• Aylar önce kaybetmişti izini
  Bulamadı Kambur Çoban Süslü'yü
  Çözemezken esrarını gizini
  Bulamadı Kambur Çoban Süslü'yü

  Yemini,suyunu verirdi fazla
  Hizmetin görürdü büyük bir hazla
  Gün geldi ortadan kayboldu hızla
  Bulamadı Kambur Çoban Süslü'yü

  Dağları, taşları arayıp durdu
  Yemiştir belki de tepenin kurdu
  Geceden,gündüzden aklına vurdu
  Bulamadı Kambur Çoban Süslü'yü

  Ya Bağdat'a kaçtı ya gitti Şam'a
  Belki pişman olur döner akşama
  Civarda her cinsten eşek var ama
  Bulamadı Kambur Çoban Süslü'yü

  Haber saldı gidip civar illere
  Ödül koydu boynundaki zillere
  Süslü'ye sevdası düştü dillere
  Bulamadı Kambur Çoban Süslü'yü

  Garip Önder deşti derin yarayı
  Kambur Çoban yine giymiş karayı
  Dolandı günlerce tüm Ankara’yı
  Bulamadı Kambur Çoban Süslü'yü


  Günler,aylar geçer.Süslü hâla kayıptır.Günün birinde postacı bir mektup bırakır.Kambur Çoban mektubu okuması için muhtarı çağırır.Muhtar, mektubu eline alır ve bu mektubun Bayburt’tan geldiğini hem de Süslü tarafından gönderildiğini söyler."Yahu bizim eşeğin okuma yazması varmış meğer." diyerek şaşkınlığını ifade eder çoban. Muhtar okumaya başlar.Bakalım Süslü neler söyler:


  Bir akşam üstüydü tuzağa düştüm
  Kambur Çoban sorma başa geleni
  Yolumu şaşırdım uzağa düştüm
  Kambur Çoban sorma başa geleni

  Tepenin ardında pusu attılar
  Bir kamyonda on öküze kattılar
  Kör tellağa üçe beşe sattılar
  Kambur Çoban sorma başa geleni

  Sahibimin boyu uzar kibirden
  Yüzü ekşi sanki çıkmış kabirden
  Aksi imiş köy bakkalı Cabir’den
  Kambur Çoban sorma başa geleni

  Seher vakti bir bakana satıldım
  O gün bugün siyasete atıldım
  Büyüklerin meclisine katıldım
  Kambur Çoban sorma başa geleni

  Garip Önder hallerimi yazalı
  Türlü bela başımızda tozalı
  Bir uyuzluk keyfimizi bozalı
  Kambur Çoban sorma başa geleni

  Kambur Çoban ve muhtar hayret içinde kalır.Çoban da muhtara bir name yazdırıp zarfın üzerindeki adrese gönderir.

  Erenler yurdunda gezilmez şaşkın
  Gezme Süslü Bayburt sana yaramaz
  İnsanı yiğittir, ırmağı coşkun
  Gezme Süslü Bayburt sana yaramaz

  Aslanın yurdunda bir can gezmeye
  Peşi sıra fil gönderir ezmeye
  Elin oğlu kırbaçlayıp üzmeye
  Gezme Süslü Bayburt sana yaramaz

  Garip Önder acı söyler kazara
  Palanını sürmesin el pazara
  Gurbet elde gelmeyesin nazara
  Gezme Süslü Bayburt sana yaramaz

  Aradan çok uzun bir süre geçti.Postacı bir sabah yine Süslü'den name getirdi. Muhtar çağrılınca hemen geldi merakla okumaya başladı.Kulak verelim Süslü ne söyler:

  Görenler dehaya hayran kaldılar
  Can Bayburt’a mebus yaptılar beni
  Anırdıkça coşup ıslık çaldılar
  Can Bayburt’a mebus yaptılar beni

  Ne sorulsa kuyruğumu salladım
  Salladıkça sandılar ki anladım
  Gül dediler güldüm,ağla! ağladım
  Can Bayburt’a mebus yaptılar beni

