• Aşağıdaki yazıyı sonuna kadar okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum bir arkadaşımın hidayetine vesile oldu.

  Peygamberimiz (asv)'in İblis ile diyaloğu ilgili Muhyiddin ibn Arabi'nin Şeceretü'l-kevn isimli eserinde Şeytanın Hileleri başlığıyla şöyle bir rivayet nakledilirse de kaynağı verilmemiştir:
  İbn-i Abbas (R.A.) Hazretleri'nden naklen Muaz b. Cebel rivâyet ediyor.

  “Bir gün Resûlullah (S.A.V.) ile beraberdik. Ensârdan birinin evine toplanmıştık... Tam bir cemaat olmuştuk.

  Ev sahibi:

  “İçeridekiler... Eve girmem için bana izin verir misiniz? Benim sizden bir dileğim var, görülecek bir işim var... ”

  Bunun üzerine, herkes Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz'in yüzüne bakmaya başladı. Orada ve her zaman büyük O'ydu. İzin Ondan çıkacaktı...

  Resûlullah (S.A.V.) efendimiz duruma vâkıf oldu ve:
  «Bu seslenen kimdir, bilir misiniz?»
  buyurdu. Biz hep birden şöyle dedik:

  “En iyi bilen Allah ve Resûlüdür.”

  Bunun üzerine Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz:
  “O, lâin iblistir. Şeytandır. Allah'ın lâneti onun üzerine olsun...”
  Buyurunca hemen Hz. Ömer:

  “Ya Resûlâllah, bana izin veriniz, onu öldüreyim.” dedi.

  Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz bu izni vermedi; şöyle buyurdu:
  «Dur ya Ömer, bilmiyor musun ki; ona belli bir vakte kadar mühlet verilmiştir... Öldürmeyi bırak.» Sonra şöyle buyurdu:
  «Kapıyı ona açın gelsin... O buraya gelmek için emir almıştır. Diyeceklerini anlamaya çalışınız. Size anlatacaklarını iyi dinleyiniz...»
  Bundan sonrasını ondan dinleyelim; yani râviden. Şöyle anlattı:
  “ Kapıyı ona actılar. İçeri girdi ve bize göründü. Bir de baktık ki; şekli şu: Bir ihtiyar. Şaşı. Aynı zamanda köse. Çenesinde altı veya yedi kadar kıl sallanıyor. At kılı gibi. Gözleri yukarı doğru açılmış. Kafası büyük bir fil kafası gibi. Dudakları da bir manda dudağına benziyordu. Sonra şöyle bir selâm verdi:

  “Selâm sana ya Muhammed! Selam size ey cemaat-ı müslimin."

  Onun bu selâmına Resûlullah (asv) Efendimiz şu mukabelede bulundu:

  «Selâm Allah'ındır, ya lâin. »

  Sonra ona şöyle buyurdu:

  «Bir iş için geldiğini duydum; nedir o iş? »

  Şeytan şöyle anlattı:

  “ Benim buraya gelişim, kendi arzumla olmadı. Mecburen geldim. ”

  Resûlullah (S.A.V.) efendimiz sordu:

  «Nedir o mecburiyet?»

  Şeytan anlattI:

  “ İzzet sahibi Rabbin katından bana bir melek geldi. Ve dedi ki:
  “Allah-ü Teâlâ sana emir veriyor. Muhammed'e gideceksin. Ama düşük ve zelil bir halde. Tevazu ile. O'na gideceksin ve Ademoğullarını nasıl kandırdığını anlatacaksın. Onları nasıl aldattığını söyliyeceksin bir bir O'na. Sonra o ne sorarsa doğrusunu diyeceksin." Sonra... Allah-ü Teâlâ buyurdu ki:
  “Söylediklerine bir yalan katarsan, doğruyu söylemezsen... Seni kül ederim. Ruzgâr savurur... Düşmanların önünde seni rusvay ederim.”
  "İşte böyle ya Muhummed, o emir üzerine sana geldim. Arzu ettigini bana sor. Şayet bana sorduklarına doğru cevap vermezsem; düşmanlarım benimle eğlenecek. Şu muhakkak ki düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur."

