inci, bir alıntı ekledi.
07 Mar 01:33 · İnceledi

“Yeni askerlik yasaları teklif ediyorsunuz. Yığınla kanun var ama eskilerini bile uygulayacak adam yok. Şimdi herkes yasa yapıyor, yazmak, uygulamaktan kolay.”

Savaş ve Barış, Lev Nikolayeviç Tolstoy (Can)Savaş ve Barış, Lev Nikolayeviç Tolstoy (Can)
Zeynep, Casus'u inceledi.
28 Şub 15:33 · Kitabı okudu · 3 günde · Beğendi · Puan vermedi

"Yanlış bir devirde doğmuş bir kadınım ben,hiçbir şey düzeltmez bunu. Gelecekte de hatırlanacak mıyım bilmiyorum. Şayet hatirlanirsam mağdur bir kadın olarak değil, cesur adımlar atmış ve ödemesi gereken bedeli korkmadan Ödemiş biri olarak görülmek istiyorum." Kendisinden böyle bahsediyor 'Mata Hari'

Hepimiz kendi yaşamımızın,gecmisimizin doğru ya da yanlış kabul ettiğimiz yasaların tutsağıyız. Mata Hari yaşadığı dönem boyunca özgür bir kadın olarak yola devam etmek istedi.
Içine düştüğü bir yanlış vardı. nacizane yorumum bundan yana olacak. Adaletin var olduğuna inandı o da. Söz konusu özgür olmaksa hangimiz için adalet sağlandı ki. Hangi yasa,kanun özgür olma fikrimizi ve zikrimizi destekledi ki. Dönem farketmez. Her zaman öyleydi.
Mata Hari' nin ölüme mahkum edilmesinin ve idam edilmesinin en büyük sorumlusu olan savcı bir gazeteciye davanın tamamının tahminlere, tümdengelimlere ve varsayimlara dayandığını söylemiş, sözlerini şu cümleyle bitirmiş:
"Aramızda kalsın ama elimizdeki deliller o kadar yetersizdi ki bir kedi yi bile mahkûm etmemize yetmezdi."
İnsan hayatı işte yasalar önünde de bu kadar basit...Adalet diye diye ölüme giden nice Mata Hari' lere yine de selam olsun!

SerSeRi, bir alıntı ekledi.
 31 Ara 2017 · İnceledi · 10/10 puan

“Yoksa onların Allah‟ın izin vermediği şeyleri dinde kendilerine
kanuna yapan ortakları mı vardır?” (Şûra Sûresi, 21)

Ayet o kadar açık ve o kadar nettir ki, başka söz söylemeye
gerek yoktur. Bu ayet bizlere şunları anlatmaktadır:

1- Allah‘ın izin vermediği şeyleri yasa yapmak, Allah‘a ortak
olmak iddiası ile eş anlamlıdır. (Soruyorum: Acaba Allah zinaya,
içkiye, kumara izin vermiş midir?)

2- Allah‘ın izin vermediği şeyleri kanun yapma yetkisine sahip
oldukları kabul edilenler, Allah‘a ortak koşulmaktadırlar.

3- Allah‘tan başkaları tarafından Allah‘ın izin vermediği şeylerin
kanunlaştırıldığı düzenler şirk düzenleridir.

La İlahe İllallah Ne Demek Biliyor musun?, Faruk FurkanLa İlahe İllallah Ne Demek Biliyor musun?, Faruk Furkan
Namütenâhi, bir alıntı ekledi.
04 Ara 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

"... eğer beklerken herkesin akıllı olmasını o zaman uzun süre beklersin... Sonra öğrendim bunun asla olmayacağını, insanların değişmeyeceğini ve onları kimsenin değiştiremeyeceğini ve bunun çabalamaya değmediğini! Evet, böyledir! Bu onların yasası...Yasa, bu böyle! .. Ve şimdi biliyorum Sonya akıllı ve ruhla güçlü ve sağlam olan kişi onlara hükmeder! Her şeye cesaret eden kişi haklıdır onlara göre. Kim daha çok şeye tükürebilirse, o onların kanun yapıcısı olur, kim herkesten daha çok şeye cüret ederse, o hepsinden daha aklı olur! Hep böyle oldu ve hep böyle olacak! Sadece körler görmez bunu!"

