Nuh, bir alıntı ekledi.
10 Mar 00:24 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Yahudi genci şen gözleriyle etrafına bakıp:
- Siz Siyonizme karşı mücadele etmekle aldanıyorsunuz, bu toprakları bizim kadar kimse imar edemez. Çünkü bizim kadar kimse sevemez! dedi.
Nefret etmiştim:
- Vadii Sarar'dan şimale gideceğinize, şarka dönseydiniz bir iki saat sonra bir takım top sesleri duyacaktınız. Siz bu topraklara buğday ekiyorsunuz, biz kanımızı ve kemiklerimizi gömüyoruz, demek istiyordum.

Zeytindağı, Falih Rıfkı Atay (Sayfa 159)Zeytindağı, Falih Rıfkı Atay (Sayfa 159)
Emrah Kars, bir alıntı ekledi.
 27 Şub 02:03 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

ateş ediyor kitap
soprano sesli bir kadın, dokunaklı ve kulağa hoş gelen notalarını söylemeye başlayınca, bu insan ezgisini duyan kulaklarımda top sesleri gümbürder gibi olurken, gözlerim gizli bir yalımla dolar ve acı dolu kıvılcımlar saçar. insanla ilgili olan her şeye karşı bu derin iğrenme nereden kaynaklanıyor acaba? ezgiler bir çalgının tellerinden çıkıyorsa, haz duyarak dinlerim havanın esnek dalgaları arasından düzenle sızan bu kusursuz notaları. duyma, sinirleri ve düşünceyi yumuşatacak bir dinginlik izleniminden başka bir şey ulaştırmaz kulağıma; söze gelmez bir yumuşama, duyularımın etkin gücünü ve imgelemimin canlı erklerini, tıpkı gün ışığını eleyen bir tül gibi, büyülü haşhaşlarıyla sarar. sağırların kolları arasında doğmuş olduğumu anlatırlar!

Maldoror'un Şarkıları, Comte De Lautréamont (undefined)Maldoror'un Şarkıları, Comte De Lautréamont (undefined)

deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor
barbaros belki donanmayla zaferden donüyor
adalardan mı tunusdanmı çezayirdenmi
hür ufuklarla donanmış ikiyüz pare gemi
yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor
o mübarek gemiler seherden geliyor
Yahya Kemal Beyatlı

N. Emre Yılmaz, bir alıntı ekledi.
17 Şub 14:57 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

"1319 senesi nisanının ikinci Hızırilyas günü (13 nisan
1903) kışlaya döndüm. 40 atlı ile, Karazan taraflarına gözcülüğe
gönderildim. Bulgarların oralarda da o gün isyan
edecekleri haberi alınmıştı. Diğer bir müfreze İle de, erkan-ı harp
yüzbaşısı İsmail Hakkı Bey, Resne caddesi üzerine
gönderildi. Benim müfrezem bir şeye rastlamadı.
Ama İsmail Hakkı Bey'in, Sapari köyünde eşkıya île
mü­sademeye (çarpışmaya) tutuştuğu bildirildi. Şehirde heyecan
başlamıştı. Birtakım silâh sesleri duyuldu.
Dükkânlar kapandı. Ufak çapta çarpışmalar, öldürmeler oldu.
Manastır'da 100 kadar Slav ve Bulgar öldü veya yaralandı.
Ben derhal bir müfreze ile belediye civarını tutmaya
memur edildim. Vakalar bastırıldı. Ama etrafta Bulgar çetelerinin
çoğaldığt anlaşılıyordu. Çarpışlmalar da artık eksik
değildi Mayıs aynıda 13 kişilik bir Bulgar çetesi ile
girişilen çarpışmaya, ben de iki topla iştirak ettim, İlk
tüfek ve top ateşini orada gördüm."

Enver Paşa - Cilt 1, Şevket Süreyya AydemirEnver Paşa - Cilt 1, Şevket Süreyya Aydemir
ÖMER BAY, bir alıntı ekledi.
11 Şub 21:31 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?
Barbaros, belki donanmayla seferden geliyor?

Adalar'dan mı? Tunus'tan mı? Cezayir'den mi?
Hür ufuklarda donanmış iki yüz pare gemi

Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor;
O mübarek gemiler hangi seherden geliyor?
YAHYA KEMAL BEYATLI

Efsane, İskender PalaEfsane, İskender Pala
Özgür Beden, bir alıntı ekledi.
 04 Şub 11:55 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Afrin
Gökte top sesleri, bir bir, nerelerden geliyor?
Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor:
Kosova'dan, Niğbolu'dan, Varna'dan. İstanbul'dan.

