Adı:
Sanatın Öyküsü
Baskı tarihi:
8 Ağustos 2017
Sayfa sayısı:
688
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751406958
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Remzi Kitabevi
Bu kitap, kendilerine yabancı ve çekici olan bir alanda ilk bilgilere ihtiyaç duyan herkese göre hazırlanmıştır. Amacı, bu alana yeni girenlere, onları ayrıntılarla boğmadan, genel olarak bilinmesi gerekenleri vermek, daha iddialı çalışmaları sayfalarını dolduran çok sayıdaki isim, dönem ve üslubu onların kolayca anlayabileceği bir şekilde düzenlemek ve böylece daha uzmanlaşmış kitaplara başvurabilmelerini sağlamaktır...
688 syf.
·10/10
Kutsal kitap
"Bugün sinemalara giden insanların ilkel insandan hiçbir farkı yoktur. Çünkü ilk insan da mağaranın derinliklerine gidip karanlıkta duvara resimler çizmekteydi"
688 syf.
·10/10
Tarih oncesi ilkel topluluklardan başlayarak günümüz sanat anlayışına kadar uzanan, her dönem ve kitaya göre şekillenen uzun bir yaratma öyküsü. Yeni başlayanlar için biraz uzun olsada sade ve yalın, ayrıntı arayanlar içinde kaynakçasi zengin eşsiz bir eser.
688 syf.
·Puan vermedi
Sanatın tüm yönlerini sade, yalın bir dille anlatıyor. diğer sanat kitaplarında olduğu gibi ağır ve felsefi bir dilden uzak sade ve yalın bir anlatıma sahip.
688 syf.
·Beğendi·9/10
Sanatın Öyküsü

İnsanlık tarihi boyunca insanın kendine her zaman meşgale olarak üretmiş olduğu maddi ve manevi kültürel değerler olmuştur. Çünkü insan gündelik yaşamda temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonrası kalan boş zamanın meşgul edecek bir arayışı hep olmuştur. Bir türlü sabit kalamayan insan, hem maddi hem de manevi kimi uğraşlarla geriye kalan zamanlarını değerlendirmişlerdir. Yarı Göçebe toplulukların kaldıkları Mağara duvarlarındaki figürler aslında bu minvalde değerlendirilebilir. Kuşkusuz bu ilk belirsiz duvar figürlerin sanatsal anlamda, yaşadığımız çağdaki post-modern dedikleri sanatsal ürünlerde bir farkı yoktur. Hatta üstün bile sayılabilir çünkü ilk olma özeliğini taşımaktadır. İnsan her zaman aşağı yukarı benzer süreçleri yaşamışlardır. Doğaya ve yaşama karşı anlam arayışında çok fazla bir değişim olmamıştır. Sadece bilim ve teknik alandaki gelişmeler işimizi daha kolaylaştırmıştır.

