Türkçülüğün Esasları

·
Okunma
·
Beğeni
·
12.092
Gösterim
Adı:
Türkçülüğün Esasları
Baskı tarihi:
2017
Sayfa sayısı:
270
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055147914
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kapı Yayınları
Türkçülüğün esasları, ıı. Meşrutiyet dönemi türk düşünce hayatının önde gelen isimlerinden biri olan ziya gökalp’in ölümünden bir yıl önce, 1923 yılında yayımlanan son eseridir. Tanzimat’tan sonraki yıllarda ali suavi, süleyman paşa ve ahmet vefik paşa’nın çalışmalarıyla gündeme gelen ve tartışılmaya başlanan türkçülük meselesini esas itibariyle bir sistem dahilinde, mahiyeti ve programı bakımından ele alıp inceleyen ilk fikir adamı ziya gökalp’tir. Ziya gökalp’in gençlik yıllarından itibaren düşündüğü ve daha önceki yıllarda yayımlanan bir kısım kitap ve makalelerinde ortaya koyduğu türkçülük düşüncesinin yeni kurulan türkiye cumhuriyeti ile yeni devletin inkılâp hareketleri karşısında biraz bunlara uyarlanmış olan programı türkçülüğün esasları’nda görülür. Kitapta ileri sürülen fikirlerin büyük bir kısmı yeni kurulan cumhuriyet türkiye’sine şekil veren bir program mahiyetindedir. Dikkatle incelenirse cumhuriyet inkılâplarının temelinde ziya gökalp’in burada ileri sürdüğü görüşlerinin bulunduğu anlaşılır. Sadece geçmişin bir muhasebesi olmayan, aynı zamanda geleceğe de yön veren kitaptaki fikirler, cumhuriyet’ten bugüne türkiye’de gerçekleştirilmeye çalışılan sosyal reformların âdeta temelini oluşturmuş durumdadır.
254 syf.
·10 günde·10/10
Ziya Gökalp'in 1924'te ilk baskısını çıkardığı bu eser onun en tanınmış yapıtıdır. Türkçülüğün tarihinden başlayarak Türklüğün tanımı dil, din, halk, tarih, kültür, medeniyet, mefkure gibi konularda bilgi vermiş bu eser iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türkçülüğün mahiyeti, ikinci bölümde Türkçülüğün programı anlatılmıştır. Eserde tamzimattan beri dağınık olan Türkçülük çalışmalarını sistemleştirmiştir.
254 syf.
·Beğendi·10/10
Birincisi kitap ideal ağırlıkta... Yani hem edebiyat hem de kalınlık açısından çok ideal... Kitapta çok güzel bi şekilde Türk ün tarihinden, Türk ün tarihinden beri amaçlarından Türk ün mefkuresinden bahsediyor... Hedeflenen Türkiye için neler yapmamız gerektiği nerdeyse fert fert incelenmiş... Harika bi eser...
254 syf.
·Puan vermedi
Sadece Atatürk'ün bir sözüyle anlatmak istiyorum;
"Benim ruh ve bedenimin babası Ali Rıza Bey,
fikirlerimin babası Ziya Gökalp,
heyecanlarımın babası Namık Kemal'dir."
254 syf.
·Puan vermedi
Türkçülüğün Esasları, Ziya Gökalp’ten bir yol gösterme kitabı. Fakat bu yol gösterme bir kişiyi veya bir zümreyi etkilemekten daha fazlasını yaparak temelleri atılan bir devletin kurucusunu etkileyerek bir milletin kaderini ve hayatını değiştirmiştir.

Kitapla ilgili yazımız : http://1cay1kitap.com/turkculugun-esaslari/
254 syf.
·9/10
Kuşkusuz bu eserle Türkçülük fikrinin altyapısı Ziya Gökalp sayesinde tamamlanmıştır. Gelecekte Türkçülüğün üstüne kurulu olacağı esasları, eskiden gelen medeni hâlimizi; kültürel bakımdan toplumsal yaşayışlarımızın anlatıldığı, belki de teknik açıdan başarılı ilk eserdir.
...
Mustafa Kemal Atatürk şöyle der: "Etimin ve kemiğimin babası Ali Rıza Efendi ise, heyecanlarımın babası Nâmık Kemal, fikrimin babası Ziya Gökalp'tir"
254 syf.
·Beğendi·10/10
“Düşünmek ve söylemek kolaydır. Fakat, yapmak ve özellikle başarı ile sonuçlandırmak çok güçtür.”
Ziya Gökalp
254 syf.
·Beğendi·9/10
Türkiye Cumhuriyeti'nin "manevi kurucusu" Ziyâ Gökalp'ten Türkçülük üzerine önemli bir kitap. Piyasada "kısaltımış" ve "sadeleştirilmiş" bir sürü örneği var fakat bunlar yarım kalmış gibi.

