• Asansör geldi, bindik. Yalnızdık. Birden, açıklanamaz bir nedenden, büyük olasılıkla bu kadar dar bir alanda yakın olmamızdan dolayı, aramızdaki hava değişti; elektrik ve heyecan verici bir beklentiyle doldu. Kalbim deli gibi atarken nefesim sıklaştı. Kafasını kısmen bana doğru çevirdiğinde, gözleri abanoz koyuluğundaydı.

  Grinin Elli Tonu--E. L. James...
 • Yumuşak ve mûnis gece, büyük ve engin karanlık, seni ne kadar methetsem azdır. Sen tehlikenin ve vehmin annesi olduğun kadar, tesellinin, hülyanın ve şiirin de cömert kaynağısın. Senin her şeyi silen, çizgileri ilga eden ve şekilleri yumuşatan eteklerin hayatımıza yayılınca ne mucizeler, neler olmaz ki... Sen büyük ve mukadderata hâkim ellerinle aydınlığın meşalesini zamanın hudutlarına çarparak söndürünce, her imkânsız rüya tahakkuk eder, ölüler dirilir, eşya bir vahdete mal olur ve insanlar hakikî hüviyetlerini bularak kendi kendileri olurlar.
  Sen, önümüze açtığın hazinelerle hayatımızın nasipsizliklerini telâfi eder, hasretlerini dindirir, hınçlarını alır ve yumuşak sükûnunla yaralarım sararsın. «Sefil, debdebeli saraylarını kurmak için lâzım olan altım senden ödünç alır», çıplak, senin mahremiyetinin yıldızlı kumaşıyla giyinir, âşık, sevgilisinin sade kollarını ve gerdanını süsleyecek emsalsiz mücevherleri sende bulur, şâir, hülyalarının sultanına, kanının beyaz ve temiz çiçeğine senin tunç kapılı kanatlarından geçerek kavuşur, nasipsiz ömrünün mahrum olduğu sıcak mahremiyeti senin haşhaş kokulu, mücellâ abanoz göğsüne yaslanarak sayıklar.
  Gece, gece hülyalarımızın büyük ve ebedî mimarı, sen ebediyetin sonsuz yüzü, ölümün mûnis kardeşisin; onun içindir ki ruhuna sahip her insan, kendisini ancak seninle ve sende tamamlanmış bulur.
 • Buraya 25 Ağustos 2017 tarihinden beri (belki de daha eski, çünkü eski hesabımdaki iletileri de geçirmiştim) eklediğim Bilinmeyen Kelimeler başlıklı (bkz: Bilinmeyen Kelimeler)/iletiler iletileri tek bir iletide toplamaya karar verdim.

  Malum sayıları bir hayli arttı ve tekrar bakmak istediğimde bulunmaz hale geldiler.

  .
  .

  A
  Abanoz: #23773248
  Acul: #23772393
  Aksülamel: #23845965
  Alabanda: #23772429
  Allame: #23769719
  Alesta: #23767233
  Ameliye: #24608234
  Andavallı: #23773204
  Apokaliptik: #23764995
  Atalet: #23772999
  Avanta: #23770844


  B
  Badı-ı Semen: #23769684
  Behemehal: #24518235
  Bermutat: #23844836
  Binaenaleyh: #24640143
  Bittabi: #23773033
  blue-blanc-rouge: #23770798
  Borda: #23772429


  C
  Cefir: #24692317
  Cevdet: #24650692
  Cızlam: #24308919
  Cizvit: #23765961


  Ç
  Çaçaron: #23767085
  Çalak: #24518290
  Çavun: #23773153
  Çeki taşı gibi: #37688403
  Çıfıt: #23769680
  Çırağ edilmek: #24595012


  D
  Değgin: #23769695
  Değirmi: #26410341
  Dekadan: #23769666
  Dessas: #24608335
  Dikotomi: #23765926
  Duhuliye: #23772760


  E
  Ebleh: #23773096
  Ehvenişer: #23769729
  Eklektik: #23765009
  Elgin: #36827394
  Enosis: #23769691
  Enstantane: #23765935
  Entipüften: #23770816
  Eptalikos: #25215652
  Esafil-i Şark: #24692651
  Esefa: #25245127
  Etüv: #23772769
  Exil: #23770316
  Eyyamı bahur: #24594940


