Akış
Ara
Ne Okusam?
Giriş Yap
Kaydol
Bütün devlet gücü Sultan Abdülhamit‘in elindeydi. Devleti Bab-ı Ali ile, birbirinden, habersiz vezirlerin bozuk düzeniyle yönetiyordu. Elinde daha güçlü kendine daha sıkıca bağlı bir başka cihaz daha var gibiydi. Geniş bir polis şebe­ kesine benzeyen bu ikinci cihaz neydi ve daha önemlisi, neyin peşindeydi? Genel olarak zorbalık düzenlerinde zor­banın politikası iyi bilinir de kendi kişiliği pek bilinmez. Burada Sultanın kişiliği az çok biliniyor, ama politikasının ne olduğu an­laşılmıyordu. . İki gece üst üste aynı yatakta yatmayan bu sultan bir gece, kendi seçtiği yatakta bir tahta kurusu bulmuş, zehirli olduğundan kuşkulanıp iki saray adamını sürgün etmiş. Birini huzura kabul ettiği zaman eli taban­casında olurmuş. Önünde herkes hep yere bakmak zorundaymış. Adamın biri sendeleyip gözlerini kaldırır kaldırmaz sultan ateş etmiş. Sarayda Türk sözü yalnız hakaret diye kullanılırmış. Ordu komutanları arasında milliyetçi oldukları kuşkusunu uyandıranlar hemen kovulurmuş. İstanbulun bas hırsızını Sultan alay olsun diye Bahriye Nazırı yapmış, Bahriyeyi mahvettiği için de şahane hediyeler vermis kendisine. Halifenin önünde Türk vatanı sözlerini kullanmanın cezası ölüm­müş.
Reich, cinsel konuda eski görüşleri (Freud de içinde olmak üzere) eleştirme­si, yıkması ve yeni temel görüşler getirmesi yüzün­den Freud'den daha çok hücumlara uğradı. Tutuk­landı, kitapları yakıldı ve ülke ülke sürgün gezdi.
Reklam
Neyin var dedi; -Sanki kendimden sürgün edilmiş gibiyim.
müthiş...
"Ve yine unutmayalım ki, işgallerin şekli artık değişiyor. Göz koydukları toprakların halkını sürgün edip yerine kendi halklarını koymuyorlar. Çünkü buna yetecek nüfusları yok. Bu yüzden de toprakları sinsi stratejilerle yavaş yavaş işgal ediyorlar ve halkı köle gibi çalıştıracakları sömürü düzenini getiriyorlar.."
Bir bulutu Geyiğe benzetmek istiyorum Yapamıyorum. Zamanla güzel yalanlar azalıyor.”
Reklam
İttihatçılar;
Sorgulandılar, yargılandılar, sürgün edildiler, kaçtılar, suikasta kurban gittiler.Ve idam edildiler. Bir gün bile kahretmediler. Sonuçta hayatta kalmayı sadece bir avucu becerebildi.Gerçek bir kaybedenlerin öyküsü...
İnsanlar dayanabildikleri kadar çalışır Ve ellerinden geldiğinden fazla dayanırlar.”
1.000 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.