  Bundan sonra Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz şöyle sordu:

  «Madem ki sözlerinde doğru olacaksın. O halde bana anlat: Halk arasında en çok sevmediğin kimdir?»

  Şeytan şu cevabı verdi:

  “Sensin ya Muhammed... Allah'ın yaratıkları arasında senden daha çok sevmediğim kimse yoktur. Sonra, senin gibi kim olabilir ki”

  Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz sordu:

  « Benden sonra en çok kimlere buğuzlusun ve sevmezsin?...»

  Şeytan anlattı:

  “ Müttaki bir gence ki... varlığını Allah yoluna vermiştir.”

  Bundan sonra, sual-cevap aşağıdaki şekilde devam etti. Resûlüllah (asv) Efendimiz sordu; şeytan anlattı.

  «Sonra kimi sevmezsin?»

  “ Kendisini sabırlı bildiğim, şüpheli işlerden sakınan âlimi. “

  « Sonra?...»

  “ Sabırlı olan bir fakiri ki; ihtiyacını hiç kimseye anlatmaz... Halinden şikayet etmez. ”

  «Peki bu fakirin sabırlı olduğnu nereden bilirsin?»

  “Ya Muhammed, ihtiyacını kendi gibi birine açmaz, her kim ihtiyacını kendi gibi birine üç gün üst üste anlatırsa, Allah onu sabredenlerden saymaz. Sabırlı kimselerin işi buna benzemez. Hasılı onun sabrını; halinden, tavrından ve şikâyet etmeyişinden anlarım. ”

  «Sonra kim?...»

  “ Şükreden, zengin. ”
  
«Peki ama o zenginin şükreden olduğunu nereden anlarsın?»

  “ Onu görürsen ki aldığını helal yoldan alıyor ve mahalline harcıyor. Bilirim ki o şükreden bir zengindir."

  Resûlüllah (asv) Efendimiz bu defa mevzuu değiştirdi ve ona başka bir sual sordu:

  «Peki ümmetim namaza kalkınca senin halin nice olur?»

  “Ya Muhammed, beni bir sıtma tutar. Titrerim. ”

  «Neden böyle olursun ya lâin?...»

  “ Çünkü bir kul, Allah için secde ederse bir derece yükselir. ”

  «Peki ya oruç tuttukları zaman nasıl olursun?»

  “O zaman bağlanırım. Ta, onlar iftar edinceye kadar.”

  «Peki ya hac yaptıkları zaman nasıl olursun?...»

  “O zaman da çıldırırım. ”

  «Peki ya Kur'an okudukları zaman nasıl olursun?...»

  “ O zaman da eririm, tıpkı ateşte eriyen bir kurşun gibi eririm.”

  «Peki ya sadaka verdikleri zaman halin nasıldır?»
  
“ Ha işte o zaman halim pek yaman olur. Sanki sadaka veren, bir testere alır eline ve beni ikiye böler.”

  Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz sebeplerini sordu:

  «Neden öyle testereyle ikiye biçilirsin ya Ebâ Bürre?...»

  Bunun üzerine iblis: “ Onu da anlatayım..." dedikten sonra anlatmaya başladı:

  "Çünkü sadakada dört güzellik vardır. Şöyle ki:
1) Allah Teâlâ, sadaka verenin malına bereket ihsan eyler.
2) O sadaka veren kimseyi halkına sevdirir.
3) Allah Teâlâ, onun verdiği sadakayı cehennemle arasında bir perde yapar.
4) Allah Teâlâ, belâyı, sıkıntıyı ve âhları ondan defeder."

  Bundan sonra Resûlullah (asv) Efendimiz ashâbı hakkında ona bazı sorular sordu:

  «Ebû Bekir için ne dersin?...»

  İblis buna şu cevabı verdi:

  “O bana, cahiliyet devrinde bile itaat etmedi... İslam'a girdikten sonra nasıl bana itaat eder? ”

  «Peki Ömer b. Hattab için ne dersin?...»

  “Allah'a yemin ederim ki, her gördüğüm yerde ondan kaçtım. ”

  «Peki Osman b. Affan için ne dersin?»

  “Ondan utanırım... Hem de çok... Nasıl ki, Rahman'ın melekleri de ondan utanırlar.”

