• Kürtlerin Kazakistana Gelişi

  Kürtler Kafkasya'dan Orta Asya'ya iki kez sürgün edildiler.Sovyetler Birliği yönetiminin 7 Temmuz’da aldığı bir kararla 1937 sonbaharında Kafkasya’da yaşayan ve “güvenilmez unsurlar” olarak nitelendirilen yüzlerce Kürd ailesi yük trenleri ile Ermenistan ve Azerbaycan’dan Kazakistan’a sürgün edilmiştir. Kürdlerin Kazakistan’a 2. sürgünü 1944 yılının son aylarında gerçekleşmiştir; bu sefer Kürdler buraya SSCB KP MK Genel Sekreteri ve Devlet Savunma Komitesi Başkanı İ.V.Stalin’inin imzasını taşıyan bir kararla Gürcistan’dan sürülmüştür. 1989’da Karabağ savaşı nedeniyle Ermenistan’dan sürülen Kürdlerin önemli bir bölümü de bu ülkeye sığınmıştır. Ayrıca, Kazakistan’da Sovyetlerin çöküşünden sonra Azerbaycan’a bağlı Nahçivan özerk cumhuriyeti’nden, Rusya’nın Krasnodar bölgesinden, kısmen de Ermenistan ve Gürcistan’dan gelen Kürdler da yaşamaktadır.


  Sürülen Kürdler beşer, onar aileler biçiminde tek tük haneli köylere ve aullara (mezra) dağıtılmıştır. Yük trenleri ile sağlıksız koşullarda Güney Kafkasya’dan Kazakistan’a taşınan Kürdlerden yüzlercesi yollarda ölmüş, yüzlercesi de sürgünün ilk aylarında alışık olmadığı yeni yerleşim alanlarında yaşama veda etmişlerdir. Ayakta kalanlar yıllar boyunca ağır zorluklar içerisinde yaşamış, 1956 yılına kadar asker denetiminde “özel sürgüncü” muamelesi görmüşlerdir. Özel sürgüne tabi tutulan Kürdler bir köyden diğer bir köye askeri yönetimin izni ile gidebilmişler.  Kazakistan Kürt Nüfusu
  Diğer Sovyet Cumhuriyeti’nde olduğu gibi Kazakistan’da da güvenirliği tartışılır genel nüfus sayımları sonuçlarına göre, bu cumhuriyette 1970 yılında 12 bin; 1989’da 25 bin; 2002’de ise 32 bin Kürt yaşamıştır. Bağımsız kaynakların ortalama hesaplamalarından yuvarladığımız rakam, halihazırda Kazakistan’da 150 bine yakın Kürt'ün bulunduğunu göstermektedir. Kazakistan 2010 yılında yapılan nüfus sayımına göre Kazakistan da 38.325 Kürt yaşamaktadır ve Kazakistan'ın %0.2'sini teşkil etmektedirler.Fakat Kazakistan Kürt Derneği Başkan Yardımcısı, Malikshah Gasanov Kazakistanda 46.000 -150.000 arası kadar Kürt nüfusu bulunduğunu listede bazılarının Azer veya Türk olarak listeye alındığını belirtmiştir.


  Kazakistan Kürtlere Haklarını Veriyor

  Eski Sovyet Cumhuriyetleri arasında Kürdlerin milli-kültürel gelişimi açısından en hoşgörülü zeminin Kazakistan Cumhuriyeti’nde oluşturduğunu kolaylıkla söylemek mümkündür. Burada eski Sovyet Cumhuriyetleri arasında azınlıklara yaklaşım açısından örnek bir politika izlendiği; sosyal, toplumsal yaşamın her alanında açıkça göze çarpmaktadır. Kazakistan’da Kürd diasporasının örgütlenmesinde ve milli kültürlerin geliştirilmesinde Kazakistan Halkları Birliği’nin önemli bir rolü vardır. Kazakistan Kürdleri Birliği’nin Almata kentinde iki ayrı yerde çalışma ofisi ile temin edilmesi, hoşgörülü siyasetin bir göstergesidir. Kazakistan Kürt nüfusunun çoğu Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan Stalin döneminde sürgün edilen Kürtler'den oluşmaktadır. Yıllar sonra, Kürtler Kazakistan'ın komşu ülkeleri,Özbekistan ve Kırgızisitan'dan Kazakistan'a göç etmişlerdir.


