlar senden mufârakat edip ölüm yolunda koşarsa , eğer insanlar seni terkedip mezaristana giderse , eğer ehli gaflet ve dalâlet seni dinlemeyip zulümata düşerse , merak etme ! De ki : ‘Cenab’ı Hak bana kafidir.’
250 syf.
·4 günde
Sözler den sonra okunması gereken kitap bence budur. Çünkü çok daha yakın anlatım ve konular bakımından... Üstad bu kitaptada yine en güzel örneklerle en güzel açıklamaları birleştirmiş.

Ömürlük eserler ömür boyu okunur. O yüzden her söz anlayarak ve üzerine düşünülerek okunmalı...

Herkes okunmalı ... Nasıl ki yabancı yazar ve felsefe yazarları okunup acaba ne demek istiyor diye merak ediyorsak İslam alimlerinin kitapları da en azından bu şekilde düşünülüp okunmalı...
480 syf.
·82 günde·Beğendi·10/10 puan
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَح۪يمُ يَا فَرْدُ يَا حَىُّ يَا قَيُّومُ يَا حَكَمُ يَا عَدْلُ يَا قُدُّوسُ
İsm-i A'zam'ın hakkına ve Kur'an-ı Mu'cizü'l-Beyan'ın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın şerefine.. Lem'alar Mecmuasını bastıranları ve mübarek yardımcılarını ve Risale-i Nur talebelerini Cennetü'l-Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eyle.
Âmîn!
Ve hizmet-i imaniye ve Kur'aniyede daima muvaffak eyle.
Âmîn!
Ve defter-i hasenatlarına Lem'alar Mecmuasının herbir harfine mukabil bin hasene yazdır.
Âmîn!
Ve Nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle.
Âmîn!
Yâ Erhamerrâhimîn!..
Umum Risale-i Nur şakirdlerini iki cihanda mes'ud eyle.
Âmîn!
İnsî ve cinnî şeytanların şerlerinden muhafaza eyle.
Âmîn!
Ve bu âciz ve bîçare Said'in kusuratını affeyle.
Âmîn!


Umum Nur Şakirdleri namına
Said Nursî


RABBİM faydalanmayı nasip etsin
480 syf.
·58 günde·Beğendi·6/10 puan
Bediuzzaman Said Nursi 'nin o çilekeş ve zor ve aynı zamanda kısıtlı şartlar altında kaleme aldığı bu esere Osmanlıca " Lem' a ( parıltı ) lar " adını vermiş.
Osmanlıca kelimelerin ağırlıkta olduğu bu kitabı okumak ( ! ) , anlamak ( ? ) oldukça zor.

Mecazi anlamda ben kendimi " mum ışığında " okumuş olarak sayıyorum.Yani...?!
Risale Külliyatında bulunan eserleri belkide işbu
nedenle " Nur'cu şakirdler " toplu olarak okuma yolunu seçmiş olabilirler diye düşünüyorum.

Bütün herşeye rağmen ben okuyacağım diyen okurlara tavsiye eder, iyi okumalar dilerim.
512 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Riseli-Nur Külliyatının eşsiz eserlerinden biri. Bölümlere ayrılmış ve çeşitli konulara değinilmiş bir eser. Kuran’ın ayetlerinin hakikatlerini ortaya koyan okudukça bambaşka perdeler açılan anlatmakla bitmeyecek bir eser.
480 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Ne yazarsam yazayım hep eksik kalır anlatmak çok zor böyle bir kitabı ..En büyük tavsiyem en azından ömrünüzde bir defa okumalısınız :) Okudukça kendinizdeki gelişimi, değişimi farkedeceksiniz ve artık eski siz olmadığınızı anlayacaksınız.Çok kısa sürede kaliteli bilgileri kalp ve zihninizde yerleşmiş olarak bulacaksınız
512 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
|Risale-i Nur Külliyatı/ Said Nursi|
.
.
.
“Şunu unutmayın ki Allah’ın nazarında en değerli, en üstün olanınız, takvâda (Allah’ın sayıp haramlardan sakınmada) en ileri olandır.”
.
.