Suç ve Ceza, Fyodor Mihailoviç DostoyevskiSuç ve Ceza, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski

Türk Dili Dergisi Sayı 115, Temmuz-Ağustos 2006
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1926 yılında, 825 sayılı madde ile sınırladığı TÜRKÇE SATIŞ YERLERİNİN ADLARI ile ilgili yasa, Turgut Özal zamanında kanun hükmünde bir kararname ile orta­dan kaldırıldı. O günden sonra da dilimiz yabancı sözcüklerin saldırısına uğradı. Sonuç olarak bir fut­bol takımının oyuncu kadrosuna dönüştü dilimiz. Sahaya çıkan on bir kişinin yarısı yabancı futbolcu­lardan oluşuyor çünkü. Dilimiz, kendi kültürlerinden, kendi coğrafyalarından utanan, ona sırt çevirenle­rin alkışlandığı, parlatıldığı bir döneme girmiştir. Türkilizce melez bir dil oluşmuştur. Bu dille sanat ya­pılabilir mi? Seyrani'nin ünlü deyişiyle "Eğri okla doğru nişan vurulabilir mi?"

Osman Şahin

Onur Özkan, bir alıntı ekledi.
 01 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Bir gerçekçilik dersi
1815 yılında Napolyon Bonapart, Elba Adası’ndaki hapishaneden kaçtı
ve Fransa tahtını yeniden ele geçirmek üzere yolculuğuna başladı.

Giderek büyüyen bir ordunun eşliğinde adım adım ilerlerken,
kralın resmi yayın organı Le Moniteur Universel (Evrensel Öğretici)
Fransızların XVIII.Louis'yi savunarak ölmek için can attıklarını
ilan ediyor ve Napolyon'u, vatan toprağına tecavüz eden eli silahlı,
kanun dışı yabancı, gaspçı, hain, musibet, haydut başı,
kovulduğu toprakları kirletmeye cüret eden Fransa düşmanı,
diye nitelendirip ekliyordu:
Bu onun çılgınlık gösterisi olacak.

Ama neticede kral kaçtı, kimse onun için ölmedi
ve Napolyon tek kurşun atmadan tahta oturdu.

Bunun üzerine aynı gazete,
Napolyon'un başkente girdiğini bildiren mutlu haber bir anda
herkesin iştirak ettiği kutlamaları tetikledi, herkes birbiriyle kucaklaşıyor,
İmparator çok yaşa, haykırışları yükseliyor, bütün gözlerde,
sevinç gözyaşları dökülüyor, herkes Fransa kahramanının
geri dönüşünü kutluyor ve Majesteleri İmparator'a
en derin bağlılığını bildiriyor,
şeklinde haberler yayınlamaya başladı.

Ve Günler Yürümeye Başladı, Eduardo Galeano (Sayfa 68 - *Sel Yayıncılık - Şubat 24)Ve Günler Yürümeye Başladı, Eduardo Galeano (Sayfa 68 - *Sel Yayıncılık - Şubat 24)

Hilafetin kaldırılmasına ve Osmanlı hanedanının Türkiye Cumhuriyeti ülkesi Dışına çıkarılmasına dair kanun3 Mart 1924(1340)-Hicri 26 Recep 1342

Hilafetin kaldırılmasına ve Osmanlı hanedanının Türkiye Cumhuriyeti ülkesi Dışına çıkarılmasına dair kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi ve 6 Mart 1924’te ise Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 431 sayılı bu kanun toplam 13 maddeden oluşmaktaydı.

