• Korku yönetimiyle yaklaşık otuz yıl hüküm süren, kendi halkının kanını döken, petrolden gelen parayı askeri ya da lüks harcamalara saçıp savuran; komşularını işgal eden, devletlere meydan okuyan, Arapların alkışlarıyla yalancı pehlivanlıklara soyunan, sonra da gerçek bir mücadele vermeden alaşağı edilen, eli kanlı bir zorba vardı; ardından, bakınız işte, bu adam devrildikten sonra, ülke karmaşaya sürüklendi, bakınız işte, çeşitli tarikatlar birbirlerini katletmeye başladı,
  sanki şöyle demek isteniyormuş gibi: Görüyorsunuz ya, böylesi bir halkı zapt etmek için ancak bir diktatör gerekir!
  Bunun tersine, ön dayanak olarak "Batı'nın hayasızlığı" düşüncesinin benimsenmesi halinde, olaylar aynı oranda tutarlı biçimde açıklanabilir: Başlangıç olarak, bütün bir halkı yoksulluğa sürükleyen, diktatörün purolarına dokunmadan yüz binlerce çocuğun hayatına mal olan bir ambargo; ardından, kamuoyuna ve uluslararası kurumlara aldırmadan sahte bahanelerle kararlaştırılan ve petrol kaynaklarına el koymayı kısmen de olsa hedefleyen bir istila; Amerikalıların zaferinden sonra, Irak ordusuyla devlet aygıtı arasında zamansız ve keyfi bir çözülme, kuramların içinde belirgin bir tarikatçılığın kurulması, sanki ülkenin kalıcı bir istikrarsızlık içine sürüklenmesi bile bile yeğlenmiş gibi; bunlara ek olarak, Ebu Gureyb Hapishanesi'ndeki zulüm, sistemli işkence, ardı arkası gelmeyen aşağılamalar, "yan hasarlar", cezasız kalmış sayısız suç,
  yağma, yolsuzluk...
  Bazıları için, Irak örneği İslam âleminin demokrasiye uzak olduğunu gösteriyor; bazıları için de Batı tarzı "demokratikleştirme"nin gerçek yüzünü açığa vuruyor. Saddam Hüseyin'in filme çekilen idamında bile Amerikalıların acımasızlığı kadar Araplarınki de göze çarpıyor.
 • Yeni Şafakda bugün çıkan Salih Mirzabeyoğlu Roportajından çıkartılan kısımlarında olduğu, roportajın eksiksiz ve tam hali.
  O bir fikir adamı...
  Bir şair...
  Bir romancı...
  Bir hikâyeci...
  Boksta Türkiye şampiyonluğu olan bir sporcu...
  Ve belki de burada ilk kez duyacağınız şekliyle; hat sanatı ile modern resmi yepyeni bir terkipte buluşturup çığır açan bir ressam...
  Siyaset, sanat, felsefe, hukuk, etimoloji, mitoloji, edebiyat, matematik, fizik, iktisat, şiir... gibi çok geniş bir skalada yazılan 60'a yakın eserin müellifi. Ve öğrendiğimiz kadarıyla baskıya hazırlanan 4-5 eseri de yolda…
  Kitapları İngilizce ve Arapça’ya çevrilmiş bir mütefekkir...
  Bu eserler, Latin Amerika’dan Afrika’ya, Mısır’dan Tunus’a, Kuveyt’ten Filistin’e, Türkistan'a kadar geniş bir coğrafyada takip edilmekte...
  Özellikle “Başyücelik Devleti” isimli eseri, önemli birçok devlet lideri tarafından bizzat tetkik edilmiş...
  Bu kişi kim mi?
  İsmi; Salih Mirzabeyoğlu...
  Kendisi, tam 16 yıldır esir...
  Şu ân da Bolu F Tipi Cezaevi'nde…
  Kimi medya organlarınca “illegal bir örgüt” şeklinde lanse edilen İBDA-C'nin liderliğini yaptığı iddiasıyla kendisine idam cezası verildi.
  Daha sonra bu ceza, AB müktesabatı çerçevesinde “ağırlaştırılmış müebbet hapse” çevrildi...
  Peki suçu neydi?..
  Suçunun ne olduğunu kendisini yargılayan hâkim de, iddianameyi hazırlayan savcı da tam olarak ifade edememiştir.
  “Her ne kadar bir eylemi ve eylem talimatı tespit edilememiş olmakla beraber...” denilerek örgüt liderliği münasip görüldü ve neticede kendisine olağanüstü dönemin mahkemeleri olan DGM'lerce idam cezası verildi.
  Necip Fazıl Kısakürek’in; “Fikir haysiyetinin müstesna genci” olarak vasıflandırdığı Salih Mirzabeyoğlu ile Bolu F tipi Cezaevi’nde, yeniden yargılamaya ilişkin meselelerin tartışıldığı şu günlerde, bir röportaj yaptık.
  Heyecanlıydım tâ ki ilk cümlesine kadar...