  F
  Farzımuhal: #23765786
  Feraset: #23765891
  Fermanferma: #24594879
  Filhakika: #24650736


  G
  Gadir: #23765977
  Galebe çalmak: #23844931
  Galiz: #23773235
  Gayya kuyusu: #23769659
  Gıllıgışlı: #37983031
  Gönenmek: #25050322
  Güherçile: #23764966


  H
  Habis: #23767287
  Haddizatında: #23772482
  Halita: #24594895
  Handiyse: #23773021
  Harcıalem: #23770109
  Hasbî: #24655965
  Haslet: #24594931
  Haşmetmeap: #23773166
  Hayfını almak: #23764932
  Hercai: #23773227
  Hezeyan: #23770810
  Hotoz: #24594980
  Huddam: #24608027
  Hulasa: #24518235
  Huruç: #24655836


  I
  Ilgar: #23766981
  Irgalamak: #25322215
  Iskarmoz: #23773244
  Iskarta: #38117225
  Istılah: #24608879


  İ
  İaşe: #23767311
  İbate: #23767311
  İğva: #23773194
  İhtikâr: #31126015
  İhzarî: #30943170
  İktifa etmek: #37853089
  İktiza: #24586403
  İlmi huruf: #24692317
  İlmi menafiülaza: #24692317
  İnfial: #23770908
  İnhisar: #24608909
  İnisiyatif: #23767101
  İstiap haddi: #37864035
  İstidat: #24509745
  İstihkar: #24608740
  İstim: #23769732
  İstitrat: #24580720
  İşret: #24608335
  İvecen: #25069613


  J
  Jurnal: #24596199
  Jüpon: #23770377


  K
  Kabala: #23765311
  Kağşamak: #23772486
  Kaknem: #36834583
  Kaltaban: #23767276
  Kamarot: #23770888
  Kanıksamak: #25050464
  Kaparozlamak: #23769725
  Kariha: #24650692
  Kasara: #23772429
  Kastanyet: #23772418
  Katakomp: #23767335
  Kazulet: #23770869
  Kazurat: #23773187
  Kerte: #23772440
  Kesif: #23770767
  Ketenpere: #23772400
  Kofti: #23773174
  Kondüktör: #23773220
  Konformizm: #23763435
  Kozmopolit: #23770191
  Kösnülme: #23772405


  L
  Lavman: #23772985
  Letarjik: #24650692
  Levanten: #25138156
  Leyli Meccani: #33386299
  Lomboz: #23770896
  Lümpen: #23769713


  M
  Mamafih: #24608422
  Manyoka: #23773137
  Marsık: #23772449
  Maslahat: #25082709
  Mastor: #24608407
  Maşatlık: #23770066
  Matbah: #23957428
  Mazur: #24594904
  Mebzul: #38164697
  Meç: #23770201
  Megaloman: #23770229
  Mehlika: #25245042
  Mekkare: #24586621
  Meneviş: #23762812
  Menhus: #24644528
  Mertek: #23769677
  Metih: #24581685
  Mezbele: #23772965
  Mihmandar: #23772395
  Muaddel: #24594843
  Muare: #23845079
  Muarız: #24594918
  Muattal: #24586880
  Muazzep: #24518187
  Muganniye: #24586732
  Mugayir: #23957448
  Muhassala: #24594893
  Muhkem: #23769690
  Mutaassıp: #24607996
  Mutabık: #23772458
  Mutena: #24308706
  Muttasıl: #37863643
  Muvazene: #24608669
  Muvazzaf: #23767143
  Müddeiumumi: #30943182
  Müdrik: #23770822
  Mükrim: #24594858
  Mülevves: #23764956
  Mülhem: #23765967
  Müntehir: #36475822
  Müşfik: #23773017
  Müşir: #24596149
  Mütalaa: #24509575
  Mütegallibe: #23764918
  Mütehallik: #24650692
  Müzevir: #23767014


  N
  Nahiv: #24509634
  Namütenahi: #24608740
  Nedamet: #23772468
  Nekes: #36763953
  Nezdinde: #23767319
  Nezretmek: #24586418
  Nıkris: #23765752
  Nirengi noktası: #35388584
  Nizamı alem: #24692651
  Nobran: #23765747
  Nuhuset: #23764979
  Nümayiş: #23764926


