Gül Hanım, bir alıntı ekledi.
14 Mar 19:36 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Kardeş katli bahsi üzerine;
Milleti için, vatanı için, devleti için, dini için kendinden, kendi ailesinden, kendi kanından fedakarlıkta bulunmak... Belki de Osmanlılar için kabul edilecek en yüce meziyet onlar adına öğünebileceğimiz en yüksek haslet, onları kötülemek yolunda kullanıldı...
... Kangren olan kolun kesilmesi bütün vücudu kurtarmak için zaruridir...
Zenbilli Ali Efendi Yavuz Sultan Selim'in bazı siyasi uygulamalarına dahi fırsat vermemiş, sert ifadelerle kararlarından vezgeçirmiştir. Bütün bu ilim adamlarının kardeş katli meselesinde sessiz kalmaları bile olayı kabul ettiklerinin açık bir ifadesidir.

Devr-i Gül Sohbetleri, Ahmet Şimşirgil (Sayfa 118)Devr-i Gül Sohbetleri, Ahmet Şimşirgil (Sayfa 118)
Oğuzhan Afacan, bir alıntı ekledi.
11 Mar 00:36 · Kitabı okuyor · Beğendi

Abdülhamit'in Enver Paşa'ya Nasihatleri
Veliaht Yusuf İzzettin Efendi, Enver Paşa’nın damat olmasına sert bir şekilde karşı çıkmıştı. Abdülhamit burada durmuş, Enver Paşa’nın yüzüne bakmış, onun dikkatle kendisini dinlediğini görünce sözüne devam etmişti.

“Oğlum Enver, otuz üç sene saltanat sürdüm, padişahlığım süresince bireyin özgürlüğüne, kişiliğine daima saygılı oldum. Fakat herkesin gönlünce bir özgürlüğü, gelişigüzel bir serbestliği de hiçbir zaman hoş görmedim. Hele basında çok geçerli olan açık saçık resim ve yazılara, sinsi düşüncelerin egemen olmasına asla izin vermedim. Milli değerlerimizin bozulmasına da taraftar olmadım. Avrupalıların uygarlığına daima saygı duydum. Fakat Hristiyanlığı hiçbir zaman Müslümanlığa yeğlemedim ve üstün tarafını da görmedim. Başkalarını gelişigüzel taklit etmekten hoşlanmam. Ustalık bu uygarlığı kendi bünyemize uydurabilmektir. Ben de bu uygarlığın iyi yönlerini sarayıma getirdim. Yıldız’da cuma ve pazartesi geceleri temsiller, konserler verilmesini emretmiştim. Batının sanatçılarını bizzat sarayda hem izledim, hem de müziklerini dinledim. Bu toplantılara haremi, sultanları, damatları, hatta haremağalarımla kalfalarımı dahi davet ettim. Ben de güldüm, onlar da güldüler; ben de dinledim, onlar da dinlediler, izlediler, neşelendiler veya hüzünlendiler. Amacım saray, halka örnek olsun, batının gelişmesi yukarıdan aşağıya ülkeye kontrollü girsin diyeydi. Dileğim Rumeli ve Anadolu halkının sosyal hayatının gelişmesini sağlamaktı.

Padişah olarak bu ülkenin tarihinde ilk Vekiller Meclisi’ni ben açtırdım. Fakat milletvekillerinin yeter derecede olgunlaşmamış olduğunu görünce, aynı Meclis’i ben kapattırdım. Bilir misin ki Meclis-i Mebusan’ın verdiği savaş ilanı kararı bize neye mal oldu?

Bu Rus savaşı yüzünden tüm Balkanlar’ı, Rumeli’yi kaybettik. Bu kararı hiç beğenmedim. Fakat önleyemedim. Mithat Paşa bu konuda çok dayatmıştı. Savaşın korkunç sonuçlarını çabuk gördüm. Plevne’nin şanlı savunmasına, Kars’ın kahramanca savaşına rağmen yenildik. Rus orduları Ayastefanos’a kadar geldiler. Su baylar İstanbul’a girdi ve bize onursuz bir antlaşma imza ettirdiler. Bunu imzalarken Hariciye Nazırı (Dışişleri Bakanı) Saffet Paşa’nın hüngür hüngür ağladığını işittiğim zaman son derece kederlenmiştim.

