• Sabahattin Ali nin ustaca kaleme aldığı romanımız, Ömerin güzeller güzeli Macideyle tanışmasını, ilk görüşte aşık olmasıyla o sıkıcı ve bedbaht hayatının birdenbire nasıl değiştiğini anlatıyor.

  Ömer'in kendi kendiyle kavgasını, benlik karmaşasını ve iç hesaplaşmasını, Macide'nin ise her şeye ve herkese rağmen aşkıyla yanıp tutuşarak savruluşunu...

  Sabahattin Ali, etkileyici ve vurucu üslubuyla Ömer ve Macide'nin heyecanlandıran hikayesini okuyucuyu da beraberinde içine alarak adeta size anlatmıyor yaşatıyor. 🤗

  Şimdi de günlük hayatım da yaşadığım bir küçük anımı anlatmak istiyorum müsaadenizle

  Yolda yürürken bi an da kitabımı düşünmeye başladım bi baktım gayri ihtiyari sesli olarak "Ah Ömer ne yapıyorsun sen!" diye konuştuğumu fark ettim etrafıma bakındım neyse ki kimse duymamış. Oh! :)

  Evde de "Hak ettin sen!" diye kızdığımı heyecanlandığımı da söylemeden geçemeyeceğim.

  Kitabın sonlarına doğru iki alıntı var ki çok çarpıcı ve etkileyici geldi bana şöyle ki;

  "Halbuki ne şeytanı azizim, ne şeytanı? Bu bizim gururumuzun, salaklığımızın uydurması... İçimizdeki şeytan pek de kurnazca olmayan bir kaçamak yolu... İçimizde şeytan yok... İçimizde aciz var... Tembellik var... İradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey:
  hakikatleri görmekten kaçmak itiyadı var... "

  Aynen öyle şeytan bir kaçamak yolu...
  Hakikatleri görmezden gelmemeliyiz!

  "İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir."