Bu kitabı alırken sayfa sayısına dikkat ediniz. Sadeleştirilmiş ve kısaltılmış almanız hiçbir işe yaramaz.
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkmış olan bir taraftan ilerleyici diğer taraftan geleneksel bir karakteri barından Gökalp, modern Türk devletinin fikir babasıdır. Genel olarak sosyolojinin babası olan Durkheim'in fikirlerini yoğurarak bu ülkeye katkılarda bulunmuştur. Türk milliyetciliğinin temelinin kültür olduğu savunan Gökalp, Turancılık idealininin ilk aşamasının Türkiyecilik ve sonrasında Oğuzculuk olduğu savunur.
254 syf.
·8 günde·Puan vermedi
Ziya Gökalp gibi bir yazarı incelemek benim haddime mi bilmiyorum ama ilk incelemem onun kitabı olmalıydı.Belki duymuşsunuzdur Ziya Gökalp kafasına sıkıyor ama yaşamaya devam ediyor,adam yaradanın mucizesi resmen :)
Kitabında felsefede,ahlakta, dinde,bilimde kısaca hayatın her alanında Türkçülük nasıl olmalıdır anlatmış. Zaman zaman Türk Töresine değinmiş. En kısa zamanda yazarın Türk Töresi kitabını edinecegim :)
Kitabın özeti ise bence kısaca şu metin olabilir:
""Türk milletindeniz" dediğimiz için; dilde, sanatta, ahlakta, hukukta, hatta dinde ve felsefede Türk kültürüne, Türk zevkine , Türklük bilincine göre bir özgünlük, bir kisisellik göstermeye çalışacağız. "İslam ümmetindeniz" dediğimiz için gözümüzde en kutsal kitap, "Kur'an'ı Kerim; en kutsal insan Hazreti Muhammed; en kutsal tapınak, Kâbe; en kutsal din İslamlik olacaktır. "Batı uygarlığındanız" dediğimiz için de; bilimde, felsefede,günlerde ve başka uygarlık alanlarında tam bir Avrupalı gibi davranacağız."
Kitabı bitirdiği cümleyi eklemezsem olmazdı : "Ey Türk genci bütün bunların gerçekleşmesi yüzyıllardan beri seni bekliyor.""
254 syf.
·Puan vermedi
Japonlular Avrupalı bir ulus sayıldıkları halde biz hala Asyalı bir ulus sayılmaktayız.Bunun nedeni de Avrupa Uygarlığına tam olarak girmeyişimizden başka ne olabilir?Japonlar dinlerini ve uluslarını korumak koşuluyla Batı Uygarlığına girdiler.Bu sayede her bakımdan Avrupalılara Yetiştiler.Japonlar böyle yapmakla dinlerinden, ulusal kültürlerinden hiçbirşey yitirdiler mi?Asla!O halde biz niçin duraksıyoruz?Bizde Türklüğümüzü ve Müslümanlığımızı korumak koşuluyla Batı Uygarlığına kesin olarak giremez miyiz?

"Türk ulusundanım,İslam ümmetindenim,Batı uygarlığındanım."
#TürkçülüğünFikirBabasıZiyaGökalp
170 syf.
·12 günde·Beğendi·7/10
Türkçülüğün fikir babası Ziya Gökalp'in neredeyse bir asırlık kitabı hakkında söylenecek çok şey var. Kitapta Türkçülük akımını konulara göre tasnif etmiş ve bu sınıflandırmaları incelemiştir. Kitapta bulunan şu önemli metin adeta bir özet niteliğindedir.
"Türk milletindeniz" dediğimiz için;dilde, sanatta, ahlakta, hukukta, hatta dinde ve felsefede Türk kültürüne, Türk zevkine, Türklük bilincine göre bir özgünlük, bir kişisellik göstermeye çalışacağız. "İslam ümmetindeniz" dediğimiz için gözümüzde en kutsal kitap, Kur'an-ı Kerim; en kutsal insan, Hz. Muhammed; en kutsal yer, Kabe; en kutsal din, İslamlık olacaktır. "Batı uygarlığındanız" dediğimiz için de, bilimde, felsefede, fenlerde ve başka uygarlık alanlarında tam bir Avrupalı gibi davranacağız.
170 syf.
·1 günde·Beğendi·5/10
Bir Türk gencine bir miktar uyacak şekilde, bilimsel düşünce temeline dayalı hazırlanmış, sosyolog ve şair olan Ziya Gökalp'in akla ve Türklüğe vurgu yaptığı hoş bir eseri. Aynı zamanda bu kitap bazı tarihi olaylardan da ders çıkartabileceğimiz niteliktedir. Milliyetçi yönünüz de ağır basıyorsa az biraz tavsiye edebileceğim kitaplardandır.

