Giriş Yap
Demek fakr ve ihtiyaçlarım, dünya kadardır. Sermayem ise, cüz'-i lâyetecezza gibi cüz'î bir şeydir. İşte şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istihsal edilen hâcet nerede? Ve bu beş paralık cüz'-i ihtiyarî nerede? Bununla onların mübayaasına gidilmez. Bununla onlar kazanılmaz. Öyle ise başka bir çare aramak gerektir. O çare ise şudur ki: O cüz'-i ihtiyarîden dahi vazgeçip, irade-i İlahiyeye işini bırakıp, kendi havl ve kuvvetinden teberri edip, Cenab-ı Hakk'ın havl ve kuvvetine iltica ederek hakikat-i tevekküle yapışmaktır. Ya Rab! Madem çare-i necat budur. Senin yolunda o cüz'-i ihtiyarîden vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum. Tâ senin inayetin, acz ve za'fıma merhameten elimi tutsun. Hem tâ senin rahmetin, fakr ve ihtiyacıma şefkat edip bana istinadgâh olabilsin, kendi kapısını bana açsın.
Reklam
Bir evin güzel olması için gösterişli eşyalara hacet yok. İçinde kütüphane olsun, yeter.
Kalbim umumi hela değil ki,gelen geçen hacet gidersin...😂
Yolun sonuna geldik. Ben pencereme geri döndüm, sen ait olduğun hayatına.. Zaten hic biz olmamıştık... Ya bi şeyler eksikti ya bir kişi fazla... Ya sen gidecektin ya ben... Ben yapamadim sense düşünmedin bile... Çekip gitdin.. Ben öylece baktım ardından... Söz söylemeye ne hacet, bir hoşçakal bile demedin... Desen bir şey fark etmezdi gerçi... Sen ne kadar uzaklaşsan ben o kadar çok seviyordum... Senden önce senden sonra diye bir şey olmaz belki ama emin ola bilirsin ki senden önceki benle senden sonraki ben arasinda dağlar kadar fark olacak... Çünkü açtığın yarayı kimse kapatmayacak
Reklam
“Bir evin güzel olması için gösterişli eşyaları hacet yok. İçinde kütüphane olsun, yeter. ”
2
810
8,1bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42