Kendi Gök Kubbemiz, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 11 - e-kitap)Kendi Gök Kubbemiz, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 11 - e-kitap)
Mehmet A., bir alıntı ekledi.
03 Şub 13:12 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Babamın mektubu:

«Halep yolu düz olsun
Bekleyelim güz olsun
Doksandokuz yaram var
Bir de sen ol yüz olsun»

Urfa'dan Çanakkale'ye asker sevkiyatı yapılıyordu. Halep yolunun iki yanına birikmiş kadınların mani ve şirvanları arasında, bez torbalı perişan giyimli bir erkek seli akıp gitti. Bu türküyü o zaman duymuştum. Yıl 17 falan olmalı. Hemen hemen her gece, karşımızdaki kaleden, Fıs kayasından bir yan­dan dertli maniler, bir yandan silah sesleri ve bir yandan da « yandım anam! » çığlıkları duyuluyordu. Ben daha çocuktum. Kulağım bu seslerle ve kadınların anlattığı cin, peri masallarıyla dolmuştu. Bir yan­dan savaş sürerken bir yandan da akşamları komşular birbirlerinin evinde toplanıp «haket» anlatırIardı. Kuran'ı sekiz kere hatmetmiştim. Kadınlar ölen kocalarının, kardeşlerinin feslerini, ceketlerini giyerek ve saçlarını yollara ağlaşırlardı. Ermeniler ayaklandığında Urfa'da ne asker vardı ne silah. Biz çocuklar, yaşlılar, kadınlar kaçtık. Bir mahalleye toplandık. Bahçelere saklandık. Sonunda kaleye sığındık. Halk ağızdan dolma av tüfekleriyle, kılıç ve çiftelerle kendini savunuyordu. Bir ay sonra Urfa'ya bir tabur asker geldi. Toplar kaleye yerleştirildi. Ermeniler bir kaleye doluştular. Top güllelerinin kilise duvarlarında gedikler açtığını gördük. Ermeniler teslim oldular. Bir akşam 500 Ermeninin beşer beşer bağ­lanmış olarak, yüz askerin ateş etmesiyle öldürüldü­ğünü duyduk.

Gurbet Yavrum, Aysel Özakın (Sayfa 32 - E Yayınları - 1. Basım, Temmuz 1975 (e-pub))Gurbet Yavrum, Aysel Özakın (Sayfa 32 - E Yayınları - 1. Basım, Temmuz 1975 (e-pub))
Ferhat, bir alıntı ekledi.
02 Şub 14:33 · Kitabı okuyor

Aylar her zaman nasıl girerse ekim de öyle girmişti -aylar son derece alçakgönüllü ve gürültüsüz patırtısız başlarlar; dışa vuran ne bir işaret ne de doğumla ilgili bir belirti görürsünüz. Yeterince dikkatli değilseniz sessiz sedasız araya süzülüverirler. Gerçek zaman bölünme diye bir şey bilmez aslında. Yeni bir ayın başlangıcında ne go gürültüleri ne de borazan sesleri duyulur; yeni bir yüzyılın başlangıcında da top atan ve çan çalan biz insanlar oluruz.

Büyülü Dağ, Thomas MannBüyülü Dağ, Thomas Mann
Doğanay, bir alıntı ekledi.
30 Oca 02:05 · İnceledi · Beğendi

DAVETİYE

Ey Benito Mussolini! Ey gayet yüce,  
İtalyanlar başvekili muhterem Duçe!  

Duydum ki, yelkenleri edip de fora  
Gelecekmiş orduların yeşil Bosfora.  

Buyursunlar... Bizim için savaş düğündür;  
Din Arab’ın, hukuk sizin, harp Türklüğündür.  

Açlar nasıl bir istekle koşarsa aşa  
Türk eri de öyle gider kanlı savaşa.  

Hem karadan, hem denizden ordular indir!  
Çarpışalım, en doğru söz süngülerindir!  

Kalem, fırça, mermer nedir? Birer oyuncak!  
Şaheserler süngülerle yazılır ancak!  

Çağrı Beğ’le Tuğrul Beğ’in kurduğu devlet  
İtalyalı melezlerden üstündür elbet;  

Bizim eski uşakları al da yanına  
Balkanlardan doğru yürü er meydanına; 

Çelik zırhlı kartalları göklere saldır...  
Fakat zafer, sizin için söz ve masaldır...  

