• 104 syf.
  ·Beğendi·Puan vermedi
  Arthur Schopenhauer / Seçkinlik ve Sıradanlık Üzerine.
  Çeviren Ahmet Aydoğan.
  Arthur Schopenhauer, 1788- 1860 yılları arasında yaşamış Alman filozofu.
  1820 yılında Berlin Üniversitesi'nde doçent oldu, 1831'de öğretim üyeliğinden ayrılarak Frankfurt'ta münzevi bir hayat yaşadı.
  Schopenhauer felsefesi, hem Kant hem de Hint filozoflarına dayanır. Bütün doktrinini, özneyi de nesneyi de kapsayan tasavvur ve irade gücü kavramı üstüne kurmuştur.
  Kitap altı bölümden meydana gelmektedir. Akıl, bilgi, irade, bilinç, deha, çılgınlık, tasavvur ve nesnel sezgi kavramları üzerinden varoluş meselesinin çözümü üzerinde durulmaktadır. Kitapta çevirenin etkisi fazla görülmemektedir, tercümenin aslına sadık kalmıştır.
  Seçkinlik ve sıradanlıklar anlatılırken yapılan benzetmeler göz doldurmaktadır; bilginlere kelimenin gerçek anlamında dâhi denemez, nasıl ki elektrik ileticilerine elektrik üreten cisimler denilemez gibi ifadeler dikkat çekmektedir.
  #Kitapşuuruinsanlıkşuurudur.
 • Beethoven, Nietzsche, irade, Schopenhauer, psikanaliz... Ah kelimeler, isimler ve onlara inanmanın saadeti...
 • Bilgi zamanı (ALINTI)

  İlginizi çeker mi bilmiyorum ama, ben yine de paylaşacağım.

  Arkadaşlar işinize yarayabilir.

  Notos dergisinin düzenlediği ,248 aydının seçtiği en iyi 100 Felsefe Metni’ni seçti.