  Birçok gazetecinin istediği şey, bana nasip olmuştu.
  Bolu F Tipi Cezaevi tabelasıyla karşılaştığım ân yüzümü bir sıcaklık kaplamıştı.
  Avukat Ali Rıza Yaman’la birlikte defalarca arandıktan sonra, yüksek güvenlikli cezaevinin soğuk koridorlarında Salih Mirzabeyoğlu’na doğru gidiyorduk.
  İlk cümlesini merak ediyordum.
  Ve kendi ilk cümlemi.
  Bütün bildiklerimi sanki unutmuştum.
  Aldığım notların hiçbir önemi yoktu.
  İrâdeme nüfûz eden tek hissim; heyecandı.
  Görüşme odasına girdik...
  Yüzünde kalbe inşirah veren bir tebessümle bizi bekliyordu...
  Nezâket timsâli bir adamla karşı karşıyaydım...
  Selâmlaştık ve karşılıklı oturduk.
  Nereden ve nasıl başlayacağımı hiç bilmiyordum...
  Mütebessim çehresi heyecanımı üzerimden atmama yardımcı olmuştu.
  Karşılıklı hâl-hatır faslından sonra, avukatı Ali Rıza Yaman Bey’in de tavsiyesiyle resim sanatına olan ilgisinden başlamak istedim.
  “Salih Bey, kamuoyunda sizinle alâkalı ciddi bir operasyona şahit oluyoruz. Sizi yasadışı bir örgütün lideri gibi gösterme çabaları var.
  Bununla birlikte en azından birkaç senedir uğradığınız haksızlık, hukuksuzluk ve hatta işkence üzerinden değişik kesimlerden size bir ilgi de var. Muhakkkak ki şahsiyetinizin temeli, fikir adamı olmak. Ve aslında bu vasfınız her kesim tarafından biliniyor. Fakat bu fikir tarafınıza her nedense özellikle yaklaşmaktan kaçınılıyor.
  Halbuki birçok alanda kitaplar yazdığınız gibi modern resmin tıkandığı bir zamanda geleneksel hat sanatıyla, resmi birleştirip yeni bir terkip meydana getirmişsiniz. Örneğin, Cim harfiyle çene, Kaf ile kulak, Ayn ile göz çizerek bir portre çalışmanız var. Gerçekten muhteşem. Nasıl başladınız ve bunun sizdeki karşılığı ne? Ve niçin bu yönleriniz topluma hiç gösterilmiyor?”
  Ve 16 yıl tecride mahkûm edilmiş, adaletsizce cezalandırılmış bir insanın merak ettiğim ilk cümlesi dökülüyor dudaklarından:
  “Hukuk; normatif bir ilimdir... Bir formasyon ilmidir... 'Olması gereken'e dairdir. Öte yandan 'olan'ı da tanzim eder. Bu yönüyle; ideolocyayla âdeta denk bir yerdedir. Her şey demektir. Zaten İmam-ı Azam Hz.'i herşeyin temeli olarak; fıkhı görür. İmam-ı Gazali Hz.'i ise; siyaseti önceler. Esasında ve neticede; ikisi de aynıdır. İkisi de; hayatı bir bütün hâlde hâl ve fasletmeye ilişkindir. Biz, sırlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Eserlerimizde birçok bahsettiğimiz “sır idrâki” meselesi... Sır idrâki; 'şiir idrâki'dir... Şiir idrâki tekâmül için şarttır ve bu yönüyle ahlâkî bir zorunluluk belirtir. Tekâmül sonsuz ve herkesin kendi istidadınca... Ve her şey kendi hâddizâtı içinde... İdrâk için, mânâların bilinmesi şartı vardır... Muhîddin-î Arabî Hz.'nin söylediği meşhûr söz... “Sûret olmadan da mânâlar ebedîyyen tecellîye gelmez.” Sûret denildiğinde hemen müşahhas nesneler anlaşılır... Her şeyin bir sureti vardır. Misâlen dil, ses suretine binmiş mânâlardır. Yani mânâlar da birer sûrettir. Sûreti küçümsememek lazım gelir. Bedeni nefsanî yönden ele aldığımızda ne kadar süfli olduğunu düşünürüz. Halbuki o ruhun üflendiği mekândır... Bunu böyle belirttiğimizde 'fizik'in ne kadar ehemmiyetli olduğu anlaşılır. En basitinden şu; fizik olmasa, ruhu tanıyamayacaktık.
  İBDA; Batı Tefekkürü ile İslâm Tasavvufu kanatları arasında yükselirken, birinciyi ikincinin önünde hesaba çeker, dönüştürür, sıçrama tahtası ve arınma teknesi olarak görür. Hat sanatı ile resim sanatı arasındaki ilişkiye bakışımız da bunun gibidir. Bu, İslâm’a Muhatap Anlayış'a nisbet etmiş bir insanın iç âlem düzeninin resim plânındaki bir anlayışıdır. Bahsettiğiniz ve benzeri çalışmalar, ressam ve sanatçılık iddiamız olmaksızın amatör bir ruhla, fikir adamı kimliğimiz ile yapılmıştır.
