Çok şükür Allaha 18 Mart'ta çifte Zafer
Afrin Harekatı'nın 58. gününde, ilçe merkezi TSK ve ÖSO tarafından kontrol altına alındı. İlçedeki resmi binalara Türk Bayrakları asılırken, kentte mayın ve patlayıcı temizleme çalışmaları da başladı.

Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
 18 Mar 14:20 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

BİLİM CAMİASI ZEKİLERLE DOLUP TAŞSA DA GERÇEK DEHANIN KIYMETİ HEMEN ANLAŞILMIYOR. Örneğin Louis Pasteur, şarabı ve birayı ekşittiğini keşfettiği mikropların, hastalığın sonucu değil de sebebi olduğunu söylediğinde alay konusu olmuştu. Şimdilerde Pasteur’un mikrop kuramını kanıtladığını söylüyoruz. Rosalind Franklin ise DNA’nın yapısının ilk defa görselleştirildiği laboratuvarın yöneticisiydi ama meslektaşları James Watson’la Francis Crick onun notlarını çaldılar ve çifte sarmalın kâşifi olmakla ünlendiler. Franklin genç yaşında öldü, meslektaşlarıysa Nobel Ödülü’nü paylaştılar ve ödül töreninde onun adını bile anmadılar. Fakat bilim camiası, artık Franklin’in değerli çabalarını (büyük oranda) tanıyor ve araştırma hilesi kurbanlarının koruyucu azizine dönüştü. Ne var ki hakkı yenen her dâhi hakkını böyle alamadı.

Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 20)Popular Science Türkiye - Sayı 71, Kolektif (Sayfa 20)

Herkesin büyük bir ustalıkla gülerek geri çekildiği bir dünyaydı. Her yeni başlangıç yeni bir pişmanlık demekti. gittiği yerlerden yüklenip geliyordu insan yalnızlığını. Umutsuzluk öyle bir yılgınlık yaratmıştı ki herkes her söze inanır olmuştu. Çifte sürgülü kapılar aralandıkça buz gibi bir suskunluk sızıyordu eşiklerden. Herkes yaşadığı oyuğun soğukluğu ile orantılı bir kasıntı içindeydi. Eşyalar bile sahiplerinden daha sıcak, daha kişilikliydi. Gökyüzünü çarşılarda yitiren insanlar, odalarında yanan ışıklara bakarak niyet tutuyorlardı. Yıldızlar çoktan çekilmişti çatılardan. Kimse bir ayin gibi yaşamıyordu günün batışını. Kimsenin sabahla arındığı yoktu. Herkes ölçülü bir incelikle birbirine elini uzatıyor, ama kimsenin eli kimseye değmiyordu. Dokunmak nesnesiz bir duyguydu, insanın gövdesinde taşa kesilen. Küçük adamların büyük yalnızlığı doldurmuştu dünyayı.

Senin yüreğin henüz yarasızdı. Yüzün bulut görmemiş bir göldü. Halka halka sıcaklık yayılıyordu sesinden. Gün ışığı ile gözlerin arasında bir ayrım yoktu. Kaşların kaş değil gökkuşağı idi. Gülmüyordun da binlercce yaprak, yağmur eliyordu toprağa. Gövden buğular içinde bir yoldu, herkezi yitik ülkesine götüren. Kötü sözlerin kederi düşmemişti henüz üstüne. Bir gülün açarkenki çıkardığı sesle konuşuyordun. Sözün insanın yüreğinden doğduğu bir mevsimdi yaşadığın. Ceviz ağaçları mı ırgalanıyordu kirpiklerin mi yerden bulutlara kalkıyordu, şaşırıp kalıyorduk. Akıl almaz bir düzlüktü alnın, bir ufkunda gün batarken bir ufkunda ya doğan. Tenin herkese çocukluğunu anımsatan bir masumluktu. Bağ yaprakları arasında bir çift üzüm salkımıydı kulakların. Adımların ancak kuşun kanat vuruşuyla açıklanabilirdi. Bütün yatakların gün günden büyüyen boşluğuydun. Mutlulukla arasındaki uzaklığı sana bakarak ölçüyordu insanlar. Herkesi geçmişiyle yüzleştiren bir vicdan, bir aşk olanağıydın bu azalan insan ülkesinde.