  Kazakistanda Kürtçe Eğitim

  Kazakistanda Kürt nüfusunun yoğun olarak bulunduğu şehirlerde , Kürt edebiyatı ve Kürt dili ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğretilmektedir.Kashkabulak köyünde, Kürt öğrenciler 12. sınıfa kadar Kürtçe eğitim görebilmektedirler.1990 yılından bu yana Kürtlerin gazeteleri olan Kürdistan Gazetesi bulunmaktadır ve yayına devam etmektdir.

  Kazakistan Kürtlere Özel Bölümü Olan Müze

  1998‘den bu yana Devlet Milli Müzesi’nde Kürtlerin maddi ve manevi değerlerinden örnekler sergilenen bir bölüm faaliyet göstermektedir.

  Kazakistan Kürtleri Her Alanda Başarılılar

  Kürdler bugün Kazakistan’ın bilimsel, ekonomik, sosyal yaşamına kendi kimlikleriyle katılma imkanları yakalamıştır. Onları temsil eden bilim adamları, devletin yürütme, hukuk sisteminde, yerel halk ve belediye meclislerinde görev yapan yetkililer, defalarca Kazakistan ve Avrupa şampiyonu olan sporcular Kürd kimliğiyle ülkenin siyasal, ekonomik, sosyal yaşamına etkin bir katılım sağlamaktadır.
 • O tabiat çocuğu, tabiat oldu, şimşek, yıldırım, güneş oldu.. TÜRK OLDU!!!
  KIBRIS, KAZAKİSTAN, KIRGIZİSTAN, TÜRKMENİSTAN, AZERBAYCAN, ÖZBEKİSTAN... TÜRK BUDUR. YILDIRIMDIR, KASIRGADIR, DÜNYAYI AYDINLATAN GÜNEŞTİR!!! 🇹🇷 🇰🇬 🇰🇿🇹🇲
 • Ülke ;
  Türkiye Cumhuriyeti
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  Azerbaycan Cumhuriyeti
  Kırgızistan Cumhuriyeti
  Kazakistan Cumhuriyeti
  Özbekistan Cumhuriyeti
  Türkmenistan Cumhuriyeti

  Federe Türk Devletleri ;
  Başkurdistan Cumhuriyeti
  Tataristan Cumhuriyeti
  Çuvaşistan Cumhuriyeti
  Saha- Sire ( Yakutistan ) Cumhuriyeti
  Altay Cumhuriyeti
  Tıva Cumhuriyeti
  Hakas Cumhuriyeti
  Dağıstan Cumhuriyeti
  Karaçay- Çerkes Cumhuriyeti 'ndeki Türkler
  Kabartay - Balkar Cumhuriyetindeki Türkler
  Çeçenistan Cumhuriyetindeki Türkler
  İnguşetya Cumhuriyetindeki Türkler
  Adige Cumhuriyetindeki Türkler
  Kuzey Osetya ( Alanya ) Cumhuriyetindeki Türkler

  Özerk Türk Bölgesi;

  Gagavuz Özerk Bölgesi
  Karakalpak Özerk Cumhuriyeti
  KırımTatar Türkleri Özerk Yönetimi
  Sıncan Uygur Özerk Bölgesi ( Doğu Türkistan)

  Türk Toplulukları ;

  Afganistan Türkleri
  Bulgaristan Türkleri
  İran Türkleri ( Güney Azerbaycan ve Türkmenler )
  Irak Türkmenleri
  Moğolistandaki Türkler
  Nogay Türkleri
  Suriye Türkleri
  Kosova ve Sancak Türkleri
  Batı Trakya ve Yunanistan Türkleri
  Romanya Türkleri
  Makedonya Türkleri
  Ahıska Türkleri
  Batı Avrupa Türkleri
  Avustralya Türkleri
  ABD Türkleri
  Reha Oğuz Türkkan
  Sayfa 25 - Ankara Ticaret Odası
 • 1 Eylül 1991
  Özbekistan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun.
 • Soydaş ülkelerimiz Kazakistan'ın Anayasa Günü, Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü kut'lu olsun!
  Yaşasın Türk soylu milletlerin var olma mücadelesi!
  🇺🇿🇰🇿🇰🇬
 • Dünyada yedi devlete sahip tek millet Türkler: Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kıbrıs.

  Yedi devletimiz var!