Risale-i Nur Külliyatının ilk kitabı, 1.19 Lem’a ya kadardır. Toplam da üç Lem’a dan kitaptan oluşmaktadır. Kısaca bazı Lema’lardan bahsedecek olursak;
Birinci Lem’a ;Hz. Yunus (a.s) kıssasına yer verilmektedir. İnsanın nefsiyle nasıl mücadele ettiğini izah eder.
İkinci Lem’a; Hz. Eyyub (a.s)duasını anlatıyor. Ayni zamanda ayetlerle tefsirliyor. İnsanın sağlık karşısındaki sabrın önemini izah ediyor.
Üçüncü Lem’a ;Allah’ın insan için yaratmış olduğu sınav dünyasını, insanların Allah yolunda, Beka yolunda ilerlemeleri gerektiği aktarılıyor. Yani dünya ve ahiret hayatını tefsirliyor.
Dördüncü Lem’a ; Ehl-i Sünnet ,Aleviler, cemaate vesaire arasındaki meselelerini beyan ediyor.
Bu şekilde her konuya değinerek insanı doğru cihete yönlendiriyor.
Dipnot: Okurken belli Lem’a lara kadar çok iyiydi ama bazı Lem’a lar olsun lemaların içerisindeki işaretler, sıralar gerçekten okurken insanı zorluyor ama okuduğum için çok mutluyum sadece bu tür Lem’a ları okurken dili biraz daha sade olan kitap olsaydı daha iyi olurdu. Risale-i Nur aslında @osmansungur öğrendim. YouTube sohbetlerinde sık sık risale-i Nurdan örnekler vererek aktarıyordu. Dolayısıyla çokça merak ettim. Ve öğrendim ki evimizde zaten Risale-i Nur ciltleri varmış ama okumaya çekindim herhalde yahut bilmediğimden okumak mı istemedim. Bilmiyorum olabilir. Bir de bazı din kitapları Zengin kelimelerle anlatıyor bir şey anlamıyorum çendan bizim evdeki din kitapları ansiklopedi şeklinde bayaaa açıklıyor. Neyse artık muhtasar olarak Risalelerin önemi anladım. Said Nursi hazretlerini daha çok araştırıp hayatımın bir köşesinde yer edinmeyi düşünüyorum. Okurken çok keyif aldım ama dediğim gibi dili sade olsa değmeyin keyfime.
Dipnot: Arkadaşlar Lem’a ların dili ağır diye okumak isteyen arkadaşlarıma medar olmak istemem. Mutlaka dilinin sadeleştirilmiş hali vardır. Müşahedeten tanık olun arkadaşlarım.

Kitap ve dua ile
512 syf.
·Beğendi·10/10 puan
İman ve iman hakikatlerini anlama yolunda büyük emeklerle yazılan ilkin kibrit kutularına yazmak suretiyle zor yollardan geçilen dönemlerden günümüze ulaşan
Ciddi bir çalışma sonucu müthiş bilgiler katan şaheser kitaplardan biri.
Dünya ve ahiret hayatının gerçek mutluluğu esaslı kitaplardan ..

Bediüzzaman Said Nursî
...İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hz. Eyyüb' den daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğiiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar...

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Lem'alar / Büyük Boy Sırtı Deri Cilt
Baskı tarihi:
30 Aralık 1995
Sayfa sayısı:
456
Format:
Ciltli
ISBN:
9789754323009
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sözler Yayınevi
Otuz Birinci Mektubun birinci kısmı; her zaman, hususan mağrib ve işâ'ortasında otuz üçer defa okunması çok faziletli bulunan mezkûr kelimat-ı mübârekenin herbirinin çok envârından birer nurunu gösterecek altı Lem'adır...

Kitabı okuyanlar 2.034 okur

  • Ismayil
  • Halime Karabıyık
  • Yusuf latif
  • Meltem Yıldırım

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0.3 (2)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0

Kitabın sıralamaları