Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
38 dk. · Kitabı okudu · 9/10 puan

Elini kuşağının arasına soktu. Çıkardığı kâğıttan on yedi isim okudu.

Sonra kâğıda katlayıp tekrar kuşağına soktu:

"Okuduğum isimler devlet ve Padişah düşmanlarıdır. Birkaç gün içinde askeri hazırlayın. Pazar günü adamlarınızı alıp At Meydanına gelin..."

IV. Murad, Yavuz BahadıroğluIV. Murad, Yavuz Bahadıroğlu
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
2 saat önce · Kitabı okudu · 9/10 puan

"Padişah fermanıdır" dedi.

''Mühr-i şerifi mi istediler?"

Kapıcılar Kethüdası tam bir teslimiyetle boyun büktü:

"Ferman Sultanımındır."

IV. Murad, Yavuz BahadıroğluIV. Murad, Yavuz Bahadıroğlu
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okudu · 9/10 puan

Ne yapmalı da belâyı tez elden savuşturup Padişah fermanını yerine ulaştırmalıydı? Kolay kolay bırakmaya niyetli olmadıkları belliydi. Şu halde tek çare vardı: Düğümü kılıçla çözmek.

IV. Murad, Yavuz BahadıroğluIV. Murad, Yavuz Bahadıroğlu
Cemal Şahin, bir alıntı ekledi.
3 saat önce

"Din-ü devlet...
Din ve devlet kelimesinin Osmanlıca terkibi..
Osmanlı bir saltanattır. İslam devleti değildir.
Çivicizade'den sonra Şeyhulislamlar görevden azledilebilmişler, sürgüne gönderilenler de olmuş...yani birer memurdurlar..
Şeyhulislamlara "Bre Hoca bu iş din işi değüldür, siyaset işüdür" diyen, devlet işlerine ulemayı karıştırmayan mebzul miktarda Padişah da mevcuttur.
Şahın nikahlı karısını haremine atanlar da olmuş!
Yirmi küsur kardeşini katledenler de..
Şarap testisinin dibini vuranlar da vardır.
Başbakanlarının çoğunun Rum, ermeni ya da devşirme olduğu çok uluslu, çok kültürlü bir devlet... Özerk eyaletler vs. vs...
Merkezi idareyi tanımadığı için, II.Mahmut sonrası sık sık isyan eden Kürt Aşiret reisleri, Peygamber torunu seyyitler de vardır bu isyancılar arasında Zira yüzlerce yıl merkezi yönetimden emir almaya alışmamışlardı.
Yeniçerileri ganimet için ya da siz ona çapul ve yağma deyin savaştıkları, daha sonraları resmen mafya ve eşkiyalık yaptıkları bir askeri sistem..
Devletsiz din olmaz diyen zihniyet işte bu din-ü devlet geleneği genlerine işlemiş kesimdir...
Oysa Devlet; devlettir. Siyasi bir yapılanmadır. İnsanlar tarafından yönetilir. Yani İnsanîdir, ilahi ve semavî değildir. Her bir yönetim insan kadar kusurlu veya kusursuzdur.
İslam devleti olmaz! Devletin İslami vasıfları olur. Hukuk, kanun devleti olur. Adalet, ehliyet, emanet ve liyakate riayet eder...
Yerlerin ve Göklerin mutlak hükümranlığı Allah'ındır...
Devletlerin yönetimi İnsanlarındır..
Bu yüzden devlet kutsal değildir...
Bütün itikadi mezheplerin çıkış noktası siyasettir.
Devleti ben yöneteceğim, sen yöneteceksin meselesi!
Yani dünyalık derdi...saltanat sevdası... Güç savaşı...
Büyük günah meselesinin altında da bu iktidar savaşı vardır. Tekfir'in nedeni budur.
Bugüne kadar itikadı/inancı için öldürülenlerin oranı, siyaseten /iktidar kavgasında öldürülenlerin binde biri değildir.
Hallaç bile Zerdüşt /Zındık olduğu için değil, devlete savaş açmış Karmatilerin aktif bir daisi/ davetçisi olduğu için öldürülmüştür...
Din-ü devlet birlikteliğinde hamile kalan, zarar gören hep din olmuştur.
Din siyasilerin iktidar enstrümanı/aleti mesabesine inmiştir. Siyasilerin hataları da dine yüklenmiştir."

İslam'ın Pavlusları -2, Saadettin Merdinİslam'ın Pavlusları -2, Saadettin Merdin
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
5 saat önce · Kitabı okudu · 9/10 puan

"Ölüm ne derviş dinler, ne de padişah. Herkesi aynı iştiha ile yutar Murad. Ölümü bir an olsun aklından çıkarma, ölümü an, fakat ölümden korkma. Gerçekte korkulması gereken yaşamaktır. Allah kılıcını keskin etsin. Ama kılıcın keskin olduğunu da unutmayasın.

Bir hadis-i şerife göre, "Cennet kılıçların gölgesi altındadır."

Sustu, önüne baktı. Teşbihini birkaç devir çekti. Elini uzattı sonra.

Durgun bir sesle,

"Yolunuz açık olsun" dedi.

IV. Murad, Yavuz BahadıroğluIV. Murad, Yavuz Bahadıroğlu
Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
17 saat önce · Kitabı okudu · 9/10 puan

Padişah Şeyhin elini öptü. Öperken duyduğu hazzı hayatı boyunca tatmadığını düşünmekten kendini alamadı. Bir kere daha bütün herşeyi bırakıp Şeyhe mürid olmayı düşündü.

IV. Murad, Yavuz BahadıroğluIV. Murad, Yavuz Bahadıroğlu
Siyabend, bir alıntı ekledi.
17 saat önce · Kitabı okudu

Biliyorsun; ölüm
Artık ayakta karşılanmıyor, karşılanmaz!

Zambaklı Padişah, Ece Ayhan (Sayfa 35 - Tan Kitap Yayın)Zambaklı Padişah, Ece Ayhan (Sayfa 35 - Tan Kitap Yayın)
Siyabend, bir alıntı ekledi.
17 saat önce · Kitabı okudu

Kuşlar havada, insan karada
Ölmek istemezler!

Zambaklı Padişah, Ece Ayhan (Sayfa 29 - Tan Kitap Yayın)Zambaklı Padişah, Ece Ayhan (Sayfa 29 - Tan Kitap Yayın)
Siyabend, bir alıntı ekledi.
18 saat önce · Kitabı okudu

Biz kuşları tutmuyoruz ki
Kapıda koyveriyoruz
Dönüp onlar ceplerimize giriyorlar
N'apalım?

Zambaklı Padişah, Ece Ayhan (Sayfa 19 - Tan Kitap Yayın)Zambaklı Padişah, Ece Ayhan (Sayfa 19 - Tan Kitap Yayın)
Siyabend, bir alıntı ekledi.
18 saat önce · Kitabı okudu

Hafız! Sence çocuklar
Çiçeklerin koynunda uyumalıydı değil mi!

Zambaklı Padişah, Ece Ayhan (Sayfa 13 - Tan Kitap Yayın)Zambaklı Padişah, Ece Ayhan (Sayfa 13 - Tan Kitap Yayın)