• Sen ağaç baltaya ne demiş bili rmisin kardeş? Ben senin beni kestiğine değil, sapının benden olduğuna üzülüyorum! ŞIRNAK ULU DERE ANDAÇ KUZEY IRAK
 • Bir ağaç ne kadar ulu,ne kadar güçlü,ne kadar sağlam olursa olsun,onu toprağından çıkaracak olursanız kurur.
  Yaşar Kemal
  Sayfa 250 - YKY
 • ... dergahda gecelediği günlerden birinde acayip bir rüya gördü. Şöyleki:

  Rüyasında hocası Edebali'nin koynunda birdenbire bir hilal zuhur etti. Gözle hisolunacak surette büyüyüp bedir halini bularak kendi göğsüne girdi. Ondan sonra yanlardan bir ağaç çıkarak bu da gittikçe büyüdü. Yeşilliği ve güzelliği gittikçe artıyordu. Dalların gölgesi üç kıta ufkunun nihyetlerine kadar karaları ve denizleri kuşattı. Kafkas, Atlas, Toros, Emos dağları bu yapraklar denizinin dört rüknü gibi gözüküyordu. Ağacın kökünden, deniz gibi gemilerle örtülmüş olarak Dicle, Fırat, Nil, Tuna çıkıyordu. Ovalar ekinlerle dolu, dağlar büyük ormanlarla dalga dalga kaplıydı. Bu dağlardan çıkan bereketli sular gül ve servi bahçeleri içinde dolaşa dolaşa akıyorlardı. Bu pınarlara kol kol insanlar gitmekte kimi bunlardan bostanlara su vermekte, kimi onları ab-ı hayat gibi içmekte, kimi bağında bahçesinde ekin biçmekte, kimi çeşmeler hayırlar yapmakta, kimi de çayırlarda safa sürmekte idiler. Ovalarda uzaktan kubbeler, dikili taşlar, sütunlar, latif minareler ve kulelerle süslü şehirler görülüyordu. Bu ulu binaların hepsinin zirvelerinde birer hilal parladığı gibi, minare şerefelerinden yayılan Ezan-ı Muhammedi sedaları sayısız bülbüllerin nağmelerine karışıyordu. O sırada şiddetli bir rüzgar çıkarak ağaçların taze ve güzel kokulu yaprakları dünyanın bütün şehirli üzerine özellikle iki deniz ile iki karanın kavşağında iki yakut ve iki zümrüt arasına yerleştirilmiş bir cevhere benzeyen ve bütün dünyayı kuşatan en kıymetli taşı hükmünde bulunan İstanbul'a doğru yayıldı. Osman halkayı parmağına geçirmek geçirmek üzere uyandı.

  Rüyasını sabah olunca hocasına anlattı. Şeyh Edebali ona:

  "Müjde ey Osman! Hak Teâlâ sana ve senin evladına saltanat verdi. Bütün dünya, evladının himayesi altında olacak ve kızım Bala Hatun da sana eş olacak," diyerek rüyasını tabir etti.

  Böylece Osman Gâzi ondokuz yaşında iken Şeyhi Edebali'nin kızı Malhun Hatun'la evlendi, nikahlarını Edebali'nin müridlerinden Turgud kıydı.
 • 150 syf.
  ·2 günde·Puan vermedi
  Türk milletinin bağrından çıkardığı Ulu Türk...
  Sadece Türk milletine değil tüm dünyaya yön vermiş bir yolbaşçı...
  Türk medeniyetinin yüzyıllarca unutulmuş vasfını birkaç yıl içerisinde ortaya çıkaran adam...
  ''Türk'' kelimesinin kaba ve yobazca algılandığı bir dönemden, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 10. yılında göğüsü bir zırh gibi kabararak ''Ne mutlu Türk'üm diyene!'' diye bağırdığı bir döneme geçiş için köprü niteliği taşımış bir inkılapçı...
  İnanın ne desem boş, hangi kelimeleri kullansam kifayetsiz kalıyor. Tarihe gömülüp unutulamayacak kadar büyük biri o. Aynı zamanda bizden biri...
  Hürriyetine ve bağımsızlığına düşkünlüğü çocukluğundan belli olmaktadır. Bir gün matematik öğretmeni:
  - Aranızda kimler kendilerine güvenirlerse kalksınlar, onları müzâkereci yapacağım, demişti.
  Ayağa öyleleri kalktılar ki, bunları gören Mustafa kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı:
  - Ben daha iyi yaparım, dedi ve yaptı.
  O günden sonra sınıfın müzâkerecisi o idi.
