1000Kitap Logosu
Resim
Mitat Enç

Mitat Enç

Yazar
Çevirmen
BEĞEN
TAKİP ET
8.2
275 Kişi
1.020
Okunma
44
Beğeni
3.628
Gösterim
Tam adı
Mithat Enç
Unvan
Türk Doçent Doktor ve Pedagog
Doğum
Gaziantep, 1909
Ölüm
Yalova, 1991
Yaşamı
Mitat Enç, (d. 1909 Gaziantep - ö. 1991 Yalova) Türk Doçent Doktor ve pedagogdur. Dedesi Mehmet Mazlum efendi Antep'in önde gelen avukatlarından, babası Emin Mazım Enç ise tanınmış iş adamlarındandır. Annesi Zeliha Hanım, kent belediye başkanı Lütfi Güceyli'nin büyük kızıydı. Antep Savaşı yüzünden kesintiye uğrayan ilköğretimini 1923'de bitirmiş, ortaöğretim için İstanbul Erkek Lisesi'ne yatılı olarak girmiştir. 1929 yılında lise öğrenimini tamamlayıp İstanbul Darülfünun Hukuk Fakültesi'ne yazılmıştır. Birinci sınıfın sonunda sınavlara hazırlanırken gözlerinden hastalanmış ve öğrenimini bırakmak zorunda kalmıştır. Üç yıldan fazla İstanbul ve Viyana Sağlık kurumlarında şifa aradıktan sonra sakatlığını kabullenmek zorunda kalmış ikinci kez Viyana'da iken Viyana Yüksek Pedagoji Enstitüsü'nde özürlü çocukların eğitimi konusunda yeniden eğitime başlamış ve iki yıl sonra da T.C. Sağlık Bakanlığı'na bırakılan bir burstan faydalanarak, öğrenimini sürdürmek içim ABD'ye gitmiştir. Colombia Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden 1936'da lisans, 1939'da ise yüksek lisans diplomasını alarak Türkiye'ye dönmüştür. 1940 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Gazi Eğitim Enstitüsü'ne "Marazi Ruhiyat" okutmak üzere atanmıştır. 1942'de İngilizce Öğretmeni Sabahat Enç ie evlenmiştir. 1950'de özürlü çocuklar için okul açmakla görevlendirilmiş, Ankara Körler Okulu'nun kurucu müdürlüğünü üstlenmiştir. Aynı yılın başında Altınokta Körler Eğitim ve Kalkındırma Derneği'ni (ANKEK)kurmuştur. 1952 yılında bu alana personel yetiştirmek için Gazi Eğitim'de "Özel Eğitim" bölümünü kurmuş ve üç yıl bölüm başkanlığı yapmıştır. 1956'da Ford Vakfı bursundan faydalanarak doktora yapmak üzere ABD'de Illinoise Üniversitesi'ne gitmiş ve 1958'de çalışmalarını tamamlayarak tekrar Türkiye'ye dönmüştür. 1958-60 arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin kurucu dekanlığına atanmıştır. 1960'da MEB Talim Terbiye Kurulu üyeliğine tayin edilmiştir. 1965'te Ankara Üniversitesi'nde kurulan Eğitim Fakültesi'ne geçerek Özel Öğretim Bölümü'nü kurmuştur. 1977'de emekli oluncaya kadar bu bölümün başkanlığını üstlenmiştir. Doç. Dr. Mitat Enç 1909 yılında Gaziantep’te doğmuş ve ilköğrenimini burada bitirmiştir. 1923 yılında İstanbul Erkek Lisesi’ne yazılmış ve 1929 yılında buradan mezun olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girmiştir. Birinci ders yılı sonunda, sınavlara hazırlanırken tutulduğu göz hastalığı yüzünden öğrenimine ara vermiştir. Üç yıl süre ile İstanbul ve Viyana’da tedavi çaresi aramış; sonuç alamayınca, Viyana Yüksek Pedagoji Enstitüsü’nde özel eğitim öğrenimine başlamıştır. 1936’da bir bursla A.B.D.’lerine gitmiş ve bir yıl Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eğitim görmüştür. Daha sonra kaydını Columbia Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne naklederek 1938 yılında özel eğitimde lisans, 1939’da ise yüksek lisans diplomasını almıştır. Aynı yıl ülkeye dönen Enç, Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü’ne “Marazi Ruhiyet” dersini okutmak üzere atanmış, daha sonra ise, programa eklenen “Özel Eğitim” ve “Ruh Sağlığı” gibi dersleri de okutmuştur. 