Madde 1-Halife görevinden alınmıştır. Halifelik, hükümet ve Cumhuriyet’in anlam ve kavramı içinde esasen mevcut bulunduğundan hilafet makamı kaldırılmıştır.

Madde 2-Görevden alınan halife ve Osmanlı saltanatına mensup tüm erkek ve kadınlar, damatlar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde oturmak hakkından ebediyen mahrumdurlar. Bu soya bağlı kadınlardan doğmuş kimselerde Osmanlı addedilirler.

Madde 3-İkinci maddede zikredilen kimseler, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde Türkiye Cumhuriyeti ülkesini terk etmeye mecburdurlar.

Madde 4-İkinci maddede zikredilen kimselerin Türk vatandaşlık sıfatı ve hukuku kaldırılmıştır.

Madde 5-Bundan böyle ikinci maddede anılan kimseler, Türkiye Cumhuriyeti’nde taşınmaz mal edinemezler. Türkiye’deki ilişkilerinin kesilmesi için bir yıl süre ile vekil tayin ederek, devlet mahkemelerine başvurabilirler. Bu müddetin sona ermesinden sonra hiçbir mahkemeye başvurma hakları yoktur.

Madde 6-İkinci maddede anılan kimselere, yol giderlerine karşılık olmak üzere bir defaya mahsus ve servetleri ile orantılı, uygun miktarda para ödenecektir.

Madde 7-İkinci maddede zikredilen kişiler, Türkiye Cumhuriyeti içindeki bütün taşınmaz mal varlıklarını bir yıl içerisinde hükümetin bilgisi ve tasdiki ile elden çıkarmaya mecburdurlar. Zikredilen taşınmaz malları satamamaları durumunda bunlar, hükümetçe satın alınarak bedelleri kendilerine verilecektir.

Madde 8-Osmanlı İmparatorluğu’nda padişahlık etmiş kimselerin Türkiye Cumhuriyeti arazisi içinde tapuda kayıtlı taşınmaz malları millete intikal etmiştir. (Millileştirilmiştir.)

Madde 9-Kapatılan padişahlık sarayları ve köşkleri ile bunların ek binalarında bulunan eşyalar, takımlar, tablolar, sanat eserleri ve diğer taşınabilir mallar millete intikal etmiştir. (Millileştirilmiştir.)

Madde 10-Padişah malları adı altında olup, evvelce millete devredilen mallar ile beraber, kaldırılan padişahlığa ait bütün taşınmaz mallar ve eski hazine mevcutları ile birlikte saray ve köşkler ek yapıları ve arazileri millete intikal etmiştir. (Millileştirilmiştir.)

Madde 11-Millete intikal eden taşınabilir ve taşınmaz tüm malvarlıklarının saptanması ve muhafazası için bir yönetmelik hazırlanacaktır.

Madde 12-Bu kanun yayımlanmasından itibaren geçerlidir.

Madde 13-Bu kanun, Bakanlar kurulu tarafından uygulanır.

Daha sonra kanunda 15. 05. 1974 tarihli ve 1803 Nolu yasa ile değişikliğe gidildi ve zikredilen kanunun 2-3-4 ve 5.nci maddeleri kaldırıldı.

salih, bir alıntı ekledi.
 22 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi

YASA ÖNÜNDE

kanun önünde bir kapıcı durmaktadır. bu kapıcıya taşradan bir adam gelir, kanundan içeri girmek istediğini söyler. kapıcı, kendisini şimdilik içeri koyveremeyeceğini söyler. adam düşünür taşınır, ileride girip giremeyeceğini sorar; "belki," der kapıcı "ama şimdi giremezsin."

kapı her zamanki gibi açık durduğundan ve kapıcı o sırada kenara çekildiğinden adam eğilir ve kapıdan içeri bakmak ister. bunu fark eden kapıcı gülerek der ki; "madem bu kadar istiyorsun, olmaz dememe aldırma, bir dene bakalım. ancak unutma ki, ben güçlü bir kapıcıyım ve kapıcıların da yalnızca en küçüğüyüm. ama her salon başında bir başka kapıcı vardır, biri de ötekinden güçlüdür. daha üçüncüsünü görmeye ben bile dayanamam."

