Varoluşçuluk

8,3/10  (25 Oy) · 
106 okunma  · 
19 beğeni  · 
1.323 gösterim
Varoluşçuluk nedir?
Şimdiye değin çeşitli karşılıklar verilmiş bir sorudur bu. Sözgelişi, Weil'e göre varoluşçuluk bir bunalım, Mounier'ye göre umutsuzluk, Hamelin'e göre bunaltı, Banfi'ye göre kötümserlik, Wahl'a göre başkaldırış, Marcel'e göre özgürlük, Lukacs'a göre idealizm (düşüncülük), Benda'ya göre usdışıçılık (irrationalisme), Foulque'ye göre saçmalık felsefesidir.

Bu değişik karşılıklar varoluşçuluğu gereğince tanıtıyor mu bize? Eski deyişle, "agyarını mani, efradını cami" bir tanıma (tarife) varıyor mu? Sanmıyorum. Çünkü onlar, tanımlamaktan çok, varoluşçuluğun belli bir yanına parmak basıyorlar. Belli bir özelliğini ya da belirtisini ortaya koyuyorlar. Üstelik abartarak, büyüterek....
(Önsöz)
 • Baskı Tarihi:
  Haziran 2012
 • Sayfa Sayısı:
  123
 • ISBN:
  9789754680096
 • Çeviri:
  Asım Bezirci
 • Yayınevi:
  Say Yayınları
 • Kitabın Türü:
mefkure 
10 Eki 2015 · Puan vermedi

Varoluşçuluk konusunu anlamaya matuf olarak okuduğum bir kitap oldu. Ancak, Sartre'nin bir konferansından alıntı yapılmış kitapta, bana göre felsefe terminolojisine uzak ve yeni başlayan biri için ağır bir dil ile karşılaşılması söz konusu. Sartre'nin, sonuçta felsefe ile ilgili kesimlere hitap etmiş olabileceğinden dolayı basit bir dil ve yorumda bulunması düşünülemezdi. Dolayısıyla biraz felsefe altyapısı olanların daha fazla anlayacağı ve zevk alacağı bir kitaptır diye düşünüyorum.

Dilay Ok 
25 Mar 20:42 · Kitabı okuyor · Puan vermedi

"Varoluş,insanda ama yalnız insanda özden önce gelir. Bu demektir ki insan önce vardır;sonra şöyle ya da böyle olur.
Çünkü o,özünü kendisi yaratır. Nasıl mı?şöyle;
Dünyaya atılarak,orada acı çekerek,savaşarak yavaş yavaş kendini belirler. Bu belirleme yolu hiç kapanmaz..."

Peyroux 
06 Şub 20:04 · Kitabı okudu · 3 günde · Beğendi · 10/10 puan

Varoluşçuluk, Nietzsche,Kierkegaard, Heidegger'den sonra Sartre tarafından benimseniyor ve adı neredeyse birlikte anılır hale geliyor. 20.yüzyılın filozofu Sartre tüm eleştirel saldırıları da göğüslüyor. Bu kitap aslında daha çok Varoluşçuluk felsefesinin karşısındaki görüşleri karşılamak üzere planlanmış.
Varoluş, özden önce gelir, iyimser bir ögretidir. İnsanın elinde olan bir bilinçtir. Umutsuzluğa yer yoktur sanılanın aksine. Tüm insanlıktan sorumlu olmaktır. Bu sebeple de zamanla sorumluluk duygusunun insanda yaratacağı bulantıya sebep olabilir. Önce kendine güvenmektir. Düşünüyorum öyleyse varım bilincini benimser. Descartes' in izlerini taşır. İlerici bir ögretidir.Sartre, verdiği konferansta Varoluşçuluğun ne olduğu kadar, ne olmadığını da anlatıyor, eleştirileri yanıtlıyor.
Bulantı' yı daha iyi anlamak için öncelikle felsefesi hakkında fikir edinmeliydi. En çok da bu amaca hizmetle okudum bu kitabını. Ancak bir süre sonra yeniden okumak istiyorum. Çünkü tam olarak sindirebilmenin kolay olmadığı bir eser.