Sonra araya zamanlar girdi, mekanlar girdi, insanlar girdi. Yaşamak, düşlerinin büyüklüğüne göre acı veriyordu insana. Yine de dünya, herkesten bir kalıba dökememişti seni. Bir gece yolculuğunda karşılaşmıştık, anımsar mısın? İkimiz de içimizdeki çocuğu dışımızdaki büyükle gizliyorduk. Ay ışığının sabaha kadar eksilmediği trenin camlarından, saatlerce bozkırın yalnızlığı akmıştı. Herkesin şarkısını göğsüne düşürdüğü gecenin geç vaktinde, baktığı camlar buğulanan iki iç çekiş olarak kalmıştık. “Gücenik güceniği saçının telinden tanır” demiştim, gözlerimi usulca indirerek suskunluğuna. Yüzünü camlardan toplayıp dönmüştün uzun yolculuğundan. Gülüşün, derin bir gölün menevişlenmesiydi. Nasıl da yakışmıştı sözüme ve geceye. Gizlice gönenmiştim. Gözlerindeki ağrıya güvenerek uzanmıştım parmaklarına. ” Sözcükler çok cılız bir terazidir yüreğin yükünü tartmada” demiştin; “gücenik elbette tanır güceniği, canına yapışmış durgunluktan.” Bir şeyin parçalarını bir araya getirmek ister gibi dönmüştün yeniden camlara. Gece daha mı kolaydı, daha mı zor, seçemez olmuştum. ” Her duyguyu dile getirmek gerekmiyor biliyor musun? Nasıl her duyguya isim koymak gerekmiyorsa.” Alnındaki bulutları öperek çekilmiştim kıyılarıma. Bunu elbette en iyi ben bilirdim; adını koyduğu her şeye yenilen ben.

Gecenin verdiğini sabaha teslim ederek inmiştik trenden. Senin aklında, benim gövdemde bir karıncalanma, geldiğimiz yol kadar uzun bir suskunlukla bakmıştık denize, bir imkânsızlığı ezber eder gibi. Sen yitirdiğini arıyordun, ben koruduğumu koyacak yer bulamıyordum…

Şükrü Erbaş

N. Emre Yılmaz, bir alıntı ekledi.
 17 Mar 22:19

La Mort Dest Amants
Yatağımız olacak, hafif kokuyla dolu,
divanımız olacak, bir mezar gibi derin;
bizim için açılmış, en güzel iklimlerin
o garip çiçekleri süsleyecek konsolu.

Son sıcaklıklarını sarfedecek hovarda,
birer ulu meşale olacak kalblerimiz;
çifte ışıklarından gidip gelecek bir iz
ikimizin ruhunda, o ikiz aynalarda.

Pembe, lâhuti mavi bir akşam saatinde,
veda'la dolu, uzun bir hıçkırık halinde
yanacak aramızda bir tek şimşeğin feri;

Nihayet kapıları biraz aralıyarak,
sadık ve şen bir melek gelip uyandıracak
buğulu aynaları ve ölmüş alevleri.

Şiirler, Charles BaudelaireŞiirler, Charles Baudelaire
İmran Kurttekin, Dr. Jekyll ile Bay Hyde'yi inceledi.
 17 Mar 15:26 · Kitabı okudu · 2 günde · Puan vermedi

Tanı kriterlerinden özellikle "normallik" tanımının muğlaklığına kadar antipsikiyatrinin ele almadığı alan yok gibidir.
Stevenson da çifte bir yaşam sürmesiyle ile birlikte yarattığı karşıtı ile hesaplaşmak adına mücadeleye girer. Kimlik bölünmesi yeni alter egoların oluşması, çoğul kişilik bozukluğu gibi travmaları buram buram hissettiren bir kitap.
Ancak Faucault'un "Büyük Kapatılma" kavramı sayesinde salt kültürel ya da insan bilimsel değil, siyasi saiklerin etkisini de ortaya serdiği için, kapitalizmin ilk dönemlerinde akıl hastaneleri ya da hapishanelerin, rasyonel sayılmayan tüm insanları toplumdan uzak tutmak için kullandığı birer araç durumuna indirgemesini öğrendik.
Kolayca sıralanan ancak kendi içerisinde muazzam bir kişilik uçurumu barındıran bu belirti kümesi, okura da yer, algı ve kimlik değişimi şansı sunar.
Şansınız yaver giderse ne ala..