  «Peki Ali b. Ebû Tâlib için ne dersin?»
  “Ah o'nun elinden bir kurtulsam... O, kendi başına kalsa, ben kendi başıma kalsam... O, beni bıraksa... ben de onu bıraksam; ama o beni bırakmaz. ”

  Resûlüllah (asv) Efendimiz yukarıdaki soruları sorduktan ve şeytanın verdiği cevapları da kısmen bitirdikten sonra, şöyle buyurdu:

  «Ümmetime saadet ihsan eden, seni de tâ, belli bir vakte kadar şâki kılan Allah'a hamd olsun.»

  Resûlüllah (asv) Efendimizin o cümlesini duyan lâin şöyle dedi:
  
“ Heyhat, heyhat... Ümmetin saadeti nerede? Ben, o belli vakte kadar diri kaldıkça, sen ümmetin için nasıl ferah durursun? Ben onların kan mecralarına girerim. Etlerine karışırım. Ama onlar benim bu halimi göremez ve bilemezler. Beni yaratan ve baas gününe kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki, onların tümünü azdırırım. Cahillerini ve âlimlerini, ümmîlerini ve okumuşlarını... Fâcirlerini ve âbidlerini... Hasılı, bunların hiç biri elimden kurtulamaz.  Fakat... Allah'ın hâlis kullarını... Evet, bunları azdıramam."

  Bunun üzerine Resûlüllah (asv) Efendimiz sordu:

  «Sana göre ihlâs sahibi muhlis kullar kimlerdir?...»
  
“ Bilmez misin ya Muhammed? Bir kimse ki, dirhemini ve dinarını sever... O, Allah için bir ihlâsa sahip değildir.  Bir kimseyi görsem ki; dirhemini ve dinarını sevmez; övülmekten, medhedilmekten hoşlanmaz... Bilirim ki o ihlâs sahibidir... Hemen onu bırakır kaçarım."
  "Bir kul, malı ve övülmeyi sevdiği süre kalbi de dünya arzularına bağlı kaldığı müddet, o size vasfını yaptığım kimseler arasında bana en çok itaat edendir."
  "Bilmez misiniz ki; mal sevgisi, büyük günahların en büyüğüdür. Bilmez misiniz ki; ya Muhammed, baş olma sevgisi büyük günahların en büyükleri arasındadır. ” 

“Ya Muhammed, bilmez misin; benim yetmiş bin tane çocuğum var. Bunların her birini, bir başka yere tayin etmişim. Sonra... O her çocuğumla birlikte yine yetmiş bin tane şeytan vardır. Onların bir kısmını ulemaya gönderdim. Bir kısmını gençlere yolladım. Bir kısmını meşâyiha saldım. Bir kısmını da ihtiyar kadınlara musallat ettim."

"Gençlere gelince; aramızda hiç bir anlaşmazlık yoktur. Onlarla gayet iyi geçiniriz. Cocuklara gelince... Onlarla da bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar."
  "Bızimkilerin bir kısmını da âbidlerin başına dert ettim. Bir kısmını da zâhidlerin. Onlar bunların yanına girer; halden hale sokarlar. Bir tepeden diğerine hep dolaştırıp dururlar. Öyle bir hal alırlar ki başlarlar, sebeplerden herhangi birine sövmeye... İşte böylece onlardan ihlâsı alırım. Onlar bu halleri ile yaptıkları İbadeti İhlâssız yaparlar gayri... Ama bu hallerinin farkında olamazlar. ”

  İblis, bundan sonra, aldattığı bir rahibin hikâyesini anlatmaya geçti. Ve şöyle dedi:

  “Bilmez misin ya Muhammed, Rahip Barsisî; tam yetmis yıl ihlâs ile Allah'a ibadet etti. Bu ibadetleri sonunda ona öyle bir hal ihlâs edilmişti ki: Her dua ettiği hasta duası bereketiyle şifâyab oluyordu. Onun peşine takılıp hiç bırakmadım...Zina etti. Katil oldu. Sonunda da küfre girdi. Bu o kimsedir ki; Allah Teâlâ, aziz kitabında, onu şöyle anlatır:

«...Şeytanın hali gibidir ki; o insana: Kâfir ol...Dedi... Vaktaki o kâfir oldu; bu defa da ona şöyle dedi: Ben senden uzağım... Ben. Âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.»

