Jacques Bergier

Jacques Bergier

Yazar
5.7/10
3 Kişi
·
4
Okunma
·
3
Beğeni
·
124
Gösterim
Adı:
Jacques Bergier
Unvan:
Kimya Mühendisi
Doğum:
Odessa, Ukrayna, 8 Ağustos 1912
Ölüm:
Paris, Fransa, 23 Kasım 1978
«Mısır'­
da, gerçek okullar vardı ve piramitler içinde ders veren okul, Büyük
Okul gerçekten önemliydi, özelliği gerçek evren üstüne nesnel, ger
çek bilgiydi...
Öğrencilere sunulan olanaklardan biri de, titizlikle hazırlanan bir ders sayesinde, hepimizin olduğu aşağılık - varlıklardan, gerçek varlıklara dönüştürmek Üzre, kendi öz bedenlerinin doğal ama kuşku edilemez görevlerini yerine getirmek olanağıydı...

«Büyük Okul sahip olmadığımız bir bilimi aydınlığa kavuşturmuştu : ruhbilimsel optik bilimiydi bu...
Bu bilim kendilerine gösterilen bir
yüzde yalnız kötü olanı yansıtan aynaları incelemek olanağını veriyordu. Böyle bir ayna «ankh - en -maat», gerçeğin aynası adını alıyordu.
....
— Yaşlılığın ortadan kaldırılışı.
— Tam canlı organizmaların sentezi.
— Bedenden ayrılmış beyinler.
— Beyinle bilgisayar arasında ortaklık.
— Tohumların alınışları ve eklenişleri.
— Çelikleme yoluyla yaratılmış insan varlıkları.
-— Beyinler arası ilişkiler.
— İnsan - makine melezleri.
— Ölümsüzlük.
İmparator Neron'a plastik maddeden bir çanak sunulmuş. Bu çanak yere atılınca kırılmıyor, ama bükülüp biçimsizleşiyormuş. Sonra çekiç vurularak yeniden düzeltilebiliyormuş. Roma cam üfleyicileri iflas etmesinler diye Neron, bu nesneyi kendisine sunmuş olan kişiyi öldürtmüş.
Yunanistan'a sığınan Babil'li rahip Beros, bize dünya - dışılarla bir karşılaşmanın öyküsünü bıraktı : balıklara benzeyen, dalgıç kispet-
leri içinde yaşayan ve insanlara ilk bilimsel bilgileri getirmiş olacak olan yaratıklar.... kimlikleri karanlık Apkalluslar.....

Beras Büyük İskender zamanında ve Ptolemaios I dönemine kadar
yaşamıştı. Babil'de Be!-Marduk rahibi olmuştu. Tarihçi, müneccim ve gökbilimciydi....

Yarım çember güneş saatini bulmuştu. Işığın girişimi konusundaki en yeni çalışmaları önceden kestiren Güneş ışıklarıyla
Ay'ınkiler arasındaki çatışmaların bîr kuramını buldu....

Yaşamının tarihleri doğumu için )İÖ. 356 ve ölümü için 261 olarak saptanabilir. Çağdaş bir efsane, kâhinelik eden ünlü Sibylla’nın onun kız kafdeşi olduğunu söyler...

Beros'un dünya - dışılarla ilk İlişkilerini anlatan «Dünya tarihi kayıptır. Geriye birkaç parça kalıyor ama, bu yapıtın tümü İskenderiye'deydi. Dünya - dışıların öğretmiş oldukları da içinde.
İskenderiye'de Manethon’un tam yapıtı da bulunuyor....
Bu, Ptolemaios I ve Il'nin çağdaşı, Mısırlı rahip ve tarihçi, Mısır'ın bütün sırlarım tanımıştı. Adı bile «Toth'un sevgilisi» ya da «Toth’un gerçeğini elinde bulunduran» diye yorumlanabilir.
"bir insan varlığının bir başkasına etkisine ge-
nellikle «şeytanî etki» deniyor ..
Siyantoloji çok yüksek şeytanî etkilere sahip olan kişileri topluyor.
1939 aralığında, kaldırımlarda, iri harflerle yazılmış, şu sözler bulundu: "Pearl Harbor'u anımsayınız" Oysa, Pearl Harbor'un Japonlar'ca bombalanması günü gününe ancak, iki yıl sonra oldu. Bu olguyu açıklayan akla yakın bir varsayım bulmak oldukça güçtür.
İskenderiye hiçbir biçimde tahta kullanılmadan, bütün bütüne taştan yapılmış bir kent olmak bakımından dünyanın ilk kenti oldu belki...

Kitaplık, araştırıcılar için ayrılan on büyük salonla odalardan oluşuyormuş...

Kuruluşunun tam tarihi ve kurucusunun adı gene de tartışılıyor
ama, yalnızca o dönemde saltanat süren kralın değil de kitaplığın dü-
zenleyicisi ve yaratıcısı anlamında, gerçek kurucu, Phaler'li Demetrios
adında biri olmuş olmalı gibi görünüyor...

Başlangıçta, kurucu yedi yüz bin kitabı toplamış ve sonradan boyuna yenilerini katmış.
— Düşüncenin değişmesi ve kişiliğin yeniden düzenlenişi.
— Bellek şırıngası ve belleğin yeni biçimi.
— Sanayice «yaratılmış» çocuklar.
— Tam yeniden yaratılmış organizmalar.
— - Dondurma.
— Gençliğin uzatılması.
— Çelikleme yoluyla yaratılmış hayvanlar.
— Sentez yoluyla yaratılmış moleküler organizmalar.
— Organların yeniden canlandırılması.
— Şimer (1} tipten insan-hayvan melezleri.
Bütün bu elyazmalarından, geriye hiçbir iz kalmıyor. Yıkım başladığında tomarların kesin sayısını biliyoruz: beş yüz otuz iki bin sekiz
yüz....
«Matematik bilimleri» denebîlen bir bölümle «Doğal bilimler» denen başka bir bölümün bulunduğunu biliyoruz. Genel bir katalog da vardı ...Bu da yıkıma uğramış oldu. . " .

Bu yıkımları başlatan Caesar’dır. Belirli bir sayıda kitabı topladı,bîr bölümünü yaktı ve gerisini sakladı....
«Sırlar konusunda halka gizli olmayan biçimde kalem oynatan, tehlikeli bir delidir.» Bunu şöyle böyle 1250’de
yazıyor. Sonra özellikle hiçbir alfabede bulunmayan harflerin bulunma-
sını kapsayan bu gizil yazı yöntemini açıklıyor. Süleyman’ın belgesi
diyebileceğimiz, ama Voynich elyazması demenin daha uygun olduğu
şeyin şifreli çevirisi için yaptığıdır bu belki.
Bu elyazmasının ana dili John Dee’nin kara aynasının aracılığıyla
öğrenebildiği, ve gelecek bölümde Golden Dawn tarikatı konusunda söz
edileceğini de çok işiteceğimiz aynı enoşiyen dilidir belki.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Jacques Bergier
Unvan:
Kimya Mühendisi
Doğum:
Odessa, Ukrayna, 8 Ağustos 1912
Ölüm:
Paris, Fransa, 23 Kasım 1978

Yazar istatistikleri

  • 3 okur beğendi.
  • 4 okur okudu.
  • 8 okur okuyacak.