Adı:
Kratylos
Baskı tarihi:
Ekim 2018
Sayfa sayısı:
125
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750525124
Kitabın türü:
Çeviri:
Cenap Karakaya
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayınevi
Baskılar:
Kratylos
Kratylos
“Platon, Kratylos'ta felsefe yapmayı olanaklı kılacak dayanağı, yani logos'u sorgular. Söz ya da söylem olarak pek çok dilsel parçadan oluşan logosun en önemli parçası Diyalog'un etrafında döndüğü ad ya da adlandırmadır. Ad ile adlandırılan şey arasındaki ilişkinin ne olduğunun çözümlenmesi, Platon için felsefe yapmayı olanaklı kılacak can alıcı noktadır. Ad, adı olduğu şeyin özüyle ya da doğasıyla, diğer bir deyişle, gerçekliğiyle ne kadar ilişkilidir? Diyalog'un özünü oluşturan bu yalın soru, felsefede epistemolojiden teolojiye dal budak sarmış bütün konuların altında sinsice yanıtlanmayı bekler.” Hasan Aslan

Platon'un orta veya geç dönem eserlerinden olan Kratylos diyaloguna eski çağ tarihçilerinin ve felsefe tarihçilerinin ilgisi son yıllarda giderek arttı. Diğer taraftan dil felsefesinin gelişmesiyle, dilbilimciler de Kratylos diyalogunu yeniden incelemeye başladılar. Kratylos'ta Platon “adların doğruluğu” tartışması üzerinden dil konusunu ele alır. Adların ait oldukları şeylerle ilişkisini birbirine zıt iki varsayımdan hareketle sorgulayan Kratylos ve Hermogenes'e Socrates'in verdiği yanıtları aktarırken, dilin hem bilgi hem de varlıkla ilişkisi üzerine düşünür. Dil, sadece insanlar arasındaki iletişimi sağlayan bir araç değil, aynı zamanda varlığın ve bilmenin en önemli unsurlarındandır. Platon bu diyaloglarda bir şeyin adını bilmekle o şeyi bilmeyi özdeş tutan Kratylos'un doğalcı dil anlayışını eleştirirken, dile epistemoloji yapmayı sağlayacak bir işlev kazandırmayı amaçlar.
Diğer diyalog metinlerine nazaran bu daha bilimsel ilerledi. Dilin kökeninin tartışıldığı bu diyalog filoloji açısından ilk bilimsel çalışma olarak kabul görüyor. Ayrıca işitme engellilerin iletişimi, beden dili üzerine de konuşmalar geçiyordu. Konu dil bilimi olunca, ve tercüme okuyunca metinden kopmalar yaşanıyor, bundan dolayı yer yer zorlandım. Bu metni orijinal dilinde okumak şart aslında.
"SOKRATES: Sevgili dostum! Doğrunun ne olduğunu öğrenebilmek için çırpınıp duruyorum."

Platon'un diyaloglarından birisi olan "Kratylos", "Adların Doğruluğu" şeklinde ifade edilmektedir. Adların ait olduğu şeyle ilişkisi, nasıl verildikleri, kökenleri ve doğrulukları üzerine yazılmış olan bu eser; özellikle dilbilim alanının ortaya çıkmasıyla birlikte dilbilimciler tarafından inceleme konusu olmuştur. Dilbilim alanında önemli bir kaynaktır. Ancak sanırım böyle eserlerin orijinal dillerinde okunması, eserin kavrama ve anlamladırma sürecinde daha etkilidir. Çünkü bazı kelimeler özellikle Türkçeye çevrilmediği için metinden bazen kopmalar meydana gelmektedir.