  Ayırınca ayran ile yoğurdu
  Analar görün ki mucit doğurdu
  Kuyruğu sallasam meydan soğurdu
  Can Bayburt’a mebus yaptılar beni

  Tez vakitte icraate başladım
  Hak yiyeni çiftem ile haşladım
  Sahtekârı şeytan diye taşladım
  Can Bayburt’a mebus yaptılar beni

  Altın dedim memleketin taşına
  Övgü aldım hep kaşına kaşına
  Sıpa koydum partilerin başına
  Can Bayburt’a mebus yaptılar beni

  Garip Önder söyle yare sözümü
  Eşek iken kaybetmedim özümü
  Mebusluğun bana yokken lüzumu
  Can Bayburt’a mebus yaptılar beni

  Bu Süslü'nün gönderdiği son mektup olmuştur.Aylar geçer ancak bir daha ondan bir haber gelmez.Kambur Çoban hasretine dayanamayıp kalkar Bayburt’a gelir Süslü'yü bulmak için.Süslü saat kulesinin önünde yarı baygın uzanmış yatmaktadır.Her tarafı yara bere içindedir.Tüyleri yolunmuş,kuyruğu kesilmiş dermansız haliyle eski sahibine bakmaktadır.Kambur Çoban Süslü'nün halini görünce derinden sarsılmıştır.Gözlerinden yaş boşalırken şöyle söyler:
  Geze geze aştım nice elleri
  Süslü buna dayanır mı yüreğim
  Dert mi saldı mı şu Bayburt'un yelleri
  Süslü buna dayanır mı yüreğim

  Solmuşsun gül iken rengin de kaçmış
  Bilmem ki zalımlar kaç yara açmış
  Belli ki günlerin aç, susuz geçmiş
  Süslü buna dayanır mı yüreğim

  Garip Önder yandı görünce böyle
  Ölmeden yetişsin hekime söyle
  Melul mahzun niçin bakarsın öyle
  Süslü buna dayanır mı yüreğim

  Çobanın sözü biterken Süslü başını kaldırıp sahibinin yüzünü yalamaya başlar.Ve bir anda can havliyle ayaklanan Süslü kaçmaya başlar.Çoban da Süslüüü diye bağırarak peşine düşer ama nafile. O günden sonra bir daha Süslü’yü gören olmaz.Kambur Çoban ise eşeğini aramaktan deli divaneye döner…
 • Seyrani'nin yaşamı ve şiirleri hakkında kıymetli bilgiler veren bir eser.Seyrani'nin gönül pınarından damlalar sunulmuş.İnsanın içine işleyen menkıbelerle şiirlerinin hikâyesi anlatılmış.Bunlardan bir tanesi Seyrani'nin Sultan Abdülmecid tarafından saraya davet edilişidir.Padişah, bütün atışmalarda birinci gelen Seyrani'nin ününü duyunca merak eder.Huzuruna çağırır ve kendisine samur bir kürk hediye eder.Seyrani saraydan çıkarken ayazda titreyen bir gariban görür.Padişahın kendisine verdiği samur kürkü çıkarıp üşüyen adama giydirir.Bunu görenler, sen padişaha hakaret ettin.Padişahımızın hediyesini başkasına verdin diyerek padişaha şikayet eder.Tekrar padişahın huzuruna çıkarılan Seyrani sürgünle tehdit edilince şu dizeleri okur:
  Hakk'ın mekânından özge bir mekân
  Bulmak mümkün ise bul gönder beni