Şimdi sizler de bir savaşa girmiş bulunuyorsunuz. Bu da acele olmuş, duygusal davranılarak ülke tehlikeye atılmıştır. İnşallah devletimiz ve milletimiz için hayırlı ve onurlu sonuçlanır. Fakat Allah korusun yıkımla biterse ister misiniz ki bu da bize bir Anadolu’ya mal olsun, o zaman elimizde ne kalır damat?”

Enver Paşa’yı derin bir düşünce almıştı. Abdülhamit Kızıl Sultan, zalim padişahtı, söylediklerini kısmen kendisini temize çıkarmak gayretiyle değiştiriyor, atlıyor, bazı gerçekleri değiştiriyordu. Fakat uzakları pekala görüyordu. Padişahın sözleri asla yabana atılamazdı. Abdülhamit tekrar sözüne devam etti:

“Hareket Ordusuyla İstanbul üzerine yürüdünüz, başardınız, şehri ele geçirdiniz, saraya kadar dayandınız, beni tahttan indirdiniz, hepsi güzel. Unutmayınız ki emrimdeki kuvvetlere asla ateş etmemelerini, kan dökmemelerin bildirmiştim. Eğer bir direniş görseydiniz bu size çok pahalıya mal olacaktı. Ancak bu sayede hiç kimsenin burnu kanamamıştır. Fakat arkadaşlarınızın gözü hiçbir şeyi görmemişti. Önlemlerimi beğenmediler. Beni kaldırıp bir paçavra gibi sokağa attılar. Üstelik 31 Mart Olayı’nı benden bildiler. Hâlbuki bu olayla hiçbir ilgim yoktu. Ayaklananları kışkırtanlar elbette vardı.

Fakat bunlar asla saraya bağlı kimseler değillerdi. Her dönemde devletin düşmanları olacaktır. Bunları araştırmaksızın, kanıtsız ve asılsız suçlamalarla herkese bulaştırmak vicdani bir hareket değildir. Beni en çok üzen şey, huzurumdan kovduğum bir insanı, beni saltanattan uzaklaştıran kararı bildirmekle görevlendirilen bir kurula katmanız olmuştur. Bu, Emanuel Karasu’dur. Bu Yahudi’yi ne diye karşıma çıkardınız? Bununla hilafet makamı ve saltanatı elin Yahudi’sine aşağılattınız. Selanik’te bir Mason locasının büyük üstadı olan bu kişi ile Hazreti Peygamber’den beri el üstünde tutula gelen hilafet, sonuçta bir Yahudi’nin bildirmesiyle yüce Osmanlı hanedanının elinden alınmış oldu, övünebilirsiniz. Şimdi iktidardasın, neşen yerinde ve rahat içindesin, geleceğin parlak görünmektedir. Fakat bütün bunlara güvenme oğlum, sana son bir öğüt vereyim: ‘Bugün insanı alkışlayanlar, yarın onu paralamasını da bilirler!’ Dikkat et! Allah yolunu açık etsin! Allah millete, devlete yok olmayı göstermesin!”

İki Devrin Perde Arkası, Samih Nafiz Tansu (Sayfa 166 - Parola)İki Devrin Perde Arkası, Samih Nafiz Tansu (Sayfa 166 - Parola)
Murat çakır, bir alıntı ekledi.
10 Mar 11:17

İlk kez Kanunî hakkında üstadın bu denli sert sözlerine denk geldim...
Size mekteplerde okutulan tarihi kabul etmeyin! Tarihimiz nedir? Henüz yazılmadı...
Tarih olsaydı bugün, alcalmamızın Kanunî ile başlatıldığı okutulurdu!..
Onu tepede görürler...Öyle değil!.. O bir mirasyedidir!..
 