Dirilerek başınıza geçse de Sezar  
Yine olur Anadolu size bir mezar.  

Belki fazla bel bağladın şimal komşuna,  
Biz güleriz Cermenliğin kuduruşuna,  
Tanıyoruz Atilla'dan beri Cermeni,  
Farklı mıdır Prusyalı yahut Ermeni?  

Senin dostun Cermanya ya biz Nemse deriz,  
Bir gün yine Beç(*) önünde düğün ederiz.

Söyle, kara gömlekliler etmesin keder;  
Ölüm‐dirim savaşımız bir gün mukadder!  

Gerçi bugün eskisinden daha çok diksin;  
Fakat yine biz Osmanlı, sen Venediksin!  

Tarihteki eski Roma hoş bir hayaldir,  
Hayal bütün insanlarda olan bir haldir.  

Bu hayaller zamanları hızla aşmalı,  
Gök Türkler'le Romalılar karşılaşmalı!  

Görmüyorsan gönlümüzün içini, körsün!  
Kılıçlarımız kınlarından çıkmaya görsün!

Top sesleri, bomba sesi bize saz gelir;  
17'ye karşı 44 milyon az gelir.  

Arnavut’u yendim diye kendini avut,  
Yiğit Türk'le bir olur mu soysuz Arnavut?  

Kayalara çarpmalıdır korkunç türküler!  
Dalmalıdır gövdelere çelik süngüler!  

Sert dipçikler ezmelidir nice başları!  
Ecel kuşu ayırmalı arkadaşları!  

En yiğitler serilmeli en önce yere!  
Kızıl kanlar yerde taşıp olmalı dere!  

Ülkü denen nazlı gelin erde şan ister!  
Büyük devlet kurmak için büyük kan ister.
  
Damarında var mı senin böyle bol kanın?  
Türk'ün kanı bir eşidir lavlı volkanın!  

Tarihteki eski Roma hoş bir hayaldir,  
Kurulacak yeni Roma boş bir hayaldir,  

Karşısında olmasaydı şanlı "Türk Budun"  
Belki gerçek olacaktı bir gün umudun,  

İnsanoğlu ümitlerle dolup taşmalı,  
Aryalarla Turanlılar karşılaşmalı.  

Tabiatın yürüyüşü belki yavaştır;  
Hız verecek biricik şey ona savaştır!  

Keskin olur likörlerden ayranla kımız,  
Karnera’yı yere serer Tekirdağlımız.  

Yurdumuzun çok tarafı olsa da kuru  
Makarnadan kuvvetlidir yine bulguru...  

Biz güleriz Façyoların felsefesine,  
Dayanır mı kırkı bir tek Türk efesine?  

Bizim yanık Fuzuli'miz engin bir deniz!  
Karşısında bir göl kalır sizin Dante’niz!  

Bizler ulu bir çınarız, sizler sarmaşık!  
"General"ler "Paşa" larla atamaz aşık!

Ey İtalyan başvekili! Ey Musolini!  
İki ırkın kabarmalı asırlık kini...  

Hesabını göreceğiz elbette yarın  
Yedi yüzlü, yedi dilli İtalyanların!  

Irkınızı hiçe saydı Hazreti Fatih.  
Biraz daha yaşasaydı Hazreti Fatih  
Ne Venedik kalacaktı, ne Floransa...  
Hoş geldiniz diyecekti bize Fransa!  

Haydi, hamle kafirindir... İlkönce sen gel  
Ecel ile zaman bize olmadan engel!  

Burada tanklar yürümezse etme çok tasa;  
Süngülerle çarpışmadır savaşta yasa.  

Olma öyle sinsi çakal yahut engerek!  
Bozkurt gibi, kartal gibi dövüşmek gerek!

Kılıç Arslan öldü sanma, yaşıyor bizde!  
Atilla'nın ateşi var içimizde!  

Kanije'nin gazileri daha dipdiri!  
Sınırdadır Plevne'nin kırk bir askeri!  

Edirne'de Şükrü Paşa bekliyor nöbet!  
Dumlupınar denen şeyi bilirsin elbet!  

Şehitlerden elli milyon bekçisi olan  
Aşılmaz bir kayadır bu ebedi vatan!

Yolların Sonu, Hüseyin Nihal AtsızYolların Sonu, Hüseyin Nihal Atsız