taşralı adam böylesi güçlüklerle karşılaşacağını ummamıştır. "nihayet kanun kapısıdır, herkese, her vakit açık bulunması gerekir" diye düşünür. ama üzerindeki kürk paltoyla kapıcı'yı daha bir dikkatle süzüp, onun iri ve sivri burnunu, uzun ve seyrek kara tatar sakalını görünce, en iyisinin, giriş iznini koparıncaya kadar beklemek olduğuna karar verir.

kapıcı bir tabure uzatır adama ve onu kapının yanıbaşına oturtur. günler ve aylar boyu burada oturur adam. pek çok kez içeri koyverilsin diye uğraşır, yalvarıp yakarmalarıyla usandırır kapıcı'yı. kapıcı, adamı sık sık küçük çapta sorgulamalardan geçirir; ona yeri yurdu ve daha başka konularda sorular sorar. ama büyük kişilerinki gibi kayıtsızlıkla sorulan sorulardır bunlar ve her sorgulamanın sonunda kapıcı, adama henüz kendisini içeri koyveremeyeceğini yeniden açıklar.

bu yolculuğa koyulurken yanına bir sürü şey alan adam, kapıcı'yı rüşvetle kandıracağım diye, pek değerli olmalarına bakmayarak bunların tümünü çıkarır elden. hani kapıcı verilenlerin hepsini alır ama bir yandan da; "bunları alıyorum ki, bak şu yola da başvuracaktım, unuttum demeyesin diye" der.

taşralı adam yıllar yılı, neredeyse aralıksız, gözetler durur kapıcı'yı. öteki kapıcıları unutur da bu ilk kapıcıyı kanundan içeri girmesine tek engel görür. onu karşısına çıkaran uğursuz rastlantıya ilk yıllar yüksek sesle lanetler savurur; derken giderek yaşlanır. kendi kendisine homurdanıp durur. zamanla çocuklaşır ve yıllar yılı kapıcı'ya bakıp dururken, onun paltosunun kürk yakasındaki pireleri de keşfettiğinden, onlara bile kendisine yardım etmeleri, kapıcı'nın gönlünü yapmaları için dil döker.

sonunda gözlerinin feri zayıflar; çevresinin gerçekten mi karanlığa gömüldüğünü, yoksa sadece gözlerinin mi kendisini yanılttığını bilemez olur. ama buna karşılık bir parıltı fark eder karanlıkta; öylesine bir parıltı ki, bütün görkemiyle kanun kapısından dışarı vurmaktadır. artık pek bir ömrü kalmamıştır adamın. ölmeden önce, kapı önünde geçen bütün zaman içindeki yaşantıları kafasında toplanıp şimdiye kadar kapıcı'ya sormadığı bir soruya dönüşür. giderek taşlaşan vücuduyla doğrulup kalkamadığından, kapıcı'ya el eder. aradaki boy farkı zamanla taşralı adam aleyhine bir hayli değiştiğinden, adama doğru iyice eğilmek zorunda kalır kapıcı.

"hala nedir öğrenmek istediğin bakalım?" diye sorar; "amma da açgözlüymüşsün!" adam bunun üzerine; "benim bildiğim, herkes kanuna varmak için çaba harcar. peki nasıl oldu da bunca yıl benden başkası girmek istemedi bu kapıdan?"'

kapıcı adamın artık son anlarını yaşadığını görür. onun gittikçe sağırlaşan kulaklarına sesini işittirebilmek için var gücüyle haykırır; "çünkü yalnızca senin içindi bu kapı. gideyim de kapayayım artık."

