Geri Bildirim
 • Bağdat'ta derisi yüzüldü bir şairin
  Tebriz'de başı kesildi bir diğerinin
  Sivas illerinde hâlâ Pir Sultan ağlar
  Ah o destan destan ölümsüzleşen canlar
 • "Araştırmaya göre günümüz Yunanlıları, genlerinin yüzde 85-100'ü kadarını Ortadoğulularla (Bağdat, Ankara ve Şam) paylaşmaktadır, bu oran Parisliler için yüzde 15-30'dur."
  Peter Watson
  Sayfa 92 - Yapı Kredi Yayınları
 • “Büyüklerin ellerinden,
  Küçüklerin gözlerinden,
  Suriye’nin toprağından,
  Bosna’nın bayrağından,
  Ebu Zer'in yalnızlığından,
  Bilal-i Habeşi’nin ilk ezanından,
  Tarık bin Ziyad’ın kılıcından,
  Filistinli Cafer’in haykırışından,
  Gazze’nin gözyaşından öpüyoruz…
  İyi bayramlar meleklerin şehri Gazze.
  İyi bayramlar utancımız, açlığımız Afrika.
  İyi bayramlar Ömer Muhtar’ın soylu çocukları.
  İyi bayramlar acının, ölümün başkenti Hama.
  İyi bayramlar Recep onbaşı, Salih uzman.
  İyi bayramlar kırılganlıklar, üzüntüler.
  İyi bayramlar ey Hüzün…”

  [Cahit Zarifoğlu]

  Hayırlı bayramlar TÜRKİYE...
  Hayırlı bayramlar MEKKE, MEDİNE, BİTLİS, ŞAM, KAHİRE, GAZZE, SARAYBOSNA, BAĞDAT, AMMAN, KERKÜK, TÜRKİSTAN, BUHARA, KUALA LUMPUR!
  Hayırlı bayramlar ÜMMET-İ MUHAMMED!
  Dualarımızda daima ÜMMET-İ MUHAMMED olsun
 • İlim ve Alim - İmam-ı Azam Ebu Hanife 

  Büyük İmam

  EBU HANİFE(r.a.)

  (699-767)

  Ebu Hanife(r.a.), üstün zekâsı, ilmî şahsiyeti, örnek ve mücadele dolu hayatı ile tanınan büyük bir İslam âlimidir. Bu özelliklerinin yanı sıra fıkıh bilgisi ve birçok konuda pratik çözümler sunmasından dolayı ona “Büyük İmam“ anlamına gelen İmam Azam lakabı verilmiştir. Kûfe şehrinde doğan Ebu Hanife(r.a.) Irak’ın ünlü âlimlerinden ders aldı. Küçük yaşta Kur’an’ı ezberleyerek hafız oldu. Arapça, Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Edebiyat gibi birçok ilmi öğrendi. Hocası Hammad bin Ebu Süleyman’ın vefatı üzerine onun yerine geçti ve ders vermeye başladı. Kısa sürede ünü tüm ilim çevrelerinde yayıldı. Ticaretle de uğraşan Ebu Hanife, ömrünün büyük bir kısmını ilim öğrenmek ve öğrenci yetiştirmekle geçirdi. Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer gibi müc*tehid düzeyinde birçok talebe yetiştirdi.

  İmam Azam Ebu Hanife(r.a.) fıkhî meseleleri öğrencileriyle tartışarak birlikte hüküm verirdi. Ayrıca olması muhtemel olaylar üzerinde de düşünerek çözümler üretirlerdi. Bütün bu tartışmalar sonucunda ortaya çıkan görüşler, Ebu Hanife’nin öğrencileri tarafından yazıya geçirilmiştir. Onun Kur’an-ı Kerim’den ve Peygamberimizin hadislerinden yola çıkarak geliştirdiği ekole Hanefi mezhebi adı verilmiştir. Hanefilik başta Türkiye ve Balkanlar olmak üzere İslam dünyasının pek çok yerinde yaygınlaşmıştır.