  Resim, yani sûret, nesnelerin dış görünümleri, bugün kullanılandan çok daha reel faydaları haizdir. Resim; özünde bir fikri taşır. Yani o da bir fikrin sûrete binmiş hâlidir. Bir yanda sanat bir yanda sanat üzerine düşünenin varlığı…
  Bir dönem merhum Cevat Ülger ile birlikte olmuştuk. O mimari ile ilgili anlatırdı. Taşın musikisinden bahsederdi. Şimdi ben mimar ve ressam değilim ama, eser kadar onu yapan insana da ilgi duyduğumdan, anlatılandan zevk duyarım. Picasso'nun bir sözü vardır... “Ressamın şahsiyeti, eserinden daha mühimdir...” Anlatabiliyor muyum? Resime bakarsın, sana belki birşey ifade etmez. Ama o ressamın hayatını illâ ki merak edersin.
  Resim ve mimarî gibi hususlara ilgimi de buna bağlayabiliriz. “Suret olmadan manalar tecelliye gelmez!” esası üzerine bizim resmimiz. Ve bu genel fikir örgümüz içerisinde sadece hevesimi temsil eder resmim…”
  Telegram'a Şâhit oldum!
  Röportajın tam burasında Mirzabeyoğlu’nun kelimeleri toparlarken birden zorlandığına şâhit oldum. Meselenin Telegram'la alâkalı olduğunu bizzât kendisi belirtti.
  Devamla...
  “Süryanice’de vardır. Bir kelimede her harfin ayrı bir anlamı vardır. Bu dili konuşanlar o söyleniş biçiminden, ses tonundan, hangi kelimedeki anlamın kastedildiğini anlar. Kuşların ötüşünün de böyle bir anlamı vardır. Bu ses klişesi değil de sanki Süryanice gibi o sesle taşınan duyguyu aktarmaktadır. Zaten bizim gibi konuşsalardı, Hiyeroglif’leri çözercesine kuş dili de geçen 5000 sene içinde herhalde çözülürdü.”
  “Âdeme Mahkûm Etmek Komünistlerin İşidir!”
  “Şahsiyetimizden ayrı düşünülemeyecek fikrimizin ısrarla sükûtla karşılanması sorunuza gelirsek... Cevabı Üstadım'dan vereyim... Üstadım’ın şahsımın maruz kaldığı hâli de özetleyen meşhûr sözüdür; “âdeme mahkûm etmek komünistlerin işidir”... Sizi görmezler, duymazlar... Hakkınızda konuşmazlar... Sanki siz hiç yaşamıyorsunuz gibi davranırlar. Oysa ki çok iyi okurlar, yazılarınızı büyük bir ilgiyle takip ederler. İsminizi ağzına almadan yazılarınıza cevap bile verirler. Bununla ilgili olarak Büyük Doğu’nun bir kapağı vardı... Kapak yazısı şöyleydi: “Üzerimize bir milyon ton sükût külü döküyorlar!” Biz de bugün aynı hâldeyiz. Fakat eskiden beri bu metodu tatbik edenler Müslüman geçinenler olmuştur.
  Romanlarınız hakkında, hikâyeleriniz hakkında edebiyat mahfillerinden niçin olumlu-olumsuz görüşler yazılmaz? Bir dönem çok meşhur olan mitinglerde yüzbinlerce kişiye bugün çok tanınmış kimi siyasilerce okunan Aydınlık Savaşçıları isimli eseriniz neden artık unutulmuş?
  “Üstadım'ın bizim hakkımızda yazdıkları, söyledikleri malûm... “Müjdelerin Müjdesi” dedi, “bundan sonra onlar benim arkamdan gelmeyecekler, ben onların arkasından gideceğim” dedi, vs... Daha sonra bir takdim yazısı yazdı. Bizim zuhurumuzu “Dünya Çapında Bir Hâdise” şeklinde ândı... Bu TAKDİM yazısı bir devrimdir. Fakat bunun niçinini, nasılını, sonucunu benim değil, başkalarının kritik etmesi ve anlatması gerekirdi. (Burada konuşma dağılıyor... Çünkü Telegramcılar Salih Mirzabeyoğlu'nun konuşmasını engellemek istercesine devreye giriyor.) Fikir adamı olmanın zevkini ömrümde sadece Üstadım'ın yanındayken tattım. Ondan sonrası da artık pek ilgilendirmiyor açıkçası... Bak şimdi hatıralarım canlandı… (İç çekiyor, birdenbire durgunlaşıyor, derinlikli bakıyor…) Hatıra kabilinden anlatayım... Üstad benden üçüncü kişiden bahseder gibi bahsederdi: “Elime bir genç geçti, pîr geçti”... O, perşembenin gelişini çarşambadan anlayandı... Biraz önce söylediğin husus; “fikir haysiyetinin müstesna genci”... (Gözlerinin içi parlıyor. İç huzurunu o an fark edebiliyorsunuz)”
  “Bu Sözler için Geceler Boyu Ağladığımı Bilirim”
  “Üstadım'ın bu sözlerini hak eden bir fikir adamı olabilmenin verdiği sorumluluk duygusundan dolayı geceler boyu ağladığımı bilirim. Hakediyor muyum? Bunu bir ömür boyu haketme şuur ve çabası... Anlatabiliyor muyum?”
