• - Çağdaş milli kimlik genel olarak bir dil grubuna ve bir toprağa/vatana aidiyet duygusuna dayanır. İşte bu noktada “siyasal İslam“ın kullandığı dil milli ve İslami değil, evrensel ve islamcı olduğu iddiasındadır. “Siyasal İslam“ “millet - vatan - hürriyet“ kavramlarından yoksundur.
  - Neoliberalizm ve sosyalizm ve “siyasal İslam“ Yahudi-Hristiyan inancından neşet etmiş, post-apokaliptik cennet vaat eden seküler ideolojilerdir. Sosyalizm kurtuluşu, devlet-komünist parti seçkinleri üzerinden kotarmaya çalışırken, Neoliberalizm “ulus ötesi şirket“ sosyalizmi ile finans elitleri vasıtasıyla topyekün kurtuluş iddiasındadır. “Siyasal İslam“ ise sadece İslam coğrafyasına yönelik, üçüncü sınıf bir kovboy filmi senaryosundan başka bit şey değildir.
 • ''tek ülke,tek dini otorite'' gibi dini içerikli kanonik toprak, milliyetçilik çağında yerini ''tek ülke, tek dil, tek millet'' gibi seküler bir söylemle vatana terk etmiştir.
 • 208 syf.
  ·Puan vermedi
  Batı uygarlığı nesnel bilimler, maddi araçlar ve maddi güçler konusunda büyük başarılar elde ederken, insani bilimler, insani/ahlak/vicdani değerler, anlamlar konusunda hiçbir başarı kaydetmedi. Bu konuda, herhangi bir başarı kaydetmek bir yana, insani/ahlaki/vicdani dünyalarda çok büyük yıkımlara neden oldu.
  Umutla direniş arasında çok yakın bir ilişki vardır.
  İnsani yanımız zaafa uğradığında, zaafa uğramayan hiçbir yanımız kalmaz.
  Hiçbir toplum, hiçbir kültü, ucuz romantizmlere dayanarak tarih üretemez.
  Tarihi anlama kabiliyetini kaybeden bir zihin dünyası, tarihe müdahale edemez.
  Bilim bir ontoloji değil araç olduğu için ahlaki bir sistem oluşturamadı.
  Müslümanlar, İslam'ın ilk yüzyıllarında, bütün insanlığa, bütün kültür ve medeniyetlere hitap eden, bütün kültür-medeniyetlerle ilişki kuran, etkileşim içerisinde bulunan, evrenselci bir dil ve düşünce oluşturdular.
  Sömürgeci proje, Aydınlanma/modernlik/uygarlık/evrensellik gibi etkili kavramlar aracılığıyla dünya ölçeğinde pazarlandı.

  İslami konularda da yorum tekeli ulus-devlet yapılarının elinde bulunuyor.
  Kişisel imanla, toplumun, siyasetin, dünyanın biçimlendirilmesi imkansız.
  Laik ahlak yaklaşımının hiçbir insanlık sorununu cevaplandırdığı görülmemiştir.
  Sloganlarla değil, güçlü ve etkili fikirlerle yeni başlangıçlar yapabiliriz. Yeni başlangıçlar yapabilmemiz için, hem seküler baskıdan, hem de statükonun uyumlu nesneleri olmaktan özgürleşmemiz gerekir.

  Bugünün sürekli değişen dünyasında, hiçbir alanda, değişimin mahiyeti öngörülemiyor, bu nedenle de her alanda istikrarsızlık derinleşiyor.
  Kendisini bir parçaya hapseden her fanatizm, bütüne yabancıdır, bütüne nüfuz edemez ve bütün hakkında konuşamaz.
 • Islâm medeniyetin siyasal sosyolojik tanım ve düsturlarıni seviyorum. Çünkü açık ve nettir. Anlaşılır bir dili vardir.

