Kitle Psikolojisi

8,3/10  (24 Oy) · 
70 okunma  · 
21 beğeni  · 
3.803 gösterim
"... Bireysel psikolojiyle toplum ya da kitle psikolojisi arasında ilk bakışta bize pek önemli görünebilecek karşıtlık, konuyu biraz derinliğine ele aldığımız zaman enikonu yitirir sivriliğini. Gerçi bireysel psikoloji tek insan üzerine eğilir ve onun içgüdüsel gereksinimlerine hangi yollardan doyum sağlamaya çalıştığını araştırır..." Psikolojiye meraklı olanların okması gereken bir kitap...
 • Baskı Tarihi:
  2000
 • Sayfa Sayısı:
  112
 • ISBN:
  9789754065831
 • Çeviri:
  Kamuran Şipal
 • Yayınevi:
  Cem Yayınları
 • Kitabın Türü:
Mazlum İlhan 
 26 Şub 2016 · Kitabı okudu · 9/10 puan

İnsanlar belli bir amaç için bir araya geldiklerinde, kitle ruhu dediğimiz güç etkisiyle bireysel özelliklerinden sıyrılıp yeni bir kimliğe bürünmüş biri gibi davranışlar sergileyebilir. Bir tür hipnoz hali gibi. Adına sinerji deyin, kollektif hareket etme deyin ve yahut ne derseniz deyin ama kitle içindeki insanın tamamıyla kendisi olarak kalabildiğini söyleyemezsiniz.

Freud bu kitabında kitleler içindeyken insanın nasıl bir psikilojiye büründüğünü, kitle olmanın bireylere etkisini, kitlelerin avantajlarını, dezavantajlarını ve kitlelerin hangi yöntemlerle nasıl yönlendirilebileceği gibi pek çok konuya kuramsal temelde açıklık getirmiş. Günlük hayatta karşılaşılan pek çok kitlesel olay bu bilgiler çerçevesinde gözlemlenecek olursa teori ile uygulamanın aslında ne kadar örtüştüğü görülecektir.

Aysel Allahverdiyeva 
21 Oca 18:50 · Kitabı okudu · 4 günde

Kitle psikolojisi ile ilgili qıcıq olduğum bir gerçekliyi demek istiyorum.Şimdi bir insan çıkar sizin iyi tanıdığınlz biri hakkında kötü sözler demeye başlar.İyi düşünmeyi başaran insan bir sebeb sorar, iyi tanıdığı insanın tarafında durur.Oysa en kötü durumlardan biri sebebsiz söylemlere inanmamızdır.Bütün kitle söylemlere inanır ve onu söyleyenin arkasıyla gider.
Bir insan hakkında bir şey söylendiğinde kitle ile aynı şeyi söylemeyin, bireysel düşündüklerinizi deyin.

nazey 
 24 Ağu 2016 · Kitabı okudu · 412 günde · Beğendi · 8/10 puan

Kendi görüşlerinden çok derleme niteliğindedir. Genel anlamda 5-6 hayati cümle içeriyor.Çeviren kişi bu işte iyi kişilerden biri, yani anlaşılır bir anlatımı var.

İbrahim çalikoglu 
12 Şub 04:53 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Psikoloji sevenlerin mutlaka okuması gereken kitaplarından biri.daha çok suru psikolojisini önceki zamanlardan da örnekler vererek anlatmistir.cinselliğin evrelerini anlatmış bize gore abartmis,ama aksi kanitlanamamistir

Kitaptan 16 Alıntı

Aysun Çelik 
02 Tem 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Schiller'in özdeyişi;
"Herkes tek başına hayli zeki, akıllı
Oysa başkalarıyla kalın kafalı."

Kitle bireyinin ana özellikleri şunlardır; bilinçli kişiliğin kaybolarak bilinçsiz kişiliğin egemenliği ele geçirişi, duygu ve düşüncelerin telkin ve bulaşım sonucu aynı yöne yönelişi, telkinle alınan direktifleri vakit geçirmeden gerçekleştirme eğilimi, yani bireyin artık kendisi olmaktan çıkıp istem gücünden (iradeden) yoksun bir otomata dönüşü.

...

Ayrıca, örgütlenmiş kitleye yalnızca katılışı bile, insanın uygarlık merdiveninin birden çok basamağını gerisin geri inmesine yol açar. Yalıtık durumdayken belki üstün bir aşamada bulunan birey, kitlede barbar bir kişiye dönüşür, yani içgüdüleriyle davranan bir yaratık olup çıkar, ilkeller gibi içinden geldiği gibi hareket eder, ansızın parlar, vahşice eylemlere girişir, coşkulara ve yiğitlik gösterilerine kaptırır kendini.

Kitle Psikolojisi, Sigmund FreudKitle Psikolojisi, Sigmund Freud
Salih Özgan 
06 Nis 2015 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Herkes tek başına hayli zeki ve akıllı
Oysa başkalarıyla hemen kazkafalı.