-Kanunî Sultan Süleyman iki suç işlemiştir. Yahudi' yi her yerden kovulan ve hâlâ sırtında kurşunlu kamçının çürüğünü taşıyan Yahudiyi memlekete sokan ilk insandır!..
Sokabilir haşmetli patişah; ama onu tecrit ederek...Hayır, öyle yapmamıştır!..
YAHUDİ GELDİĞİ AN, AKÇEYİ, SAHTE PARAYI ÇIKARIYOR. PEŞİNDEN DE KIZINI SARAYA KADAR SOKUYOR. KANUNÎ' NİN OĞLU SARI SELİM BUNLARDAN BİRİYLE EVLENİYOR. BÂNÛ SULTAN YAHUDİDİR!..
İkincisi ise en büyük cinayet!..
O günden sonra Şeyhulislamlar tayin ile gelmeye başladı!..
Ve neler olmuştur, yobazlık bakımından.
O zamana kadar yeniçeri felaketi devam etmiştir. O Yeniçeri ki, Kanunî devrinde bile o kadar namusudur ki, bir bir sabah Peşte' de kalkıp bağlarına giden Macarlar, bağlarında üzüm diye bir şeyin kalmadığını görürler.
BİRDE YERE BAKARLAR Kİ, ÇİL ÇİL ALTIN...HER ÜZÜMÜNÜ YİYEN ALTININ BIRAKMIŞ ÖYLE GİTMİŞ...
Sonra bozgun devrimiz...Felaketler gelmektedir. Hiç önüne geçen yok..."Nereye" diye soran yok...
Ve Nizam- Cedid kabul ediliyor...YANİ,  DÜNYADA İLK ORDUYU TÜRK KURDUĞU HALDE AVRUPA ORDULARI TAKLİT EDİLİYOR.
VE O YENİÇERİ Kİ, TALİMİ KABUL ETMEYİP; " TALİM ISTEMEZÜK" DİYOR.
Sonra kabut yaptırılıyor orduya...Kışın giymek için...
Ve Şeyhulislam fetva veriyor:
-"Gavur icadı! Giyilmez!.."
Ve Ahmet Cevdet Paşa diyorki :
-"Bu Şeyhulislam neden sarığından tutulup saraya getirilmedi, boğdurulmadı?.."

Hesaplaşma, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 69)Hesaplaşma, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 69)
CAN DEMİREL, Yavuz Sultan Selim Han'ı inceledi.
08 Mar 17:57 · Kitabı okudu · 1/10 puan

Yazarın okuduğum ilk ve son kitabı olma özelliği taşıyor. Kitap sanki peygamber hayatı anlatıyor.. Yavuz Sultan Selim'in yaptığı katliamları bilmeyenler ,ne kadar sert mizaçlı oluşunu bilmeyenler bu kitabı okursa,Selim'i Hoca Ahmet Yesevi gibi tanırlar. Kitap Yavuz'un hayatını öyle bir islam anlayışı ile anlatmış ki zorakiye bitirdim ve en beğendiğim padişahlardan birinin böyle vasat ve gerçekten uzak anlayışla anlatılması hoşuma gitmedi. Binaelayh bu kitabı okumayın,almayın hayatını çok merak ediyorsanız daha çok kitap var Sultan Selim'i anlatan onlara yönelin.

Önder 69, 1. Gıyaseddin Keyhusrev'i inceledi.
 24 Şub 03:34 · Kitabı okumadı

1. Gıyaseddin Keyhüsrev'in ilk saltanat döneminden sonra maceralı bir gurbet hayatı var.İstanbul'a misafir olarak da olsa ayak basan, havasını,suyunu soluyan ilk Selçuklu sultanımızdır.-Her ne kadar o dönemde tahtta bulunmasa da- İstanbulda kendisine hakaret eden bir Frenkle yaptığı düello dillere destandır.Sonrasında tekrar tahta geçmiş önemli işler yapmıştır.Bizansla yapılan bir savaşı kazandığı esnada askerler ganimete koşup kendisini tek başına bırakınca düşman ordusunun kumandanı olan Laskaris'e teke tek vuruşmayı teklif etmiş.Bu vuruşmada Laskaris'in kafasına gürzüyle sert bir darbe indirmiş.Herkes öleceğini düşünürken ayağa kalkıp Keyhüsrev'in atının ayaklarını biçiyor.Sultan o kargaşada kimvurduya giderek şehit oluyor.Bu manzara bize Uhud savaşını hatırlatır biraz.
Yazar akıcı bir dille 1.Gıyaseddin Keyhüsrev dönemini özetlemeye çalışmış.Daha ziyade İbni Bibi'nin eserinden yararlanmış.

