Kitap
Değişim Sürecinde Türkiye

Değişim Sürecinde Türkiye

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sosyo-Ekonomik Bir Değerlendirme

OKUYACAKLARIMA EKLE
8.8
328 Kişi
883
Okunma
281
Beğeni
7bin
Gösterim
248 sayfa · 
 Tahmini okuma süresi: 7 sa. 2 dk.
Adı
Değişim Sürecinde Türkiye (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sosyo-Ekonomik Bir Değerlendirme)
Basım
Türkçe · Türkiye · Remzi Kitabevi · Nisan 2018 · Karton kapak · 978-975-14-1853-1
Avrupa, imparatorlukların dağılmasıyla ulus devletlere dönüşür ve aydınlanmanın ardından sanayi kapitalizmine geçerken Osmanlı İmparatorluğu hep bir ümmet devleti olarak kaldı. Ne tam olarak aydınlanmaya girebildi ne de sanayi kapitalizminin getirdiği rüzgârı yakalayabildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla aydınlanma ve sanayileşme atılımı gibi kazanımlar çıktı ortaya. Ne var ki bunlar, toplumca bir çaba karşılığı elde edilmiş kazanımlardan çok, ilerici bir kadronun getirdiği düzenlemelerdi. O nedenle de toplum tarafından tam olarak sahiplenilmediler. Son yüz yılda ülkemizde yaşanan sosyo-ekonomik evrim başlangıçta ileriye doğru olsa da sonradan çok daha karışık bir görünüm içine girdi. Bizde hiçbir zaman geniş bir sanayi burjuvazisi oluşamadı. Daha çok bir esnaf burjuvazisi oluştu. Hiçbir zaman kapitalizm, ahbap-çavuş kapitalizmini aşamadı. Türkiye bazen Batı’ya bazen Doğu’ya, bazen ileriye bazen geriye doğru kararsız bir denge içinde savrulup durdu. Bu kitap Türkiye’nin Osmanlı’dan bu yana yaşadığı bu karışık ve kararsız değişimi değerlendirmeyi amaçlıyor.
8.8
10 üzerinden
328 Puan · 62 İnceleme
Hülya
Değişim Sürecinde Türkiye'yi inceledi.
248 syf.
·
10/10 puan
Kitap hakkında araştırma yapıp okudum ve tez konum olarak özetini çıkardım. Tez yazarken Ahbap Çavuş Demokrasisi konusundaki görüşleri çok çarpıcı buldum. Özellikle Türkiye Demokrasi Sistemini Ahbap Çavuş Demokrasisine benzediğinin söylenmesi hatta ve hatta Ahbap Çavuş demokrasisi gibi bir kavramın normalde olmayıp bu kavramdan sadece Türkiye için bahsedebiliriz şeklinde vurgulanması çok yerinde bir açıklama olmuştur. Aynı zamanda aklımdan çıkmayacak olan bir cümle daha eklemek istiyorum kitaptan : "Aileler, her ne kadar burjuvaziye özenip onlar gibi lüks arabalara binip, lüks evlerde oturuyor olsa da yalnız kaldıklarında hep arabesk dinlerler ".. O kadar doğru ki..
Değişim Sürecinde Türkiye
OKUYACAKLARIMA EKLE
5
Mustafa ARSLAN
Değişim Sürecinde Türkiye'yi inceledi.
248 syf.
·
6 günde
·
Beğendi
·
9/10 puan
Kitabı konunun ilgililerine öneririm. Eksik bulduğum bir yanı var ki aslında ara dönemlere çok da eğilmiyor. Genel ekonomiyi, osmanlıdaki durumu iyice anlatıp cumhuriyet kısmını verilerle hızlıca geçiyor ve akp döneminin durumu hakkında uzunca devam ediyor. Örnek vermek gerekirse 1980-2001 arası dönemi oldukça merak ediyordum lakin pek bir şey bulamadım. Bir diğer nacizane eleştirim Mahfi hocanın ekonomi bilgisine laf olmaz ama halkı tanımlama ve sınıflandırma kısmında biraz fazla yüzeysel ve hatta rahatsız edici bir yan var. Elbette ki haksız değil söyledikleri genel mahiyetiyle doğru ama çok kabalama bir bakış atmış, belki kitabı kısa tutmak adına yüzeyselleştirmiştir ve bu yüzden öyle görünüyordur ama insan birazcık daha dikkatli bir tanımlama bekliyor ister istemez.
Değişim Sürecinde Türkiye
OKUYACAKLARIMA EKLE
4
meltem şen
Değişim Sürecinde Türkiye'yi inceledi.
248 syf.
·
16 günde
·
8/10 puan