Elif, bir alıntı ekledi.
16 Mar 20:44

Erkeklerin doğasında varsa kadınların da var
Doğası gereği tekeşli olan dişi miti ve bunun eşi diyebileceğimiz doğası gereği çapkın olan erkek miti, Batı’nın her yerine yayılmış olan çifte standardı pekiştirmek için yüzyıllardır tekrarlandı durdu. Ancak bugüne kadar sayısız bilimcinin kanıtladığı gibi (Bettyann Kevles’in Females of the Species adlı eseri bu konuda, anlaşılması kolay, araştırması iyi yapılmış bir giriş kitabıdır), gerçek aslında hiç de öyle değildir. Kadınlar doğal olarak erkeklerden daha tekeşli değildir.

Bekaretin ‘El Değmemiş’ Tarihi, Hanne Blank (Sayfa 77)Bekaretin ‘El Değmemiş’ Tarihi, Hanne Blank (Sayfa 77)

Mehmet Akif Ersoy / ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM
Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.
Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ...
-Boğamazsın ki!
-Hiç olmazsa yanımdan kovarım.
Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;
Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.
Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!
Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...
İrticanın şu sizin lehçede ma'nası bu mu?

Şüheda ŞAHİN, bir alıntı ekledi.
 15 Mar 13:12 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Belki de bütün sıkıntıların sebebi bu. Belki paranın kendisi değil de sayısı önemlidir. İnsanların yaşamasında önemli olan ayrıntılar değil mi? Ayrıntısız yaşayan yalnız bitkiler. Azotlu, sulu, klorofilli, güneş ışıklı bir yaşama. Biraz da hayvanlar. At, aşacağı kısrak topalmış, kemikliymiş aldırmaz. Gene de yem yediği ahırın, çifte koşulduğu tarlanın yolunu ayırır. Köpekler, görmeye alışmadıkları bir çeşit giysi giymiş insana havlarlar. Ya insanlar? Onların yaşamında her şey ayrıntı. Önemli olan yemek değil, yenecek yemeğin çeşididir; giysi değil, giysinin çeşidi. Günlerin adı bile... Belli günlerde belli yaşamaları vardır. Pazar günleri pazarlık yaşamalarını kuşanırlar, çarşambaları çarşambalık! Hep ayrıntılar! Paranın sayısı gibi. Güler'in mavi gözlü oluşu gibi.

Aylak Adam, Yusuf Atılgan (Sayfa 101)Aylak Adam, Yusuf Atılgan (Sayfa 101)
Tuncay YILDIRIM, bir alıntı ekledi.
14 Mar 21:20 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Eski püskü berjerinin üstüne çöküp televizyonun karşısına geçti. Ömrü hayatında topa ayak vurmamış bir takım gazeteciler, uzman havasıyla yorum adına ahkam kesiyorlardı. İpe sapa gelmez, incir çekirdeğini doldurmaz bir yığın laf salatası. Arada sırada da seyircileri galeyana getirecek tatsız ve seviyesiz tartışmalar yapılıyordu.

Çifte Tehlike, Osman Aysu (Sayfa 99)Çifte Tehlike, Osman Aysu (Sayfa 99)
Doğanay, bir alıntı ekledi.
14 Mar 19:29 · İnceledi · Beğendi

Ne yanlış inançta imişim. Vatan yolunda ölecek kırk kişi yoktur sanırdım. Galiba düşman da Osmanlıları benim gibi görmüş! Evet, Osmanlılar söz arasında vatan için kaygılanmaz gibi görünürler; o kadar kaygılanmaz gibi görünürler ki, konuştuğun adamı taştan yapılmış resim sanırsın. Hele karşılarında bir düşman göster! Hele vatanın kutsal topraklarını bir yabancının pis ayağıyla çiğneyeceğini anlasınlar; işte o vakit halka başka bir hal geliyor; işte o vakit insan en miskin köylü ile benim aramda hiç fark bulamıyor; işte o vakit o abalı kebeli Türkler, o tatlı sözlü, yumuşak yüzlü köylüler, o çifte koşulur öküzden fark etmek istemediğimiz zavallılar aradan bütün bütün kayboluyor da yerlerine Osmanlılığın, kahramanlığın ruhu meydana çıkıyor. En güçsüzü dişiyle kılıca, eliyle kurşuna salıyor. Kimse sınırın bir taşını, en değersiz bir taşını korumada, yavrusunu koruyan dişi arslandan, anasını sakınan erkek insandan geri kalmıyor.

Vatan Yahut Silistre, Namık KemalVatan Yahut Silistre, Namık Kemal