  Islâm insanoğlunu sadece iki gruba ayırmıştır.
  Ehli iman tek millettir, ehli küfürde tek millettir diye tanımlamıştır. Irkından, coğrafyasından, kültüründen, önce dini kimliğine bakar. Iman edenler ancak kardeştir diyen Allah cc emrine riayet ederler. Dünyanin iki ucunda da olsalar gönül muhabbetleri birdir. Mutluluk ve acıları birdir. Hatta tüm mazlumlara hasbelkaderdirler.
  Gönül coğrafyaları çokta geniştir. Birbirine merhametli din düşmanlarına çetindirler. Irkına bakmaz, üstünlüğünü ten ve yaşam kültürü ile kiyaslamaz. Üstünlük ancak takvadadir diyen Allah'in cc ayetine bakar. Hangi medeniyet bu kadar kapsayıcı birleştirici dil kullanmıştır. Şimdi de aramızda bir ayrılık varsa bizden değil, batının ehli fitnesine kulak asıldığı için biz; siz biz olduk. Bilmiyorum hic afrikalı müslüman bir kardeşinize sarildiniz mi. En aşağılanan milletlerdi Batilar için. Hatta 1800 yıllarda Avrupada hayvanat bahçesi gibi kafeslere konulmuşlardı. Ziyaretcileri gidip onlari izlerdi. Ama dini islâm nazariyla bakınca onlari kardeşimiz gibi görürüz. Tabi iman etmeyenlerde irktaşimiz da olsa muhabbetiniz bir müslüman kardeşimiz kadar olamaz Çünkü bu Allah'ın emri. Bize bir zararlarida yoksa birlikte yaşamamız daha hayırlısıdır diyen yine Rabbimizin bir tavsiyesidir. Müslümanın , ehli küfre davranışlarımızdaki taktirini araştırabilirsiniz.

  Ama ehli küfrün seküler milliyetçiliği ise dinine değil evvela ırkına bakarlar. Ne olursa olsun irkiyla hasbelkader olurlar. Bu tahribatın islâm dünyasına da cok ağır bedelli olmuştur, Batıya da. Eğer siz sadece bir medeniyeti irk üzerine kurmuş olursanız, elbette coğrafyalar cetveller ile cm cm haritalar çizmek zorundasınız. Hitlerin bir parça soydaşları için neler yaptığını da biliyoruz. Eğer medeniyet her bir irkin hakki ise her bir ırk bunu talep eder ve nice kanlar döküldü. Ama dini islâm irka bakmaksizin bizi bir bilip kardeş ilan ediyor. Menfi milliyetçilik bize pek bir şey katmamıştır. Yazımın özeli Türkiye değil ama dinden bir örnek vereyim. Ben bir Türk değilim ama islâm nazariyla baktığımda
  Türklerin son 1000 yıldır Islâm dünyasındaki hamiyetine hayranım. Islâm ile muzaffer olan o büyük kahramanlari Allah cc icin severim. Bugün yine cok iyi biliyoruz ki dünyadaki bütün mazlumlarin umudu Türkiye'dir. Malesef bizi bu tarihsel gerçeklerimizden uzak tutmak için çok çalıştılar. Ama biz ne yapmasakta bu tarihi misyonumuzdan kaçamıyoruz. Islamiyetten önce Türklerin askeri gücüne barbarlar diye tanimlar yapılıyordu. Ama islâmî secmeleri ile bu askerî kimlikleri ile islâm dünyasına çok katkıları olmuştur. Islâm nerde varsa neyi terbiye etmiş ise gerçekten cok güzel neticeler doğurmuştur. Ama ehli dünyanin nazari ile hayat kavgası cok acımasız olmuştur.
 • Daha genel bir çerçevede ders kitapları analiz edildiğinde de, 1931'e kadar değişen tonlarda Türk-İslâm sentezinin hâkim olduğu, gerçek/resmî İslâm'ın öne çıkarıldığı bir dönemi; 1931-1939 arasında İslâm'a oldukça mesafeli duran ve seküler milliyetçiliğin öne çıkarıldığı bir dönem izler. Ders kitaplarında kullanılan dil İslâm karşıtı değilse de, İslâm'ı bütün teolojik iddialarından arındırır. Artık ders kitaplarında Tanrı dinlerin bir icadıdır, dinler insanların yaratımıdır. Muasır medeniyette insanların dinlerden medet ummasına gerek yoktur.
 • 208 syf.
  ·4 günde·Beğendi·Puan vermedi
  Sünnet neden garip/Nurettin Yıldız 