"Kendime Yazılar" isimli bloğuyla tanıdığım sevgili Mahfi Eğilmez'in Değişim Sürecinde Türkiye'sini okumak benim için zevkti. Kendisinin güncel olarak paylaştığı yazılarındaki samimi ve objektif hali kesinlikle kitap için de geçerli. Genelce bahsedersem, Mahfi Eğilmez bu kitabında geri dönüşlerle Osmanlı'yı da kapsayacak bi' biçimde Türkiye ekonomi sisteminin dününü, bugününü ve geleceğini inceliyor. Kitap altı bölümde oluşturulmuş. •Birinci bölümde "Değişim"in açıklanmasında ve anlatılmasında temel olan bazı kavramların, (paradigma, dönüşüm vb.)tanımları yapılmış. •İkinci bölümde, "Yirminci Yüzyılın Öncesi ve Sonrası" ele alınmış. Bu ele alış, sanayi kapitalizminin yükselişi ve gerçekleşen savaşlar(Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, Soğuk Savaş) bağlamında açıklanmış. •Üçüncü bölüm benim en etkilendiğim bölümlerden biriydi. Bu bölümde yazar, "Yirmi Birinci Yüzyılın Getirdikleri"ni anlatmış. Bu anlatımsa paradigma değişimi, ekonomik yapı, siyasal yapı, yeni dünya, eski dünyaya dönüş gibi konularla açıklanmış. Bu ayrıntılı bölümü genellemeyle açıklamam pek çok ayrıntıyı yok edecek olsa da özetleyecek olursam, bu bölümde, gelişen teknolojiyle dönüşen sistem ve bu sistemin makro boyutta dünyada, ülkeler arasında yarattığı sıcak-soğuk ilişkiler, buna bağlı olarak gerçekleşen ekonomik, siyasi yapı anlatılmış. Mikro boyutta ise yirmi birinci yüzyılda Türkiye'nin nasıl bi' dönüşüm, değişim seyri yaşadığı anlatılmış. •Dördüncü bölümde Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisini "Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne" dek ayrıntılı bi' şekilde ele almış. Anlatımında özellikle üzerinde durduğu iki nokta, Osmanlı'nın Cumhuriyet hakimiyetine geçtiğinde nasıl bir durumda (sosyal, ekeonomik) olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimiyeti sağlandıktan sonra atılan adımlar. Bu adımlar gerek Atatürk'ün yapmış olduğu çeşitli alanlardaki reformlar, gerek küreselleşme adına atılan liberal adımlar, bir takım "uyumsal" zorunluluklar ve Türkiye'nin kendi ekonomik yolunu çizmesi bağlamında attığı müdahaleci, serbest politikaları kapsayacak şekilde açıklanmış. •Beşinci bölümde, "Türkiye'deki Değişimin Sosyo-Ekonomik Analizi" yapılmış. Bu analizin zaman içerisinde siyasi, ekonomik yönlerden dünyayla nasıl şekillendiği, insanların algılarının ne yönde nasıl ilerlediğinden bahsedilmiş. Özellikle eğitim, hukuk, ifade özgürlüğü gibi pek çok sosyolojik paradigmayla birlikte ele alınmış bu durum. Eğilmez'in temel sorunlar olarak gördüğü eğitimdeki hatalar ve Türkiye'de süregiden "ahbap-çavuş ilişkisi"nin işlerliği gibi problemlerin gelişim önünde nasıl engeller yarattığı net bi' şekilde anlatılmış. •Altıncı bölüm ise "Geleceğe Bakış"tan oluşuyor. Yazar bu bakışı ise değer yargılarına göre değil "Dünyanın Geleceği"ne bakarak "Türkiye'nin Geleceği"ni açıklamış. Dünyada yaşanan hızlı teknolojik gelişme, endüstriyel dönüşüm, Türkiye'nin nerede olduğu, nasıl ilerlemesi gerektiği ve ne yapması gerektiği bağlamında anlatılmış. Yazılan bu son bölüm aslında "yaşanan ne", "yaşanması gereken ne", "yaşanması gerekene ulaşmak için yapılması gerekenler ne" şeklinde son derece analitik bi' şekilde sonlanıyor.(uyum-teknoloji-eğitim) Değişim Sürecinde Türkiye, Mahfi Eğilmez'in diline aşina olan ya da olmayan herkesin rahatlıkla okuyabileceği bi' kitap. Kitap sadece bi' ekonomi kitabı olarak değerlendirilmemeli Yazar Türkiye'deki değişim sürecini çok yönlü bi' biçimde(başta ekonomik olmak üzere, sosyolojik, hukuki, eğitsel) ele almış. Bu açıdan kitabı Türkiye, dünya ve "değişim içindeki dünyanın neresindeyiz" üzerine canlı bi' kitap okumak isteyenlere rahatlıkla tavsiye ederim...
Değişim Sürecinde Türkiye
OKUYACAKLARIMA EKLE
36
Ermiş Kimya
Değişim Sürecinde Türkiye'yi inceledi.
248 syf.
·
9/10 puan
Ekonomi
Özet ve Spoi içerir. Mahfi Eğilmez in okuduğum ilk kitabı idi. Osmanlı mali yapısından Cumhuriyet boyunca ekonomi serüvenini ele almış.Kolay anlaşılır terimleri açıklayıcı ve bir ekonomist gözüyle ele alınmış.Üstelik şu zamanda çok aradığımız doğruları ve yanlışları eksikleri bir arada verip ve bütünleyici yorum yaparak ayrı bir perspektif sunuyor okuyucularına. Ve şu andaki ekonomik çıkmazın kurtuluş reçetelerini ele almış.Kitabın bütünüyle fikirlerin hepsine katılmasam da alanında uzman bi kitap diyebilirim.
Değişim Sürecinde Türkiye
OKUYACAKLARIMA EKLE
37