  Konuyu Telegram mevzuuna getiriyorum.
  “2014 yılındayız ve devlet adamlarına yapılan bir sürü başvuruyu ciddiye alıp araştırması bile yapılmadı Telegram konusunun. 'Devlet, Telegram yok desin' şeklinde beyanatlarınız oldu. Ama bu bile denilemedi. Telegram devam ediyor mu ve sizde ne gibi etkileri oluyor?”
  Devam ediyor. Bu mesele, sadece basite, âlete indirgenecek bir mevzu değil. Fizik yanında metafiziğe bakan bir yönü de var. Her neyse; Türkiye’de varlığı hem teori hem pratik anlamda benimle gündeme birlikte gündeme taşındı. Ben, bana verilen zehri, bana uygulanan işkenceyi şifâya tahvil ettim... “Telegram Feylesofisi” olarak özetlediğim şekilde fikrimi tahkim ettim. Ruhçuluğun hakikatini ortaya koydum. Bu gücü bana verdiği için, Allah’a şükür makamında olduğumu söylemek isterim.…
  Öbür yönden, geniş ayrıntıları ve uzmanları ile konuşulacak olan bir konu. Telegram'da, Ölüm Odası'nda vd. kitaplarımda konuyla alakalı izâhlar mevcut. Oraya müracaat edilebilir.
  “Yaşama Sevincimi Hiç Kaybetmedim!”
  Bolu F Tipi Cezaevi'ne giderken beni tedirgin eden konulardan biri de; yaşama sevinci hususuydu. Tam16 yıl toplumdan, özgürlüğünden, yaşamın bütün güzelliklerinden uzaklaştırılmış, hem de haksızca, hukuksuzca, alenice bir zulme maruz bırakılmış bir insanla görüşmeye gidiyordum. Acaba geç kaldık diyebilir miydik? Kim bilir, 16 yılda konuşma, anlatma isteği dahil bütün ümidini yitirmiş biriyle karşılaşacaktım. Gözlerinde yaşama sevincini görebilecek miydim? Konuşmanın bu noktasında bunu sordum.
  “16 yıldır hapistesiniz. İnsan sesinden, hayatın güzelliklerinden, özgürlüğünüzden mahrum bırakıldınız. Bir de bunun haksızca olması üzerinizde bir yük olarak acınızı arttırmış olmalı. Anne ve babanızın cenazesine bile katılmanıza izin verilmedi. Ailenizle bir arada görüşme izniniz bile yok.”
  Öncelikle görüş mevzuunu izah edeyim…Ayda 1 açık ve bir kapalı, 1’er saat; ancak dediğiniz gibi hepsi ile bir arada değil tek tek. Görüşmeciler tek tek görüşe alındıkları için mesela 4 kişi ise her biri ancak 15-20 dakika görüşebiliyor. Ziyaretçisi kalabalık olan için bu zaman adam başı 5 dakikaya kadar inebiliyor. Düşünün 8-10 kişilik ailenin halini !.. Cezaevinde geçirdiğim bu süreç hiç değiştirmedi hayata bakışımı. Yaşama idealimi hiç kaybetmedim. Ben hâlâ biraz sonra sanki dışarı çıkacakmış gibi ümit içindeyim. Çünkü davama güveniyorum…Ben 16 sene “çıktım çıkamadım” gibi meseleler içinde şuurlu olarak, bulunmadım. Mesela bana, “uğraş, 16 sene sonra çıkacaksın!” deselerdi, bugün o zaman dolmuş olmasına rağmen söylüyorum, bunu kabul etmezdim. Her zaman söylediğim gibi; “Eğer ben, bensem, olacak olan olur...” Bilmem söylemeye gerek var mı; ben “hayatı fikir, fikri hayat” anlayışının insanıyım. Ve herşeye, en başta da Telegram'a rağmen 16 seneyi verimli geçirdiğimi söyleyebilirim. Her zaman ettiğim duamdır: Allah herşeyin hayırlısını nasip etsin... Allah hayırlı ömür versin...”
  Güncel konulardan konuşmak istemediğini biliyordum. O yüzden tekrar sorup güzel ahengi de bozmak istemedim. Anlayışına sığınarak şu kadarını sorabildim:
  “Son günlerde 28 Şubat davasında Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak gibi bazı paşaların da tahliye haberi geldi. Siz de duymuşsunuzdur. Bu sizi yaraladı mı?”
