Kültür ve Medeniyet

9,2/10  (13 Oy) · 
23 okunma  · 
18 beğeni  · 
805 gösterim
Bir asırdan beri memleketimizin başta gelen derdi medeniyet meselesidir. Geçmişte büyüklüğü dünyaca bilinen Türk milletinin medeni varlığa sahip olmadığını önce Batı'yı tanıyanlar ortaya attı. Tanzimatla başlayan Batı münasebetleri, birçok nesillerin gözünü kamaştırdı. Aydınlar, Batı'nın yükselişindeki sırrı aramaya koyuldular ve bu araştırmayı yaparken farkında olmadan kendi iç dünyalarını Batı'nın içinde buldular. Birbiri ardısıra birkaç nesil "Avrupa'ya benzemek için ne yapalım?", "Garplılaşma nasıl olmalı?" diye uzun zaman sayıkladılar. O nesilleri Batı taklitçiliğine, hem de ruhları duymadan sürükleyen kuvvet, başlangıç noktasında bağlandıkları aşağılık duygusu olmuştur. Bu duygunun kendi içimize aktıtığı zehir, bizi küçülttükçe küçülttü. Böyle bir içten yıkılış faciasının karşısına dikilen muhafazakar zümre, Batı taklitçiliğini protesto ederken sade taassubunu kullandı. Onlar için mesele, sadece Batı'ya benzememek davasıydı. Milli varlığımız hakkında bir fikirleri yoktu. Inkılapçılar, örflerle kıyafet değiştirmede kurtuluşumuzun sırrını aramak gibi gülünç bir davaya kendilerini kaptırırlarken, muhafazakarlar; eski hayat şekillerine sımsıkı bağlanmadı felah ümidi buldular. Her iki tarafın gafil olduğu şey, kendi milli kültürümüzü yoğurmanın lüzumlu oluşudur. Hakikatte, bin yıllık tarihimiz içinde ortaya konmuş olan Anadolu müslüman Türk kültürünü, örfleri, folkloru, edebiyatı ve güzel sanatlarıyle, tasavvufu ve tarikatlarının felsefesiyle, İslami ahlakıyle bir potada yoğurmak, davanın esasını teşkil ediyordu.
Sergen Özen 
 01 Haz 2016 · Kitabı okudu · 12 günde · Beğendi · 10/10 puan

Bir eleştiri türü diye ayırmak doğru olur bu kitap için. Metafizik, Ruh, Maneviyat, Maddi ve Manevi kalkınma, fikir ve İlim hemen her konu altında eleştiri var ve bu eleştiriler her yazarın dile getir(e)meyeceği türden. Nurettin Topçu kuşkusuz ki bu milletin kazandığı büyük fikir adamlarından bir tanesi. Sadece bu eserine bakarak görmek mümkün bunu. Topçu, makineleşmenin ve sanayileşmenin insan ruhunda getirdiği ayrışmayı; Kültürel kalkınmanın yanlışlığını; Çağında yaşayan ilim adamlarının, belirli zümrelerin insan doğasını nasıl yıprattığını anlatıyor. Aynı zamanda büyük haykırış var bu kitapta, bu haykırış insana, onu çepeçevre sarıp, boğan sanayileşmeye, menfaatlere, çıkarlara, sahte dostluklara, hayata, büyük yanlışlara, aşka, hırslara, ihtiraslara, emperyalistlere, Yanlış Garplılaşmanın doğurduğu sonuçlara, doğanın kıymetini bilemeyen, gözünü doyuramayan insana; bir sesleniş; bir serzeniş; bir öneri; nasıl adlandırılacaksa tam da yerini bulacaktır.
Paylaştığım alıntıların iki katını işaretlediğimi söylemeden geçemeyeceğim.

Nurettin Topçu'nun bu eserini şiddetle tavsiye ediyorum.

mukavvadan adam 
 15 Nis 2017 · Kitabı okudu · 64 günde · Beğendi · 9/10 puan

nurettin topçu'nun okuduğum 2. kitabı kültür ve medeniyet ilk okuduğum kitap ''varolmak'' daha enfes idi. bu kitabı da dergilerde yazılan yazılarından oluşuyor. biraz yavaş gidiyor . ağır ağır okumak da lazım bu tür eserleri.
gelelim içeriğine: açıkçası eleştirilerden oluşuyor dili kelimeleri cümleler sizi büyülüyor.
batı medeniyetini eleştirdiği gibi doğunun ona olan koşusu. Batının ilham aldığı kaynakların farklı olduğunu, iman, inanç, kültür ve medeniyetin alglama biçimimizin ayrı olduğunu, batının makineleştirdiği dünyayı ...
batılaşma,taklidçilik; topçu kıyasıya eleştiriyor .felsefe din düşünce fikir hepsi bu eserde var.bir düşünür mütefekkir... açıkçası bana filozof gibi geldi.
okunması gerekenlerden ...
iyi yararlı çıkarımlar:)

Enes Ertürk 
04 May 2017 · Kitabı okudu · 32 günde · Beğendi · 10/10 puan

Nurettin Topçunun okuduğum ilk eseri. Kitabında kültürden teknolojiye, metafizik ten eğitim sistemine, inkılap tan ruh terbiyesine kadar geniş bir yelpazede fikir beyan etmiştir. Kitabı okurken birçok açıdan çok etkilendiğimi belirtmeliyim. Yaptığı yapıcı eleştirileri, zengin kelime hazinesi, güçlü anlatımı , olayları ele alırken aralara serpiştiriliren önemli dipnotlarını takdir ederek okudum. Maalesef günümüzde artık konuşulmayan hayati konuların, üstünde durmuş ve kendini defaatle tekrar edip okuyucuya ulaşmaya çalışmış. Geçtiğimiz yüzyılın en önemli mütefekkirlerinden birisi olduğunu ve okunması gerektiğini düşünüyorum.