1950’de Ankara Körler Okulu’nu, 1952’de Gazi Eğitim Enstitüsü’nde Özel Eğitim Bölümü’nü kurmakla görevlendirilmiş ve 1956 yılına kadar Ankara Körler Okulu’nun müdürlüğünü ve Özel Eğitim Bölümü’nün başkanlığını birlikte yürütmüştür. Bu süre içinde Özel Eğitim Bölümü’ndeki çalışma arkadaşlarıyla birlikte ülkenin çeşitli yerlerinde “körler, sağırlar okulları, ağır öğrenenler için alt özel sınıflar ve rehberlik araştırma merkezlerinin” açılmasını sağlamıştır. Görme engellilerin eğitimi konusunda sivil inisiyatifi harekete geçirmek ve toplumsal bir baskı grubu oluşturmak amacıyla 1950 yılı başında Altınokta Körler Eğitim ve Kalkındırma Derneğini (ANKEK) kuran Enç, kısa sürede derneğin İstanbul ve Gaziantep Şubelerinin kuruluşunu da gerçekleştirmiş; 1958 yılında bakanlar kurulu kararıyla derneği kamu yararına statüsüne kavuşturmuştur. ANKEK aracılığı ile 1961 Anayasasında engellilerle ilgili hükümlerin yer almasını sağlayan ENÇ, rehabilitasyon çalışmalarının gereğine dikkat çekerek, rehabilitasyon merkezleri kurmak üzere 1970’li yıllarda “Altınokta Körler Vakfı’nı”, 1980’li yıllarda da “Türkiye Körler Vakfı’nı” kurmuştur. Bu vakıflar Altınokta Körler Eğitim ve Kalkındırma Derneği’nin yürüttüğü kampanya ile elde edilen gelirlerle bugün İstanbul Emirgan’da ve Ankara Yenimahalle’de bulunan rehabilitasyon merkezlerini açarak SHÇEK’e devretmiştir. Daha sonra Kısaca “Altınokta Körler Derneği” adını alan dernek bugün 33 ildeki şubeleri ve altıbinin üzerinde görme engelli üyesiyle çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmektedir. 1956–58 arasında bir bursla A.B.D.’de İllinoise Üniversitesi’nde doktora çalışmasını sonuçlandırarak yeniden yurda dönmüştür. ABD’den döndükten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde kuruculuk ve dekanlık, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu, Sosyal Hizmetler Akademisi, Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapmış ve beş yıl süreyle MEB Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Daha sonra ise, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi ve Özel Eğitim Bölümü başkanı olarak çalışmıştır. 1980 yılında Türk Eğitim Vakfı’nın Eğitim Bilimi Ödülü’nü kazanmıştır. Doç. Dr. Mitat Enç’in meslek hayatı süresince ve emeklilik yıllarında çeşitli gazete ve meslek dergilerinde çıkan makalelerinden başka telif eserleri şunlardır; “Ruh Sağlığı Bilgisi”, “Körlerin Psikoloji ve Eğitimleri”, “Üstün Beyin Gücü-Gelişim, Uyum ve Eğitimleri”, “Görme Özürlüler-Gelişim, Uyum ve Eğitimleri”, “Ruhbilim Terimler Sözlüğü”, “Çocuklarda Yemek Yeme Sorunları”, “Selamlık Sohbetleri (çocukluk ve gençlik anıları)”, “Bitmeyen Gece (otobiyografi)” “Uzun Çarşının Uluları (Gaziantep öyküleri)”, “Özel Eğitime Giriş (ortak yazar)”, “Eğitim Psikolojisi” (ortak yazar)”, “Tenasül Psikolojisi (Çeviri-S. Freud)”, “Allaha Ismarladık Mr. Chips” (çeviri-J. Hilton), “Mikrop Avcıları (çeviri-P.de Kruif)”. 1942 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce öğretmenliğinden emekli olan eşi Sabahat Enç’le evlenmiştir. Biri kız, biri erkek iki çocuğu ve üç torunu bulunmaktadır. 1985 yılında hayat arkadaşı Sabahat Enç’i bir trafik kazasında kaybeden Doç. Dr. Mitat Enç, emekli olduktan sonra Yalova’ya yerleşmiştir. Hocamız 1991 yılında kurduklarını, yaptıklarını ve yaşattıklarını özel eğitim camiasına emanet ederek aramızdan ayrılmıştır.