  “Bunu hukuk haysiyeti çerçevesinde ilgilileri söylesin. Bu konuları daha önce birçok kez anlattım ve defaatle yazdım. Avukatlarım belirttiler, belirtiyorlar... O dönemde hem hukuk, hem ahlâk ve hem de İslâm adına en haysiyetli duruşu biz sergiledik. Karşılığında idam cezası verildi. İktidar değişti, ama bizim durumumuzda değişen birşey olmadı. Bu durum da gösteriyor ki; bütün iktidarların ortak düşmanı biziz. Anlıyorsun değil mi? Allah'a şükrederiz ki, bizde (işaret parmağıyla zik-zak işareti yaparak) böyle durumlar yok.”
  Süremiz bitmişti. Kimse ayrılmak istemese de gardiyanların uyarıları ile ayrılmak zorundaydık.
  “Son olarak "sizi sevenlere söylemek istediğiniz birşey var mı?" diyorum.”
  (Tebessüm ederek) Herkese çok selâm. Bize dua etsinler. Teşekkür ederim.
  ***
  Bir fikir adamının, bir şairin, bir sanatkârın, sessiz fakat Davudî çığlıklarına şâhit olmuştum adetâ.
  Herşeye rağmen bizi ayakta tutan, Salih Mirzabeyoğlu'nun moral olarak gayet iyi olmasıydı.
  Çok çok geç olsa da her şey bitmiş değil.
  Avukatı Ali Rıza Yaman'ın belirttiği gibi; “Salih Mirzabeyoğlu hak ettiği şartlara bir ân önce kavuşturulmalı. Devlet, hükümet, sanat ve fikir ricâlinin ilk gündem maddesi bu olmalı!”
  Röportaj: Halil Kurtbeyoğlu
 • Yaşar Kemal'in Kürt Raporu
  *Kürt sorunu, Türkiye'nin demokratikleşme sorunudur. Kürtleri insan haklarından yoksun kılmakla dünyanın hiçbir yerinde demokrasi gerçekleşmez.
  Sen ülkedeki on beş milyona yakın bir kitleyi bütün insan haklarından yosun kılacaksın, sonra da dünyanın karşısına çıkıp "ben ülkemde demokrasiyi gerçekleştirdim" diyeceksin. Üstelik de bu korkunç yalanını, bu çağda insanoğluna yutturacaksın. İnsanlık unutmayalım ki, bizim demokrasimizin adını çoktan koydu. Buna "Örtülük Faşizm" diyorlar. Ha, bir de Asya tipi demokrasi diyorlar. Böylesi bir demokrasiyi dünyaya yutturmak ahmakça bir ham hayalden başka bir şey değildir.

  * Sen gel kardeşimi Cumhuriyet kurulduğundan bu yana asimile etmeye çalış. Ona yetmiş yıl ikinci sınıf vatandaş muamelesi yap. İşkence et. Toptan sürgünlerde süründür, yapmadığını bırakma. Asimile etmeye gücün yetmediği bu büyük insan kişiliğini dilinden, kültüründen insanından yoksun kıl. Böyle kardeşliğin de...

  *Sonra da hep bir ağızdan bağırıyoruz."Bu Kürtler ne istiyor". Kardeşlerince gasp edilmiş insanlığını istiyor. İnsanlığın da en asgarisini istiyor.
  * Kürtçe çok gelişmiş bir destanlar, türküler masallar dilidir de. Kürtçe 12 yüzyıldan bu yana yazılı edebiyatın da dünya çapında büyük şairlerini yetiştirmiştir. Eğer 70 yıldır bu dilin önüne geçilmeseydi Kürt dili de büyük romancılarını, şairlerini yetiştirebilirdi. Ve bu aykırı dilden gelen kültür Türk kültürünü besler, Türk kültürü de bu kültürün besler, ortaya bir Anadolu kültür zenginliğin çıkardı. İşte Örtülü Faşizm bu erişilmez zenginliğin önüne geçti.
  *Kürt halaylarına, Kürt türkülerine Türk halayı türküsü demek ayıp değil mi? Sanki Türk halkının Kürt halkından eksik kalır yanı varmış gibi, Kürt halkının kültürünü Türklere mal etmek, Kürt halkını küçümsemek, onu aşağılamak değil mi? Bu iki kültür birbirleriyle, sağlıklı olarak kaynaşsaydı, bugün Türkiye'nin görüntüsü insanlık için de çok başka olurdu.
  *Kürtlerin kültürüne kavuşması onu zenginleştirmesinin kime ne zararı var? Ne zararı, sayılmayacak faydası var. Bu faydayı anlayabilmek için insanın faşişt kafayla değil, insanı bilgili, dünyayı demokrasi insan haklarının ne menem şey olduğunu anlayacak kültürlü kafayla düşünebilmesi gerek.