Yeni kapı

17. Osmanlı padişahı Revan ve Bağdat fatihi olan IV. Murad; Sultan 1. Ahmet ve Kösem sultanın oğludur. Padişahlığı döneminde içki(mey), afyon ve fal konusunda çok sert yasaklar koymuş olmasıyla bilinir. Bu nedenle İstanbul?da o yıllarda bütün meyhaneler gizli olarak faaliyet göstermiştir.

Bu hikaye IV. Murad ve kayıkçılık yapan bir falcı arasında geçmektedir.

IV. Murad çok sık yaptığı gibi yine tebdili kıyafet ile şehirde dolaşmaya çıkar ve bir sandala biner. Müşterisinin hünkar olduğunu bilmeyen sandalcı, bir süre sonra sandalın yanında ipin ucuna bağlı testiyi çeker ve içmeye başlar. Sonrada müşterisine ikram eder. Padişah ne var o testinin içinde diye sorar. Sandalcı gülümseyerek mey diye cevap verir. İçkiyi yasaklamış olsa da aslında IV. Murad?ın alkol ile arasının iyi olduğu bilinir. Sandalcının ikramını kabul eden IV. Murad: ?İyide mey yasak! Hünkarımız görürse başını vurdurur. Korkmuyor musun?? diye sorar. Sandalcı denizin ortasındayız hünkar bizi nereden görecek diye cevap verir.

Aradan bir süre geçtikten sonra sandalcı, bu kez tahtaların arasından afyon çıkartır ve nargilesine koyar. Tabi müşterisine de ikram etmeyi ihmal etmez. İkramı kabul eden IV. Murad yine yasakları hatırlatır. Sandalcıdan tekrar, ?denizin ortasındayız hünkar bizi nereden görecek? diye cevap alır.

Sandalcı bir süre sonra fal taşlarını cebinden çıkartır ve müşterisine ?ver 5 akçe bakayım falına? der. Fala son derece karşı olan IV. Murad, kızdığı halde sandalcıya 5 akçeyi verir ve bak bakalım der. Taşları sallayıp atan sandalcı ?hadi bakalım efendi sor sorunu? der.

IV. Murad: ?hünkar acaba şuanda nerede?? diye sorar. Sandalcı, hünkar şuanda denizin üzerinde diye cevap verir. Etrafına bakınıp acaba çok yakınlarımızda olmasın deyince, sandalcı müşterinin kim olduğunu anlar ve ?affet beni hünkarım? diye yalvarır.

Padişah sana bir soru soracağım, bilirsen seni affedeceğim. Bilemezsen boynunun hemen vurduracağım der. ?Ben dönüşte İstanbul?a hangi kapıdan gireceğim? Bunu bilmeni istiyorum? der. Hünkarım, ben şimdi hangi kapıyı dersem siz başka bir kapıdan gireceksiniz. Eğer izin verirseniz cevabı bir kağıda yazayım İstanbul?a giriş yaptıktan sonra açıp bakın. Hünkar başını olur anlamında sallayınca da cevabı bir kağıda yazıp katlar ve hünkara verir.

IV. Murad kağıdı aldığı gibi yanındaki fedaisine, ?hemen bu kafirin boynunu vurdurun? diye emreder. Sonrada surlarda yeni bir kapı açılmasını, şehre o kapıdan gireceğini söyler.

Surlarda hızlı bir şekilde kapı açılır ve hünkar yanındakiler ile birlikte İstanbul?a o kapıdan girer. Sandalcının ne yazdığını görmek için kendinden emin bir şekilde kağıda bakan IV. Murad, hayretler içinde kalır.

Kağıtta: ?Hünkarım, yeni kapınız vatana millete hayırlı olsun? yazmaktadır.

İşte o gün bu gündür İstanbul?da ki Yenikapı bu isim ile anılmaktadır.

