Cansu Atay, bir alıntı ekledi.
2 saat önce · Kitabı okudu

Mayıs sabahı kalbimde şarkısını söylüyor
Ve kanat sesleri bir kuşun
Bir kuşun kanat sesleri
Bir çocuğun ağlayışı

Kazıyorum yeryüzünün yüreğini
Çiçekler fışkırıyor ve bir mayıs sabahı
Kazıyorum aşkı
Acılar fışkırıyor, söylenmemiş sözler

Hayat bana meydan okuyor
Ve ben onu ele geçirmeye çalışıyorum yeniden
Tuzaklar kuruyorum
Sapanımla nişan alıyorum

Mayıs sabahları bir çocuğum ben
Örselenmemiş ve ilk çağla güzelliğinde
Hayata meydan okuyorum
Henüz yazılmamış şiirlerimle

Aşk İki Kişiliktir, Ataol Behramoğlu (Sayfa 43 - Tekin Yayınevi - 14. Baskı)Aşk İki Kişiliktir, Ataol Behramoğlu (Sayfa 43 - Tekin Yayınevi - 14. Baskı)
Ömer Efeoğlu, bir alıntı ekledi.
12 saat önce · Kitabı okuyor

Halk, israfına rağmen, bu hükümdarı seviyordu. Osmanoğlu olması, bu sevgiyi kendisine doğuşundan sağlamıştı. Üstelik halîfe olduğu için, mü’min bir Müslüman, padişaha karşı gelerek günaha girmek istemezdi. Kara ve deniz ma­nevralarına katılması, askerle karavana yemesi, ordu ve do­nanma ve askere gösterdiği itina ve çok açık sevgi, prestiji­ni artırıyordu. Kadınlarına düşkün değildi. Millet, ağabeyi Sultan Abdülmecid’i çok sevmiş, fakat kadınlarından da bıkmıştı. Sultan Aziz için böyle bir şey bahis mevzuu değildi... Dört zevcesi dışında bir câriye ile ilişkisi duyulmamış, Abdülaziz Hân böyle bir şeyi küçüklük saymıştı. Üstelik zevceleri saraydaki dairelerinden çıkamazlar, ağabeyinin kadınları gibi İstanbul’da istedikleri gibi gezip tozamazlardı. Hiçbir Hiçbir zaman ne içki, ne tütün kullanmamıştı. Sıhhatli olmak bakımından da ağabeyinden ayrılıyordu. Ancak, israf başlıca dedikodu mevzuu idi. Ağabeyinin başlattığı Çırağan Sarayı’nı, Dolmabahçe’den daha muhteşem şekilde yaptırıp döşettiği gibi, Beylerbeyi’nde de bir saray yaptır­mıştı.
Koç ve horoz dövüştürüp kazanan hayvana nişan taktı­ğı gibi şeyler, Yeni Osmanlılar’ın Avrupa’da yayınladıkları muhâlefet gazetelerinde uydurdukları şeylerdi, hiçbir asılları yoktu.

Bir Darbenin Anatomisi, Yılmaz ÖztunaBir Darbenin Anatomisi, Yılmaz Öztuna
Ömer Efeoğlu, bir alıntı ekledi.
12 saat önce · Kitabı okuyor

Midhat Paşa, Tuna Valiliği’nde hârikalar meydana getir­di. Şöhreti bütün Avrupa’ya yayıldı. Avrupa gazeteleri sık sık kendisinden bahsetti. Çağın Avrupa ölçüsünde en muk­tedir umûmî valilerinden biri olarak kabûl edildi. Eyâletine büyük bayındırlık getirdiği gibi, en küçük âsâyişsizlikleri bile disiplin altına aldı. Okullar, yollar, bankalar, fabrikalar yaptırdı. Âlî Paşa, 1 Nisan 1868 günü uzun zamandan beri üzerinde çalıştığı Şûrây-ı Devlet’i açtı ve 5 Mart’ta Midhat Paşa’yı Tuna Eyâleti’nden alarak Şûrây-ı Devlet Reisi ola­rak İstanbul’a getirdi. Böylece Midhat Paşa, imparatorluk bakanlar kuruluna girdi.

Bir Darbenin Anatomisi, Yılmaz ÖztunaBir Darbenin Anatomisi, Yılmaz Öztuna
Ares, bir alıntı ekledi.
14 saat önce · Kitabı okuyor

5 Nisan
... Hayvanlara merhametli davranmak için onların insana benzediklerini kanıtlamak gerekmediğini düşünüyorsun.

Sürü, Frank Schatzing (Sayfa 86 - Pegasus)Sürü, Frank Schatzing (Sayfa 86 - Pegasus)

Sabahattin Ali
# Sen bu karanlık ömrümün içine bir sevinç ışığı gibi
kurumaya yüz tutan ekinlere can veren
bir nisan yağmuru gibi birdenbire geldin
...

Etem UÇMAK, bir alıntı ekledi.
16 saat önce · Kitabı okuyor

Gelelim 23 Nisan'ın nasıl olup da millî egemenliğin kutlanması yanında, çocuklar için de bir bayram halini aldığına. Bu pek bayram havası içinde mi oldu, bilinemez. Harbin sonunda ir sürü çocuk yetim kalmıştı, hatta aralarında ailesiz kalanlar vardı. Durumlarını iyileştirebilmek için pek fazla imkân da yoktu. İnkılab rejimleri gelecek nesle önem verir. Aslında 19. ve 20. yüzyıl dönemecindeki tim Şark dünyası böyledir. İnkılabçılar çocuklarla ve kadınlarla çok alakadar olur. BU yüzden Millî Egemenlik Bayramı'nı, Meclis çocuklara bağladı. Dünya tarihi ve kültürü içinde enteresan bir unsurdur, bize özgüdür ve yer etmiştir. Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nin açılışından bir yıl sonra 23 Nisan 1921'de bugünün bayram olarak kutlanmasına karar verdi. 23 Nisan 1927'de ilk kez "Çocuk Bayramı" olarak da kutlanmaya başladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 198 - Kronik Kitap)Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 198 - Kronik Kitap)
Etem UÇMAK, bir alıntı ekledi.
16 saat önce · Kitabı okuyor

Meclisin açılış töreni ve takip ettiği politika itibariyle bugünkü muhafazakâr çevrelerin neden 23 Nisan'a cephe aldığını anlamak zordur. TBMM cuma günü, cuma namazı sonrasında dualarla açılmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 183 - Kronik Kitap)Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 183 - Kronik Kitap)
Etem UÇMAK, bir alıntı ekledi.
16 saat önce · Kitabı okuyor

23 Nisan 1920 önemli bir tarihtir, zira bu tarihte milletimizin adı, devletin adı konmuştur. Bu isim "Birleşik Devletler" tarzında bir isim değildir, bilakis, tarih boyunca var olan bir kavmin adının bir devlete verilmesidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 179 - Kronik Kitap)Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 179 - Kronik Kitap)