  * Türkiye'nin gerçek demokrasiye ulaşması gerçek demokrasi de kürt kimliğinin tanınmasına, Kürtlerin insan haklarına kavuşmasından geçer. 15 milyona yakın bir kitleyi sen ülkende her şeyden mahrum kıl, ondan sonra" ben demokratım" de Kürtler başbakan, cumhurbaşkanı, milletvekili, general, büyük bürokrat oluyor, benim gibi yazar bile oluyor, daha ne istiyor bu Kürtler? Dilini istiyor sayın baylar, kültürünü kimliğini istiyor. Bu yüzyılda dilini, insanlığı zenginleştirmek istiyor.
 • 176 syf.
  ·7 günde·Beğendi·8/10
  Sırça Köşk dönemin analizini, bazı insanların çaresizliğini, bazılarının ise vurdumduymazlığını kaleme almış, toplumsal sorunları gören, göremeyen, görmek istemeyen, görmek istediği halde bakmayı bilmeyenlere anlatmaya çalışan, çok bizden öyküleri barındıran, bir çırpıda bitirebileceğiniz güzel bir eser :)

  Sabahattin Ali romanlarının ve öykülerinin çok fazla eleştirilecek bir yanı yok. Aynı mantıkla yazılmış iki ayrı kitabı peş peşe okuduğum zaman kıyaslama yapmak kaçınılmaz oluyor elbette. Bundan önce Sait Faik’in Şahmerdan’ını okumuştum sonrasında Sabahattin Ali’yi okuyunca aradaki anlatım farkını gerçekten çok daha iyi anladım. Olayların içine giriş şekli, kişilerin psikolojik tahlilleri, durumların anlık analizi o kadar farklı ki, hayranlığım bu sırayla okumadan sonra daha da arttı. Burada Sait Faik’e haksızlık yapmak istemem o yüzden diğer eserlerini de muhakkak okuyacağım. Ama bu durumdan şu sonucu çıkarmış oldum. Bazı yazarlar tek bir eserle kendilerini kanıtlayabilirlerken, bazılarını eleştirebilmek için daha da fazla araştırma yapmak gerekebiliyor. Mesela Stefan Zweig benim için birinci kategoriye giriyor :)

  Gelelim öykülere. Eser, aynı dönemde yazıldığı için genel tema olarak benzerlik gösteren öyküleri içermektedir. Kısa kısa 13 öykü ve 4 masalı barındıran bu eserde beni en çok etkileyenler “Böbrek” , “Cankurtaran” ve “Kurtla Kuzu” oldu. Bu öykülerden ilk ikisi sağlık sektörünün acımasızlığı ile ilgili. Şu sıralar bu konu dikkatimi çekiyor. Bundan sonra da Soner Yalçın’ın Kara Kutu kitabına dikey geçiş yapabilirim :) Kurtla Kuzu ise işkence görmüş bir adamın psikolojik analizinden yola çıkarak doğru tespitleri barındıran bir öykü. Birçok noktada görevini yaparken mantığını ve vicdanını bir köşeye bırakan insanlara değiniyor.

  Uzunluğuna göre kıyasladığımızda, genel olarak hikâyeleri ayırdığı sayfalara sığdırmış ve ana fikrin ne olduğunu okuyucuya verebiliyor. Ancak bazı hikâyeler ayırdığı bölüme sığamamış gibi geldi. Yani aslında sanki devamı varmış da bir şekilde yanlış bir yerde bitirilmiş gibi. Bunlardan bir tanesi “Millet Yutmuyor” hikâyesiydi. Devamını aramadım değil :)

  Sırça Köşk’ü okumanızı tavsiye ederim.
 • Muhsin Yazıcıoğlu, işkenceyle ters düşen bu davra­nışın sebebini anlayamadı. Acılan biraz olsun dindi. Ama rahatlık geçiciydi. Ot yastığının da ayrı bir işkence aracı olduğunu geç farketti. Önce boynu, omuzları, zaman ilerledikçe de bütün vücudu karıncalanıp, iğnelenmeye başladı. Adamlar, dinlenme sırasında bile işkenceye devam ediyordu. Boynu başından kopacak gibiy­di. En küçük bir kıpırdanmada vücudu iğneleni­yordu. Sanki iğneli bir fıçıya düşmüştü. Acı beynini oyarken, böyle bir işkenceyi kimin düşün­düğünü merak etti. Ali Aksümer ile Muhsin Yazıcıoğlu, mahke­meye giderken karşılaştı: - Neden yalan söyledin?