  O
  Ondüle: #33283954
  Oportünist: #23770324


  Ö
  Özdeksel: #37008729
  Özdenlik: #23767295


  P
  Palikarya: #23765899
  Pederast: #24692651
  Pejoratif: #23765306
  Perdahlamak: #23765777
  Perese: #25082734
  Pergar: #23764889
  Permi: #37974896
  Pertav: #23764902
  Pespaye: #23772386
  Pestenkerani: #23772411
  Peşmelba: #25103026
  Pitoresk: #23769671
  Piyedepul: #23770386
  Prosa: #23770207
  Pruva: #23772429
  Pürtük: #23773126


  R
  Rakit: #24580009
  Rantiye: #23773011
  Refulman: #24580759
  Remil: #25244947
  Revnak:
  Ricat: #24608846
  Riyaseti cumhur: #33296505


  S
  Sadakor: #24594980
  Sakınımlı: #23770832
  Salpenjit: #23770772
  Salvo: #23772427
  Sarf: #24509634
  Sarfınazar: #23767326
  Saudade: #23765944
  Saylav: #33296505
  Sayvan: #23767064
  Sefih: #23769711
  Sencileyin: #23766944
  Sentaks: #23770759
  Sıtk: #25082709
  Sintine: #23770400
  Sölpük: #23772452
  Sundurma: #23770081
  Süflî: #23769721


  Ş
  Şahika: #23846810
  Şayia: #23772377


  T
  Tadil: #24594843
  Taflan: #23770057
  Tahdid: #24509665
  Tahkik: #24608770
  Tahlisiye: #25050961
  Tansık: #33937294
  Tarazlanmak: #23762904
  Taun: #23769681
  Tavsamak: #25478531
  Teberrüken: #24692170
  Tecerrüt: #24586655
  Tecessüm: #23769666
  Tecessüs: #24608075
  Tefrik: #23846671
  Tekdir: #24586946
  Temerküz: #23770071
  Temessül: #24580189
  Tenakuz: #35394981
  Tensikat: #24660245
  Tenzilat: #24580009
  Teşne: #23765952
  Teşyi etmek: #24587014
  Tevali: #25234555
  Teverrüm: #23845793
  Tevil: #25244912
  Teyemmünen: #24692170
  Tıkız: #23767036
  Tırıs gitmek: #23770754
  Tırışka: #23765729
  Tıynet: #23772463
  Tirşe: #23845339
  Tonoz: #23770803
  Türkopol: #23766967


  U
  Ufunet: #23770884
  Uğru: #25151848
  Uzviyet: #24580189


  Ü
  ...

  V
  Velut: #24581812
  Verevine: #37850809
  Vido: #24580009
  Vokabü: #23765916


  Y
  Yekinmek: #23765391


  Z
  Zağlı: #23765380
  Zani: #24608335
  Zecri tedbir: #24641347
  Zem: #24581685
  Zeyl: #23769701
  Zûl: #23769676
 • Daha ilk günden Clara'ya sırılsıklam âşık
  olmuştu.Latin ırkının dünyadaki tek mirasçısı
  olarak kabul ettiği,parlak abanoz saçlı,
  simsiyah gözlü Clara'nın yüzünde,tarifi
  imkansız bir hüzün seziyor ve burun kemiğinin
  tam üstündeki kahverengi beni seyretmeye
  doyamıyordu.
 • 672 syf.
  ·8 günde·Beğendi·10/10
  Daha önce Abanoz Kule'yi okumuştum John Fowles'tan. Biraz da farklı üslupta denemeler niteliğinde olan kitap, beni etkiledi ancak tam da emin değildim. Yine de Büyücü'yü okuyacaktım çünkü sağlam bir dil işçiliği vardı. Nitekim bugün bitirdim.
  Nicholas Urfe, ailesinden kalan parayı bitirirken Allison isimli bir kızla tanışır. Bir müddet beraber yaşarlar. Ancak, İngiltere'den ayrılma ve Yunanistan'da İngilizce öğretmenliği yapmak için Urfe, kızı bırakır. Yunanistanda bir adada öğretmenlik yaparken Conchis isimli biriyle tanışır. Tanrı Oyunu adını verdikleri gerçek bir oyuna başlarlar. Bu arada Allison'ın intihar ettiği haberi gelir. Conchis'in ekibinden Julie ile birbirlerine aşık olurlar fakat bu da kurgunun/oyunun bir parçasıdır. Urfe, oyunu fark etse de ters hareketleri sebebiyle, kapıldığı bu oyundan atılır. Okul da işine son verince Londra'ya geri döner. Burada araştırmasına devam ederken Allison'ın ölmediğini öğrenir. Buluşurlar ve karar aşamasında roman biter.
 • 256 syf.
  ·3 günde·10/10
  “Özgürlük bir kimsenin başkasına zararlı olmamak şartı ile dilediğini yapmasına denir. Hükümet bazı aşırı görüşlü kimselerin sandığı gibi halktan üstün bir varlık olarak kabul edilse bile onun millet üzerinde vasilik yapması kabul edilemez.” NK