Kitle Psikolojisi, Sigmund Freud (Sayfa 16 - Schiller'in özdeyişi)Kitle Psikolojisi, Sigmund Freud (Sayfa 16 - Schiller'in özdeyişi)
Salih Özgan 
06 Nis 2015 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kitle uysal bir sürü gibidir, başında bir sürü olmadan yaşayamaz. İtaate karşı öylesine bir susamışlık içindedir ki, ortaya çıkıp kendisini efendi ilan edecek herkese içgüdüsel bir boyun eğişle karşılık verir

Kitle Psikolojisi, Sigmund Freud (Sayfa 21)Kitle Psikolojisi, Sigmund Freud (Sayfa 21)
nazey 
22 Eyl 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Toplumda Lider
Kitleyi etkileyecek kimsenin, elindeki nedenleri mantık süzgecinden geçirmesinin gereği yoktur; işi alabildiğine güçlü imajlara dökmek, abartmaya kaçmak ve sürekli aynı şeyi yinelemek amaca ulaşmasını sağlar.

Kitle Psikolojisi, Sigmund Freud (Sayfa 18 - Cem yayıncılık, çeviri:Kamuran Şipal)Kitle Psikolojisi, Sigmund Freud (Sayfa 18 - Cem yayıncılık, çeviri:Kamuran Şipal)
Aysun Çelik 
05 Tem 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Her din, yalnız kapsamına aldığı kişiler için sevgi dinidir ve yine her dinde, o dinin dışında kalanlara karşı acımasız ve hoşgörüsüz davranılması yakın bir olasılıktır.

Kitle Psikolojisi, Sigmund FreudKitle Psikolojisi, Sigmund Freud
Aysun Çelik 
02 Tem 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Kitle: davranışında içtepisel, değişken ve aşırı duyarlıdır; hemen yalnızca bilinçdışının yönetimi altında bulunur. Kitleye egemen içtepiler, duruma göre yüce ya da acımasız, atılgan yada korkak nitelik taşıyabilir. Ama hepsinde de dediğini yaptıran zorlayıcı bir özellik saklıdır. Öyle ki, bazen kişisel çıkarlar, hatta özyaşamı sürdürme kaygısı bireyin gözüne görünmez olur. hiçbir eylem kitlede önceden düşünülüp tasarlanmaz. Kimi şeyleri ele geçirmek için tutkuyla davrandığı zaman bile uzun sürmez bu davranışı, bir istekte sürekli karar kılma gücünden yoksundur. Gönlünde uyanan güçlü arzuların ertelenmesine katlanamaz, her şeye gücüyeterlilik gibi bir duygu içinde yaşar. Kitle bireyi "olmaz" diye bir şey bilmez.

Kitle, etkilenmelere alabildiğine açık ve safdildir. Eleştirilere yer vermez davranışında, olanaksız diye bir şey tanımaz. Çağrışım yoluyla birbirini sürükleyip getiren ve yalıtık bireylerin özgür düşlemlerinde (fantazya) rastlanıp ulusal hiçbir mekanizma tarafından gerçeğe uygunluğu denetlenmeyen imgelerle düşünür. Duyguları her zaman pek yalın ve coşkulu özellik gösterir. Yani kitle için ne kuşku, ne kesinlikten uzaklık diye bir şey vardır.

Bir anda en son noktaya vardırır işi; alt tarafı bir kuşku göz açıp kapamadan kaya gibi kesinlik kazanır. Hafif bir antipatiden azgın bir nefret doğup çıkar ortaya.

Kitlenin kendisi tüm aşırılıklara eğilim gösterdiği gibi onu coşturup heyecanlandırmak da yine ancak aşırı uyarılarla gerçekleşir. Kitleyi etkileyecek kimsenin, elindeki nedenleri mantık süzgecinden geçirmesinin gereği yoktur: işi alabildiğine güçlü imgelere dökmek, abartmaya kaçmak ve sürekli aynı şeyi yinelemek amaca ulaşılmasını sağlar. Kitle "gerçek" ve "düzmece" konusunda kuşku nedir tanımaz. Öte yandan kendisinde büyük bir gücün varlığı, bilinci içinde yaşar. Dolayısıyla otoriteye inançla bağlı olduğu kadar hoşgörüsüzdür. Güce saygı duyar, bir çeşit güçsüzlük belirtisi diye baktığı iyilikçi davranışların fazla etkisinde kalmaz. Üstün bildiği kişilerde aradığı güçlülük, hatta zorbalıktır. Egemenlik ve baskı altına alınmayı, efendisinden korkmayı ister. Gerçekte düpedüz tutucu karakter taşır. Tüm yenilik ve ilerlemelerden nefret eder, geleneğe karşı sınırsız bir saygı duyar.