Kitaptan 21 Alıntı

Peyroux 
04 Şub 22:42 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

İşte, varoluşçuluğun ilk işi de her insanı kendi varlığına kavuşturmak, varlığının sorumluluğunu da omzuna yüklemektir. Ne var ki biz, "insan sorumludur," derken, yalnızca "kendinden sorumludur," demek istemiyoruz. "Bütün insanlardan sorumludur" demek istiyoruz

Varoluşçuluk, Jean-Paul Sartre (Say Yayınları)Varoluşçuluk, Jean-Paul Sartre (Say Yayınları)
Ferhat Tan 
25 Nis 18:00 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Gerçekten de varoluş özden önce geliyorsa, insan ne olduğundan sorumludur öyleyse. İşte, varoluşçuluğun ilk işi de her insanı kendi varlığına kavuşturmak, varlığının sorumluluğunu omzuna yüklemektir. Ne var ki biz 'insan sorumludur' derken yalnızca 'kendinden sorumludur' demek istemiyoruz, 'bütün insanlardan sorumludur' demek istiyoruz. Görülüyor ki iki anlamı var 'öznelcilik sözcüğünün.
Öznelcilik, bir yandan bireysel öznenin(sujet) kendi kendini seçmesi, öbür yandan da insancıl öznelliği aşmanın kişinin elinde olması demektir. Varoluşçuluğun derin anlamı bunlardan ikincisinde gizlidir.

Varoluşçuluk, Jean-Paul Sartre (Sayfa 62 - Yazko)Varoluşçuluk, Jean-Paul Sartre (Sayfa 62 - Yazko)
Peyroux 
06 Şub 16:25 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

tek ilerici davranış Marksçılıktır. Çağın gerçek sorunlarını ortaya koyabilen yalnızca odur.

Varoluşçuluk, Jean-Paul Sartre (Say Yayınları)Varoluşçuluk, Jean-Paul Sartre (Say Yayınları)
Peyroux 
04 Şub 22:11 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Felsefede asal bir etken vardır; o da zamandır.

Varoluşçuluk, Jean-Paul Sartre (Say Yayınları)Varoluşçuluk, Jean-Paul Sartre (Say Yayınları)
O.Ö 
21 Şub 2016 · Kitabı okudu · 8/10 puan

DOSTOYEVSKİ VE VAROLUŞÇULUK
Dostoyevski, «Tanrı olmasaydı her şey mubah olurdu.»
diye yazmıştı. (İşte bu söz, varoluşçuluğun Çıkış noktasıdır.) Gerçekten de, Tanrı yok ise her şey yeğ­dir (mubahtır), hiçbir şey yasak değildir. Bu demektir ki insan, kendi başına bırakılmıştır. Ne içinde dayanacak bir destek vardır, ne de dışında tutunacak bir
dal. Artık hiçbir özür, dayanak bulamayacaktır yaptıklarına. Varoluş özden önce gelince, verilmiş ve donmuş bir insandan söz edilemez elbet. Önceden belirlenmiş,
donmuş bir doğa açıklanamaz çünkü. Başka bir deyişle, gerekircilik (determinisine), kadercilik yoktur burada, kişioğlu özgürdür, insan özgürlüktür.

Varoluşçuluk, Jean-Paul SartreVaroluşçuluk, Jean-Paul Sartre
O.Ö 
21 Şub 2016 · Kitabı okudu · 8/10 puan

İnsanın var oluşu ancak başkalarıyla olan ilişkilerine göre
belirlenir, evrenselliği de özünde değil durumundadır:
Her insan, durumunun somut gerçekliğiyle öbür insanlara
bağlanır. Bundan dolayı, özgürlüğün hem tek insan
için, hem de bütün insanlar için istenmesi gerekir.
Böylece, özgürlük ve insancılık temeli üzerinde bir ortaklaşalık
oluşacaktır. Bu, açık bir insancılıktır, her
gün yeniden kazanılacaktır. Nedeni şu: Bu insancıllık,
her gün yeniden elde edilmesi gereken bir insan özgürlüğünü
amaçlıyor, bir veri olarak görmüyor onu.

Varoluşçuluk, Jean-Paul SartreVaroluşçuluk, Jean-Paul Sartre
Peyroux 
05 Şub 16:43 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Varoluşçuluk insanı bir son, bir amaç olarak ele almaz, bilir ki her zaman yapacak bir işi olacaktır onun, asla son bulmayacaktır.

Varoluşçuluk, Jean-Paul Sartre (Say Yayınları)Varoluşçuluk, Jean-Paul Sartre (Say Yayınları)
Peyroux 
04 Şub 23:14 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Umutsuzluk, "irademize bağlı olan şeylere ya da eylemimize yol açan olasılıklara (ihtimallere) güvenmekle yetineceğiz," demektir. Gerçekten de insan bir şey istemeye görsün, durmadan olasılık öğeleriyle (unsurlarıyla) karşılaşır.

Varoluşçuluk, Jean-Paul Sartre (Say Yayınları)Varoluşçuluk, Jean-Paul Sartre (Say Yayınları)
3 /