  İblis bundan sonra, bazı kötü huylar üzerinde durdu. Ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı:
  
YALAN

  "Bilmez misin ya Muhammed, yalan bendedir ve ilk yalan söyleyen de benim. Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse o da benim sevgilimdir. Bilmez misin ya Muhammed, ben Adem'e ve Havva'ya yalan yere Allah adına and içtim. «Muhakkak ben size nasihat ediyorum. . .» dedim... Bunu yaparım, çünkü yalan yere yemin gönlümün eğlencesidir."

  GIYBET - KOGUCULUK

  "Gıybet ve koğuculuğa gelince... Onlar da benim meyvelerim ve şenliğimdir."

  NİKAH ÜZERİNE YEMİN ETMEK

  “ Her kim talâk üzerine yemin ederse... günahkâr olacağından endişe edilir, isterse bir defa olsun isterse doğru bir şey üzerine olsun, her kim talâkı ağzına alırsa, bu hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onlar bu halleri ile kıyâmete kadar meydana getirecekleri çocuklar da hep zina çocuğu olur. Ağıza alınan o talâk kelimesi yüzünden hepsi cehenneme girer. ”

  NAMAZ

“Ya Muhammed, namazlarını tehir edene gelince... Onu da anlatayım. O, her ne zamanki namaza kalkmak ister; tutarım. Ona vesvese veririm. Derim ki:"

“ Henüz vakit var. Sen de meşgulsün; hele şimdilik işine bak. Sonra kılarsın." Böylece o vaktinin dışında namazını kılar... Ve bu sebepten onun kıldığı namazı yüzüne atılır. Şayet o kimse beni mağlup ederse ona insan şeytanlarından birini yollarım... Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoyar. O bunda da beni mağlup ederse... Bu sefer onun hesabını namazda görmeye bakarım. O namazın içinde iken... “Sağa bak... Sola bak..." derim... O da bakar... O ki öyle yaptı... yüzünü okşar, alnından öperim. Bundan sonra ona: “Sen ebedî yaramaz bir iş yaptın." derim ve böylece onun huzurunu bozarım."

"Sen de bilirsin ki ya Muhammed! Her kim namazda sağa ve sola çokca bakarsa Allah onun namazını kabul etmez. Yüzüne atar."

"Bunda da ona mağlûp olursam... Yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına giderim. Ve ona: çabuk çabuk kılmasını emrederim. O da başlar namazını çabuk kılmaya. Tıpkı horozun gagası ile yerden bir şeyler topladığı gibi."

"Bu işi ona yaptırmakta da başarı kazanamazsam, bu sefer cemaatla namaz kılarken, onun yanına varırım. Orada onun başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdeden ve rükûdan kaldırırım. Imamdan evvel de, secde ve rükû yaptırırım."

İşte... O böyle yaptığı için kıyâmet günü, Allah onun başını eşek başına çevirir. O kimse, bunda da beni yenerse bu defa ona namazda parmaklarını çıtırdatmasını emrederim. Böylece o beni tesbih edenlerden olur.”
 • — Bak yukarıyı bilmezsin sen... Ben bir gün çıkacağım oraya. Halam “Çıkacan tabii.” diyor. “Ama daha var, daha birkaç yıl var. Hele büyü, büyü de kalma buralarda,” diyor. Halam “Hayatını rezil etme kızım, bir namus derdine.” diyor.
  Oğan, kızın gösterdiği yöndeki aydınlığa, uğultuya baktı.
  Kurbağanın sesi durmuştu.
  Üstteki seslerin canlılığı gittikçe belirginleşiyordu.
  — Hani beni bayram olunca buraya getirecektin? Sen çıkarsan yukarı, beni buraya kimse getirmez.
  — Benim yukarı gitmeme çok var daha. O zamana kadar kaç bayram geçer.
 • Her yere yetişir
  Hiçbir şeye geç kalınmaz

  Çocuğum beni bağışla
  Ahmet Abi sen de bağışla.

