Osmanlı ve Modern Türkiye

·
Okunma
·
Beğeni
·
2.412
Gösterim
Adı:
Osmanlı ve Modern Türkiye
Baskı tarihi:
Eylül 2013
Sayfa sayısı:
328
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050811926
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Timaş Yayınları
Dünyada Türk-Osmanlı tarihine bakışı değiştiren, tüm üniversitelerde okunan ve okutulan efsane tarihçimiz Prof. Dr. Halil İnalcık'tan Osmanlı ve Modern Türkiye'ye dair ufuk açıcı bir kitap...

"Milletleri millet yapan tarihleri ve kültürleridir. Tarihsiz bir millet, kişiliğini kaybetmiş bir bireye benzer."
"Osmanlı İmparatorluk rejimi, din ve ırk ayrılığı gözetmeyen, bütün tebaayı Osmanlı Devleti şemsiyesi altında birleştiren siyasi bir düzendi."
"16. yüzyılda Osmanlı dünya gücü, Avrupa siyasi coğrafyasını ve ekonomisini belirleyen başlıca etkenlerden biriydi."
"İslâm medeniyeti Ortaçağ'da; felsefede, tıpta, astronomi ve matematikte, hatta teknolojide Batı Hıristiyan dünyasına örnek olmuştur."
"Ahî ve derviş zâviyeleri Osmanlı Devleti'nin fetih ve yayılış döneminde, Rumeli'de yerleşmede (kolonizasyon) hayati bir rol üstlenmişti."
"Osmanlı Devleti'nin son iki yüzyıllık değişim ve dönüşümü, 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile noktalanmıştır."
"Atatürk, yalnız büyük bir askerî stratejist değil, aynı zamanda usta bir siyaset stratejistidir."
"Atatürkçülük, yüz elli yıllık bir tarihî gelişimin son ve radikal ifadesiydi."
"Türk devriminin en derin etki yaptığı memleket Hindistan'dır. Bu geniş memlekette gerek Müslümanlar gerek Hindular, İngiliz koloni idaresine karşı özerklik ve bağımsızlık hareketlerinde Türkiye'de gelişen olaylardan ilhâm almışlardı."
"İslâm devletleri arasında Mustafa Kemal'in emperyalizme karşı mücadelesini heyecanla izleyen ilk Müslüman devlet Afganistan'dır."
Prof. Dr. Halil İnalcık

"O bize talebesi olarak bakıyor, biz de ona hoca olarak bakmaktan başka şey düşünemeyiz. Bilgisi açısından zaten bizim aramızda hocanın lakabı; Şeyh-ül müverrihin (tarihçilerin şeyhi)…"
Prof. Dr. İlber Ortaylı

"Osmanlı tarihinin babası..."
Prof. Dr. Gılles Veınsteın

"Onun çalışmalarını çıkarır ve bir kenara koyarsanız Osmanlı Tarihi'nde hiçbir şey kalmaz."
Prof. Dr. Mark l. Steın
328 syf.
·Beğendi·9/10 puan
Kendisine özgün cümleleriyle, bi okadar tarihsel bilgisiyle beraber bize gerçeği gösteren ve(Şeyh-ül müverrihin)diye tanınan Prof.Dr Halil İnalcık hocamızın kitabıdır .. Dediği gibi "Milletleri millet yapan tarihleri ve kültürleridir.Tarihsiz bir millet,kişiliğini kaybetmiş bir bireye benzer.."
328 syf.
·9 günde·Beğendi·10/10 puan
Türk tarihi değince iki isim gelir aklıma birincisi Halil İNALCIK, diğeri ise İlber ORTAYLI’dır. Objektif tarih anlayışı bu iki tarihçiyi ön plana çıkarmaktadır. Ne Osmanlı ne de Cumhuriyet tarihini küçümsemezler ve olduğu gibi bütün gerçekliği ile ele alırlar. Bana göre Türk Milletinin tarihi bu ikisini okumadıkça boşa kürek çekmek gibidir.

Kitabı ele alırsak oldukça sade bir dil kullanılmış sizi yormadan alıp gidiyor. Kitap 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Osmanlı İmparatorluğunun toplum yapısını, Ahilik kültürünü, vergi sistemini, devlet teşkilatını, vakıf oluşumlarını, para ve ekonomi özelliklerine teker teker ele alarak değişimleri üzerinde durulmuştur. Kuruluştan yıkılışa bu sistemlerim nasıl bozulduğuna değinen büyük tarihçi, küçük ayrıntıların etkisinin çok büyük olduğunu gözler önüne sermiştir. İkinci bölümde ise Modern Türkiye’nin kuruluşunun yanında Ziya GÖKALP’in Atatürk’ün düşüncelerini nasıl etkilediğinin üzerinde durmuştur. Atatürk’ün kişiliği ve Atatürkçülük anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise Halil İNALCIK tarih anlayışı, yaşayışı ve kişiliği hakkında bilgi verilmektedir.