Necati karapinar, Şah ve Sultan'ı inceledi.
 05 Şub 22:29 · Kitabı okudu · 7 günde · Beğendi · 10/10 puan

Kitaba gelirsek tek kelimeyle muhteşemdi.Olayları birden fazla kişinin (Selim'in ve Şah'ın yakınındaki insanlar) gözünden bu kadar akıcı anlatması ve olaylara bakış açısı çok güzeldi. Genelde okuduğumuz tarih kitaplarındaki taraflılığın aksine olayları her iki pencereden de anlatması diğer kitaplardan ayıran en güzel özelliği olmuş. Devleti'nin en asabi ve sert hükümdarlarından Yavuz sultan Selim ile Safevi Devletinin şahı Şah İsmail arasında ki toprak hırsı yüzünden çıkan Çaldıran Savaşı anlatılmaktadır. Fakat bu iki adamın diğer savaşı ise aynı kadını sevmeleridir..

Şeyma Öztürk, bir alıntı ekledi.
31 Oca 22:32 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Sultan Aziz Döneminde Yürürlüğe Konulan, Köprüden Geçiş Ücreti Uygulaması
"Köprü mürûriyesi 1929 senesine kadar devam etmiş ve bu para toplama hikâyesi, şehir nâmına âdeta bir yüz karası olmuştur.
Şöyle ki köprünün her iki yakasında para toplayan adamların hemen hepsi, güçlü kuvvetli olduktan başka, kaba, haşin ve kaçarak geçmek isteyenlere karşı sert muâmele eden kimselerdi. Sırtlarındaki tek tip cepsiz önlükleri ile kaçmak isteyenlerin peşinden koşar, arabaların sürücülerinden evvel atların başlarından tutarak ücreti tahsil ederlerdi. Tabiî arada kavgalar da eksik olmazdı.
Hatta rivâyete göre, mürûriyeciliğe talip olan bir adam, mürâcaat ettiği memurun: 'Kardeşim kadro dolu.. Sana iş veremem,' demesine kızarak yakasına yapışıp tartaklamaya başlayınca: 'Tam istediğim adamsın, işleri iyi idâre edeceğine inandım. Seni işe alıyorum, yarın gel başla!' diyerek bu zorlu adamı kayırır."

İki Aşina
, Samiha Ayverdi (Sayfa 216 - Kubbealtı Neşriyâtı, 2.baskı, 2006.)İki Aşina , Samiha Ayverdi (Sayfa 216 - Kubbealtı Neşriyâtı, 2.baskı, 2006.)