  Aksümer ağlayarak, eski başkanının ellerine sanldı: - Başka çarem yoktu abi. Önüme üç ifade koyup, "Birini seç" dediler. İtiraz ettim, işkence yaptılar. Dayanamadım ... N'olur affet beni. Özür dileyen genci, Yazıcıoğlu değil, hakimler affetti. Çünkü üç kişinin öldüğü gün, ülkücü genç cezaevinde tutukluydu. Yazıcıoğlu, Aksümer'in cinayetin işlendiği gün cezaevinde değil de, evinde olması halinde meydana gelecek faciayı düşünüp dehşetle ürper­di. İtiraflarda adı geçen kişileri hiç kimse ala­mazdı idam sehpasından
 • Simon, ıslak saçlarının ağırlığını hissederek yukarıya doğru baktı, gökyüzünü seyretti. Gökyüzünde ilk kez bulut vardı. Kül rengi, krema rengi, bakır rengi bulutlar, kabaran kocaman kuleler gibi adanın üstüne yayılıyordu. Bulutlar, toprağın üstüne çöküp oturmuştu sanki. Bu boğucu, bu işkence edici sıcaklığı, bulutlar yaratmaktaydı her an. Müstehcen başın sırıtıp kanadığı yerden kelebekler bile kaçıp gittiler. Simon, gözlerini dikkatle kapadı, yere baktı, sonra görmemek için gözlerini eliyle korudu. Ağaçların altında gölgeler yoktu; inci renginde bir durgunluk her bir yanı kaplamıştı. Öyle ki gerçek bilinen şeyler, anlatılması olanaksız bir hayale dönüşmüştü. Bağırsaklar, testere gibi vınlayan sineklerle örtülü, kara bir yığın olmuştu. Bir süre sonra bu sinekler, Simon'u buldular. Tıka basa yiyip doydukları için onun derecikler gibi akan terine kondular, içtiler. Burun deliklerini gıdıkladılar, bacaklarının üstünde birdirbir oynadılar. Sinekler yarı karaydılar. Yarı ışıldayan yeşil ve sayısızdılar. Simon'un önünde, değneğe takılı duran Sineklerin Tanrısı, sırıtıyordu. Sonunda Simon dayanamadı; başını kaldırıp, Sineklerin Tanrısı'na baktı. Beyaz dişleri gördü, dönük gözleri gördü, kanı gördü. Simon'un gözleri, o çok eski o yadsınmaz bilgiyi kabul etti. Simon'un sağ şakağında bir damar, beynini dövercesine zonklamaya başladı.
 • Gâiblerden bir ses geldi: Bu adam,
  Gezdirsin boşluğu ense kökünde!
  Ve uçtu tepemden birdenbire dam;
  Gök devrildi, künde üstüne künde...Pencereye koştum: Kızıl kıyamet!
  Dediklerin çıktı, ihtiyar bacı!
  Sonsuzluk, elinde bir mavi tülbent,
  Ok çekti yukardan, üstüme avcı.Ateşten zehrini tattım bu okun.
  Bir anda kül etti can elmasımı.
  Sanki burnum, değdi burnuna "yok"un,
  Kustum, öz ağzımdan kafatasımı.Bir bardak su gibi çalkandı dünya;
  Söndü istikamet, yıkıldı boşluk.
  Al sana hakikat, al sana rüya!
  İşte akıllılık, işte sarhoşluk!Ensemin örsünde bir demir balyoz,
  Kapandım yatağa son çare diye.
  Bir kanlı şafakta, bana çil horoz,
  Yepyeni bir dünya etti hediye.Bu nasıl bir dünya hikâyesi zor;
  Mekânı bir satıh, zamanı vehim.
  Bütün bir kâinat muşamba dekor,
  Bütün bir insanlık yalana teslim.Nesin sen, hakikat olsan da çekil!
  Yetiş körlük, yetiş, takma gözde cam!
  Otursun yerine bende her şekil;
  Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam!.
  .
  .
  .Aylarca gezindim, yıkık ve şaşkın,
  Benliğim bir kazan ve aklım kepçe.
  Deliler köyünden bir menzil aşkın,
  Her fikir içimde bir çift kelepçe.Niçin küçülüyor eşya uzakta?
  Gözsüz görüyorum rüyada, nasıl?
  Zamanın raksı ne, bir yuvarlakta?
  Sonum varmış, onu öğrensem asıl?Bir fikir ki, sıcak yarada kezzap,
  Bir fikir ki, beyin zarında sülük.
  Selâm, selâm sana haşmetli azap;
  Yandıkça gelişen tılsımlı kütük.

  Yalvardım: Gösterin bilmeceme yol!
  Ey yedinci kat gök, esrarını aç!
  Annemin duası, düş de perde ol!
  Bir asâ kes bana, ihtiyar ağaç!Uyku, kaatillerin bile çeşmesi;
  Yorgan, Allahsıza kadar sığınak.
  Teselli pınarı, sabır memesi;
  Size şerbet, bana kum dolu çanak.Bu mu, rüyalarda içtiğim cinnet,
  Sırrını ararken patlayan gülle?
  Yeşil asmalarda depreniş, şehvet;
  Karınca sarayı, kupkuru kelle...Akrep, nokta nokta ruhumu sokmuş,
  Mevsimden mevsime girdim böylece.
  Gördüm ki, ateşte, cımbızda yokmuş,
  Fikir çilesinden büyük işkence..
  .
  .
  .Evet, her şey bende bir gizli düğüm;
  Ne ölüm terleri döktüm, nelerden!
  Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm,
  Yetişir çektiğim mesafelerden!Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz;
  Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık.
