• Bir avuç toprak için yor kendini dünyada ölümden başkası yalan..
 • “Aramızda bir avuç toprak parçası... Hergün biz azalıyorduk, onlar çoğalıyordu. Ölüler...”
 • Kimi bir avuç toprak da kâinatı görür, kimi kâinata bakar da bir avuç toprak ...
 • İnsan ki gelip geçer dünyada nefes gibi;
  Ne büyük ıstıraptır yaşamak herkes gibi?..

  ........................................................................

  Halik ki her mahluktan başka yarattı bizi
  Zaman bir avuç toprak yapsada cismimizi
  Kainat hayretlerle anmalı ismimizi
  Yaşamak asırları bir hamlede aşmaktır...
 • kaman cıvarına bahar gelince
  yıkılır ovadan apdal çadırları
  yücesinde pâre pâre duman tutmuş
  düdüldağ'ın yaylâsında mekân kurulur
  hoş gelmişsin evvel bahar
  nisan ayı içinde donanır dağlar
  donanır yeşilinden alından
  istasyon deresi kabarmıştır
  hacıdağ'ın selinden
  dağlar sıra sıradır eylim eylim
  dağlar uzanır bir uçtan bir uca
  dağlar bir birinden yüce
  yamaçlarında kireç yakılır
  bir ömür boyunca kahrı çekilir
  kimse anlamamış sırrını hikmetini
  bu bereket nereden gelir

  başınızdan duman eksilmesin gâvurdağları
  siz hikâyet eylediniz bana
  bahçe kazasının kaman köyünden
  cebbar oğlu mehemmed'in hikâyesini

  yılların yücesinden şöyle bir seyran edelim
  bir avuç toprağıma çöreklenmek için
  yürümüş selâmsız sabahsız
  destursuz girmiş memleketime
  yedi çeşit frenk askeri
  uğursuz bir hava çökmüş
  üstüne memleketimin
  uğursuz ve karanlık
  çocuklar gülmemiş artık
  sessiz sessiz ağlamış analar
  oduna giderken vurulmuş
  ve yahut harman yerinde
  avuçları buğday kokan delikanlılar
  ve nice gâvurdağı kızlarının
  birer birer ırzına geçilmiş
  yalvarmış ihtiyarlar allah'a
  - rivayet şöyledir kim -
  dumanlı bir güz akşamı
  şu mor dağlar efendim
  destur demiş de yürümüş  silkinip kalkmış ayağa
  gel haberi öteden verelim
  çıkmış dağlara kendiliğinden
  cebbar oğlu mehemmed
  fransız'a silâh çekmiş
  hür yaşamak uğruna
  ırz uğruna namus uğruna
  ana için baba ve kardeş için
  şu mübarek topraklar
  şu mübarek vatan için
  derken efendim
  bir gün kaman'dan öte
  uğrun uğrun haber ulaşmış
  urfa'nın antep'in köylerine
  gözü kanlı maraş beylerine


  cebbar oğlu mehemmed
  burcu burcu çam kokan bir yaz akşamı
  omuz vermiş bir ağaç gölgesine
  usul usul türkü söylüyor


  - hasret kuşun kanadında
  deli kuşlar uçun gayrı
  yazımız böyle yazılmış
  bu diyardan göçün gayrı -
  kirveleri durdu ve süleyman
  on sekiz adım gerisinde
  şahin gibi tünemişler kayaların üstüne
  avuçları sıcak bakışları ok gibi
  deliyor her dokunduğu yeri
  biri doğuya bakıyor diğeri batıya


  iptida durdu görüyor geleni
  yel midir toz mudur anlamıyor
  lâkin bıyıkları terlemeden
  çeteci olan garip ökkeş
  çok geçmeden getiriyor haberi
  tabur tabur üstümüze varıyor
  düşman yola çıktı savranlı'dan


  hemen mevzie sokuldu mehemmed
  yanıbaşında durdu ve gerisinde süleyman
  çeteler yer tutup pusu kurdular
  kanlı geçit boyuna
  düşman yanaşırken kaman köyüne
  bekletmeden yaylım ateş açıldı
  mermi kurşun yağmur gibi saçıldı


  ilk seferinde on beş kişi vurdular
  ve bir hayli düşman kırdılar
  yamaçlarda koptu kızılca kıyamet
  cesaretlerine söz yoktu ama
  neyleyip nitsinler düşman daha çoktu
  düştü birer birer bütün yiğitler
  gürültüler boğazda sustu nihayet


  demek diz üstü düşmüş mehemmed
  kirvesi durdu'nun yanıbaşına
  kanlar akar yarasından
  al al olmuş çevresinden
  köpük köpük gözlerini doldurur
  bir başına mehemmed yedi düşman öldürür
  mavzerinin namlusu hâlâ sıcak
  tutulmaz
  ölümün derdi büyük yiğenim
  çâre bulunmaz


  aynı akşam doğurmuş karısı döne
  mavi gözlü bir çocuk sarışın
  bir avuç toprak sarmışlar altına
  ve kemal koymuşlar adını
 • Ben bir kayısı ağacıyım
  Kırşehir'in Dinekbağı'ndan.
  Küçücük bir ev önünde yaşarım yapyanlız.
  Yılda bir çiçek açar,
  yılda bir kayısı veririm,
  avuç içi kadar.