  Öncelikle itiraf etmeliyim ki bu benim ilk Hıfzı Topuz kitabımdı. TÜYAP’ ta bu yıl düzenlenen kitap fuarında, Ekin Yazın Dostları Kurucu Üyesi olan Sayın Aydın Ergil’e bir Hıfzı Topuz kitabı okumak istiyorum, hangisiyle başlayayım dediğimde bana bu kitabı önermişti. Kesinlikle doğru seçimmiş.

  Hıfzı Topuz, Allah uzun ömür versin, son derece orijinal bir kişilik. Çok iyi eğitim almış bir Frankofon. Yetenekli bir araştırmacı, akademisyen, hem akademik hem de alaylı çok iyi bir gazeteci. Cumhuriyetimizle aynı yaşta, 1923 doğumlu. 75 yaşına dek hemen tüm eserleri araştırmacı-gazetecilik üzerine. 1998 yılında, ilk romanı Meyyale’yi yayınlar. Son romanı da, şu an incelemesini okuduğunuz, 2013 Ekiminde Remzi Kitabevi’nden çıkan “Vatanı Sattık Bir Pula, Namık Kemal’in Romanı”.

  Topuz’un üslubuna gelince: Yılların okuyucusuyum ama bu kadar narin, sıkmadan, su gibi bir anlatıcı sadece Yaşar Kemal’i bilirdim. Bu bir belgesel roman ama Topuz, iyi bir hikâye anlatıcısı olma sıfatıyla, son derece nesnel, üzerine ekleyip yorum katarak tarihi bozma gibi bir niyeti olmadan, başarılı bir kurguyla Namık Kemal’in (NK) hayatını ete kemiğe büründürmüş. Üşenmeden saydım, romanda tam 102 adet Osmanlıca sözcük var. Hepsine parantez içinde güncel karşılıklarını yazmış. Ayrıca NK’in Osmanlıca şiirlerini anlayalım diye günümüz Türkçesine çevirip hemen altına parantez içine yerleştirmiş, büyük bir kibarlık. 247 sayfalık romanı neredeyse tek oturumda okudum. Topuz, romanın hemen sonuna, eserin hayat bulmasında katkılarından dolayı yardımcıları ve dostlarına bir teşekkür yazısı ile bir de meraklıları için dizin eklemiş…

  Romanın Hikâyesi

  NK, 21 Aralık 1840’ta Tekirdağ’da doğar. Annesini çok erken yaşta kaybeder. Çocukluğu, önceleri Tekirdağ Vali Yardımcısı ve daha sonra da 1853’te Kars Mutasarrıfı olan dedesi Abdüllatif Paşa’nın yanında geçer. 48 yıllık ömrünün 18 yılını sürgünlerde, son 9 yılını da Devlet Memurluğunda geçiren NK, Türkiye topraklarında sadece 1,5 yıllık mektep eğitimi alır. Osmanlı hükümetiyle arasındaki sorunlar nedeniyle 3,5 yıl kaçak olarak yaşadığı Londra’da, İngiliz hocalardan gazetecilik ve hukuk dallarında dersler alır ve İngilizcesini epey ilerletir. Çocukluk yıllarında şiir niyetine yazdığı ilk iki dize: “Dinine yandığımın kaldırımı, Acıttı baldırımı” dır. Tekirdağ ve Kars’ta geçirdiği ergenlik döneminde avcılık ve ata binmekten gayrı yaptığı pek bir şey yoktur. 15 yaşında ve dedesi de Sofya Kaymakamıyken, 12 yaşındaki Nesime Hanım ile evlendirilir. İleride NK’in oğlu Ali Ekrem şöyle diyecektir: “Babam ateş gibi bir zekâ parçasıydı, annem ise bir alıklık sembolü.”

