Carnival of Rust, bir alıntı ekledi.
22 dk.

Kucaklanmak öyle güzeldi ki. İlişkileri basit, sözsüz, rahatlatıcı hareketlerden ibaret olsa ne güzel olurdu. İnsanlar neden konuşmayı öğrenmişlerdi ki?

Boş Koltuk, J. K. Rowling (Robert Galbraith)Boş Koltuk, J. K. Rowling (Robert Galbraith)
Emre başatlı, bir alıntı ekledi.
35 dk. · Kitabı okuyor

Gerçekten de, kapitalizmi teşvik etmek genelde Ortaçağ’ın feodal toplumlarındakini andıran bir sisteme neden olmaktadır.

Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları, John PerkinsBir Ekonomik Tetikçinin İtirafları, John Perkins
Afra, bir alıntı ekledi.
39 dk. · Kitabı okuyor

Özgüven eğitimi
-Çocuğa baskı uygulamaktan kaçınmalı dengeli bir serbestlik tanınmalıdır. Sürekli emir ve yasaklarla iradesi koreltilmemelidir.

-Çocuğun yapabileceklerini yapmasına fırsat tanımalı, ihtiyaçlarını kendisi giderebiliyorsa bunları ona yaptırmalıdır.

-Çocuğun düşüncelerine, açıklamalarına değer verilmelidir. Bazı konularda fikrini almalı, görüşlerine saygı göstermeli ve çocuğu takdir etmelidir.

-Çocuğun sorumluluk duygusunu güçlendirecek tutum takınmalıdır. Çocuk görevlerini sorumluluklarını bilmeli bazı arzuları için sorumlu olduğu bir şeyi yapmazlık etmesine göz yumulmamalıdır. Örneğin, oyuncakları dağınık şekilde iken sokağa çıkmasına izin verilmemelidir.

- Anne baba çocuğu sık sık eleştirmemelidir. Hele kişiliğine yönelik eleştiride kesinlikle bulunmamalıdır. "Beceriksiz, başarısız, senden bir şey olmaz, sana verdiğim emeklere yazık."gibi nitelendirmeler, çocuğun kendini aşağı görmesine, çekingen, korkak, iradesi zayıf bir özellik kazanmasına neden olur. Çocuğa, yaptığı davranışın doğru olmadığı söylenmeli ve ondan nasıl bir davranış beklendiği açıklanmalıdır.

İdare Edemem Anne!, Hüseyin Peker (Sayfa 129)İdare Edemem Anne!, Hüseyin Peker (Sayfa 129)
Ahmet Can Ayhan, bir alıntı ekledi.
43 dk.

‘Ey kulum! İnsanların gördüğü dış görünüşü yıllardır temizliyorsun da, peki benim gördüğüm iç yüzünü hiç temizledin mi?’
Oysaki Yüce Allah, her gün senin kalbine bakar ve şöyle buyurur: Ben nimetlerimle seni çepeçevre kuşatmışken neden başkalarıyla meşgul olmaktasın? İşte sen, sağır olduğun için onun bu dediklerini asla işitmiyorsun.

Ey Oğul, İmam Gazali (Sayfa 14)Ey Oğul, İmam Gazali (Sayfa 14)

Ben Allah'ın kitabını her okuyuşumda sanki ilk defa okuyormuşum hissine kapılıyorum. Bu ayeti daha önce okudum mu ya da daha önce okuduğum bu ayetteki şu inceliği neden fark etmedim? Vb. Sorular aklımda uçuşuyor. Aslında bütün kitaplar bir kitabı anlamak için okunur ve okunmalıdır. Ama malesef müslümanlar bırakın kitap okumayı kendi kutsal kitabını bile okumayı bıraktı. Böyle olunca dindüşmanlarının en basit sorularına bile cevap veremez oldular. cevap vermek bir yana kendileri bile bazı hususlarda şüpheye düştüler. Bilinmesi gereken bir husus varsa oda Kur'an vücutta kemik ; peygamberimizin sünnetide o vücudun ete bürünüşüdür. Eğer bunu bilirsek Allah'ın ipine sımsıkı yapışırız. Peygamberimizin sünnetine sahabeden daha çok sarılmalıyız. Onun hadislerini candan ve gönülden kucaklamalıyız. Çünkü sahabenin yanında Rasulullah vardı. Bizim yanımızda onun sünneti ve hadisleri var. Şimdi bize düşen beşikten mezara kadar ilim öğrenmek ve Allah' a ve peygambere itaat etmek. Teslimiyetle işittik ve itaat ettik demeliyiz. Sözün özü iyi ki Allah'ın kitabını okuyoruz. İyi ki Rasulullah'ın hadislerini okuyoruz. SEN HÂLÂ KIRK YAŞINDASIN VE HÂLÂ ÜMMETİNİN BAŞINDASIN YA RASULULLAH...