  Kitapta;

  Resulullah'ın(sas) zorunluluğu,

  hadisi şeriflerin oluşumundaki doğallık,

  Kur'an'ın öğrenileceği hocanın önemi,

  Resulullah'ın(sas) otoritesinin sarsılması; bu devrin İmtihanı,

  Resulullah'ın(sas) sözlerinden neden etkilenemediğimiz,

  hadisleri anlamaya dair örnekler,

  hadislerin pratiği ve yaşanmış İslam,

  Resulullah'ın dilini anlayabilmek için yaşanacaklar,

  hadislerin durduğu yer,

   geçmişin büyük mirası ve bazı görevler,

  hadisler;hadis zekâsı ve sahabenin hadis titizliği,

  hadis kitaplarının teşekkül süreci, 

  Sünnete dönüş gibi başlıklar ve altında çok değerli cümleler var..

  Ayrıca kitapta yer verilen 13 hadisi şerifle hadislerin tek bir noktaya temas etmediğini ve bundan sonra hadisleri okurken nelere dikkat etmemiz, nasıl anlamamız gerektiği konusunda uzunca örneklendirilmelere yer verilmiş (ki bu kısım hadislere bakış açımızı geliştirmek için muhteşem)


  Okuduğu kitaplardan maddeler çıkaramadan duramayan ben de sünneti garip bırakmamız için yapmamız gerekenler, üstümüze düşenler diye liste çıkardım buyrun;


  1.Peygamberimizin çiçek böcek övgüsü denilebilecek sözlerini baş tacı ederken, şeriat gerektiren ilkelerini,kadına ve erkeğe kimlik ve kalıp koyan emirlerini yasakları asla tartışmacaksın.


  2.Medine deyince aklına gelen şeyi,ne anladığını bi düşün! Coğrafi konumu mu?

  İslami,tarihi önemi mi?

  Yoksa Cebrail'in kıyamete kadar bütün müminlerin Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerin bağlı kalacağı Şeriati getirdiği yer mi?

  Vee kendine sor; sen hangi Medine'ye talipsin ve talebinin neresindesin kontrol et kendine çeki düzen ver.


  4.Evini deprem sigortası yaptırdığın gibi peygamberimizin sünneti ve hadis-i şeriflerini de imanının sigortası altına al.


  5.Kuran var sünnet yok sözü sapıklıktır unutma!Allah var peygamber yok,keyfine göre kulluk yapacağım demektir bu…  6.Hadis inkarcıları burda direkt Resulullah'a gerek yok diyemediği ve henüz bunu camilerde konuşturamadığı için Resulullah'ı Resulullah yapan esasları yok ettirerek, boşlukta duran ve konuşmaya yetkisi olmayan bir peygamber üretmeye çalışmaktadırlar,unutma! Buna asla fırsat verme!


  7.şeytan planını uzun vadeli yapar. Senin şu anda bir şey olmaz dediğin şey şeytanın planına yardımcı olmak olabilir,dikkat et!  8.hadisler arasında eleme yapmak ve bunun getireceği sonuç sonrasında ayetler arasında eleme yapmaya dönüşecektir.Aman dikkat!