Türk Tarihi bir bütündür. Osmanlı’yı yüceltirken Cumhuriyeti kötülemek ya da tam tersi Cumhuriyeti yücelterek Osmanlı’yı kötülemek doğru değildir. Atalarımın hepsiyle gurur duyuyorum.
328 syf.
·Beğendi·9/10 puan
Hocamız vermiş bilgiyi alın demiş gerisi sizde . Çok kaliteli bir kitap . Düzenli kitap okumayan birisine önermem. İlber hocanın bilgi akışkanlık alışkanlığını nereden edindiğini şimdi anlıyorum !
328 syf.
·9/10 puan
Bir Genç olarak tarihimizi merak edip, acaba ilk okuyabileceğim hangi kitap sorusunu kendinize soruyorsanız, Osmanlı tarihini ve Türkiye Cumhuriyetin nasıl kurulduğu hakkında bilgi birikimizi arttırmak istiyorsanız bu kitap tam da görevinin eseri diyebilirim. Sıkılmadan okuyabileceğiniz, akıcı, anlaşılır bir dille yazılın bu eser tarihini merak edenler için çok güzel bir yapıt. O zaman hadi okuyalım...
328 syf.
·12 günde·Beğendi·10/10 puan
Kitap belli bir konu üzerinde değil de farklı farklı konularda kısa makaleler şeklinde yazılmış. 3 kısımdan oluşan kitap ''Osmanlı'' başlığı altında Türkler ve Balkanlar ile başlayıp Osmanlı toplum yapısının evrimi, ahilik gibi konularla ilerliyor. Osmanlı'da istatistik metodu kullanıldı mı? gibi bir bölüm de var. Ardından kitabın ikinci bölümü olan ''Yakın Tarih'' başlığı altında Atatürk ile ilgili kısmına geçiyor ve günümüz tarihine kadar farklı konulara ve ayrıca Ziya Gökalp'e de değiniyor. Son kısımda da ''Tarihçiliğimiz'' adı altında bazı konulara değiniyor. Açıkçası Osmanlı ve yakın tarih kısmı hoşuma gitti fakat son kısım olan tarihçiliğimiz pek ilgimi çekmedi.

Halil İnalcık'ın okuduğum ilk eseriydi ve kitapta bana eski gelen ve okurken zorlandığım çok kelimeyle karşılaştığımı söylemem gerekir. Ayrıca tarih bilgimin iyi olmamasından dolayı bazı olayları tam kavramakta güçlük çektim. Biraz daha tarih ile haşır neşir olanların kitaptan daha fazla faydalanacağını düşünüyorum. Kitabın en sevdiğim kısmı ise milli mücadelenin Hindistan ve diğer sömürge ülkelerine örnek teşkil ettiğinin anlatıldığı kısımlardır. Kitap Osmanlı devletinin doğuşu, Balkanlar’da ve Orta Avrupa’daki yayılışı kısaca anlatılmış, en ilgi çekici noktalardan biri de Balkanlar’da yaşanan acılar zaten. Keyifle okumanızı dilerim:)
328 syf.
100 yaşındaki bir tarih devinin notlarından oluşuyor bu kitap. Halil İnalcık hoca, Devşirme sisteminden, Osmanlı vergi sistemine, Atatürk'ten, hilafete kadar oldukça geniş bir sahada bilgi veriyor bize.
328 syf.
·9 günde·Beğendi·Puan vermedi
Benim gibi sayısalcılara bile tarihi sevdiren kitap...Bir eser bu kadar muhteşem olabilir...Severek okuduğum kitaplar rafımda yerini aldı bile...Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum...
328 syf.
·5/10 puan
Bir öneri üzerine aldığım güzel bir tarih kitabı okudum. Birçok konuyu ele almış bir kitap. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi hakkında güzel bilgiler mevcut. Tarih sevenlerin heyecanla okuyacağı bir kitap. Tavsiye ettiğim, okunması gereken bir kitap.
328 syf.
·3 günde
Bu eser Osmanlı'yı ekonomik temelleri ile birlikte ele almakta ve ezber bozan yaklaşımlar içermektedir. Aynı zamanda Atatürk ve Atatürkçülüğe ilişkin yaklaşımları da bugünkü Modern Türkiye'yi anlamak açısından önemlidir.
328 syf.
Bizlere birçok konuda yeni pencereler açtığı için öncelikle mutluyum. Bu pencereler tanınması okunması gereken sosyologlar, tarihçiler Mustafa Kemal ATATÜRK ile ilgili daha önce duymadığım Garpçılık akımı ve İslamiyette ki sezgiselik tasavvuf akımının nerelerden geldiği şuan İslam coğrafyasının ve ülkemizin bilinçten uzak mucize beklentili inancın nasıl kabul gördüğü, Osmanlının hoş görü politikasının uluslararası arenada neler getirdiği gibi hayati birçok konuda bizlere salt bilgiye dayalı ışıklar sunduğu için yeni bir başucu kitabı olarak görmekteyim. En kısa zamanda tekrar okumak ve diğer bahsedilen yazarları ve eserleri okumak için heyecan duymaktayım.
328 syf.
Kitap 3 bölümden oluşmaktadır.