Hatice Şenoğlu 
 Dün 00:34 · Kitabı okudu · 4 günde

Nurettin Topçu... Okuduğum her eseri kim olduğumu, ne yapmam gerektiğini, niçin yapmam gerektiğini, yaptığım ve yapacağım her şeyin ben'de olduğunu, aslımı unutmadan yoluma devam etmem gerektiğini ve en önemlisi bunları "gerektiği" için değil içimde olanı dışa vurmanın gereği olarak hatırlatan, aklıma ve kalbime işleyerek yol gösteren, akıcı ve duru diliyle anlatan nadir insanlardan.. Saygı ve rahmetle anıyorum..

Saime Yılmaz 
15 Ara 2017 · Kitabı okudu · 3 günde · Puan vermedi

Medeniyet ve kültür Üzerine yazılmış bir eleştiri kitabı , bir çok şey katıyor insana . Bu konu Hakkında hiçbir fikri olmayan bir insan bile bu kitabı okuduktan sonra medeniyet ve kültür üzerine bir alt tabaka oluşturabilir .

Hilmi Nadir Akçalı 
13 Mar 2017 · Kitabı okudu · 9 günde · Beğendi · Puan vermedi

İlim o cemiyetin hayatına, damarlarımızdaki kan gibi yayılarak dağılacak ve benliğimizi idare edecek cevherdir........................................

Kitaptan 229 Alıntı

Beyza 
11 Ağu 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Komünizm demek ister ki, herkes kendini inkar etsin; biz bundan bir ideal çıkaracağız.

Kültür ve Medeniyet, Nurettin TopçuKültür ve Medeniyet, Nurettin Topçu
Sergen Özen 
25 May 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Hazreti İsa, zengin delikanlıya verdiği öğütte, "Git bütün varını sat ve fakirlere dağıt!" demekle fakirleri değil, zenginliğin çürüttüğü delikanlının ruhunu düşünüyordu. Biz, kazanç hırsıyla çürüyen, hem de çürüdüğünü bilemeyen ruhları düşünmeye mecburuz

Kültür ve Medeniyet, Nurettin Topçu (Sayfa 68)Kültür ve Medeniyet, Nurettin Topçu (Sayfa 68)
mukavvadan adam 
23 Mar 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Yeryüzünde ruhları selamete ulaştıranların ilk hareketi putları devirmek olmuştur.

Kültür ve Medeniyet, Nurettin Topçu (Sayfa 34 - Dergah)Kültür ve Medeniyet, Nurettin Topçu (Sayfa 34 - Dergah)
Sergen Özen 
24 May 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Fert aldanır; devir aldatılır; tarih aldanmaz, zaman aldatılmaz...

Kültür ve Medeniyet, Nurettin Topçu (Sayfa 49)Kültür ve Medeniyet, Nurettin Topçu (Sayfa 49)
Sergen Özen 
 21 May 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Bugün içimizde yapmak, yaratmak, yaşatmak ideali nedir bilmeyerek, sırf kazanmak, apartman, otomobil sahibi olmak için yaşayanlar çoğalmaktadır. Medeniyet, satın alınır zannettik, elbiseyi aldık, insanı göremedik bile ve hazır aldığımız bu teknik, sahibi tarafından kullanılamayan, sahibine yabancı bir gizli el tarafından sahibinin hesabına ve onun varlığında kullanılan bir bıçak gibi, benliğimizde derin yaralar açtı. Biz ağacı yetiştirmeden meyvesini toplamaktan zevk aldık. Hakikat aşkını duymuş nesiller yetiştirmeden, insan hayatının değerine dair bir cümle öğretmeden, ilmin meyveleri olan, hakikatin yemişleri olan teknik vasıtaları memlekete doldurduk. Netice ne oldu? Memleketin büyük kütlesi adeta mağara devrinin hayatını yaşarken, iki şehir teknik harmanı haline getirildi. Üniversitelerine dünyanın her tarafından mütehassıslar getirilen milletin genç nesilleri bünyesiz, çelimsiz ve öksürüklü bir hale geldi. Avrupa ve Amerika'nın üniversiteleriyle kendi üniversitelerinden şu son devirde binlerce mühendis çıkarmış olan bir millet, kendi yolsuz yurdunda kuşlar gibi uçmak ihtiyacındadır.

Kültür ve Medeniyet, Nurettin Topçu (Sayfa 24)Kültür ve Medeniyet, Nurettin Topçu (Sayfa 24)
Beyza 
11 Ağu 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Medeniyet, satın alınır zannettik, elbiseyi aldık, insanı göremedik bile...

Kültür ve Medeniyet, Nurettin TopçuKültür ve Medeniyet, Nurettin Topçu