Osmanlı ve Modern Türkiye

9,0/10  (6 Oy) · 
22 okunma  · 
7 beğeni  · 
971 gösterim
Dünyada Türk-Osmanlı tarihine bakışı değiştiren, tüm üniversitelerde okunan ve okutulan efsane tarihçimiz Prof. Dr. Halil İnalcık'tan Osmanlı ve Modern Türkiye'ye dair ufuk açıcı bir kitap...

"Milletleri millet yapan tarihleri ve kültürleridir. Tarihsiz bir millet, kişiliğini kaybetmiş bir bireye benzer."
"Osmanlı İmparatorluk rejimi, din ve ırk ayrılığı gözetmeyen, bütün tebaayı Osmanlı Devleti şemsiyesi altında birleştiren siyasi bir düzendi."
"16. yüzyılda Osmanlı dünya gücü, Avrupa siyasi coğrafyasını ve ekonomisini belirleyen başlıca etkenlerden biriydi."
"İslâm medeniyeti Ortaçağ'da; felsefede, tıpta, astronomi ve matematikte, hatta teknolojide Batı Hıristiyan dünyasına örnek olmuştur."
"Ahî ve derviş zâviyeleri Osmanlı Devleti'nin fetih ve yayılış döneminde, Rumeli'de yerleşmede (kolonizasyon) hayati bir rol üstlenmişti."
"Osmanlı Devleti'nin son iki yüzyıllık değişim ve dönüşümü, 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile noktalanmıştır."
"Atatürk, yalnız büyük bir askerî stratejist değil, aynı zamanda usta bir siyaset stratejistidir."
"Atatürkçülük, yüz elli yıllık bir tarihî gelişimin son ve radikal ifadesiydi."
"Türk devriminin en derin etki yaptığı memleket Hindistan'dır. Bu geniş memlekette gerek Müslümanlar gerek Hindular, İngiliz koloni idaresine karşı özerklik ve bağımsızlık hareketlerinde Türkiye'de gelişen olaylardan ilhâm almışlardı."
"İslâm devletleri arasında Mustafa Kemal'in emperyalizme karşı mücadelesini heyecanla izleyen ilk Müslüman devlet Afganistan'dır."
Prof. Dr. Halil İnalcık

"O bize talebesi olarak bakıyor, biz de ona hoca olarak bakmaktan başka şey düşünemeyiz. Bilgisi açısından zaten bizim aramızda hocanın lakabı; Şeyh-ül müverrihin (tarihçilerin şeyhi)…"
Prof. Dr. İlber Ortaylı

"Osmanlı tarihinin babası..."
Prof. Dr. Gılles Veınsteın

"Onun çalışmalarını çıkarır ve bir kenara koyarsanız Osmanlı Tarihi'nde hiçbir şey kalmaz."
Prof. Dr. Mark l. Steın
 • Baskı Tarihi:
  Eylül 2013
 • Sayfa Sayısı:
  328
 • ISBN:
  9786050811926
 • Yayınevi:
  Timaş Yayınları
 • Kitabın Türü:
Mehmet Y. 
08 Tem 2015 · Kitabı okudu · Puan vermedi

100 yaşındaki bir tarih devinin notlarından oluşuyor bu kitap. Halil İnalcık hoca, Devşirme sisteminden, Osmanlı vergi sistemine, Atatürk'ten, hilafete kadar oldukça geniş bir sahada bilgi veriyor bize.

Özkan ARSLAN 
 07 Ara 2016 · Kitabı okudu · 33 günde · Beğendi · 10/10 puan

Halil İnalcık Hocamız Osmanlı ve Yakın Tarihimizi değişik bir bakış açısı ile görmemizi sağlıyor. Aslında Tarihimiz, Tarih yazarlarının bize anlattıklarından ibaret değilmiş. Teşekkürler.

Kitaptan 10 Alıntı

Özkan ARSLAN 
09 Kas 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

XIX. yüzyılda Balkan tarihçiliğinin büyük öncüsü C.Jirecek der ki: "Türk fetihleri üzerine Dubrovnik ticareti kuşkusuz bir gelişme dönemine girdi... O zamana kadar mevcut küçük devletlerin sınırları ve gümrükleri kalktı. Onun yerine Balkanlarda, düşük gümrük tarifesi uygulayan güçlü birleşik bir imparatorluk düzeni geldi."