Fakat bu kitaptan her türlü milliyetçiliğin çıkacağına inanmaktayım. Büyük ölçüde kişisel gelişiminize yardımcı olur ve bilimi esas almış olursunuz , ancak Türkçülük isteniyorsa bir noktadan sonra mutlaka Nihal Atsız okunmalıdır. Hatta Türkçülük deyince aklınıza ilk olarak Nihâl Atsız ismi gelmelidir. Çünkü bu ve benzeri eserler yeterli olmayacaktır.

Odönemler menfaat uğruna milli kültürümüz çarptırılıyordu. Bu kitapta da görmek istemeyeceğiniz şeyler okuyabilirsiniz.

"Hâlbuki İngilizler, Fransızlar, Arabistan'ı aralarında bölüşmekte hiçbir sakınca görmediler. Çünkü bütün aşiretleri klân hayatı yaşayan, şehirleri daha toplum dönemine gelmemiş olan Arabistan'da millî vicdanın uyanmamış olduğunu biliyorlardı."
Başka uluslar, çağdaş uygarlığa girmek için geçmişlerinden uzaklaşmak zorundadırlar; oysa Türklerin çağdaş uygarlığa girmeleri için, yalnız geçmişlerine dönüp bakmaları yeter.
"Turan, bütün Türk Milleti'nin birleşmesi anlamına gelir. Türk, bir milletin adıdır. Millet kendine özgü bir kültürü olan bir topluluk demektir. Öyleyse Türk'ün yalnız bir dili, bir kültürü olabilir."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türkçülüğün Esasları
Baskı tarihi:
2017
Sayfa sayısı:
270
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055147914
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kapı Yayınları
Türkçülüğün esasları, ıı. Meşrutiyet dönemi türk düşünce hayatının önde gelen isimlerinden biri olan ziya gökalp’in ölümünden bir yıl önce, 1923 yılında yayımlanan son eseridir. Tanzimat’tan sonraki yıllarda ali suavi, süleyman paşa ve ahmet vefik paşa’nın çalışmalarıyla gündeme gelen ve tartışılmaya başlanan türkçülük meselesini esas itibariyle bir sistem dahilinde, mahiyeti ve programı bakımından ele alıp inceleyen ilk fikir adamı ziya gökalp’tir. Ziya gökalp’in gençlik yıllarından itibaren düşündüğü ve daha önceki yıllarda yayımlanan bir kısım kitap ve makalelerinde ortaya koyduğu türkçülük düşüncesinin yeni kurulan türkiye cumhuriyeti ile yeni devletin inkılâp hareketleri karşısında biraz bunlara uyarlanmış olan programı türkçülüğün esasları’nda görülür. Kitapta ileri sürülen fikirlerin büyük bir kısmı yeni kurulan cumhuriyet türkiye’sine şekil veren bir program mahiyetindedir. Dikkatle incelenirse cumhuriyet inkılâplarının temelinde ziya gökalp’in burada ileri sürdüğü görüşlerinin bulunduğu anlaşılır. Sadece geçmişin bir muhasebesi olmayan, aynı zamanda geleceğe de yön veren kitaptaki fikirler, cumhuriyet’ten bugüne türkiye’de gerçekleştirilmeye çalışılan sosyal reformların âdeta temelini oluşturmuş durumdadır.

Kitabı okuyanlar 1.431 okur

  • Mete Şişdağ
  • Selahattin
  • Ahmet Emre
  • Murad Czr
  • Burcu Akyıldız
  • Yunus emre teke
  • Halilcan Saatçioğlu
  • Serkan KÜKRER
  • Emre Ç.
  • Fatıma Çağar

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0.5 (2)
9
%0.7 (3)
8
%0
7
%0.2 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0.2 (1)

Kitabın sıralamaları