Delal yaman, bir alıntı ekledi.
1 saat önce · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

" Sinirli bir şekilde ayağa kalktım, " Yeter artık, Zorba! Dedim. "Herkes kendi yolunu izler. İnsan bir ağaç gibidir. Neden kiraz vermiyor diye incir ağacını hiç azarladiğin oldu mu? Öyleyse sus! "

Zorba, Nikos Kazancakis (Sayfa 140)Zorba, Nikos Kazancakis (Sayfa 140)
Yener TAVUKÇU, bir alıntı ekledi.
 1 saat önce · Kitabı okuyor

Tüm toplumlar hayali hiyerarşiler üzerine kuruludur ama bu hiyerarşiler farklılık gösterir. Bu farklar nasıl ortaya çıkar? Neden geleneksel Hint toplumu insanları kasta göre sıralarken Osmanlı toplumu dine, Amerikan toplumuysa ırka göre sıralamıştır?

Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens, Yuval Noah HarariHayvanlardan Tanrılara: Sapiens, Yuval Noah Harari
Onur, bir alıntı ekledi.
1 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi

Sözde Haremde Entrikalar Peşinde Koşan Sultan
Ancak burada farklı bir durum söz konusudur.Bu sanduka kabre konulacak mıdır? Normalde dinen, vefat eden kişi kabre konulduğunda yanında sadece dikişsiz bir kefen bezi götürebilmekteyken, bu sanduka ile ilgili nasıl bir karar verilecektir.Kararı verecek kişi hiç şüphesiz o günlerde ilmin başı olan büyük Şeyhülislam Ebussuud Efendi' dir.Bütün gözler Ebussuud Efendi' ye bakar.Caiz değildir derse sanduka kabre konulacak, değildir derse konmayacaktır. Ebussuud Efendi, sandukayı açın der.Açarlar, bütün gözler merakla sandukadan çıkacak şeye yönelir.Sandukadan; altınlar, elmaslar, çekler, senetler, tapular, tahviller çıkmaz.Sultan Süleyman' a neden Kanuni diyoruz.Çünkü 46 senelik saltanatında birçok kanun yapmış, birçok kanuna yön vermiş.Bunları kafasına göre mi yapmış? Hayır, başta Divan-ı Hümayun olmak üzere devrin şeyhülislamından fetva almış.Sandukadan bu fetvalar çıkar.Peki bir kişi, neden fetvalarla gömülmek ister?
İnancımıza göre vefat ettiğimizde, kabre konduğumuzda sorgu sual melekleri yanımıza gelecek ve yaptıklarımızdan soracaklardır.Böyle bir durumda Kanuni, yanındaki sandukadan tek tek fetvaları gösterecek, "Hiçbir kararı kafama göre almadım.Gerekli yerlere sordum!" diyecektir.Tabir yerindeyse kefeni yırtacaktır. Ebussuud Hazretleri bu tablo karşısında gözyaşlarını tutamaz, ağlar, sultanın naaşına kapanır ve şu mandar sözleri söyler;
"Ey büyük sultan, sen kendini kurtardın ya bakalım Rüz-ı Mahşer' de bizim halimiz nice olur."

Dünyaya Hükmeden Sultan 2, Talha Uğurluel (Sayfa 259 - Timaş Yayınları)Dünyaya Hükmeden Sultan 2, Talha Uğurluel (Sayfa 259 - Timaş Yayınları)
Vuslat Pekşen, bir alıntı ekledi.
1 saat önce · Kitabı okuyor

Birisi sizi değiştirmek istiyorsa, bu onun istediği kişi değilsiniz demektir. O halde neden sizinle birliktedir?

Ustaca Sevmek, Don Miguel RuizUstaca Sevmek, Don Miguel Ruiz

sabahattin ali'yi yakınları sürekli "neden kederli şeyler yazıyorsun?" diye eleştiriyorlar. o da cevaben bahtiyar köpek öyküsünü yazıyor.

okumak isteyenler için: https://blog.ufukluker.com/...-ali-bahtiyar-kopek/