  Yeni Osmanlılar Cemiyeti

  NK, 1861’de Tercüme Odasında memurken, 1865’de yöneticiliğini de üstleneceği, Tasvir-i Efkâr gazetesinin sahibi, Osmanlı aydını Şinasi ile tanışır. Tercüme Odasındaki işiyle paralel olarak tüm dikkatini gazeteciliğe verir. Odadaki arkadaşlarıyla yaptığı tartışmalar, akşamları ev sohbetlerine de sirayet eder. Bir Tanzimat Dönemi aydını olan NK ile dostları; Mutlakıyet Rejiminin kaldırılarak Meşrutiyet’e geçilmesini ilk kez Belgrad Ormanlarında yaptıkları bir piknikte, 1865 yılının Haziran ayında, ulu ağaçların gölgesinde görüşürler.

  Devletin borcunu iki milyondan yüz milyona çıkaran hesap bilmez Padişah Abdülaziz, Kavalalı Mehmet Ali Paşanın torunu olan Mısır Hıdivinin kardeşi Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa’yı Paris’e sürgüne gönderir. Paşa NK’e Tasvir-i Efkâr’ da yayınlanması için şu minvalde mektuplar gönderir: “Osmanlı milleti içinde ilerici düşüncelere bağlanmış kimseler devlet işlerinin kişisel çıkarlarından önce geldiğine inanırlar. Gençlik de bu inançtadır.” Beyoğlu’nda Courrier d’Orrient matbaasının sahibi Jean Pietri, Mustafa Fazıl Paşa’nın NK tarafından Fransızcadan Türkçeye çevrilmiş önemli bir mektubunu el ilanı şeklinde 50 bin adet bastırır ve tüm İstanbul’a dağıttırır. Bu olaydan hemen sonra, matbaanın ofisinde, NK ve o dönemin ünlü şair, yazar ve devlet adamı Ziya Bey ilk defa bir araya gelirler. NK, Ziya Bey, Ali Suavi (sonradan fundamentalist görüşleri ve yazılarıyla Osmanlı Cemiyetinden dışlanacak ve Çırağan sarayına yaptığı başarısız bir darbe girişimi sonucu askerlerce öldürülecektir), Agâh Efendi, Sağırzade Mehmet Bey, Kayazade Reşat Bey, Menapirzade Nuri Bey ve gruba Paris’te katılacak olan Kani Paşazade Rıfat Bey, işte Osmanlı Cemiyetinin kemik kadrosu (Reşat, Nuri ve Mehmet; Mayıs 1871 Paris Komününde çatışmalarda bilfiil savaşan tarihimizdeki tek Türklerdir). Tüm bu kadro, İstanbul’da kendi hayatları ve özgürlükleri tehlikeye girdiği vakit, Fazıl Paşanın ve İstanbul Fransız Konsolosunun gayretleriyle, Mayıs 1867’de İstanbul’u terk edip Paris’e Paşanın yanına kaçarlar. Kaçaklar Marsilya limanına ulaştıktan sonra, Genç Osmanlıların önünde yeni bir ufuk açılır. Fazıl Paşa, Cemiyeti uzun bir süre, 4 yıla yakın finanse eder. NK ve arkadaşları kendi sorunlarına o kadar gömülmüşlerdi ki, burunlarının ucunda, Avrupa’da Karl Marx önderliğinde, Uluslararası İşçi Derneğinin kurulup Enternasyonalin toplantıları yapılırken bu gelişmelerden bihaberdiler. Lakin Cemiyet, iki Firavun kardeş arasında yoyo olmaya başlayınca dağılmaya yüz tutar.