Say Yayınları, 1.Baskı
SOKRATES: Bence bir Tanrıya verilen isimle o tanrının görevi arasında bir uyum vardır.
Platon
Sayfa 55 - Say Yayınları, 1.Baskı
SOKRATES: Sevgili dostum! Doğrunun ne olduğunu öğrenebilmek için çırpınıp duruyorum.
Platon
Sayfa 67 - Say Yayınları, 1.Baskı
SOKRATES: Sevgili Hermogenes! İsimlerin ilk oluşturuldukları zamanlarda daha ilgi çekici olmaları için çok anlaşılmaz halde bıraktıklarını unutuyor musun? Kulağa hoş gelmesi için bazı harfler eklendi ya da çıkarıldı, bazen daha güzel olsunlar diye bambaşka bir hal verildi.
Platon
Sayfa 69 - Say Yayınları, 1.Baskı
Platon, kurduğu Akademi'nin kapısına "Geometri bilmeyen buradan içeriye giremez." yazısı astırmıştı
Platon
Sayfa 13 - Say Yayınları, 1.Baskı
Sokrates: Bir nesne bizim hayal gücümüze göre değişmez, o kendi özünü göre biçim alır.
Platon
Sayfa 29 - Say Yayınları, 1.Baskı
Zira hepsinin en belalısı kendi kendini aldatmaktır. Aldatanın azıcık bile uzakta olmaması, ancak daima yanı başımızda olması ne kadar da korkunç, değil mi?
Platon
Dergâh Yayınları, Sokrates
SOKRATES: İçinde en ufacık kötülük olmayan bir insanın var olduğuna inanır mısın?
HERMOGENES: Hayır, ama her şeyiyle kötü olan insanların olduklarını da biliyorum, hem bunların sayısı epey de fazladır.
Platon
Sayfa 28 - Say Yayınları, 1.Baskı

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kratylos
Baskı tarihi:
Ekim 2018
Sayfa sayısı:
125
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750525124
Kitabın türü:
Çeviri:
Cenap Karakaya
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayınevi
Baskılar:
Kratylos
Kratylos
“Platon, Kratylos'ta felsefe yapmayı olanaklı kılacak dayanağı, yani logos'u sorgular. Söz ya da söylem olarak pek çok dilsel parçadan oluşan logosun en önemli parçası Diyalog'un etrafında döndüğü ad ya da adlandırmadır. Ad ile adlandırılan şey arasındaki ilişkinin ne olduğunun çözümlenmesi, Platon için felsefe yapmayı olanaklı kılacak can alıcı noktadır. Ad, adı olduğu şeyin özüyle ya da doğasıyla, diğer bir deyişle, gerçekliğiyle ne kadar ilişkilidir? Diyalog'un özünü oluşturan bu yalın soru, felsefede epistemolojiden teolojiye dal budak sarmış bütün konuların altında sinsice yanıtlanmayı bekler.” Hasan Aslan

Platon'un orta veya geç dönem eserlerinden olan Kratylos diyaloguna eski çağ tarihçilerinin ve felsefe tarihçilerinin ilgisi son yıllarda giderek arttı. Diğer taraftan dil felsefesinin gelişmesiyle, dilbilimciler de Kratylos diyalogunu yeniden incelemeye başladılar. Kratylos'ta Platon “adların doğruluğu” tartışması üzerinden dil konusunu ele alır. Adların ait oldukları şeylerle ilişkisini birbirine zıt iki varsayımdan hareketle sorgulayan Kratylos ve Hermogenes'e Socrates'in verdiği yanıtları aktarırken, dilin hem bilgi hem de varlıkla ilişkisi üzerine düşünür. Dil, sadece insanlar arasındaki iletişimi sağlayan bir araç değil, aynı zamanda varlığın ve bilmenin en önemli unsurlarındandır. Platon bu diyaloglarda bir şeyin adını bilmekle o şeyi bilmeyi özdeş tutan Kratylos'un doğalcı dil anlayışını eleştirirken, dile epistemoloji yapmayı sağlayacak bir işlev kazandırmayı amaçlar.

Kitabı okuyanlar 12 okur

  • Pierre Riviére

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0