E.H. Gombrich’in “ Sanatın Öyküsü” kitabı önemli bir yer tutmaktadır. Kitap ilkin 1950’ler de basılmış, zamanla yazar tarafında kısmi güncellemeler yapmıştır. Kitap sanat tarihi açısında özelikle; Mimari, Resim ve Heykelcilik konularda tam klasik bir başyapıttır. Yazar eserinde teorik anlamda sanat tarihi irdeleyerek başlamaktadır. Ve bu yüzde kendi has üslubunu ortaya koymaktadır. Yazarın bu eser de temel tez olarak ortaya atığı şey, sanatın göreceli olduğunu mutlak bir belirlemeden kaçınılması gerektiği belirtmektedir. Ona göre sanat yoktur ama sanatçı vardır. Çünkü sanatın sürekli dönüşümü aslında ömrünün sanatçıya bağlı olduğunu belirtmektedir.
Kitap, sanatın öyküsünün geçmişini, 1800’lerden itibaren batılı misyoner ve gezginlerin, ilk toplumlara ait eserlere ulaştıkları örnekleri irdeleyerek başlamaktadır. Ancak esas üzerinde durduğu dönem batı dünyasında reform ve rönesans ile başlayan süreci ile başlamaktadır. Bu anlamda yazarı batı merkezici olarak eleştiri getirilebilir ama bu sanatsal faliyetlerin Batı’da zirveleştiği gerçeğini ortada kaldırmaz. Tabi bu dönemleri irdelerken özelikle sanatın öyküsünün esinlendiği Mezopotamya ve antik Yunan-Roma dönemlerine sık sık göndermeler yapmaktadır. Aslında sonraki süreçleri ayrı ayrı dönemler olarak değerlendirmektedir. Bu konuda aşağı yukarı beli bir fikire sahibiz. Ve inceleme modern dönem sonrası post-modern döneme kadar getirmektedir.
Özelikle sanat tarihine ilgisi olan herkesin okunması gereken bir başyapıttır. Her kese öneririm.
688 syf.
·110 günde·Beğendi·10/10
Sanat tarihi ile ilgili en aydinlatici, kapsamli, guvenilir bir kitap. Tarih oncesi ilkel topluluklardan baslayip modernizme kadar uzanan genis kapsamli bir eser. Kitap bitse bile herkesin ara ara eline alip sayfalarini karistirmak isteyecegi yeniden bilgilerini tazelemek isteyecegi harika bir kitap. Bunlara ek olarak kitapta yer alan eserlerin yuksek cozunurlukte ve ayrintili bir sekilde incelenmeye olanak saglayacak bicimde olmasi Sanatin Oykusu adli bu kitabi taçlandiran bir diger ozellik diyebilirim.
688 syf.
·Beğendi·10/10
Gombrich'in ilk başta okul çağındaki çocuklar için yazmaya başladığı ve sonra yazdıkça içeriği genişlemiş olan kitabı. Bir incelemede 'bitmesi mümkün mü?' diye sorulmuş, büyük bir şevkle baştan sona okumuştum. Kitabın kalınlığı ve ağırlığı korkutmasın. Sanat hakkında en iyi başlangıç kitaplarından biri. Geç yaşlardan önce gençlik zamanlarında okunmalı ve okutulmalı
"Sanat" diye bir şey yoktur aslında. Yalnızca sanatçılar vardır. Bir zamanlar bazı adamlar renkli toprakla bir mağaranın duvarına kabaca bizon resim leri çiziktiriyordu; bugün de bazıları boya satın alıp duvar ya da tahta per deleri resimliyor ve daha birçok başka şeyler üretiyorlar. Tüm bu etkinlik leri sanat diye tanımlamakta hiçbir sakınca yok, yeter ki bu sözcüğün yer ve zamana göre birbirinden değişik anlamlara gelebileceği unutulmasın ve günümüzde nerdeyse bir korkuluk veya tapınma aracı haline gelen ve bü yük S ile başlayan Sanat'm var olmadığının bilincinde olunulsun.
688 syf.
·8/10
Sanat tarihi ve sanat felsefesi konusunda bilgi edinmek için gerçekten çok doğru bir seçim.Farklı yazarların benzer kitaplarını okurken zorlandığım gibi zorlanmadım.Çünkü dili o kadar yalın ve sade ki...Ayrıntılara da yer vermemiş diyemem fakat yeni başlayanlar için harika bir başlangıç olur.Ayrıca fotoğraflarla da zenginleştirilmesi anlam kolaylığına da katkı da bulunuyor.Ara ara açıp okumamız gereken bir başucu kitabıdır.Pişman olmazsınızzz
688 syf.
·Beğendi·10/10
Dünya çapında saygı görmüş değerli bir kaynak. Beğeni kişiden kişiye farklılık gösterir. İlk bölümde sanat nedir kavramını açıklamaktadır. Mimari ve resim alanında detaylı bilgi sahibi olacağın bir eser. Resmi açıklarken neden sanat olduğunu dikkat edilecek detayları belirtmesi sebebiyle sanat alanında bilgisi olmayan öğrenmek isteyenlere temel kaynak olacağını düşünüyorum. İki kez okudum. Tekrar okumayı düşünüyorum
Güzellik için geçerli olan, ifade için de geçerlidir. Nitekim bir tabloyu bize sevdirten veya bizi ondan uzaklaştıran şey, çoğu vakit, bir figürün ifadesidir.
“Modern sanat dediğimiz şey, işte bu hoşnutsuzluklardan doğdu ve üç ressamın da bulduğu farklı çözüm, modern sanatın üç akımı için başlangıç noktası oldu. Cezanne'ın çözümü, Fransa'da Kübizmi ortaya çıkardı; Van Gogh'un çözümü, özel­ likle Almanya'da benimsenen Ekspresyonizme (İfadecilik), Gauguin'inki ise, İlkelciliğin (Primitivizm) çeşitli biçimlerine öncülük etti. Bu akımlar, ilk bakışta ne kadar "çılgınca" görünmüş olsalar da, günümüzde baktığı­ mızda, bu akımların, sanatçıların girdikleri çıkmazdan kurtulmaları için tutarlı girişimler olduğunu göstermek güç değildir.”
E. H. Gombrich
Sayfa 375 - Remzi kitabevi
"... çünkü sanatın tüm tarihi, gittikçe gelişen teknik yetkinleşmenin tarihi değil, değişen düşünce tarzının ve kurallarının tarihidir."
“Sanayi Devrimi, kaliteli za­naatkârlığın tüm geleneklerini yok etmeye başladı. El işçiliğinin yerini me­kanik üretim, atölyenin yerini fabrika alıyordu.”
E. H. Gombrich
Sayfa 331 - Remzi kitabevi
“Büyük yapıtlar, her önünde durduğumuzda, değişik görünürler. Onlar da, insan denilen yaratığın kendisi gibi, tükenmez ve önceden kes­ tirilemezler. Kendi serüvenleriyle ve kendi akıl ermez yasalarıyla başlı ba­şına bir heyecan dünyası oluştururlar. Hiç kimse, sanat hakkında her şeyi bildiğini ileri sürmemelidir, çünkü hiç kimse onu tümden bilemeyecektir.”
E. H. Gombrich
Sayfa 28 - Remzi kitabevi
“Sonuçta geleneğe başkaldıran bir sanat­çı bile, çabalarına yön veren dürtüyü bu geleneğe borçludur.
İşte bu nedenle sanatın öyküsünü, her yapıtın geçmişle ilişki kurup ge­leceğe işaret ettiği, sürekli iç içe geçen ve değişen geleneklerin öyküsü ola­rak anlatmaya çalıştım. Bu öykünün en büyüleyici yönü de budur işte: Ge­leceğin oluşturduğu canlı bir zincir, günümüz sanatını piramitler çağma dek bağlamayı sürdürmektedir”
E. H. Gombrich
Sayfa 409 - Remzi kitabevi