  Boynu bükük duruyorsam eğer
  içimden böyle geldiği için değil
  Ama hiç değil
  Ah güzel Ahmet Abim benim
  insan yaşadığı yere benzer
  O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer
  Suyunda yüzen balığa
  Toprağını iten çiçeğe
  Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine
  Konyanın beyaz
  Antepin kırmızı düzlüğüne benzer
  Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir
  Denizine benzer ki dalgalıdır bakışları
  Evlerine, sokaklarına, köşe başlarına
  Öylesine benzer ki
  Ve avlularına
  (Bir kuyu halkasıyla sıkıştırılmıştır kalbi)
  Ve sözlerine
  (Yani bir cep aynası alım-satımına belki)
  Ve bir gün birinin bir adres sormasına benzer
  Sorarken üzünçlü bir ev görüntüsüne
  Camcının cam kesmesine, dülgerin rende tutmasına
  Öyle bir cigara yakımına, birinin gazoz açmasına
  Minibüslerine, gecekondularına
  Hasretine, yalanına benzer
  Anısı ıssızlıktır
  Acısı bilincidir
  Bıçağı gözyaşlarıdır kurumakta olan
  Gülemiyorsun ya, gülmek
  Bir halk gülüyorsa gülmektir
  Ne kadar benziyoruz Türkiye’ye Ahmet Abi.
  Bir güzel kadeh tutuşun vardı eskiden
  Dirseğin iskemleye dayalı
  -- Bir vakitler gökyüzüne dayalı, derdim ben --
  Cigara paketinde yazılar resimler
  Resimler: cezaevleri
  Resimler: özlem
  Resimler: eskidenleri
  Ve bir kaşın yukarı kalkık
  Sevmen acele
  Dostluğun çabuk
  Bakıyorum da şimdi
  O kadeh bir küfür gibi duruyor elinde.

  Ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet Abi
  Biz eskiden seninle
  istasyonları dolaşırdık bir bir
  O zamanlar Malatya kokardı istasyonlar
  Nazilli kokardı
  Ve yağmurdan ıslandıkça Edirne postası
  Kıl gibi ince İstanbul yağmurunun altında
  Esmer bir kadın sevmiş gibi olurdun sen
  Kadının ütülü patiskalardan bir teni
  Upuzun boynu
  Kirpikleri
  Ve sana Ahmet Abi
  uzaktan uzaktan domates peynir keserdi sanki
  Sofranı kurardı
  Elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardı
  Cezaevlerine düşsen cigaranı getirirdi
  Çocuklar doğururdu
  Ve o çocukların dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi bir dantel gibi
  O çocuklar büyüyecek
  O çocuklar büyüyecek
  O çocuklar...
  Bilmezlikten gelme Ahmet Abi
  Umudu dürt
  Umutsuzluğu yatıştır
  Diyeceğim şu ki
  Yok olan bir şeylere benzerdi o zaman trenler
  Oysa o kadar kullanışlı ki şimdi
  Hayalsiz yaşıyoruz nerdeyse
  Çocuklar, kadınlar, erkekler
  Trenler tıklım tıklım
  Trenler cepheye giden trenler gibi
  İşçiler
  Almanya yolcusu işçiler
  Kadınlar
  Kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi
  Ellerinde bavullar, fileler
  Kolonyalar, su şişeleri, paketler
  Onlar ki, hepsi
  Bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlerde büyüyenler
  Ah güzel Ahmet Abim benim
  Gördün mü bak
  Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar
  Ve dağılmış pazar yerlerine memleket
  Gelmiyor içimden hüzünlenmek bile
  Gelse de
  Öyle sürekli değil
  Bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün
  O kadar çabuk
  O kadar kısa
  işte o kadar.

  Ahmet Abi, güzelim, bir mendil niye kanar
  Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar
  Mendilimde kan sesleri.
  Edip Cansever
  Sayfa 500 - Adam Yayınları - Sonrası Kalır, 1974
 • Sessizlik.
  Her taraf sessiz olmalıydı.
  Bu kavramı geçen gün ormanın derinliklerinde dolaşan biri genç öteki yaşlı iki kişiden duydum. Gözlerim iyi seçemese de, yaşlı olanı sesindeki yıpranmışlıktan tanıdım.