Huzurevinden Mektup Var
Buz gibi odalarla dolu kocaman binalar diktiler ülkeme. İçine ömürlerinin son demlerinde olan anneleri, babaları doldurdular. Adına huzur evi dediler. Oysa huzur hiç uğramadı oraya. Eskiden yaşlılarımızı kapatmazdık başka yerlere. Onların yüzü suyu hürmetine belalar def oluyor der, onları nimet bilirdik. Boyunlarını bükük bırakmazdık.
Dışarıdan huzurlu gibi görünen, bu sessiz sakin binalarda, ne fırtınalar kopuyor kimbilir. Kaç anne anlatmak, haykırmak istedi duygularını, kaç anne yazmak istedi bilinmez. O annelerin adına yazdım bu satırları. Bu mektup huzursuz odalardaki yüreği yorgun annelerin sessiz çığlıklarıdır….
Takvime baktım da 5 sene olmuş buraya geleli. Nasıl geçti o 5 sene bir de bana sor. Çok bakmıyorum takvimlere. İçim sıkılıyor, zaman geçmiyor. Eskiden su gibi akıp geçiyor zaman derdim. Şimdi öyle düşünmüyorum. Demek insan mutluyken çabuk geçermiş zaman. Hapishanedekileri şimdi daha iyi anlıyorum. Beni buraya bıraktığın gün anneler günüydü hatırlıyor musun? O günden beri anneler günü denen gün benim için daha da bir anlamsızlaştı. Her sene bugün anne olmak ayrı bir acı veriyor bana…
Sen küçük bir çocuktun daha. Hiç bir yere bırakmazdım ben seni, öyle savunmasız, öyle masumdun ki, kimselere güvenip yollamazdım. Yanımdan hiç ayırmazdım. Şimdi beni nasıl olupta tanımadığın insanlara teslim ettiğini düşünüyorum. Gözden çıkarılmış eski bir eşya gibi hissediyorum kendimi. Yıpranmış, işe yaramaz. Kırgınlık mı? Belki, kırgınım biraz…
Geçen gün eski komşumuz Mevlüde teyzenin kızı Şükran geldi. Yolda görmüş seni. “Neden bıraktın anneni” diye sormuş sana. “Kendisi istedi” demişsin. “Maaşıda var bakıyorlar, yeri sıcak, her işi görülüyor içim rahat” demişsin. Kendim istemiştim evet, bazen naz yapma kabilinden ” Yaşlanınca huzurevine gönderin beni, kimseye yük olmak istemem” derdim. Ama içten içe hiç konduramazdım bu durumu, ne kendime, ne sana. “Bırakmaz beni bir yere” derdim. Tıpkı küçükken benim seni bırakmadığım gibi, beni hiç bırakmazsın sanırdım.
Yaramaz bir çocuktun sen. Yerinde duramayan serseri bir mayın gibiydin.Kaç kez ısırdım dudaklarımı sana bağırmamak için, kaç kez sıktım yumruğumu vurmayayım diye. Ama hiç vurmadım sana, hiç kırmadım kalbini… Komşulardan biri sana “çok yaramaz” dedi diye aylarca onun yüzüne bakmamıştım. Kimse laf söylemesin, incitmesin isterdim. Tahammül edemezdim sana dikilen sert bir bakışa bile…
Geçen gün bana “bunak kadın” dedi bakıcının biri. Hasta bezini lavaboda unutmuşum. Arada oluyor tutamıyorum diye vermişlerdi. Diğerleride duydu ya, nasıl utandım bir bilsen… Daha ne laflar söylüyorlarda dilim varmıyor söylemeye. Kırar mıyım, incitir miyim diye kim düşünüyor ki? Çok hassastım eskiden bilirsin, çabuk alınırdım. Hem benden titizi mi vardı? Kimselerin işini beğenmezdim. Şimdi yemek yerken bile yoruluyorum,üstüme döküyorum. Bazen yatarak kılıyorum namazlarımı. Secdeye başımı koyup uzun uzun öylece kalmayı ne çok özledim…
Yaşlansam da geleceğe dair umutlar besliyordum buraya gelmeden evvel. Evladımı büyüttüm nasıl olsa, artık yorgunluklar biter, ben rahat otururum torunlarımı severim, sen sorarsın “anne ilacını getireyim mi, bir şeye ihtiyacın var mı?” diye. arkama yastık koyarsın, kesemediğim tırnaklarımı sen kesersin sanıyordum. Şimdi çoğu kez tırnaklarımı keserken kanattıklarını bilmezsin tabi…
Gerçi benden daha beterleride var burada. Emine Bacı vardı mesela. Köyden gelmişti. Bir ay kadar oldu öleli. Bir sene evvelde Alzheimer hastası olan kocası ölmüştü. Çok çekti zavallı. Üç oğlu varmış Emine Bacı’nın. Aslan gibiymiş hepsi. Ben görmedim, gelmezlerdi hiç. Üç adam bir anayı sığdıramamışlar evlerine. Bağ bahçe gezmeye alışmış kadın. Hiç oturup kalmamış yerinde. Burada nasıl zorlandı, neler çekti Allah biliyor. Her yaz köyüne gidecek diye umut ederdi. Haber göndermiş oğlu, “Annemin ancak ölüsü çıkar oradan” demiş. Köylülerden çıkarıp bakmak isteyenler olmuş, ona da izin vermemişler. Bir keresinde pencereden atlamaya kalktı da zor tuttu bakıcılar. En son oğlu bayramlık göndermişti, “zıkkım olsun ondan gelen” dedi, giymedi elbiseyi.
Hiç oğlum, yavrum demedi. “Köyüm” dedi, “evim” dedi durdu gariban. Bir sabah yatağında ölü buldular. Ölümü bile yalnız oldu Emine Bacı’nın.() Ooof off hangisini anlatsam, daha neler var neler…
Şu bakıcı kadını sevemedim bir türlü. Sanki özel olarak seçmişler. Bu kadar mı merhametsiz olur bir insan ? Hiç mi gülmez yüzü ya hu? Her gün odaya gelince burnunu tutuyor. Pis kokuyormuş. Pencereyi sonuna kadar açıyor. Mutlaka yarım saat açık tutuyor. Çok üşüyorum. Zaten parmaklarımda da can kalmamış sanki, kolay kolay ısınmıyor eskisi gibi…
Hatırlar mısın ilkokula gittiğin o yılları. Kışın kuzine sobayı yakardım. Sen gelmeden yemeği hazır eder, sobanın üzerine koyardım. Sen seviyorsun diye sobanın fırınında bir kaç tane küçük patatesi pişirirdim muhakkak. Okuldan gelir gelmez sobanın yanına koşardın. İlk işin tencereye bakmak olurdu. Genelde sevdiğin yemekleri yapardım. Ellerin üşümüş diye avuçlarımın içine ellerini alır ısıtırdım, öperdim öperdim…
Sık sık uğrarım demiştin. Tam 8 ay olmuş uğramayalı. İşlerin yoğunmuş, zamanın yokmuş. Torunlarımda sormuyorlar demek. Yeni eve taşınmışsın aldım haberini. Arkadaşın Zehra söyledi. Vefalı kızdır, arada geliyor sağolsun. Annesi de babası da yanında vefat etmiş. Hiç bırakmamış bir yere, yanından ayırmamış. İmrenmedim desem yalan söylerim… “Evi çok büyük” dedi. Kocaman odaları, geniş bir balkonu varmış evinin. Yeni mobilyalar almışsın, eskileri elden çıkarmışsın.Tıpkı beni çıkardığın gibi… Herşeyi sığdırdın da evine, bir beni sığdıramadın a kuzum. Hadi onu da geçtim. Bir kere “Anne gel evimi gör, bir kaç gün kal” bile demedin… Zehra’ya “Anneler gününde görmeye gideceğim” demişsin… Ben anneler gününü hiç beklemiyorum biliyor musun? Anne olmak acı verir mi insana? O gün bana acı veriyor yavrum. Artık kendimi bir anne gibi hissedemediğim için belkide… Bir evlat bir torun sevemezsen, çevrende anne diyen olmazsa sana, ne anlamı var anne olmanın?

