• Resuli Ekrem (S.A.V)'ın Hz. Ali (K.V)'ya nasihatı:
  - Şu altı nasihata uyarsan altıyüzbin nasihata uymuş olursun.
  1- Herkes nafilelerle meşgul olurken sen farzları ifa et. Yani farzlardaki rüknleri, vacibleri, sünnetleri, müstehabları ifa et.

  2- Herkes dünya ile meşgul olurken , sen ALLAH TEÂLÂ yı hatırla. İslama uygun yaşa, islama uygun kazan, islama uygun harca.

  3- Herkes birbirinin ayıbını araştırırken , sen kendi ayıbını ara, kendi ayıbların ile meşgul ol.

  4- Herkes dünyayı imar ederken, sen dinini imar et.

  5- Herkes halka yaklaşmak için vasıta ararken halkın rızasını gözetirken, sen hakkın rızasını gözet. Hakka yaklaştırıcı sebep ve vasıtaları ara.

  6- Herkes çok amel işlerken sen amelinin çok olmasına değil ihlaslı olmasına dikkat et..
 • 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷
  Mübârek #HicriYılbaşı #müjde ile geliyor.
  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Mekke'den Medine'ye hicretinin 1442. yılı.
  #Hicri yılın ve #Muharrem Ayı'nın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
  Yeni hicri yılımız mübarek olsun.

  #Muharrem #Kerbelâ ##HicriYılbası #estağfirullah #huu
  #HicriYeniYıl #Müjde #dua #ehlibeyt #kişisevdiğiileberaberdir #hzmuhammed
  🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷


  Bismillahirrahmanirrahim
  Siz, sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz.
  (Ankebût-25)

  Hadisi Şerif Meali
  Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma'dır.) [Deylemi]

  (Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü teâlânın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.) [Müslim]

  Allah'ı sevmeyen birini sevmeyin.
  Allah'ı terk eden birisi, sizide terk edecektir.
  (Hz. İmam-ı Şafii r.a)

  Yarına bırakma, bakarsın yarın olur da sen olmazsın.
  (Hz. İmam Ali k.v)

  Doğruluk ve kalp temizliği olmadan hiçbir insan Allah’a yaklaşamaz.
  (Hz. Abdülkadiri Geylâni k.s)

  Her bir farklılık, ilahi yaratılışın bir yansımasıdır.
  ( Hoca Pir Ahmet Yesevi)

  Nasıl ki su ile ateş bir kapta toplanmaz, dünya sevgisi ile Allah sevgisi de bir araya gelmez.
  (Hz. Terzi Baba k.s)

  Kendi kusurlarını görmeye başlayan kimse, artık başkalarının kusuru ile meşgul olmaz.
  (Hz. Feridüddin Attar k.s)

  Dîdeden su yerine kan akacak dem geldi.
  Kerbelâ günleridir ağla Muharrem geldi.
  (Keçecizâde İzzet Molla)

  Hiçbir amelime güvenmiyorum!..
  Lâkin; Allah düşmanlarına düşmanlığım var.
  (Hz Pir Abdulhakim Arvasi k.s )


  🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷
  #PençeKartal #MaviVatan
  #HerTürkAskerDoğar
  #BiziKimŞehitEtti
  #NeMutluTürkümDiyene
  #Beyazrenkler #tsk #AyYıldızTim #BizkiUstayızVatanSevmenin
  #ŞehitlerÖlmezVatanBölünmez
  #SözKonusuOlanVatansaGerisiTeferruattır #VatanSağolsun
  #SessizceHerYerdeNöbetteyiz
  #KandileTürkbayrağıDikeceğiz
  #EhliBeytimiSevenBeniSever
  ‎‏⁦‪#DoğuTurkistandaKatliamVar‬⁩
  ‎‏⁦‪#DoguTurkistan‬⁩
  ‎‏⁧‫#الصين_بلد_إرهابي‬⁩  Ömür ve şahsiyetlerimiz, ahir ve akibet, zahir ve batınlarımız hayrola, aşk ola, aşk ile dola, Aşkullah, Muhabbettullah, Marifetullah, Şevkullah ve Zikrullah gönüllere nakşola
  Gecelerimiz dua Kandil'leri ile Hayr olsun.
  Aşkı ile yak ya huu ki huzur bulalım.


  Muhabbet-i Ehli beyt-i Mustafa üzerlerimize sâyebân,Vakt-i şerif, sebeb-i gufran, aleme bayram olan Cumanızı tebrik eder.
  Sevgiyle, hayırlı, mübarek, bereket, ihlas, edep ve nur ola.

  Ekmek kadar mübarek, su gibi aziz olsun ömrünüz.
  Huzur bulasınız!..
  Hoşça bakınız zatınıza efendim.

  Engin Demirci
 • Fakih Ebü'l-Leys Semerkandî (k.s) der ki: Senedleriyle Hasan-ı Basrî'den (r.a) bize ulaştığına göre, O (s.a.v) şöyle demiştir: "Eskiler diyorlardı ki hikmet ehli kimselerin dili kalbinin arkasındadır. Onlar bir şey söylemek istediklerinde kalplerine müracaat ederlerdi. Eğer kalpleri ona bu işin hayır olduğunu söylerse konuşurlar, şer olduğunu söylerse susarlardı. Cahile gelince, onun kalbi dilinin bir köşesindedir. Konuşacağı zaman kalbine kesinlikle müracaat etmez; o diline ne geldiyse onu konuşur."

  Şüphesiz ulu kişilerin ağzından dökülen her kelimede bir sır saklıdır. Onlar konuştuklarında boşa konuşmazlar. Onları dinleyen kişi cümlelerin arasına saklanmış işaretleri yakalamaya gayret etmelidir. Hz. Ali'nin (r.a) hatırlattığı gibi, "Onların kalbi dillerinin önündedir, dili kalplerinin önünde değildir." Kalbi dilinin önünde olan kalbine sormadan konuşmaz. Seyda Fadlullah Hazretleri(k.s) de böyle kelimeler kullanırdı. Gafletkârane yaşayan birine “rengi bozuk” derdi. Bir hasta yanına geldiğinde “rengi bozuk değil” derdi. O hasta şifa bulurdu. Hâl böyle olunca “Bizim boyamızla boyanmış.” derken acaba neyi kastederdi?
 • "Allah'a isyan olunmayan her gün, bizim için bir bayramdır."

  Hz. Ali (k.v)
 • Derdin kendindendir, bilmiyorsun
  Derman da yine sende, görmüyorsun
  İçine koca bir âlem yerleştirilmiş
  Kendini hâlâ küçük zannediyorsun

  Hz. Ali (k.a.v.)
 • Hidâyete ermiş ümmetin en ulu rahmeti Hazret-i Ebu Bekir(r.a.) ahidnâmeyi dışarıda bekleyen topluluğa gönderildi ve o haliyle başını pencereden uzatarak Allah Resûlü'nün sahabîlerine seslendi:

  - Yerime bıraktığım zattan razı mısınız? Sahabî ummanı dalgalandı:

  - Razıyız, yâ Ebâ Bekir!

  Bilgi güneşi Cenâb-ı Âli (k.v.), tek başına sesini yükseltti:

  - O kadar razıyız ki, Ömer'den başkası olsa razı olmayız!!!