  Avrupa’da Jön Türkler

  Paris’teki Liberté gazetesi, Genç Osmanlılar için: “Türkiye’nin kurtarıcıları ve ilerleme ordusunun öncüleri. Fransız ulusu, ilerleme düşüncesinin bayraktarlığını yapmakta olan bu genç yurtseverlere sevgi ve saygı duyguları ile kucağını açarken özgürlük yolunda onlara yardım etmeyi onurlu bir görev sayar” diye yazar. Genç Osmanlılar, Paris-Londra-Cenevre-Belçika gibi Avrupa’nın merkezi bölgelerini davaları uğruna arşınlarlar. NK, uzun hazırlıklar sonunda Hürriyet’i 29 Haziran 1868’de Londra’da yayınlar. Agâh Efendi gazetenin yöneticisidir. Tüm yazılar NK ve Ziya Bey’in kalemlerinden çıkar. NK’in son Hürriyet yazısı 6 Eylül 1869’da yayınlanır. Bu arada ekseni kayan Ali Suavi, Hürriyet yayınlandığı esnada, kendi Muhbir gazetesinde “Büyük İslam Birliği”nden dem vurmaktadır…

  “Çapulcu” Söylemi

  Romandaki şu noktaya dikkat etmenizi isterim: Hürriyet gazetesi İstanbul Beyoğlu’nda Mösyö Coq’un Kitapçı dükkânın camında herkesçe okunabiliyordu. Zaptiye Nazırı Hüsnü Paşa, zaptiyelerine emir vererek: ‘Takip edin şu çapulcuları! Nasıl okurlarmış bu gazeteyi’ dediği aktarılıyor. Hıfzı Topuz Bey “Çapulcu” sözcüğünü kullanmış. TDK Web’ de bu kelime için şu yazıyor: “Düzene aykırı davranışlarda bulunan, düzeni bozan, plaçkacı: ‘Çapulcuların teklifine boyun eğilmesini asla kabul etmem’ –N. F. Kısakürek. NFK bu sözcüğü, Abdülhamit Hanın kışkırttığı 31 Mart Vakasında, İslamcı ayaklanmayı kontrol altına alan Harekât Ordusu Komutanı ile harekâtın kâğıt üstündeki planlayıcısı Mustafa Kemal için söylemişti. Sanırım Topuz, “Gezi Olayları” na ve günümüz gençliğinin uyanışına bir gönderme yapmaktadır romanın bu kısmında.

  Nükteli Bir Adam NK

  NK, Magosa sürgününe giderken, arkadaşı Nuri Beye şunu yazar: “Birader iş fena. Ben Magosa’ya gidiyorum. Siz de Akka’da Fizanî boylarsınız. Telaş etmeyin Kâğıthane’ye gider gibi gidiyorum. Magosa’da iyi nar olurmuş. Akka’da yoksa bana yaz, gönderirim.” NK bir fıkra fabrikasıdır. Arkadaşlarına yazdığı mektuplar espri ve küfürlerle doludur.

  Son Dönemleri

  NK, 1870 Ekiminde Londra’daki kaçak hayatını bırakıp yurda döner Bir süre sonra Gelibolu mutasarrıflığına atanır. Sonra da 3 yıllık Magosa sürgünü. 31 Ağustos 1876’da Abdühamit Han başa geçer. 12 Şubat 1877’de NK tutuklanır. 19 Temmuz 1877’de Midilli adasına sürgüne gönderilmesine karar verilir. Midilli sürgünü öncesi ve sonrası arkadaşlık ettiği ve mektuplaştığı Mehmet Nazım Bey, 1902 yılında doğacak olan büyük Türk şairi Nazım Hikmet’in büyükbabasıdır. Nazım, Kemal Tahir için bir ankete şu mülakatı verir: “Namık Kemal, çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde kendine yol açmak isteyen burjuvazinin bayraktarıdır”. Yine Nazım, 1935’de Peyami Safa’ya şu şiiri gönderir:

  O takma aslan yeleli

  Namık Kemal üstadın senin

  Abanoz ellerinden

  Zenci kölelerin

  Som altın taslarla şarap içerek

  Ve ‘didarı hürriyet’ in dizinde

  Kendi kendinden geçerek

  Yüksel ki yerin bu yer değildir

  Dünyaya geliş

  Hüner değildir…

  Abdülhamit Han yumuşayıp lütuf göstererek, 21 Aralık 1879’da NK’i Midilli mutasarrıflığına atar. Ve böylece NK’in özgürlük dönemi biterek bağımlılık dönemi başlamış olur. 20 Ekim 1884’de Rodos’a atanır. Aralık 1887’de son durağı olan Sakız adasındaki mutasarrıflık görevine nail olur. Ziya Beyin ölümünden beridir hep hasta olan NK, görevi esnasında, 2 Aralık 1888’de zatürreden dolayı vefat eder. Mevtası, oğlu tarafından adadan alınıp, projesini Tevfik Fikret’in çizdiği, Gelibolu Bolayır’daki son istiratgâhına nakledilirken sanırız ki hep bir ağızdan (bu özdeyiş kendisine aittir), şu söylenir: “Hakk’a el bağlayalım er kişi niyetine”…