Ve kitlenin üzerinde durulacak son bir özelliği varsa, gerçek açlığı diye bir şeyi asla tanımamasıdır. Hep illüzyonlara (hayal) kucak açar, illüzyonlardan asla yoksun kalamaz.Gerçek olmayana her zaman gerçek olandan önce yer verir. Gerçekdışı'nın da etkisine gerçek gibi açıktır; bu ikisini birbirinden ayırmaya eğilim duymaz.

Kitle uysal bir sürü gibidir, başında bir efendi olmadan yaşayamaz. İtaate karşı öylesine bir susamışlık içindedir ki ortaya çıkıp kendisini efendi ilan edecek herkese içgüdüsel bir boyun eğişle karşılık.

Kitle Psikolojisi, Sigmund FreudKitle Psikolojisi, Sigmund Freud
Aysun Çelik 
06 Tem 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Kitledeki eşitlik isteği yalnız bireyler bakımındandır, önderin kendisi bunun dışındadır. Bütün bireyler birbirine eşit olmayı, ama hepsi de bir önder tarafından yönetilmeyi ister. Birbiriyle özdeşleşebilen, birbiriyle eşit haklara sahip pek çok birey ve bütün bireylerin üstünde bir kişi: işte yaşam gücünü içeren bir kitlede gerçekleşmiş gördüğümüz durum budur. Dolayısıyla Trotter'in "insan bir sürü hayvanıdır" sözünü, insan daha çok "insan sürüsünün bir hayvanı, önder tarafından yönetilen sürüsünün bireyidir" şeklinde düzeltme cesaretini kendimizde görmekteyiz.

Kitle Psikolojisi, Sigmund FreudKitle Psikolojisi, Sigmund Freud
Aysun Çelik 
05 Tem 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

İKİ YAPAY KİTLE: KİLİSE ve ORDU

Kilise ve ordu yapay kitlelerdir. Yani bunları dağılmaktan korumak ve yapısal değişikliklerden esirgemek için belli bir dış zorlamanın varlığı gerekir. Böyle bir kitleye katılıp katılmayacağı genellikle sorulmaz bireye ya da böyle bir katılma bireyin keyfine bırakılmaz. Kitleden ayrılmaya yönelik her girişim kovuşturmaya uğrar ya da şiddetle cezalandırılır... Sözünü ettiğimiz önlemlere başvurularak dağılmaktan korunan bu kitlelerde bazı durumları büyük bir açıklıkla gözlemleyebiliriz; oysa aynı durumlar, öbür kitlelerde çok daha üstü kapalı özellik taşır.

Başka bakımdan birbirinden ne denli değişik nitelik gösterirse göstersin, gerek kilise, gerek orduda aynı illüzyon yaşanır. Yani kitlenin bütün bireylerini ayrım gözetmeksizin seven bir başın bulunduğuna inanılır. Bu başrolünü de Katolik kilisesinde İsa, ordu içinde başkomutan oynar. Her şey bu illüzyona (hayale) bağlıdır; ondan el çekilir çekilmez hem kilise, hem de ordu dış zorlamanın elvermesi durumunda çözülüp dağılır hemen. İsa tarafından söz konusu sevgi kesinlikle dile getirilmiştir: "Benim bu en değersiz kardeşlerimden birine ne yaparsanız, bilin ki bana yaparsınız." Cemaatinin bireylerine iyi yürekli bir ağabey gibi davranır İsa, onlar için baba yerini tutan bir kişi rolünü oynar. Dinsel cemaatinin bireylerine yönelttiği istekler, işte bu sevgiden kaynaklanır. Kilisede demokratik bir hava eser çünkü İsa karşısında bütün inananlar eşittir, hepsi onun sevgisinde eşit ölçüde pay sahibidir.

Kitle Psikolojisi, Sigmund FreudKitle Psikolojisi, Sigmund Freud
nazey 
22 Eyl 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Kitlede Vicdan
Kitle yaşamında vicdanın ve sorumluluk duygusunun yitimini anlamak bizim için hiç de zor değildir;çünkü toplumsal korkunun vicdan denilen nesnenin çekirdeğini oluşturduğunu hayli zaman önce ileri sürmüş bulunuyoruz.

Kitle Psikolojisi, Sigmund Freud (Sayfa 13 - Cem yayıncılık, çeviri:Kamuran Şipal)Kitle Psikolojisi, Sigmund Freud (Sayfa 13 - Cem yayıncılık, çeviri:Kamuran Şipal)
nazey 
22 Eyl 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

What good's religion When it's each other we despise(Placebo Sleeping with ghost)
Bir din kendisini ne kadar sevgi dini diye gösterse de, o dini benimsemeyenlere karşı sert ve sevgisiz davranmak zorundadır.

Kitle Psikolojisi, Sigmund Freud (Sayfa 46 - Cem yayıncılık, çeviri:Kamuran Şipal)Kitle Psikolojisi, Sigmund Freud (Sayfa 46 - Cem yayıncılık, çeviri:Kamuran Şipal)
2 /