1000Kitap Logosu

Dil

7 Takipçi
TAKİP ET
Sedat Temel
bir alıntı ekledi.
Kimin konuştuğu,ne dediği pek önemli değil. Dil herkesin ortak malı ve insanların tek bir birlik haline gelmelerini engelleyen,bize ne kadar zararlı görünürse görünsün,dil farklılıkları değil,söz gücünün afaroz edilmesidir. Bir nesneyi görmenin,onu tanımlamanın bin yolu olduğunu,aşkı,kıvancı ve acıyı dile getirmenin bin yolu olduğunu,yaşam ağacının tek bir dalını bile kırmadan anlaşmanın bin yolu olduğunu biri söylemeye kalksa hemen ona deli derler. Dokunulmaz olduğunu bilmediği bir toplulukta yakınmaya ya da şakımaya kalkan kendi halindeki bir sesin söylediklerini ortaya koyan,yorumlayan,ona tercüme olan kim varsa delidir,yararsızdır,cehennemliktir.
13
Hakan Albayrak
Türkçenin Sırları'ı inceledi.
Türkçe üzerine inceleme olan bu kitabı daha iyi anlayabilmek için bu kitabı okumadan önce veya okurken; George Orwell'in 1984 adlı eserini, Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirlerini, Tevfik Fikret'in şiirlerini, Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirlerini, Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lûgâti't-Türk adlı eserini, Yusuf HasHacib Kutadgu Bilig adlı eserini, Ali Şir Nevai'nin Muhakemetü'l Lugateyn adlı eserini, Fuzuli'nin şiirlerini Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasları ve diğer eserlerini, Pir Sultan Abdal'ın şiirlerini Yunus Emre şiirlerini okuyup araştırmanız gerekiyor. Kitap 1972'ye kadar yazıldığı için o günün şartlarına göre değerlendirmek uygun olacaktır.
Türkçenin Sırları
Okuyacaklarıma Ekle
2