Ceza Kolonisinde ve Diğer Öyküler, Franz Kafka (Sayfa 77 - İş Bankası Kültür Yayınları 2. Baskı Ocak 2017)Ceza Kolonisinde ve Diğer Öyküler, Franz Kafka (Sayfa 77 - İş Bankası Kültür Yayınları 2. Baskı Ocak 2017)
Mihriban Karadağoğlu, Zamanımızın Köleliği'yi inceledi.
17 Ağu 2017 · Kitabı okudu · 2 günde · Beğendi · 10/10 puan

Zamanımızın Köleliği ilk defa 1900'de Rusça'da daha sonra aynı yıl içerisinde, aynı zamanda Tolstoy' un yakın arkadaşı olan Aylmer Maude tarafından İngilizce(UK) 'de, çevirisi yapılıyor. Eser, Türkiye'de ise ilk basımını, Öteki Yayınevi tarafından 2016'da Yankı Yeniçeri'nin, İngilizce basımdan olan çevirisiyle yapıyor. Eserdeki her metin okuyucuyu adım adım sonuca götüren bir basamak işlevi görür.

Kitabın temel düşüncesi Tolstoy' un deyimiyle, "şiddetin reddidir." Ona göre insanın insana uyguladığı şiddet kabul edilemezdir ve şiddeti bırakmayı dayatarak değil, insanların kendi iradeleriyle şiddete karşı olmalarıyla sağlayabiliriz. Bunun için ise kişi, bir başkasını şiddete karşı bir tavır sergilemeye ikna edebilmek(fakat aynı zamanda da şiddete başvurmadan) için mantığın ve iyi niyetin dışında herhangi bir araç kullanmamalıdır.

Tolstoy Rus emekçilerin çalışma koşullarını ele alarak başlar. Ağır ve acımasız koşullar altında, yaşayabilmek adına çalışan bu köylü proleteryanın sefaletinin sebebi nedir? Toplumun her bir üyesi neden duyarsızdır bu duruma. Peki ya proleterya! Neden insan olduklarını unutup kendilerine muhtaç olan kapitalistlerin, kendilerine sağladıkları özgürsüz-lük içinde mahkum olmaya devam ederler? Nedir tüm bu "DİRENÇSİZLİK"? Böyledir çünkü insanlar tüm olanlardan yasa denilen(dayatılan) kurallar bütününü sorumlu tutar. Oysa yasalar insanların doğru ya da yanlış olarak düşündükleri davranış biçimlerine göre düzenlenmemiştir, yasalar avantajlı-varlıklı-hükmeden insanların, çıkarlarını teminata aldıkları bir kalkandır.

Peki öyleyse üretim araçlarının toplumsallaştırılması gerektiğini çözüm olarak gören Sosyalizm ne yapar. Sosyalizm kendi içinde çelişkidedir çünkü o mevcut devlet yapısını eleştirirken Sosyalist Devlet ile birlikte işgücüne doğrudan katılım zorunluluğunu dayatacaktır. Yani Sosyalist Devlet yalnızca, mevcut köleliğin yerine onun bir başka türevini koymaya çalışıyordur. Ekonomistler, Sosyalistler görüşlerinde ısrarcıdırlar çünkü emekçinin ürününden kendileri de faydalanır ve Sosyalizm, üründen yalnızca hükmedenlerin değil tüm insanlığın faydalanması gerektiğini öğütleyen öğretidir. Fakat Tolstoy Sosyalizm'in de amacı olan toplumsal iş bölümünü, savunur, bir farkla ona göre bu zorbaca değil ancak insanların kendi iradeleriyle olabilir.

İşçilerin durumunu geliştirmek için ne yapılabilir?, diye soruyor Tolstoy ve ardından yanıtlıyor, önce köleliğin günümüzde de devam ettiğini kabullenmemiz gerekiyor, bunun sebeplerini araştırıp onları yok etmemiz bu gelişim için vazgeçilmezdir. Zamanımızdaki bu kölelik; toprak, vergiler, ve mülkiyet hakkındaki üç grup kanun yüzündendir. Avantajlı insanların oluşturdukları kanunlar köleliğin sebebini oluşturur. Ve emekçiler, kendilerini yönetenlerin çıkarlarını korumak adına yapılan bu kanunlara uymadığı zaman, olan özgürlüğü de elinden alınır, şiddet görür yahut cinayete maruz kalır. Öyleyse bu kanun yapıcılar yani Devlet örgütlü şiddettir.