  1- devlet – platon

  2- saf aklın eleştirisi – immanuel kant

  3- böyle buyurdu zerdüşt – friedrich nietzsche

  4- varlık ve zaman – martin heidegger

  5- ethica – baruch spinoza

  6- tinin fenomenolojisi – georg wilhelm friedrich hegel

  7- kapital – karl marx

  8- tractatus logico – phillosophicus – ludwig wittgenstein

  9- metafizik – aristo

  10- varlık ve hiçlik – jean paul sartre

  11- sokrates’in savunması – platon

  12- komünist manifesto – karl marx-friedrich engels

  13- toplum sözleşmesi – jean jacques rousseau

  14- poetika – aristoteles

  15- yöntem üzerine konuşma – rene descartes

  16- nikomakhos’a etik – aristoteles

  17- minima moralia – theodor w. adorno

  18- meditasyonlar/metafizik üzerine düşünceler – rene descartes

  19- leviathan – thomas hobbes

  20- pratik aklın eleştirisi – immanuel kant

  21- ütopya – thomas more

  22- ikinci cins – simone de beauvoir

  23- deliliğe övgü – desiderius erasmus

  24- iyinin ve kötünün ötesinde – friedrich nietzsche

  25- pasajlar – walter benjamin

  26- prens/hükümdar – machiavelli

  27- denemeler – montaigne

  28- irade ve temsil olarak dünya – arthur schopenhauer

  29- korku ve titreme – soren kierkegaard

  30- kelimeler ve şeyler – michel foucault

  31- insanın anlama yetisi üzerine bir soruşturma – david hume

  32- aydınlanmanın diyalektiği – theodor w adorno-max horkheimer

  33- felsefi soruşturmalar – ludwig wittgenstein

  34- politika – aristoteles

  35- itiraflar – augustinus

  36- şölen – platon

  37- insan doğası üzerine bir inceleme – david hume

  38- varoluşçuluk – jean paul sartre

  39- gramatoloji – jacques derrida

  40- ecce homo – friedrich nietzsche

  41- deliliğin tarihi – michel foucault

  42- estetik – georg wilhelm friedrich hegel

  43- cinsiyet belası – judith butler

  44- insanın anlama yetisi üzerine bir deneme – john locke

  45- negatif diyalektik – theodor w. adorno

  46- fragmanlar – herakleitos

  47- bütün diyaloglar – platon

  48- konuşmalar – konfüçyüs

  49- alman ideolojisi – karl marx-friedrich engels

  50- ahlakın söykütüğü – friedrich nietzsche

  51- ahlak metafiziğinin temellendirmesi – immanuel kant

  52- 1844 elyazmaları – karl marx

  53- anti-ödipus – gilles deleuze-felix guattari

  54- cinselliğin tarihi – michel foucault

  55- düşünceler – marcus aurelius

  56- summa theologica – thomas aquinas

  57- yargı gücünün eleştirisi – immanuel kant

  58- tao te ching – lao tzu

  59- sisifos söyleni – albert camus

  60- felsefenin ilkeleri – rene descartes

  61- monadoloji – gottfried wilhelm leibniz

  62- özgürlük üstüne – john stuart mill

  63- saf bir fenomenolojiye ve fenomenolojik felsefeye ilişkin düşünceler – edmund husserl

  64- organon – aristoteles

  65- novum organum – francis bacon

  66- tarih felsefesi – georg wilhelm friedrich hegel

  67- enneadlar/dokuzluklar – plotinos

  68- mantık bilimi – georg wilhelm friedrich

  69- simülasyon ve simülakra – jean baudrillard

  70- michel foucault – bilginin arkeolojisi

  71- kitabu’ş şifa/şifa kitabı – ibn sina

  72- düşünceler – blaise pascal

  73- aşkın metafiziği – arthur schopenhauer

  74- bulantı – jean paul sartre

  75- kötülüğün sıradanlığı – hannah arendt

  76- başkaldıran insan – albert camus

  77- fususu’l hikem – ibn arabi

  78- grundrisse – karl marx

  79- teolojik politik inceleme – baruch spinoza

  80- ideoloji ve devletin ideolojik aygıtlar – louis althusser

  81- çürümenin kitabı – emil michel cioran

  82- bin yayla – gilles deleuze-felix guttari

  83- mukaddime – ibn haldun

  84- insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı – jean jacques rousseau