   Sünneti yok saydığımızda Kur'an'dan alabileceğimiz pratik müslümanlığımızın yüzde 20'sini bile doldurmaz ve önümüze iki yol çıkar. Ya Müslümanlığı 100'den 20'ye düşürüp günümüzün gerisini liberal-seküler  kafayla dolduracağız ve İslam'da da bu kadardır diyeceğiz, ya da sahih şekilde peygamberden bize ulaşan sünnetlerle Müslümanlık yaşayacağız.  9. Amacın ve niyetin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatını devletleştirme,hayatın rengi haline getirdiği Medine'nin adamı olmak olmalı.  10. Okudun hadisi şerifleri tek bir amaca tek bir olaya bağlı olarak okuma,kendine-nefsine söylenmek istenen ne düşün,geçmişte ve ileride olası bir olaya ders çıkar.  11.pasif Müslüman olma! aktif olmanın yolunu bulmak zorundasın.  12.eğitim anne sütü gibidir,sana bir fincandan daha az süt içirir ama 60 yaşındayken tırnağındır,dişlerindir o senin. Ashabı Kiram bu eğitimi aldıkları için 23 sene de Cihan'a meydan okuyan bir nesil oldular unutma!  13.Peygamberimiz sadece mescidde hutbelerde sohbetlerde değil, hayatın her alanındaydı. Bunu aklından çıkarma!  14. Ashab-ı Kiramı çok kötü bir cahiliye hayatından alıp büyük bir değişime uğratan aynı şey bizim üzerimizde neden olmuyor? Çünkü ashab-ı Kiramı da diğer nesilleride Kur'an cennete götürdü.Ama Kur'an'ı öğreten Muallim ve Hoca Resulullah iken o nesil değişti. Hoca değişince de aynı Kuran o çapta farklı nesiller yetiştiremiyor diye bir sonuca geldik. Bu da gösteriyor ki Hocanın işi çok.. Hocanın öğretmesi, tarzı çok önemli...Sen de evlatlarının hocasın unutma!


  15.Efendimizin hadisi şeriflerine dil uzatan, 'o zayıftı bu şişmandı, şunu aklım almadı buna yer bulamadım'diye itiraz edenlerin eli kolu koparılmış, kulakları kesilmiş, gözleri kör edilmiş bir Kur'an istediklerini bil ona göre davran!  16.Efendimiz hiçbir zaman kürsüye çıkıp hayvan hakları konusunu işlenmemiştir, zinayı meslek edinmiş bir kadının köpeğe su verdiği için Allah tarafından affolunduğunda, ondan ashab-ı Kiram hayvan hakları dosyasına çıkardı. Müslümanlık da budur yoksa Kuran'ı Kerim'i baştan sona arasanız bu konuyu bulamazsınız. Hayvan hakları diye bir konu yoktur. Okudun hadisi şerifleri düşünüp anlayarak oku.  17.şeytan herhangi bir projesini sana asla aptalca sunmaz.

   'var sen peygamberini yoksay' demez kimseye, ne hadisi ne Kur'an'ı demez. Şeytan mantıklıdır,güçlü bir mantığı olduğu için şeytan olmuştur. Allah'a karşı mantığını kullanarak şeytanlaşmıştır. Şeytanın tuzağına alet olmanın yolu da mantıktan geçer, zaten şeytanın bıçağı kamçısı nükleer silah falan yoktur tek silahı mantıktır unutma!


  18.İslam akıllıların dinidir ama akıl dini değildir, vahiy dinidir. Allah akıllıların anlayabileceği vahiy göndermiştir. Herhangi bir ayet yada hadis doğru olmak için akla uygun olmak zorunda değildir. Kur'an ve Sünnet test edilmek için aklın önüne konmaz. Eğer akıl süzgecinden geçirmeye çalışırsan da İbni rüşd ün mü yoksa halktan kimselerin mi, güney-afrika eğitim standartlarındaki insanların mı avrupadakilerin mi kimin akılları ile hareket edeceksin? Daha İnsanlar bir futbol maçındaki hakem kararı üzerinde bile anlaşamıyorlarken…


  20.Ya Allah bilir deyip kenara çekileceksin -ki Kur'an budur- ya da buna çözümü akılla bulacaksın.. Babası bizim görmediğimiz biri olmalı o da Allah'tır haşa gibi…


  21.Eğer bir mümin Kıyamet koparken bile 3 saniye yi değerlendirmeye mecbur ise, hayatının herhangi bir 3 saniyesini asla çarçur edemez demektir. Sen de etme! Bencil olma kendinden başkalarını da düşün!