Osmanlı ve Modern Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 30 - Timaş)Osmanlı ve Modern Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 30 - Timaş)
Sefa 
02 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Balkanlarda beş yüzyıldır yurt tutmuş Türklerin ve Müslümanların soykırım karşısında Batı Hıristiyan dünyasının tasvip derecesine varan kayıtsızlığı insanlık tarihi için bir lekedir.
"Çadırları ile geldiler,çadırlarını toplayıp gidiyorlar" lafı 19. yüzyılda bir Avrupalı devlet adamının ağzından çıkmıştır.

Osmanlı ve Modern Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 27)Osmanlı ve Modern Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 27)
Sefa 
10 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Cumhuriyet Devrimi
...Böylece geleneksel yaşam biçimlerinin sadece ortadan kaldırılması,bir modern toplum gelişimin garanti edememekte;geleneksel ailenin,cemaat hayatının hatta siyasi yapıların tahribi,çoğu zaman kargaşanın ,sosyal çöküntünün,suçluluğun artması ve anarşiyle sonuçlanmaktadır.

Osmanlı ve Modern Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 196)Osmanlı ve Modern Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 196)
Sefa 
02 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Balkanlar
Balkanlı milletler bağımsızlıklarına kavuşunca,tekrar 14.yüzyıldaki boğuşma sürecine dönmüşlerdir.Yalnız birbirleri ile değil,kendi sınırları içerisinde beş yüzyıllık bir tarihin yarattığı dini-etnik grupları hunharca yok etmeye çalışmakla,büyük devletlerin ve blokların planlarına alet olmakla,Birinci Dünya Savaşı'nda görüldüğü gibi,dünya barışını tehdit etmektedirler.

Osmanlı ve Modern Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 35)Osmanlı ve Modern Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 35)
Sefa 
10 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Atatürkçülük,yüz elli yıllık bir tarihi gelişimin son ve radikal ifadesi olarak yorumlanabilir

Osmanlı ve Modern Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 207)Osmanlı ve Modern Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 207)
Sefa 
10 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Mustafa Kemal'in düşlediği devlet,bir yandan sultan-halifenin şahsi eğemenliğinden,öbür yandan Avrupa'nın emperyalist sömürüsünden ve egemenliğinden kurtulmuş,Avrupa devletleriyle eşit,haysiyetli,modern bir devlet ideolojisi idi.

Osmanlı ve Modern Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 206)Osmanlı ve Modern Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 206)
Sefa 
08 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Cumhuriyet
Osmanlı Devleti'nin son iki yüzyıllık değişim ve dönüşümü,1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile noktalanmıştır.

Osmanlı ve Modern Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 168)Osmanlı ve Modern Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 168)
Özkan ARSLAN 
30 Kas 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

1453'te Boğazlar sistemi (Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı) üzerinde tam hâkimiyet, Osmanlılara Karadeniz ve Doğu Avrupa ülkelerinin ticareti üzerinde kontrol sağlayarak önemli stratejik bir konum kazandırmıştır. 1452'de Fatih, İstanbul Boğazı'nda Boğazkesen (Rumeli) Hisarı'yla geçişi kontrol altına alırken, öbür yandan Çanakkale'de Sultaniye ve Kilidülbahr (Deniz Kilidi) Hisarlarıyla İstanbul ve Karadeniz'e Batı'dan gelebilecek saldırıların önünü kesiyor ve Karadeniz'i bir Osmanlı gölü haline getiriyordu.

Osmanlı ve Modern Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 219 - Timaş)Osmanlı ve Modern Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 219 - Timaş)
Sefa 
08 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

...Mustafa Kemal,Asya memleketlerini emperyalizme karşı ortak mücadeleye çağırmıştı(8 Eylül Beyannamesi). Hindistan-Türkiye ilişkilerini bu dönemde ayrıntılarıyla araştıran Hintli Müslüman tarihçi M.Sadık'a göre "Türk devrim hareketi, Hindistan'da milli bilinçlenmenin başlangıcını gösterir."....
......"Türk bağımsızlık hareketine Hintliler o kadar tabii ve içten bir ilgi gösterdiler ve bu ilgi Hindistan'da gerek aydınlar gerek halk arasında o kadar açık ve güçlü bir şekilde ifadesini buldu ki, bu iki hareket bir kader birliği gibi birbirine bağlantılı görülüyordu."

Osmanlı ve Modern Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 172)Osmanlı ve Modern Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 172)
Sefa 
02 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Bugün Türkiye,demokrasi rejiminin kuruluşunda Avrupa'nın eşiğinde önde gelen ülkelerden biri durumunda ise bunu her şeyden önce Tanzimatçıların girişimlerine borçludur.

Osmanlı ve Modern Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 35)Osmanlı ve Modern Türkiye, Halil İnalcık (Sayfa 35)