  İşte Mustafa böyle bir çocuktu. Birdirbir oynarken dahi ''Ben eğilmem. Üstümden böyle atlayabilirseniz atlayın'' cevabını veren biriydi. Bu küçük çocuğun dünyaya nizam vermiş bir başbuğ olacağını kim tahmin edebilirdi ki?
  Uzun bir imparatorluk buhranının ardından yine başka buhranlı dönemlere giriş yapılıyordu. Herkes Abdülhamid'in baskı döneminden kurtulduk diye sevinirken aslında daha büyük faciaların eşiğine geliniyordu. İttihat ve Terakki iktidarı devralmıştı. Ancak Mustafa Kemal ordunun politikadan uzak durması gerektiği kanaatindeydi. Bir çok İttihatçı Mustafa Kemal'i bir tehlike olarak görüyordu. Bu yüzden kendilerinden sıkça uzak tutmaya çalışmışlardı. İttihatçılar rütbelerini politikadan alırlarken Mustafa Kemal sahadaki başarılarıyla ve özellikle de Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar'da gösterdiği kahramanlıklar neticesiyle imparatorluğun karanlık bağrından bir güneş gibi doğuyordu. Birinci Dünya Savaşı'na girilmemesi gerektiği ile ilgili birçok çalışma yapsa da İttihatçılar kulak asmadı ve imparatorluğu Almanya yanında savaşa sürdüler.
  Nihayet savaştan yenik çıkmış ve Mondros'u imzalamıştık. İttihat ve Terakki üyesi, harbiye nazırı ve başkomutan Enver Paşa ülkesini terk etmek zorunda kalırken sürekli çekişme halinde oluğu ve kendilerine sürekli muhalif Mustafa Kemal için şunu söylemişti:
  '' Benim yerime Mustafa Kemal'i getiriniz. Ancak o bir şey yapabilir.''
  Tabi olmadı, o ayrı mevzu. Ancak Mustafa Kemal'in içindeki hürriyet ateşi sönmüyordu.
  1918 Kasım'ında İstanbul'a geldiği gün, limanı dolduran düşman donanma tekneleri arasından bir motorla geçerken, zırhlılara baktı ve yaverine:
  - Geldikleri gibi giderler, dedi.
  Kararlıydı Mustafa Kemal. Hayallerini gerçeğe dönüştürebilen nadide kişiliklerdendi o.
  — Ordumuz yok.
  — Yapılır.
  — Paramız yok.
  — Bulunur.
  — Diyelim ki bulduk. Düşmanlarımız hem kuvvetli, hem çok.
  — Olsun, yenilir.
  diyordu.
  Türk milletinin parolası: "Ya hürriyet, ya ölüm!" olmalı idi.
  Samsun'a ayak bastı Mustafa Kemal. Genelgeler, kongreler gerçekleştirdi. Doğu ve Güney cephesinde, Türk'ün ateşi karşısında kül olup uçtu düşmanlar. Batı'ya dikti gök renkli gözlerini. 1. ve 2. İnönü, Eskişehir-Kütahya derken Sakarya cephesi kuruluyordu. Mustafa Kemal durmadan gidip geliyordu. Askerlerini teftiş ederken, atının bir ayağı sürçerek kaburga kemiği kırıldı. Can acısı ile ayağa kalktı, eli ile Eskişehir taraflarını göstererek ve Kral Konstantin'e hitap ederek; YA SEN YA BEN! diye kükredi. Mustafa Kemal'in karşısında ne Churcill, ne Konstanstin ne de Trikopis durabilirdi. Sakarya kazanıldı. Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı ve Cephe Komutanı başbaşa vermişler, gözleri ile ufukları delmeğe çalışmaktalar. Ondan sonra doğu tarafında hafif bir kızıllık belirdi. Gün doğuyordu. Yeni Türkiye'nin güneşi idi bu! 15 gün sonra İzmir'de olmanın hesaplarını yapıyordu büyük komutan.
  Ordular! ilk hedefiniz Akdeniz'dir! İleri!.. emri geldi.
  Yunan, Mustafa Kemal'in askeri dehası karşısında eriyip gitmişti.