  22. Her gün yeni bir proje üreten iblisin bugünkü projesi camileri boşaltmak, Kur'an'ın inkar ettirmek değildir. tartışılabilir bir peygamber üretmektir. Bunu başardıktan sonra herhalde kahvesini içmek üzere kenara çekilecek ve peygamberine ehli beytine ashabına ve bıraktığı Şeriati tartışan Müslümanlara seyrederek kıs kıs gülecektir asla alet olma!  23.İsa Allah'ın oğludur diyenler bu kararı bir toplu kongrede almadılar bir kişinin bu fikre sempatisineden kaynaklandı bu. Ve Şeytan ona cazip hale getirdi. Aynı şeyi bugün şu hadisi aklıma çok uymadı şeklinde yapınca belki 500 sene sonra Muhammed abuk sabuk konuşan biriydi diyen Müslümanların olmayacağını kim garanti edecek? O zamana kadar ve ondan sonra da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ismi üzerinde laubali konuşulduğu için cehenneme kütük olarak gitmek zorunda kalan milyonların vebalini kim ödeyecek?  Şeytan için yalnızca bir kıvılcım gerekiyor tek ve küçük bir kıvılcım Sakın bu kıvılcıma aleti olma! Kıvılcımı söndürmek için uğraş, söndürücek malzemen yoksa kıvılcımdan bile uzak dur!  25.yaptığın işin sonu önemlidir.Onun için dua et ve asla namazlarını terk etme!  26.İslam eğer ağır,yaşanamaz ve uygulanamaz olsaydı karnı aç ayakkabısız ve sırtındaki gömleği dahi olmayan o Biricik nesli 23 yıl da yapamaz da o yaptıklarını. O nesil bize en büyük örnek en büyük öğretmendirler.. Sahip çık!  27.bugünkü bütün imkanlara ve Müslümanların elindeki fırsatlara rağmen bütün insanlığı Allah'ın önünde secde ettiremiyorsak, bu elimizdeki dinin bunu yapamayacak olmasından değil, bizim yapamıyor olmamızdandır. Harekete geç!  28. Bugün Resulullah'ın müdafaa etmek benim günüm için sad bin ebi vakkas olmaktır. Sadece Medine'de ravzasını seyrederek depreme dayanıklı olsun diye ek sütun yaptırarak müdafaa edemem Peygamberimi. Asıl müdafaa edilecek olan onun sünneti hayatıdır bil!  29.Biz Peygamberimize düşmanlık edenlere lanet görevlisi değiliz. Peygamberin sesi ve mesajının yankılanacağı kimseler olarak durmak zorundayız.


  30.herhangi birimiz "Resulullah buyurdu ki" diye başlayan bir sözü okuduğunda duyduğunda arada binlerce kilometre de olsa efendimizin Ravzayı Mutahhara dan seslendiğini Ve o sesini gelip kalbinde yankılandığını duymalıdır. İşte ehli sünnet budur.

  Allahu Teala peygamber göndermiş ve ona sahip çıkmasını buyurmuş. Ebu Hureyre ve Ebu Bekir(ra) o gün sahip çıktılar bugün de ben sahip çıkacağım de!.  31.toplu veya istisnalar hariç  olarak bakıldığında Ashabı Kiram günahsız bir topluluk asla değildirler ama günahlarla kaynaşmış bir toplumdurlar. Onlardan da efendimizin üzüleceği tavırlar sudur etmiştir ama efendimiz üzgünken kendi evlerinde eşleri ile keyif çayı içmemişler, içmemişler,hayat onlara zehir olmuştur.Sen de şuanda peygamberini üzen ümmetin haline bak ağlayamıyorsan bile kahkaha ile gülmekten utan!  32.İslam hayali bir din,nizam değildir.