311 syf.
·
6 günde
·
Beğendi
·
9/10 puan
Geçmişe Dair Hüzünlü Bir Yolculuk.
Okuduğum kitap ; Gaziantep'in eski bir çarşısında yaşamış toplumun öne çıkmayan esnaf, sanatkar meczup ve kendine özgü kişilerinin hayatını anlatırken yaşamlarını 1.Dunya Savaşı öncesi ve sonrası olarak da ikiye ayırıyor.Ayrica kahramanlarımızın hayatını nasıl noktaladıklarını da anlatırken hikayenin sonunda içimizi hüzüne boğuyor.Kitabin en güzel bulduğum tarafı eski zamanın karakteristik özellikleriyle beraber geçen zamanla gelişen teknolojiyle değişen hayatı birbirine harmanlamasi.Ayrica değişen zamanla birlikte geçmiş zamanda kalan kişilerin zamana yenik düşmesini de anlatıyor.İnsanin kitabı okuyup bitirince eskilerde hayat varmış diyorsunuz.Geçen zamanla birlikte insanların geçmişe özlem duymak ve eskiyi yaşatmak yerine acımasızca ve hoyrat bir şekilde yok etmesi ile yeniliklerin geçmişin bütün güzelliklerini silip süpürmesinin acı bir hikâyesi... Edebiyatımızda pek adı duyulmamış olan yazarın kitabı, temennim yazarın diğer yazarlar kadar hakettiği değeri görmesi ve kitaplarını herkesin okuması dileğiyle...
Okuyacaklarıma Ekle
237 syf.
·
18 günde
·
Beğendi
·
9/10 puan
Anadolu'nun samimi sohbetiyle acıklı bir türkü tutturmuşum...
Osmanlı devletinin son döneminde, savaşların arka arkaya yaşandığı bir zamanda Antep'te bir çocuktur yazarımız.. 1909 doğumlu yazar, kendi gözünden o dönemi ve Cumhuriyet'in kuruluş aşamasını anlatır okuyucuya.. Gerçekleri, tanık olan birinden yanı başında dinlemek gibi bir lezzettir bu.. Çocuk Mitat'ın Antep'teki evleri, ilkokul yılları, Antep savaşında Antep halkının çektiği sıkıntılar, savaşın insan hayatında açtığı yaralar, daha sonra bir Anadolu insanının İstanbul'da yaşamaya çalışma süreci, kültürel değişimi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişde yaşanan sıkıntılar, yeni düzene alışma gibi bir çok konu bizzat bunları yaşayan yazarımızın kaleminden akıcı bir şekilde anlatılmış. Ben kitabı çok severek 2.defa okudum ve yine çok keyif alarak bitirdim diyebilirim.. Kitabı okuyunca o dönemdeki insanları daha çok anlayabiliyor insan.. Kısa sürede yaşanan bir çok şeye insanların bu kadar hızlı ayak uydurabiliyor olması da şaşırtıcı geliyor. Ama günümüzde bizde başka bir şekilde de olsa bir savaş vermiyor muyuz?.. Ve bu duruma çok çabuk alışmadık mı?.. Ya da mecbur olduğumuz koşulları kabul ettik demek daha doğru.. Tıpkı o dönemdeki insanların yaptığı gibi.. Mücadele edilerek bir toprağı elde etmek, kıymetbilirliği daha çok sağlıyor.. Biz galiba yaşadığımız toprağın kıymetini o dönem insanları kadar hiçbir zaman anlayamayacağız.. Az da olsa anlayabilmek için onları dinlemek lazım.. Buyurun işte size dinleme fırsatı.. Kitaba selam verip oturun ve güzel bir sohbete başlayın.. İyi okumalar diliyorum ;)
Selamlık Sohbetleri
9.2/10 · 40 okunma
Okuyacaklarıma Ekle
50 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.