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sanatın Öyküsü
Baskı tarihi:
8 Ağustos 2017
Sayfa sayısı:
688
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751406958
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Remzi Kitabevi
Bu kitap, kendilerine yabancı ve çekici olan bir alanda ilk bilgilere ihtiyaç duyan herkese göre hazırlanmıştır. Amacı, bu alana yeni girenlere, onları ayrıntılarla boğmadan, genel olarak bilinmesi gerekenleri vermek, daha iddialı çalışmaları sayfalarını dolduran çok sayıdaki isim, dönem ve üslubu onların kolayca anlayabileceği bir şekilde düzenlemek ve böylece daha uzmanlaşmış kitaplara başvurabilmelerini sağlamaktır...

Kitabı okuyanlar 105 okur

  • Berat Demirci
  • Gülsüm yoldaş
  • Elif
  • Fulya
  • Özlem Şafak
  • Utku Cem Mutlu
  • Yekbun Saltıkalp
  • Mithat İnandım
  • Elif Kebapçı
  • ece

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%4
14-17 Yaş
%0
18-24 Yaş
%16
25-34 Yaş
%28
35-44 Yaş
%36
45-54 Yaş
%16
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%0

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%60.7
Erkek
%39.3

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%70 (28)
9
%12.5 (5)
8
%10 (4)
7
%2.5 (1)
6
%5 (2)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0

Kitabın sıralamaları