  İmam Azam Ebu Hanife(r.a.), bir konuda hüküm vermek ve amel etmek için Allah’ın kitabındakini alır kabul ederim. Onda bulamazsam Hz. Peygamberin güvenilir âlimlerce bilinen ve meşhur olan sünnetiyle amel ederim. Onda da bulamazsam sahabeden dilediğim kimsenin reyini alırım. Fakat diğer âlimlere gelince bir ilim adamı olarak ben de onlar gibi içtihat ederim, derdi.


  Güzel ahlak sahibi olan İmam Azam(r.a.) ilme ve ibadete düşkün biri idi. Kırk sene boyunca gecelerini ibadet ve ilimle geçirmesi hafızalarımızdan silinmeyen güzel bir kulluk örneğidir.

  Kur’an ve Sünnet’e sımsıkı bağlı olan Ebu Hanife(r.a.) derin fıkıh bilgisine sahipti. O, inandığını ve doğru bildiğini söyle*mekten asla geri durmamıştır.

  Ebu Hanife(r.a.), inançları için mücadele etmekten çekinmeyen güçlü bir kişiliğe ve cesa*rete sahipti. Bu nedenle onun hayatı hep mücadelelerle geçmiş, bu uğurda bir*çok sıkıntı ve eziyet çekmiştir.

  Emeviler ve Abbasiler döneminde yöneticilerin yaptıkları haksızlıklara açıkça karşı çıkmıştır. Onların yan*lışlarını her zaman ve şartta söylemekten çekinmemiştir. Nitekim Abbasi Halifesi el-Mansur, kendi saltanatını meşrulaştırmak için İmam Azam’a Bağdat baş kadılığını teklif etmiş ancak İmam Azam, tüm baskılara rağmen bu görevi kabul etmemiştir. Bunun üzerine hapse atılmış, işkence görmüş ve dövülmüştür. Kısa süre sonra da şehit olmuştur. İmam Azam Ebu Hanife’nin kabri Bağdat'tadır.


  Ebu Hanife’nin, inanç esaslarını anlatan el-Fıkhu’l-Ekber, Ehl-i Sünnet'in görüşlerini açıklayan el-Alim ve'l-Müte'allim; talebeleri tarafından Ebu Hanife'den ri*vayet edilen hadisleri ihtiva eden el-Müsned gibi eserleri vardır. Onu örnek almak ve onun gibi kul olmak duasıyla…

  Allah ondan razı olsun. 
 • "İşgal zihinlerde başlıyor. Nasıl başlıyorlar lafa? 'Orada ne işimiz var, onlardan bize ne?' Bu sorumsuzluğu, çocuklarınızın ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Bizim için yurdumuzun sınırları, Edirne'den başlayıp Kars'ta bitmiyor. Semerkand'tan Kudüs'e, Kaşgar'dan Kahire'ye, Bişkek'ten Bağdat'a, Bosna'dan Musul'a uzanıyor bu sınırlar."

  Afşin Selim/Türkiye; Emanet mi, Ganimet mi?
 • #Kitapyorum
  #Îmam-ıŞiblî
  #CinlerinEsrarı
  #sayfa363
  #OkudumBitti

