1000Kitap Logosu

Aynen!..

Eda Yıldız
bir alıntı ekledi.
Bir zamanlar hissettiğim duygunun aynen zamanın kendisi gibi geri dönmeyecek biçimde geçip gittiğini, bu duyguyu geri getirmenin sadece olanaksız değil, aynı zamanda zor ve utandırıcı bir şey olabileceğini birden açık ve sakin bir şekilde anladım.
WizardStrudel
En Karanlık Gece'yi inceledi.
416 syf.
·
6/10 puan
Maalesef beğenmedim. Bu türde çok fazla kitap okudum, sanırım bu nedenden dolayı beklentilerim de bir hayli arttı. Yazarın dilini biraz tuhaf buldum gerçi bu çeviriden de kaynaklanıyor olabilir bilemiyorum. Diyaloglar doğallıktan çok uzaktı ve bu nedenle karakterlerin hiçbirine ısınamadım. Benim için bir kurguda olması gereken en önemli unsurlardan biri üzüldüğünde üzüleceğiniz zafer kazandığında onunla birlikte sevineceğiniz, sizi kendine çeken bir baş kahramanın olmasıdır. Ancak yukarıda bahsettiğim nedenlerden dolayı bunu bulamadım. Maddox ve Ashlyn arasındaki aşk çok hızlı damdan düşer gibi oldu ama zaten Maddox doğaüstü bir canlı olduğu için bunu sorgulamayacağım. En sonda Ashlyn’in Maddox’un üzerindeki laneti kaldırmak için kendini feda etme yönetimi aşırı saçma buldum. Bu da yetmezmiş gibi Maddox da kendini onun için feda etti ve yazar olayların sonunu aşırı yalapşap vıcık vıcık mutlu bir şekilde bitirdi. Sonların böyle aceleye getirilmesi en sevmediğim şey ve yazar da aynen bunu yapmış. Bu nedenlerden dolayı bu kitabı pek de tavsiye edemeyeceğim.
En Karanlık Gece
8.4/10
· 340 okunma
Okuyacaklarıma Ekle
Râzî sofistlerle tartışmanın caiz olup olmadığı konusunda, ulemanın çoğunluğunun bunlarla tartışmanın caiz olmadığını kabul ettiklerini belirtir.214 Bunlarla tartışmanın bir anlamı yoktur. Çünkü bunlar peşinen hakikatin olmadığını kabul edip en ılımlı olarak nitelendirebileceğimiz “indiye” bile herkesin ortak olarak kabul ettiği bir hakikatin olmadığını iddia etmektedirler. Râzî, bunlarla eğer tartışılacak olunsa söylediklerinin yanlış olduğu hemen ortaya çıkar der. Onlara şöyle bir soru yönetilir. Ateşe girmek ile suya girmek arasında fark yok mu? Vurmak ile vurmamak arasında fark yok mu? Kendi görüşlerini temsil edenlerle etmeyenler arasında fark yok mu? diye soru yöneltilir. Eğer var derlerse kendi söylediklerini yalanlamış olurlar. Eğer inat ederek bunlar arasında fark yok derlerse, o zaman bunlara eziyet edilir. Eğer acı hissettiklerini söylerlerse o zaman söylediklerini yalanlamış olurlar diyerek, aynen Mâturîdî’nin sofistlerle ilgili söylemlerinin215 benzerini Râzî kullanmaktadır.216 ----- 215 Duyu bilgilerine, duyuların yanılmasını gerekçe olarak ileri sürerek duyu bilgisinin güvenilemeyeceğini öne sürenlere karşı Mâturîdî bir organının kesilerek veya acıtılarak ona, acıyı hissedip hissetmediği sorularak duyu bilgilerinin kesin bilgiyi ifade edeceğinin anlatılması gerektiğinden bahseder. Yine duyular gibi aklın da yanılabileceğini kabul edip kesin bilgi verebilecek hiçbir şeyin olmadığını söyleyen Sofistler ve Septikler için bunlarla tartışmanın bir yararının olmayacağını belirtir. Mâturîdî, Kitabbü’t-Tevhid, s.12. 216 Bk. Râzî, Nihâyetü’l-Ukûl, v.15b-16a; Râzî, Muhassal, s.37. Mustafa Bozkurt- Fahreddin Razi'de Bilgi Teorisi adlı doktora tezinden alıntıdır.
10