İlk bölüm Osmanlı'nın Balkan siyaseti, Vakıf medeniyeti, ahilik, para sistemi, çift-hane kayıt yöntemiyle tarım üzerinden vergilendirme, devlet ve toplum yapısı.

İkinci bölüm Atatürk ve modern Türkiye'nin Osmanlı'dan beslenişi ve evrimi

Son kısım bir Osmanlı vatandaşı olarak doğan, halifenin cuma selamlığına yakından şahit olan, Atatürk'ün bir okulda soru sorduğu öğrencilerden biri olan, Cumhuriyet döneminin ilk fakültesi Dil ve Tarih-Coğrafya fakültesi öğrencisi Halil İnalcık'ın tarih ilmine katkıları, bakış açısı, yöntemleri üzerine analizler ve yorumlar mevcut.

İyi okumalar.
320 syf.
·33 günde·Beğendi·10/10 puan
Halil İnalcık Hocamız Osmanlı ve Yakın Tarihimizi değişik bir bakış açısı ile görmemizi sağlıyor. Aslında Tarihimiz, Tarih yazarlarının bize anlattıklarından ibaret değilmiş. Teşekkürler.
Bana öyle geliyor ki, ağır siyasi ve ekonomik sorunlar karşısında bulunan Türkiye’nin, son yıllarda istikrarlı bir hükûmete kavuşamamasının başlıca nedeni, siyasetin görülmemiş derecede kişisel bir nitelik kazanması, siyasiler arasında kişisel rekabetlerin her şeyi unutturacak Kadar derin bir husumete dönüşmesidir.
“Balkanlar’da 500 yıldır yurt tutmuş Türklerin ve Müslümanların soykırımı karşısında Batı Hristiyan dünyasının tasvip derecesine varan kayıtsızlığı insanlık tarihi için bir lekedir . “ Çadırları ile geldiler , çadırlarını toplayıp gidiyorlar.”lafı ,19. yüzyılda bir Avrupalı devlet adamının ağzından çıkmıştır.”
“Ahi geleneğinde silah taşıma yanında egemenlik ifade eden sembol ve kurumlar, bayrak ve esnaf mahkemeleri ve (debbağlarda) vardır.Kanuni Sultan Süleyman’ın ,asi kapıkullarına karşı İstanbul’da silah taşıyan kalabalık tabakhane işçilerini kastederek “Benim şehirde onları yola getirecek bir ordum var “dediğini Evliya Çelebi rivayet eder. Herhalde bizzat Evliye Çelebi ,onları şehirde böyle bir güç olarak görmektedir.”
“Vakıflar yalnız dini hizmetleri yerine getirmek için camii ,mektep ,medrese ,imaret ve külliyeler değil ,onları idare etmek için gerekli ekonomik kurumlar ;hanlar , bedestanlar ,çarşılar vücuda getiriyordu. Tüm vakıf eserleri devletin nezareti altında ise de evkaf bütünüyle tanrısal müeyyide altına konmuştur. Yani prensip olarak devlet müdahale edemez. Tüm vakfiyelerde, vakfiye şartlarını değiştirene karşı ,sultan da olsa tanrının laneti zikr edilmiştir. Vakfın karşılığı hizmetler daima dinin bir hayır hizmeti olmalıdır.”
“Gulam sisteminin son büyük mümessili Hüsrev Paşa’dır . Tanzimat’tan önce, kendi konağında satın almış olduğu 50 kadar köleyi özel hocalar vasıtasıyla okutup yetiştirmiş ,devlet kapısında mühim mevkileri yerleştirmiş ve bunlardan bir çoğu paşalığa yükselmiştir.”
“Fatih döneminde eski akçe saklanması bir suçtu, herkes elindeki külçe gümüş veya akçeyi darphaneye getirmek zorundaydı. Eski akçe saklayanlar ,etrafı gümüşarayıcı kullar çıkılarak araştırılır ve cezalandırılırdı. Bu uygulama, halkın şiddetli tepkisini çekmiş ve Fatih’in ölümünde (1481)ayaklanmalar olmuş ,yeni padişah II. Bayezid yeni akçe çıkarmama koşuluyla tahta oturabilmiştir.”
“Kısacası, Osmanlı fetih siyasetindeki temel yaklaşım, eski sosyo-politik sistemi yavaş yavaş ortadan kaldırmaya çalışın taşra seçkini karşısında merkezi otorite ve bürokratik denetimin yeniden kurulmasını sağlamaktı. Bu ,ancak böyle bir gelişmenin etnik veya dinsel terimlerle değil ;sosyolojik olarak ele alındığı bir durumda doğru olabilir. Ancak Osmanlı imparatorluk rejiminin eski pronija sahiplerinin İslam dinini geçip geçmediklerini hesaba katmadığını da anımsamalıyız.”