  Sahici, samimi, heyecanlı bir o kadarda esaslı bir roman arıyor iseniz eğer kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Şimdiden keyifli okumalar. Okuduğunuz için teşekkürler
 • Fotoğrafı biraz daha netleştirmek istiyorum. Şiddete başvuran kişilerin ortak özellikleri nelerdir?
  Şiddeti seçenek olarak gören ve sorunlarını bu yolla çözme eğiliminde olan kişilerde görülen özellikler onları tanımamız bakımından önemlidir. Eşinin davranışlarını kontrol etme isteği, kıskançlık, kendi ihtiyaç ve isteklerinin daha önemli olduğuna inanma, alınganlık, gerçekçi olmayan beklentiler, düşük benlik algısı, sorunları için başkalarını suçlama eğilimi, ani duygusal tepkiler, dürtüsellik, yanlış davranışlarını kabul etmeme şiddet uygulayan kişilerin ortak özellikleridir.
 • Yengeç, suda yaşar; ama, yüzme bilmez – suyun içinde, yürür
 • Mat.5: 39 Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin.
 • Az ye.
  Az uyu.
  Az konuş.
  Cömert ol.
  Nefsine muhâlefet et.
  Tevâzu’lu, alçak gönüllü ol.
  Güler yüzlü ol.
  Dedikoduya karışma.
  Tefekkürü unutma.
  Mümkün olduğu kadar kimseden bir şey isteme.
  Kat’iyyen kimseyle münâkaşa etme.
  Kimsenin aybını görme ve araştırma.
  Zâhirin halk ile. bâtının Hakk ile olsun.
  Kim bir şey isterse vermeğe çalış.
  Tembellik etme.
  Zamanını boşa geçirme.
  Ana/Babana itaatkâr ol, onlara ‘öf’ bile deme. Onların mutlaka rızasını kazan.
  Peygamber Efendimizin sav’in sünnetine tam sarıl. Bilhassa unutulmuş sünnetlerin ihyâsına vesile ol..
  Örnek müslüman ol. Söylediklerini evleviyetle kendin tatbik et. [İmam-ı Âzâm hazretleri, köle satın alıp sonra onu âzât ettikten sonra, kürsüye çıkıp köle âzât etmenin faziletinden bahsetmiştir.]
  Kardeşlerine itirâz etme, münakaşa ve tartışmalardan uzak dur.
  Ruhsatlarla değil, azîmetle amel et.
  Muhakkak her gün Kur’ân-ı Kerîm’den bir bölüm oku.
  Dersini her gün muntazam yap.
  Tam edepli ol.
  Sabır dinin yarısıdır; unutma.
  Mekrûhlardan mutlaka kaç.
  Şek ve şüpheden uzak ol, sıdk ehli ol.
  Öleceğini bilsen yalan söyleme.
  İzinsiz başkasının evine veya odasına girme.
  Aceleci olma.
  Asabî olma.
  Sûizannı bırak.
  Hırsı bırak.
  Her şeyin sonunu tevekkül ile bekle, Kadere her zaman teslîm ve râzı ol.
  Müslümana karşı aman buğzetme.
  Benlik taşıma, mütevâzi ol.
  Eller yahşî, ben yaman, Eller buğday ben saman de ve öyle de ol.
  Maddi bakımdan kendinden aşağıda olanlara bakarak İlâhi taksimata tam gönül rızası ile râzı ol.
  Manevi yönden ise kendinden üstün olanlara bakarak, kendini daima eksik ve kusurlu gör. Böylece kibir ve ucb (kendini beğenme) kötü huyundan kendini korumuş olursun. Bir düşün! Senin bildiğin hakikatleri bir başkası bilseydi mutlaka senden çok daha fazla Allah’ın rızasını kazanacak ameller yapardı. Öyle düşün.
  Yaptığın ibadetlerine güvenme; Cennet’e yapılan ibadetler ile değil ancak Allah’ın rahmeti ile girilebileceğini bil. “Bir âbidin kendini âsiden üstün görmesi âsinin isyanından şediddir.” (Muhammed Mâsum Hz.) sözünü unutma..!
  “Elfâz-ı Küfür (söyleyeni küfre düşürüp dinden çıkaran ve nikahını düşürüp amellerini sıfırlayan sözler) bunları çok iyi bilip, bunlardan şiddetle kaçın.
  Nefsini dâimâ zemmet/kötüle.
  Duâ ederken mü’min kardeşlerini unutma. Gıyabında onlara da dua et.
  İnsanı iki büyük düşmanı olan,
  Nefs-i emmâre (insanı kötülüğe sürükleyen nefis) ve Şeytan’ın hilelerini çok iyi öğren. Onlardan sakın.
  Şeytâna fırsat verme; uyanık ol.
  Nefsine fırsat verme; kontrol et.
  Dilini zikrullahda dâim eyle.
  Evinden dışarı çıkınca nazar ber kadem eyle/ayak uçlarına bakarak yürü.
  Sadakayı unutma.
  Erken yat erken kalk.
  Akâid ve fıkıh öğren.
  Hadisleri öğren ve onlarla amel et/en az kırk tane. Unutulmuş sünnetleri ihyâ et.
  İlminle âmil ol / bildiklerini uygula.
  Devamlı istiğfâr ehli ol.
  Kimden bir nasîhat duysan, önce kendi ayıplarını düşün.
  Ehemmi (çok önemli olanı) mühimme (önemli olana) tercih et.
  Haktan uzaklaştıracak kötü arkadaşın bulunmasın; varsa terk et!
  Kibir, gurur, riya, ucb (kendini beğenme), hubb- u câh (makam sevgisi, şöhret arzusu ve benzeri kötü huylardan uzak dur..
  Sabah akşam murâkabeyi / iç kontrolü elden bırakma. Âhirette hesaba çekilmeden kendini hesaba çek.
  Gıybet nedir? İyi öğren ve gıybetten uzak dur. Dedikodu ve Nemime’den uzak dur. ” Nemmam (insanlar arasında söz taşıyan) (affedilmedikçe) Cennete giremez. ” Hadîs-i Şerifi’ni unutma.!
  Nemime’den uzak dur..Laf taşıma, kötülüğün yayılmasına sebep olma.!
  Namazın vaktinden evvel abdest al, ezan okunmadan câmide bulunmağa çalış. Daima abdestli olarak bulunmayı âdet hâline getir. Abdestli olarak uyu.
  Namazını Cemaat ile kıl.
  (Bakara.43)
  ‘Olur ki, siz bir şeyden hoşlanmazsınız, oysa ki o, hakkınızda bir hayırdır. Olur ki bir şeyi seversiniz, oysa o, hakkınızda şerdir, kötülüktür. Siz bilemezsiniz Allah bilir.. ”
  (Bakara.216) mübarek ayeti rehberin olsun.
  Olana râzı ol, halinden şikayetçi olma. Senden çok kötü durumda olanları düşün. “Ayakkabım yok diye üzülüyordum, ayaksız insan gördüm.” sözünü unutma.!
  Allah’ı ve ölümü aklından çıkarma.
  Yaptığın iyilikleri ve sana yapılan kötülükleri unut!
  “İnsanlar uykudadır, Ölünce uyanırlar.” (H.Ş.) gerçeğini iyi düşün, ölümü unutma!
  Dünya da hiç ölmeyecekmiş gibi yaşama, bir gün mutlaka âhirette Allah’ın cc. huzurunda teker-teker hesaba çekileceğini unutma.!
  “Ölmek felâket değil, öldükten sonra başa gelecekleri bilmemek felakettir.”
  (İmam-ı Rabbâni Hz.)
  Ölüm bizi uyandırmadan, sen bizi uyandır Allah’ım.!.”
  (İmam-ı Rabbâni Hz.)
  Dünyada pişmanlık fazilet, âhirette pişmanlık ise felâkettir. Amel yeri dünyadır, ne yapacaksan hemen yap! Erteleme. Dünyada sâdıklarla beraber ol.
 • Öncelikle, yaptıklarınız sayesinde değer kazanamazsınız. Başarılar size tatmin getirebilir ama mutluluk değil. Başarılara dayalı özgüven “sahte” bir güvendir, gerçek değildir! Ayrıca benlik değeriniz görünümünüze, yeteneğinize, şöhretinize veya servetinize dayalı olamaz. ..Aşk, onaylanma, arkadaşlık veya yakın, şefkatli insan ilişkileri kurabilme kapasitesi de doğuştan gelen değerinize hiçbir şey eklemez.
 • Menfaat kaygısıyla karışık her söz, düşmanlıkla karışık bir dostluğun ifadesidir. Senlik, benlik duygularından hâsıl olan (menfaate dayanan) dostluğun daima düşmanlıkla ilgisi vardır. Dost, rahatlık veren bir merhemdir. Yoksa bir takım bayağıların sözünü etme...
  Nizami
  Sayfa 146 - Milli Eğitim Basımevi