  NK, Abdülaziz ile hemen hiç anlaşamamasına rağmen Sultan Abdülhamit Han ile çok iyi ilişkiler içerisine girmişti. Abdülhamit onu ve ailesini ihya etmişti, sağlığında da öldükten sonra da. NK bir vatanperver, bir şair, bir gazeteci, bir özgürlük savaşçısı, bir oyun ve tarih yazarı, dürüst ve çok başarılı bir devlet adamı, halkçı ve devrimci, iyi bir baba, kötü bir koca, iyi bir evlat, iyi bir dost, Padişahının sevgili tebaası, bir şeriatçı, alfabe devrimine muhalif, anti sosyalist, saltanatçı, İslamiyet’e gönül veren bir mümin, boğma rakı ve su teresi dostu bir akşamcı olarak yaşadı ve öldü. Asla bir dönek değildi. Kalemini kimseye satmadı. Öldükten sonra arkasında: Vatan Mersiyesi, Osmanlı Tarihi ve Vatan Yahut Silistre (ilk defa 20 Mart 1873’de Gedik Paşa Tiyatrosunda oynanır) oyunu gibi şaheserler ile dilden dile dolaşan şiirler bıraktı. Memleketin istibdadı ve kaderi için, bireylerin özgürlüğü, hak edildikleri gibi yönetilmesi için yıllarca sürgünlerde –çok sıkıntılı olmayan- bir hayat yaşadıysa da son döneminde kraldan çok kralcıydı. Mesela NK’in şu uz görüşü yoktu: “Vatan, insanların ve atalarının doğup büyüdüğü yerdir. Aralarında ortak paydalar olan insanların yüzyıllardan beridir üzerlerinde yaşadığı topraklar onların vatanıdır”. Bu yüzden de Osmanlı’dan ayrılan ve bağımsızlığını ilan eden ülkeleri mantığı bir türlü almıyordu.

  Mustafa Kemal, NK’in Vatan Mersiyesi’ndeki iki mısraını, tek bir değişiklikle, Mart 1922’de TBMM’de şu şekilde okur:

  “Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini

  Bulunur (yoğimiş) kurtaracak bahtı kara mâderini.”

  Süha DEMİREL, 22 Aralık 2013.

  ***

  Romanın Künyesi:

  Hıfzı Topuz
  “Vatanı Sattık Bir Pula, Namık Kemal‘in Romanı”
  Remzi Kitabevi
  1. Baskı Ekim 2013
  255 sf
 • 168 syf.
  ·8 günde·6/10
  Diğer kitaplara kıyasla çok daha iyi gidiyordu ta ki final kısmına kadar. Böyle gelişigüzel yazılmış bir son olabilir mi diye düşünürdüm ki oluyormuş.
  ***SPOİLER***
  Ne yani bir anda kardeşinin öldüğünü öğrenecek ve bunca yıl tamamen hafızasından sildiği tüm anılar geri gelecek, bundan hiç şüphe duymayacak ve de üstüne diğer herkes böyle bir şeyin olmasını mantıklı bulacak ve ona inanacak. Ki zaten kızın öldürdüğüne inanma kısmında da çok fazla mantık hatası vardı. Sonra bakıcıyı hemen affetmeleri, yaklaşık bir cümle falan sürdü. Ailenin bunca yıl böyle saçma salak bir nedenden aile gibi olmaması. Sonra bir anda "Hadi yeniden aile olalım." demeleri. Psikolojicinin suçunu itiraf etme kısmı da tam oturmamıştı ama bunlar yanında yine düzgün kalıyor. Ha bir de kızın sevgililerini bir anda postalaması var. Çok saçma bir şekilde anlatıldı. Baş karakter bir insan, olayları anlatan bir makine değil ama bu hiç yansıtılmamış. Ki zaten eski sevgilinin bir anda amaçsızca ortaya çıkıp hiçbir şey yapmaması kat be kat saçma. Kısaca iyice zorlama olmuş, hiç okunacak gibi değil.