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Osmanlı ve Modern Türkiye
Baskı tarihi:
Eylül 2013
Sayfa sayısı:
328
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050811926
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Timaş Yayınları
Dünyada Türk-Osmanlı tarihine bakışı değiştiren, tüm üniversitelerde okunan ve okutulan efsane tarihçimiz Prof. Dr. Halil İnalcık'tan Osmanlı ve Modern Türkiye'ye dair ufuk açıcı bir kitap...

"Milletleri millet yapan tarihleri ve kültürleridir. Tarihsiz bir millet, kişiliğini kaybetmiş bir bireye benzer."
"Osmanlı İmparatorluk rejimi, din ve ırk ayrılığı gözetmeyen, bütün tebaayı Osmanlı Devleti şemsiyesi altında birleştiren siyasi bir düzendi."
"16. yüzyılda Osmanlı dünya gücü, Avrupa siyasi coğrafyasını ve ekonomisini belirleyen başlıca etkenlerden biriydi."
"İslâm medeniyeti Ortaçağ'da; felsefede, tıpta, astronomi ve matematikte, hatta teknolojide Batı Hıristiyan dünyasına örnek olmuştur."
"Ahî ve derviş zâviyeleri Osmanlı Devleti'nin fetih ve yayılış döneminde, Rumeli'de yerleşmede (kolonizasyon) hayati bir rol üstlenmişti."
"Osmanlı Devleti'nin son iki yüzyıllık değişim ve dönüşümü, 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile noktalanmıştır."
"Atatürk, yalnız büyük bir askerî stratejist değil, aynı zamanda usta bir siyaset stratejistidir."
"Atatürkçülük, yüz elli yıllık bir tarihî gelişimin son ve radikal ifadesiydi."
"Türk devriminin en derin etki yaptığı memleket Hindistan'dır. Bu geniş memlekette gerek Müslümanlar gerek Hindular, İngiliz koloni idaresine karşı özerklik ve bağımsızlık hareketlerinde Türkiye'de gelişen olaylardan ilhâm almışlardı."
"İslâm devletleri arasında Mustafa Kemal'in emperyalizme karşı mücadelesini heyecanla izleyen ilk Müslüman devlet Afganistan'dır."
Prof. Dr. Halil İnalcık

"O bize talebesi olarak bakıyor, biz de ona hoca olarak bakmaktan başka şey düşünemeyiz. Bilgisi açısından zaten bizim aramızda hocanın lakabı; Şeyh-ül müverrihin (tarihçilerin şeyhi)…"
Prof. Dr. İlber Ortaylı

"Osmanlı tarihinin babası..."
Prof. Dr. Gılles Veınsteın

"Onun çalışmalarını çıkarır ve bir kenara koyarsanız Osmanlı Tarihi'nde hiçbir şey kalmaz."
Prof. Dr. Mark l. Steın

Kitabı okuyanlar 229 okur

  • E.A.
  • Zülfü Altungök
  • Seher Aksakal
  • Hüseyin Yalçıntaş
  • Emin Turşu
  • Bilalce
  • Başak Bilici
  • Rıza Alper
  • Furkan Kara
  • Mehmet Özer

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-12 Yaş
%0
13-17 Yaş
%6.7
18-24 Yaş
%13.3
25-34 Yaş
%46.7
35-44 Yaş
%20
45-54 Yaş
%6.7
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%6.7

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%24.4
Erkek
%75.6

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%38.3 (23)
9
%30 (18)
8
%18.3 (11)
7
%8.3 (5)
6
%1.7 (1)
5
%1.7 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%1.7 (1)