  Bitti...
  Uzun zamandır peşinde olduğum ve çok merak ettiğim kitaplardan birisiydi. Kitaba başladığım zaman çevremdeki arkadaşlarım ve gruplardaki arkadaşlardan okumamam konusunda uyarı aldım. Bu nedenle biraz korktuğum doğrudur, hatta devam edip etmemekte kararsız kaldım. İnternetten kitapla ilgili biraz daha araştırma yaptım. İçinde yeralan cin çağırma metodlarından dolayı ülkemizde bir dönem yasaklanmış. Rivayete göre; vakti zamanında o kitabı okuyanlar bu metodları kullanarak cinleri çağırmışlar ve birçok kişi psikolojik rahatsızlık yaşamış akıl sağlığını yitirenler bile olmuş.
  Elimdeki kitapta bu bölümün çıkarılmış olduğuna emin olduktan sonra devam etmeye karar verdim...
  Ayet ve Hadisler ışığında cinler hakkındaki tüm bilinmeyenlerin anlatıldığı bilgi dolu, güzel ve çok faydalı bir kitap. Kurgu değil gerçek bilgilerin yer aldığı bir kitap. Bu kitap ile birlikte Kur'an-ı Kerim Tefsirlerinden bazı bölümler okudum o nedenle bitişi biraz zaman aldı.
  Bilinenden değil bilinmeyenden korkmalı o nedenle bilmek için okumak gerek...
  Bu konuyu merak edenlere önerebilirim okuyup okumamak kendisine kalmış​...
  Küçük bir uyarı gece okumanızı tavsiye etmem okurken elinde olmadan ürperiyor insan...

  Bu kitabı bana ulaştırıp okumama vesile olan arkadaşa tekrar teşekkür ediyorum.
  Kitapta yeralanlardan bazıları
  Cinlerin yaradılış tarihi, cisimleri, sıfatları, nerelerde yaşarlar? ne yerler ne içerler ? evlenirler mi? çocukları varmıdır ? mezhepleri? ŞEYTAN...?

  Yazar ve kitapla ilgili merak edilenler
  Hayatı:
  İmam Şibli ya da Ebu Bekr Şibli
  Doğum: Miladi 867 Ölüm: 945 Bağdat, Samarra. Babasının adı Yunus'tur. Künyesi Ebu Bekr'dir.
  İslam Alimi olarak bilinen Ebû Bekr-i Şiblî'nin adı'nın Cafer, baba adının ise Yunus olduğu söylenir. Orjinali Arapça olan birçok tercüme eserde Samarra'da doğduğu ve Bağdat'a yerleştiği anlatılır. Tarihte adına çok sık rastlanan Cüneyd Bağdadi'nin talebesi olduğu şeklinde kayıtlara rastlanır. Yine birçok kaynakta Maliki Mezhebinin fıkıh alimlerinden olduğu şeklinde bilgilere ulaşılmıştır.

  CİNLERİN ESRARI
  Cinlerin Esrarı, İmam-ı Şibli'nin en ünlü eseri. Arapça orijinali 880 yılında yazıldı. Mısır, Kahire İskenderiye Kütüphanesi'nde bulunan el yazması kitabın mikrofilmleri, araştırmacı Muhammed Ferşad tarafından çekilerek tercüme edildi. Kitabın tercüme edilmiş ilk Türkçe baskısı 1979 yılında İstanbul'da yayınlandı. İmam-ı Şibli, Cinlerin Esrarı isimli orijinali Arapça olan kitabında "Müslüman ve gayrı müslim cinler, cinlerden korunmak için neler yapmalı, cinlerin tehlikeleri, zararsız cinler, cinlerle evlenmek mümkün mü?" gibi parapsikolojik olayları yazdı. Kitap, Kahire El Ezher Üniversitesi mensubu Türk asıllı mütercim Muhammet Fersat tarafından tercüme edilerek 1979 yılında Türkiye'de Türkçe olarak yayınlandığında tartışmalara neden oldu. Kitabın içerisinde yer alan "Cin Çağırma Metodları" bölümü 1980 yılında cin çağırma çabaları nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan insanların artması nedeniyle kitabın yayıncısı Fersat Yayınevi tarafından kitaptan çıkartıldı.

  Kaynak: İmam-ı Şibli - Vikipedi
 • Kitap sayesinde hem hüznün hem mutluluğun doruklarına ulaştım diyebilirim. Yaşanılan durum, olay ne olursa olsun “umudunu asla kaybetme”. Bu sana Aadil Bey’sen bir alıntı olsun