Eğer devleti gerekli görüyorsak, kendimizi bir yasa yapıcıya, bizi ahlaksız davranışlar sergilemekten caydıran azman otoriteye, bir insan olarak kendini, bana üstün yeteneklerle donatılmış gören işgüzar yüce insana, tüm erdemli ve ahlaklı parçalarımızın ana kaynağı diktatör kurtarıcaya-devlete muhtacızdır. Oysa gelişen doğa bilimleri bunu kanıtlamıştır ki insan özü itibariyle bir potansiyeller bütünüdür. Ve Horney'in deyimiyle o bir meşe palamudu gibidir, uygun koşullar altında yetişip gelişir.

Öyleyse toplumdaki şiddetin kaynağı devlet nasıl yok edilir? Şöyle diyor Tolstoy, "... devletleri yok etmenin yolu şiddet değildir ancak bu sahtekarlığın açığa çıkarılmasıdır." Bunu için her bir insan sahip olduğu avantajlı-üst konumunu kaybetmeye hazır olmalıdır, devletin isteklerini karşılamadıkları için işkence görmeye hazır olmalıdır, özel mülkiyete gitgide daha az ihtiyaç duymalıdır, şiddeti ve köleliği tek başına sıfıra indiremese de yapabileceğini yapmaktan vazgeçmemelidir. Fakat tüm bunlar için her bir insanın gönüllü olması gerekir.

Sanırım Tolstoy herbirimizden bir Gandhi protestosu bekliyor.

İçindekiler kısmını buraya koyuyorum;
Aylmer Maude' un Önsözü
Yazarın Önsözü
1. Otuz Yedi Saat Çalışan Yükleyiciler
2. Toplumun İnsanların Harcanmasına Tepkisi
3. Süregelen Durumun Bilim Tarafından Haklı Gösterilmesi
4. Ekonomi Biliminin Taşra Emekçilerini Fabrika Sistemine Girmeye Zorlaması
5. Eğitimli Ekonomistler Neden Yanlışta Israr Ediyorlar
6. Sosyalist İdealin İflası
7. Özgürlük Kültürü
8. Kölelik Aramızda Yaşıyor
9. Kölelik Nedir?
10. Vergiler, Toprak Ve Mülk Hakkındaki Kanunlar
11. Köleliğe Sebep Olan Kanunlar
12. Yasamanın Özü Örgütlü Şiddettir
13. Devlet Nedir? Devletler Olmadan Yaşamak Mümkün Müdür?
14. Devletler Nasıl Feshedilebilir?
15. Her Bir İnsan Ne Yapmalıdır?
Sonsöz

Cinsel Suçlar Ülkemizde Böyle Işte
Cinsel suçlarda cezalar işte böyle yumuşadı;

DANİMARKALI genç kadın M. 2010’da gençlik değişim programı kapsamında bir sivil toplum kuruluşunda staj yapmak için Ankara'ya geliyor ve
Kızılay’da evine giderken marketten su alıyor. Ardından marketin sahibinin oğlu peşine takılıyor. Apartmanın önüne geldiklerinde, M. çat pat Türkçesiyle “Git git” diye bağırıyor. M. zile basıp ev arkadaşlarının yukarıdan apartmanın kapısını açmalarıyla adam genç kadını apartmanın içine itiyor ve kadının üzerine çullanıyor; onu yere yatırıyor, eteğini sıyırıyor, iç çamaşırını çıkarmaya çalışıyor. Yani tecavüz etmeye kalkıyor. Kadın bağırıyor, arkadaşları gelene kadar ise adam kaçıyor.