  %100 realitedir. Meydanlarda cihadı, gece teheccüdü, aile yapısı ile... hiçbir şey yoksa Medine'de ki Ensar muhacir kardeşliği ile İslam realitedir peşinde koştuğumuz ve heyecanı ile uykusuz kaldığımız İslam'ımız ve şeriatı Elhamdülillah ki yaşanmışlığı ile gerçektir. Fani dünyada gerçeğin farkında taa içindesin şükret!  33 Allah'a giden yolda aklı başka yere takılı insanlar Allah için Kılıç kaldıramazlar. Gönlün nerde takılı elinde ne var kontrol et.  34. Resulullah'ı Medine'de yanan bir kandil olarak görmekten vazgeçip ancak bütün dünyayı aydınlatan ve dünyanın etrafında döndüğü Güneş olarak gören anlayışla hareket et, et ki hayatın için önemli dersler çıkarabilesin..   35.şunu unutma ki bugün Resulullah hakkında  konuşabilen yarın Kuran hakkında çok daha rahat konuşur. Bunun örnekleri de "aslında bu ayet" diye başlayan cümlelerle, çıkışlarla sahip sabittir.  36.Bir hadisi Şerifi sadece Oruç tutmaya emrediyor diye anlama, sadece Ebu Cehili kınıyor diye anlama! O ayet hadisden farklı anlamlar çıkarman gerekir, bunu beceremiyorsan en iyi ifade ile elindeki nimeti değerlendirmememiş olursun!  37. 100 ayakkabıyı 150 kişinin bölüşmesi biraz imhaya ve savunmaya yol açar. Kafirler bu dünyadan başka bir emelleri olmadığı için aslında bir arada duramazlar.Çünkü ekonomik imkan menfaatler sınırlıdır dünyada ve depolarcı altını yok kimsenin, sınırlı şeyler paylaşılacağından biraradalık kafirlerce mümkün değildir.Ancak Müslümanlık karşı cephelerinde durduğu zaman zayıf bir kuzu gibi otomatik birleşirler çünkü eksik 50 ayakkabıyı müslümandan alma planı yaparlar.unutma!   38.Biz ümmeti muhammed olarak sayıcı bir ümmet değiliz sayıya takılmayız. Biz %ler  yok.. Hak ve şeriat vardır.  39.çocuklarına sadece ilmihal öğretmen yetmiyor, ümmetimizin izzetini de öğretmen gerekiyor. Abdesti öğrettiğin gibi Fil Suresini de öğretip Allah'ın azamet ve kudretini göstermen lazım. 
  40.İslam yetişmiş ve olgunlaşmış insanların değil, insanları olgunlaştırıp yetiştirdiği dinin adıdır. İnsanlar olgunlaşmak için İslam'a girerler ve İslam eğitim dinidir. Zaten olgunlaşmış olsalardı melekler olurlardı. Olgunlaşmak için çabala yılma yıkılma!  41.Bir Müslümanın ağır tepkisi ile karşılaştığında ne yapman gerektiği ölçüsünü resulullahtan öğrenmek Resulullah'ın dilini bilmek ve onun gibi düşünmek demektir.. Hayatının tüm yönlerini Onunla(sas) şekillendir!  42.kazananlar fırsatları değerlendirebilenlerdir. Müslüman veya kafir dünya işlerinde ahirette de öyledir bu. Fırsatları değerlendir!  43.hadisi şerifler bir külliye olarak asla Kur'an değildir,hiçbir şey Kur'an değildir zaten. Sadece Kur'an Kuran'dır ama hadisi şerifler sıradan bir yazıda değillerdir.

  Kur'an gibi ama Kur'an değil,işlevi Kur'an'ın işlevidir. Kur'an insana imanını ve müslümanlığını öğretiyor, hadisi şeriflerde imanı ve Müslümanlığı öğretiyor.

  Kuranı Kerim'in pratiğe dökülmüş hali olarak karşımıza çıkmıştır hadisi şerifler. Kıymetini bil, sahip çık, koru kolla, fitnelerden uzak kal, duaya devam et….