İsmet İstanbul, bir alıntı ekledi.
22 Oca 08:52 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Dil-Din-Kültür-Kimlik
Her terakki, yenilik bence aliyyül â'lâ,
Apaçık söylüyorum; düzme lisan müstesna.
Bilirim düzme dilin ilme olan hizmetini,
Cehl-i tâmim ile maziyi yıkan himmetini!...
Hakka, haysiyete, insanlığa nâmûsa sağır.
Duyulan kendi sesindir, işiten varsa çağır."
H.Siyret

Büyük Kavga İlmi Tartışma Makaleleri, Ali Nar (Sayfa 258 - Ravza)Büyük Kavga İlmi Tartışma Makaleleri, Ali Nar (Sayfa 258 - Ravza)

Diyanet Aylık Dergi-Din, Kimlik ve Yabancılaşma- 2016/ Mart
"...Kültür, bebeklikten itibaren içselleştirilir, kendimizi ve diğerlerini nasıl algıladığımızı belirler.
Kültür, dil içerisinde var olan, dil ile öğrenilen, günlük yaşantıda ve ilişkilerde kendisini gösteren,
duyguların nerede, ne zaman, nasıl şekilleneceğini belirleyen bir olgudur. Bu durumun sadece
dizilerin ve magazin programlarının verdiği mesajlarla yozlaştığını söylemek eksik olacaktır Kitle iletişim araçları, popüler kültür ve internet kullandığımız dili de bozmaya başlamıştır.."