  Bu sözleri duyan padişah sürgüne göndermekten vaz geçer.Sarayda uzun bir süre kalır.Tabi
  "Küçük lokma ile dolmaz avurdu
  Ne yaman insanı yaktı kavurdu
  Cihanın külünü göğe savurdu
  Sadarete geldi hayvan olanlar"
  gibi mısraları zülf-i yâre dokunur.Öldürmek isterler.Kayserili bir akrabası saraydan kaçırarak hayatını kurtarır.
  Aşık Revayî ile fıkra gibi atışmaları tebessüm ettirirken, Seyraniyle tilki arasında yaşananlar hepimize ders vermektedir aslında.Seyrani aşıklarla atışmalarda hep birinci olur.Bu yüzden gurura kapılır.Bir gün Seyrani'nin karşısına bir tilki çıkar ve Seyrani Baba dur hele sana sualim var der.Ve ahiretle ilgili öyle sualler sorar ki Seyrani hiç birine cevap veremez.Gurura kapıldığından kendisine ders verildiğini anlar.Ve şu dizeleri söyler

  Ağır meclislerde sıkılmaz iken
  Mengeneyle bile bükülmez iken
  Seyrani aslana yıkılmaz iken
  Dedirdin tilkiye pes kara bahtım

  Şiirlerini ne anlatabiliriz,ne de okumaya doyabiliriz. Her biri birbirinden kıymetli.

  Seyrani bilmem mert midir
  Yoksa cana cömert midir
  Eyyub'un derdi dert midir
  Ben ondan besbeter çektim

  "Eski libas gibi aşığın gönlü" zaten bilinir.Diğer şiirleri de aynı güzellikte.

  Muhabbet küpünün olsam şarabı
  Yar beni doldurup içer mi bilmem
  Mamur olmak için gönül türabı
  Bir mimar elinden geçer mi bilmem

  Bazen de şiirin tamamı etkili olmasa bile içinde darb-ı mesel olacak iki dize sizi mest eder....
 • Manastır’a döndük. Şehrin methaline geldiğimiz zaman orada bulunan bir mesirede vaktin geç olmasına rağmen Harp Okulu talebelerinin açık havada büyük vatan şairi Namık Kemal’in "Vatan veya Silistire" yi oynadıklarını gördük. Atlarımızdan inerek oyunu büyük heyecanla seyrettik. Talebe efendilerden birinin temsilin son sahnesinde:

  Yâre nişandır tenine erlerin
  Mevt ise son rütbesidir askerin
  Altı da bir üstü de birdir yerin
  Arş yiğitler vatan imdadına.

  Mısralarını okurken, yanımdaki subaylar, gözyaşlarını tutamamışlardı. Benim de gözlerim yaşarmıştı. Harp Okulu’ndaki talebelik hayatımız gözümün önünde canlanmıştı. Sınıf arkadaşım Mustafa Kemal ile beraber bu şiirleri, o zaman okumuş, ezberlemiştik. Fakat böyle heyecanla haykıramamıştık.
  Ah, o istibdat idaresi ah...
 • Laf kalabalığına girmeden üç beş sözcükle zülfü yâre dokunan şiirler.
  Şiir kitaplarına değil de beğendiğim şiirlere tam puan vermek gibi adet edindim; açıkçası bu kitaptakilerin hepsi o türden.
  Okuyun göreceksiniz...
 • Yâr olmak, yâre yalnızca bedenini sunmak mıdır? Gönülden geçenlerin hâtırı yok mudur?
 • 44
  Ezel katipleri uşşak bahtın kare yazmışlar
  Benim baht-ı siyahım kare üzre kare yazmışlar

  Benim derdi firavanım ilac-ı dilbere muhtaç
  Seni bir hazik-i Lokman beni biçare yazmışlar

  Senin ısrar-ı aşkın halka faş etti deyü hâlâ
  Beni ol aşık-ı dildadeler dildade yazmışlar

  Benim katımda sorarsan eğer Ferhat'ı Mecnun'u
  Birisi değildir anın birin kühsâre yazmışlar

  Kaza oklarına Aşık Ömer göğüs gerüp durma
  Güzeller az kalıptur levh-i sinem yâre yazmışlar
  Şükrü Elçin
  Sayfa 64 - Kültür bakanlığı yayınları
 • Alçuhanın kenarında hare ben
  Ne dedim de gücendirdim yare ben
  On parmağım kandil ettim, mum ettim
  El yarandı, yaranamadım yare ben