  Yaz olur,
  bir kadın silkeler dallarımı,
  bir çocuk yerde bağırır,güler,
  bense hoşnut olurum.
  Hem zaten benim
  ne söğütler gibi nezaketim vardır,
  ne kavaklar gibi gururum.

  Ben bir kayısı ağacıyım
  Kırşehir'in Dinekbağı'ndan.
  Dinekbağı'nda üç insan severim,
  bir çocuk,
  bir genç kadın,
  bir genç adam,
  benim kadar sessiz sedasız,
  benim kadar halim selim.

  En güzel ay nisan ayı,
  toprak yumuşak yumuşak,
  en güzel ay nisan ayı.
  Yamur yağdı,çiçek açtı,
  bir hoş oldu içerim,
  en güzel ay nisan ayı.
  Kavaklar uzakta upuzun,
  bir sağa,bir sola,
  başı döner kavakların.
  Ben bir kayısı ağacı,
  başımda çiçeklerim.

  Ben bir kayısı ağacı,
  üç insan severim:
  bir çocuk,
  bir genç kadın,
  bir genç adam.
  Çocuğun adı Ahmet,
  kadının adı Fatma,
  adamın adı İbrahim.
  Ahmet küçük ve sarı,
  Fatma tombul ve beyaz,
  İbrahim uzun ve narin.
  Bir tek toprak odaları var üçünün,
  toprak odanın bir tek penceresi.

  Ben bir kayısı ağacı,
  bazan eğilir bakarım odaya,
  yerde bir eski yatakla yorgan görürüm,
  duvarda bir eski kırık ayna,
  yerde bir eski kilim,
  bir eski hasır.

  Bir kayısı ağacı,
  bazan eğilir bakar odaya,
  çiçeklerinden utanır.

  Dün gece gaz yakamadılar,
  ayışığında gördüm üçünü.
  üçünün suratı asık.
  Önce oturup
  zeytin ekmek,taze soğan yediler,
  sonra baktılar birbirlerinin gözüne,
  sonra esnediler.

  Gökyüzü bembeyazdı.
  Gökyüzü çiçeklerimin renginde.
  Gökyüzünde kavaklar.

  Fatma uzandı İbrahim'in yanına,
  sağa döndü.
  Tombul,beyaz yüzü pencerede,
  gözleri açık durdu sabaha kadar.

  Çiçeği en önce kayısı döker.
  Ben bir kayısı ağacıyım,
  döküyorum çiçeklerimi.
  Yer beyaz beyaz,
  başım yeşil yeşil,
  kayısılarım memede.

  Haziran gelecek,
  güneş yakacaktır tepemi,
  kayısılarım balla,şekerle dolacaktır.
  Ben bir kayısı ağacıyım,
  haziran gelecek,
  avuç içi kadar kayısılarım
  Ahmet'in ekmeğine katık olacaktır.

  Ben bir kayısı ağacıyım.
  Kötü bir düşüncedir almış beni.
  Geçti bağları budama zamanı,dedim,
  dedim,çarşıda dört döner ibrahim,
  dedim ekmek parası,
  zeytin parası,
  gaz parası.

  Dedim, insanlar
  neden yaşatılmıyor
  ağaçlar kadar olsun.

  Ben bir kayısı ağacı.
  Fatma'nın,İbrahim'in,Ahmet'in
  yumurtası,şekeri,eti.
  Gittikçeartmakta kederim.
  Günlerden pazartesi.
  Gene geldi,elinde çanta,o şişman adam.
  Şişman adam bir düşman gibi beni seyreder,
  ben şişman adamı bir düşman gibi seyrederim.
  Durmuş İbrahim kapıda,
  yüzü dalgın ve sinirli,
  bakıyor eli çantalı şişman adama.

  Şişman adam uzattı gövdeme elini,
  pencereden korkmuş kuzular gibi baktı Ahmet,
  büktü boynunu kuzular gibi.
  Ben bir kayısı ağacıo.
  Gövdemde sarı kağıt.

  Yol parasını verememiş İbrahim,
  verilmiş haciz kararı.
  Yapmayın, dedim.
  yılda bir çiçek açarım,dedim.
  Etmeyin,dedim.
  ekmeğe katık oluyor kayısılarım,dedim.

  Bir öğle vakti baktım,
  kavaklar uzakta upuzun,
  bir sağa,bir sola.
  Ben kışlık odun,
  altı lira

  1947,Kırşehir

  A. KADİR
 • Selası okun mamış,

  Musallaya uzatılıp...
  Yerin bağrına yatırılmamış,

  Üzerine bir avuç bile toprak atılmamış
  Ne çok ölen varmış.

  Ne çok kalp varmış ki...

  Bir yanı bayramyeri,
  Bir yanı mezarlık mış..

  Aleynakoran