  Her gece rüyamı yazan sihirbaz,
  Tutuyor önümde bir mavi ışık.Büyücü, büyücü ne bana hıncın?
  Bu kükürtlü duman, nedir inimde?
  Camdan keskin, kıldan ince kılıcın,
  Bir zehirli kıymık gibi, beynimde.Lûgat, bir isim ver bana halimden;
  Herkesin bildiği dilden bir isim!
  Eski esvaplarım, tutun elimden;
  Aynalar, söyleyin bana, ben kimim?Söyleyin, söyleyin, ben miyim yoksa,
  Arzı boynuzunda taşıyan öküz?
  Belâ mimarının seçtiği arsa;
  Hayattan muhacir, eşyadan öksüz?Ben ki, toz kanatlı bir kelebeğim,
  Minicik gövdeme yüklü Kafdağı,
  Bir zerreciğim ki, Arş'a gebeyim,
  Dev sancılarımın budur kaynağı!Ne yalanlarda var, ne hakikatta,
  Gözümü yumdukça gördüğüm nakış.
  Boşuna gezmişim, yok tabiatta,
  İçimdeki kadar iniş ve çıkış..
  .
  .
  .Gece bir hendeğe düşercesine,
  Birden kucağına düştüm gerçeğin.
  Sanki erdim çetin bilmecesine,
  Hem geçmiş zamanın, hem geleceğin.Açıl susam açıl! Açıldı kapı;
  Atlas sedirinde mâverâ dede.
  Yandı sırça saray, ilâhî yapı,
  Binbir âvizeyle uçsuz maddede.Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik;
  Ve çevre çevre nur, çevre çevre nur.
  İçiçe mimarî, içiçe benlik;
  Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur!Nizam köpürüyor, med vakti deniz;
  Nizam köpürüyor, ta çenemde su.
  Suda bir gizli yol, pırıltılı iz;
  Suda ezel fikri, ebed duygusu.Kaçır beni âhenk, al beni birlik;
  Artık barınamam gölge varlıkta.
  Ver cüceye, onun olsun şairlik,
  Şimdi gözüm, büyük sanatkârlıkta.

  Öteler öteler, gayemin malı;
  Mesafe ekinim, zaman madenim.
  Gökte saman yolu benim olmalı;
  Dipsizlik gölünde, inciler benim.Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök!
  Heybem hayat dolu, deste ve yumak.
  Sen, bütün dalların birleştiği kök;
  Biricik meselem, Sonsuza varmak...
 • 464 syf.
  ·15 günde·Puan vermedi
  Geç bir saat oldu, az önce Stranger Things dizisinin 6.bölümünü izledim. Hiç Stephan King romanı okumadınız mı? diye sordu karakterlerden biri. Ben 3 tane okudum sanırım: üçüncüsü Çılgınlığın Ötesi. Bu arada Çılgınlığın Ötesi benim ilk 2020 kitabım, fena bir başlangıç olmadı sanki.
  Bu kitaba burada okuduğum aşırı beğenmiş bir kişinin yorumu üzerine kütüphaneden alarak başladım. Kitabın ilk sayfaları vahşet dolu. Dayanamazsanız elenirsiniz. Fakat sonra romanı asıl başlatan bir olay oluyor. Rose, ana karakterimiz, 14 yıllık ona işkence eden kocasını terk ediyor. Terk etmeye karar verdiği sahne de evden çıkıp yürüdüğü kısım da çok iyiydi. Ayrıntıları, kadının duygu değişiminlerini hissettim, King'in karakteri okuyucuya ulaşıyor. Yürü be kızım hadi, yapabilirsin diye destekledim. Tabii olaylar bir süre değişik ilerliyor, aksiyon bekliyorsunuz. Bu kısımda işkenceci polis koca Norman'ın Rose'u arama adımlarını, dedektif çalışma prensibine şahit oluyoruz. Beni en etkileyen; insanlar içinden geçen yön diye hep daha çok kullandıkları elinin tarafını seçer kısmı oldu. Haklı O kısımda sıkıldım ama asıl beni kitaptan koparan o aksiyonlu ve doğaüstü olayların başladığı kısımdı. Bu kadar da olmaz abolşiiiit diye diye bitirdim kitabı, Allah'tan yazarımız olaylar olduktan sular durulduktan sonra olanlardan da bahsetmiş de 'e sonra ne oldu?' moduna girmedim.
  Okumayı düşünenler için şunu diyebilirim ki, tam bir King romanı. Duygusal çözümlemeler, ara ara güzel tespitler var-paylaştığım alıntılara göz atabilirsiniz- fakat bir yandan da fazla doğaüstü, inandırıcılıktan uzak olaylar da var. Uzun bir kitap fakat benim 15 günde okumamın final haftamda olmamla alakalı bir durumdu. Neler olacak diye başlayıp gerçek hayata dönelim diyerek son 150 sayfayı soluksuz okuyorsunuz. İyi okumalaar