  85- hapishane defterleri – antonio gramsci

  86- ya/ya da – soren kierkegaard

  87- evrenin yapısı – lucretius

  88- kadın haklarının gerekçelendirilmesi – mary wollstonecraft

  89- tragedyanın doğuşu – friedrich nietzsche

  90- phaidon - platon

  91- rüyaların yorumu – sigmund freud

  92- doğa hakkında – parmenides

  93- walden – henry david thoreau

  94- söylevler – epiktetos

  95- ahlak mektupları – seneca

  96- madde ve bellek – henri bergson

  97- türlerin kökeni – charles darwin

  98- fark ve tekrar – gilles deleuze

  99- şarkiyatçılık – edward said

  100- bilimsel devrimlerin yapısı – thomas kuhn
 • Zarurete düştüğün zaman ruhunun aldırış etmezliğini muhafaza et. Saadete erdiğinde sarhoşça sevince düşmekten korun.
  /Horace
 • Şu halde insan hayatı, can sıkıntısı ile ıstırap arasında bir rakkastır. Bu şununla da sabittir ki, insan eserlerinde bütün ıstıraplar cehenneme sürüldüğü halde cennette can sıkıntısından başka bir şey kalmıyor.
 • 96 syf.
  ·3 günde·7/10
  Arthur Schopenhauer
  (d. 1788, Danzig -ö. 1860, Frankfurt am Main)
  Ünlü Alman filozofu. 1813'te Jena'da Über die vierfache Wurzel des Satzes vom Zureichender Grunde (Yeterli Sebebin Dörtlü Kö­ kü) adlı bir tez savundu ve 1818'de büyük eseri Die Welt als Wille und Vorstellung'u (İstenç ve Tasarım Olarak Dünya) yayımlandı. Berlin Ünivesitesi'nde doçent oldu (1820); 1831'de öğretim üye­liğinden ayrılarak Frankfurt'ta münzevi bir hayat yaşadı; alaycı ve nükteli eserleri arasında, Über den Willer> in der Natur (Tabiatta İrade Üstüne) [1836], Über die Freiheit des Menschlichen Wil!ens {İnsan İradesinin Hürriyeti Üstüne) (1839), Die beiden Grund- probleme der Ethik (Ahlakın İki Temel Meselesi) (1841), Parergaund Paralipomena (1851) yer alır. İki eseri ise ölümünden sonra yayımlandı; Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar, Düşünceler ve Fragmanlar. Schopenhauer felsefesi, hem Kant idealizmine hem de Hint filo­zoflarına dayanır. Bütün doktrinini, özneyi de nesneyi de kapsa­yan tasavvur (Vorstellung) ve irade gücü kavramı üstüne kurar.
  Dünya bir tasavvurdur, yani o, akılda tasavvur edildiğinden başka bir şekilde düşünülemez (idealizm). Schopenhauer, bu fenomen­ ler dünyasının dayanağına, "irade" (istenç) adını verir ve her kuv­ veti bir irade olarak görür (iradecilik). Bu irade varlıklarda, yaşa­ma isteği veya yok etme sebeplerine karşı direnme ve onlara hâ­kim olma eğilimi olarak belirir. Zekâ bile yaşama isteğinin hizme­tindedir; bununla birlikte, insan, her yaşantıda ve çabada kötülük ve acının bulunduğunu anlayınca, yaşama isteğinden kendini ge­ne zekâ yoluyla kurtarabilecektir. Bu, hayat şartlarının karamsar bir analizidir ve Schopenhauer, kendisine ün sağlayan keskin ze­kâsını ve acı belagatini bu konuda ortaya koymuştur. Schopen- hauer'in ahlakı, insanların özdeşliğinden ileri gelen acıma duygu­suna dayanır.
 • 1-) Nıgel warburton- Felsefenin kısa tarihi
  2-)Ahmet arslan - felsefeye giriş
  3) Ahmet arslan- İlkçağ felsefe tarihi (5 cilt)
  4) Bertrand russel- batı felsefesi tarihi (3 cilt)
  5) Platon- Diyaloglar
  6)Aristoteles- Etik
  7)Aristoteles- Metafizik
  8)Cicero- Yükümlülükler üzerine
  9)Seneca- Mutlu yaşam üzerine
  10) Augustinus- İtiraflar
  11) Machıavelli- Prens
  12)Thomas Hobbes- Leviathan
  13) Descartes- Yöntem üzerine konuşma ve meditasyonlar
  14) Pascal- Düşünceler
  15) Spinoza- Ethica
  16) John Locke- İnsanın anlığı üzerine bir soruşturma
  17) Gottfrıed Leıbnız- Mandaloji
  18) Voltaire- Candide
  19) David hume- İnsanın anlama yetisi üzerine bir soruşturma
  20) David Hume- Do ğal din üzerine diyolaglar
  21) Jean-Jacques Rousseau- Toplumsal sözleşme
  22) Immanuel Kant- Saf aklın eleştirisi
  23) Hegel- Tinin fenemolojisi
  24) Arthur Schopenhauer- İrade ve tasarım olarak dünya
  25) John Stuart Mill- Özgürlükler üzerine
  26) Søren Kıerkegard- Korku ve titreme
  27-) Søren kıerkegard- Ya/ Ya da
  28) Karl Marks- Kominist manifesto
  29) Wıllıam James- Dinsel deneyim türleri
  30) Frıedrıch Nietzsche- Ahlakın soykütüğü üstüne
  31) Frıedrıch Nıetzsche- Şen bilim
  32) Sıgmund Freud- Uygarlığın huzursuzluğu
  33) Sıgmund Freud- Totem ve tabu
  34) Bertrand Russel- Evlilik ve ahlak
  35) Alfred Jules Ayer- Dil, doğruluk ve mantık
  36) Simone de Beauvaır- İkinci cins
  37)Sarte- Varlık ve hiçlik
  38) Sarte- Varoluşçuluk
  39) Albert Camus- Yabancı
  40) Albert Camus- Sisifos söylemi
  ....

  Not: Şuanlık bu kadar. Bu benim listem ben de felsefe okumaya yeni başladığım için seçerken birçok farklı yerden araştırarak belli bir konu akışına göre hazırladım. Tabi eklemeler ve değişiklikler olur.