Ölene imrenilir mi hiç? İmreniyorum işte. Kimin öldüğünü duysam “darısı başıma” diyorum. Hayaller umutlar, mutlu zamanlarmış insanı ayakta tutan. Onlar yoksa yaşamak zulüm olurmuş meğer…
Kim icat etmiş bu huzursuz evleri? Rahat yüzü görmesin deyip her gün beddua ediyorum. Huzur eviymiş. Hergün ölüp ölüp diriliyorum bu huzursuz odada. Hiç tanımadığım, mizacımın uymadığı insanlarla yatıp kalkıyorum. Hiç bir şey bana ait değil. Söz hakkım yok, elbiselerim bile benim değil sanki. “Allahım al emanetini ne olur, bu yükü taşıyamıyorum…”

Bu huzursuz evleri icat edenler mi çıkarmış anneler günü denen yalancı günü?
İnsanlar yaşlı annelerini bu evlere kapatsın da sonra anneler günü olunca ziyaret etsinler diye öyle mi?
Bak yine geldi o uğursuz gün. Zehra geleceğini söylemişti. Gelsen de bir, gelmesen de artık. Ben anneler gününü hiç sevemedim biliyor musun?
Dünyalara sığmayan anne yüreğim huzursuz bir odaya hapsedildi. Ne sevmenin, ne anneliğimin bir anlamı yok artık…
Çok üşüyorum. Hem parmaklarımda da can kalmamış sanki, kolay kolay ısınmıyor eskisi gibi…
Cahide Sultan