  “Kendime eziyet ediyormuşum. Bu yaştan sonra oturup keyfime bakmalıymışım. Pehh! Onlar ne bilir gecenin sessizliğinde doğaya karışan nefesimi dinlemenin bin konfora ağır bastığını. ”

  Genç olan keyifle güldü. Daha kahkahasının yankıları bitmeden konuşmaya başladı. “Ya da senin ne kadar dinç olduğunu hala anlayamamış olmalılar dede.”

  Adam torununun omuzlarını sıkıp başını salladı. “Öyle ya. Öyle. Babaanneni ikna edebilsem yapacağım şu dağın başına bir ev. Gül gibi keyfime bakacağım. Ama nerdee? Şehrin ışık kirliliğinden güzelim yıldızların ışıltısını göremez olduk.”

  Konuşmaları bu şekilde devam etmişti. Çok gürültü çıkarıyordu buraya gelen insanlar ama ben rahatsız hissetmiyordum. Öğreniyordum. Şimdi o bahsettikleri yıldızlar tek tek gökyüzünde belirmiş olmalıydı ve etraf da sessiz. Asla anlayamayacaktım şu sessizliği. O yüzden daha önceden duymuşsam da unutuyordum sürekli.

  Gündüzleri arkadaşlarımdan kimi uyur kimi işine bakarken ben dinlerdim. Doğayı, insanları, her şeyi. En iyi özelliğimdi ne de olsa. Meraklıydım. Gece ise mesaim başlardı. Yine dinlerdim. Dinliyordum.

  Ağaç yapraklarının hışırtısı asla kesilmeksizin asimetrik kulaklarıma ulaşıyordu, arkadaşlarımın ve diğer canlıların sesiyle birlikte. Şimdi de kar atıştırıyordu. Yeryüzüne düşerken çıkardığı sesi seviyordum. Havanın düne göre ılıdığına bakılırsa belliydi beyaz tanelerin düşeceği. Gerçi bana her şey siyah beyazdı. Fakat karlar ve gökyüzünün geceleri oluşturduğu tezat ayrı bir ahenk taşıyordu. Yine de tek bir sıkıntısı vardı: Soğuk. Hele hele geceleri iki kat daha soğuk oluyordu. Arkadaşlarımdan kimse üşümezdi. Bir tek ben üşürdüm. Normal değildim sanırım. Öyle bir çabam da yoktu.

  Ben bunları düşünürken sinsice yanıma yaklaşan arkadaşımla irkildim. Çok iyi duysam da iflah olmaz bir dalgındım. Kafamı hemen ondan tarafa çevirdim. “Korkuttun beni Venandi. Ben senin avın değilim. Biraz daha dostça yaklaş.”

  “Gündüz uyumamışsın ve zaten korkunç olan kocaman gözlerin daha da korkunç olmuş. Bana bakmayı kes.”

  Kafamı çevirip aşağı yukarı salladım. “Formundasın bugün. Hadi sen işine bak ve beni yalnız bırak. Gecenin sessizliğinde kafamı dinleyeceğim.” Nasıl bir şeyse artık?

  Venandi bana kapkara gözleriyle tuhaf tuhaf baktı. Sonra da “Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? İnsanları dinlemek sana yaramıyor Noctis. Garip kelimeler bunlar. Ayrıca sen de işine baksan iyi edersin. Aç kalınca hiç çekilmiyorsun” deyip ahenkle uçtu gitti.

  Arkasından bağırdım. “Sen hiçbir türlü çekilmiyorsun.”

  Herkes oraya buraya dağıldı. Saat ilerledi ve ben bir anda kendimi fazlasıyla yalnız hissettim. Acaba gece hüzün getirir diye diye insanlar benim de mi öyle hissetmeme neden oldu? Ahh Hedwig! Keşke şimdi yanımda olsan. Olabilsen.

  SON
 • ‘’Her zaman kendi içine bak en emin yol.Başkalarıyla uğraşmayı bırak.Her gazap ,her kahır ağır bir çanta .Niye taşıyasın?At onları.Sıcak hava balonu gibi hayat.Yukarı mı gitmek istersin,aşağı mı?Hiddeti ,intikamı bırak.Torbalardan kurtul.’’