Dava açıldı, sanık 8 yıl hapis cezası aldı. Karar temyiz edildi. Dosya Yargıtay’da 4 yıl bekledi.

Ve en sonunda Yargıtay dosyayı ele alarak cinsel suçlarla ilgili sanık lehine değişen kanun maddesinin uygulanması isteğiyle yerel mahkemeye geri gönderdi. Yerel mahkemeden çıkan kararla sanığın cezası 5 yıla düşmüş oldu.

KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE ALDILAR

Yani anlayacağınız, geçtiğimiz dönemde “Cinsel suçlara cezaları artırıyoruz” diyenler değil, cezaların düşeceğini söyleyenler haklı çıktı. Vücuda organ sokma fiili dışındaki suçlarda cezalar netice ceza bakımından indirilmiş oldu. Hukukçuların tabiriyle, yasa yapıcılar ‘kaşıkla verip kepçeyle aldı’.

Yargıtay’ın bu davada söz konusu ettiği değişiklik TCK’nın 102’nci maddesinde yapılmıştı. Hatırlayın, cinsel saldırıya uğrayan kişinin ruh ve beden sağlığının bozulduğunu ortaya koyan raporlar cezayı ağırlaştırıcı bir nedendi. Bu, yasadan kaldırıldı. Çocuklar için de 103’üncü maddenin 6. fıkrası kaldırıldı.

TCK’daki ‘15 yaşını doldurmamış çocuklara karşı işlenen her türlü cinsel davranış cinsel istismardır’ tanımının altına ‘sarkıntılık’ kavramı eklendi. Dendi ki “Çocuğa karşı işlenmesi halinde 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir.” Eski yasada ceza 3 yıldan 8 yıla kadardı. Baktığınızda ceza artmış görünüyor. Ve fakat hemen peşine şu eklendi: “Bu fiilin sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilir.”

Yani, cinsel istismar yumuşatılıp tekrar eski haline dönüştürülmüş oldu.

Ardından, 6. fıkrayı kaldırdılar. 6. fıkra, ‘Beden veya ruh sağlığının bozulması halinde 15 yıldan aşağı olmamak üzere ceza verilir’ diyordu. Bu fıkra varken neredeyse otomatikman her cinsel suç karşısında 15 yıl ceza veriliyordu. Bu kaldırılınca ceza limitleri düştü.

ONUN ADI TACİZ DEĞİL, İSTİSMAR!

Cinsel taciz başlıklı 105’inci maddeye ise ‘bu fiilin çocuklara karşı işlenmesi’ diye bir kavram eklendi. Yani, tacizin çocuğa karşı da işlenebileceği kabul edilmiş oldu. Cinsel tacizin cezası tabii ki daha az.

Özetle, çocuğa karşı işlenen cinsel suçlar bakımından cezalar bölük pörçük edildi.

Bir örnek vereyim...

2008’de otobüste bir kız çocuğunu taciz eden bir adam, çocuğun ruh sağlığının olumsuz etkilendiğine dair Adli Tıp raporu nedeniyle 15 yıl hapis cezasıyla yargılandı. Çünkü çocuk Adli Tıp’tan ruh sağlığının olumsuz etkilendiğine dair rapor aldı. Şimdiki yasayla yargıladığınızda aynı suç ‘cinsel tacize’ girer, sanık 3-5 ay cezayla kurtulur, zaten hapse de girmezdi. Ya da suç ‘sarkıntılık’ maddesi gereğince değerlendirilir, 3 yıl ceza alır, o ceza 1/6 oranında indirilirdi.

M.’nin davasında da, ‘ruh veya beden sağlığının bozulması’ ağırlaştırıcı neden olmaktan çıkınca, sanığın cezası azaldı.

Gördüğünüz gibi, gerçekte cinsel suçlara cezalar artmadı, aksine yumuşatıldı.