  Nihayet 9 eylülde Yunan denize dökülmüştü. Mudanya Ateşkes, Lozan derken milli mücadele bu şekilde sona ermişti. Tabi hiç durur mu Ulu Ata? Ülke kurtulmuş, dış düşmanlar yenilmişti. Sıra iç düşmana gelmişti. Mustafa Kemal'in inkılapçı, medeniyetçi düşünüş karakterini bilen eski kafalıların korkusu, ticaret olarak kullandıkları dinlerinin elinden alınması idi. Öyle ki ülke kurtulur kurtulmaz sarıklı yobazlar: ''Düşmanlardan kurtulduk, ya Mustafa Kemal'den nasıl kurtulacağız?'' hesaplarını yaparken İstanbul'da halife yalakaları yerini almış ve sözde halifeyi tekrar padişah yapma amaçlarını gütmeye başlamışlardı bile. Mustafa Kemal şu sözleri sarf ediyordu ardından:
  ''Asırlardan beri olduğu gibi, bugün de milletlerin cahilliğinden ve taassubundan faydalanarak, dini bin bir türlü şahsi maksat ve menfaatleri için için alet olarak kullananlar vardır. Din her türlü masallardan ve yalanlardan sıyrılarak, bilgi ışığı altında aydınlanıncaya kadar din oyuncularına her yerde rastlanacaktır."
  İstanbul'da halife kaldıkça ve rejimin adı konmadıkça, eski devre dönmek isteyenleri durdurma imkanının olmadığı anlaşılmıştı. 28 Ekim 1923 akşamı Mustafa Kemal, Çankaya çağırdığı arkadaşlarına:
  -Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz, dedi.
  Ertesi gün meclis, cumhuriyeti ilan etmeye karar verdi ve cumhurbaşkanı olarak da vatanın kurtarıcı Mustafa Kemal'i seçti. Bu şekilde geriye dönmek isteyenlerin de eli kolu bağlanmıştı artık...
  İnkılap devrine girilmişti... Türk'ü muassır medeniyetler seviyesine çıkarmak için büyük reformlar yapıldı. Toplumdan soyutlaştırılmış kadınları topluma kazandırdı. Harf devrimi yapıldı. Laiklik getirildi. Orta Çağ'ın nice kahramanlarını, nice devlet kurucularını yetiştiren Orta Asya Türklüğünün tekke ve tarikatlara emanet edilmesi bir hezeyandı. Tekke ve zaviyeler de kapatıldı. İlk başlarda pozitif ilimlerle din ilimlerinin birlikte verildiği ancak sonradan yozlaşan ve sadece din ilimlerine yönelen, sürekli yeniliklere karşı çıkmış olan medreseleri kapatıp eğitimde birliği sağladı. Ve daha niceleri...
  İşte Mustafa Kemal böyle inkılapçı ve böyle cumhuriyetçi idi.
  Her zaman onun askeri dehası ve devlet adamlığı konuşulur. Peki ya kişiliği nasıldı Mustafa Kemal'in?
  Her eve gidişinde anasının elini öpmek geleneği idi. Subay, komutan, başkomutan ve devlet başkanı o, anasının yanında her zaman ''Mustafacık''tı.
  Bir gün tayı hastalanmıştı. Veterinerler, tayı öldürmek zorunda kaldığını bildirmişlerdi. Atatürk son kez tayını okşarken gözlerini tutamamış:
  -Çocuğum olmadığı sebepsiz değilmiş, eğer bir evlat kaybetmek felaketine uğrasaydım, kalbim acısına dayanamazdı, diyordu.
  Yerde yatan bir Yunan bayrağının kaldırılmasını emretti:
  -Bayrak bir milletin hürriyet sembolüdür. Düşmanın da olsa ona saygı göstermek lazımdır, diyen saygılı bir kişiliğe sahipti.
  Bir öğretmen Atatürk aleyhinde kötü bir şiir yazmıştı. Kendisini hizmetten çıkarmışlardı. Öğretmen yeniden kadroya girmek için dört yana başvuruyordu. Bir gün bakanın yanına gitti.
  Bakan: Oğlum suçun doğrudan doğruya Atatürk'ün şahsına ait. Biz karar veremeyiz. Bakan bir akşam sofrada Atatürk'e meseleyi açtı.
  -Hani efendim hakkınızda ağır hiciv yazan öğretmen vardı.
  - Evet.
  - Af kanunundan yararlanmak yeniden öğretmen olmak istiyor.
  -Öğretmen yapılmasına yasal bir engel var mıdır?
  - Hayır efendim!
  - O halde niçin bana soruyorsunuz?
  -İşlediği suç sizin hakkınızda...
  -Aşkolsun sana!.. Şahsi dargınlığım için kanun emirlerini yerine getirmenizden hoşlanmayacak kadar beni egoist mi sanıyorsun? Kendisini hemen ilk açılacak yere tayin ediniz.''
  Acaba şimdi kaç devlet başkanı aynı şekilde davranabilirdi? Belki de tarihte böyle davranan kaç kişi var diye sormak daha doğru olur.
  Tabiat âşığı idi. Vatanın çöl boşluğundan ıstırap duyardı. Bir gün Diyarbakır taraflarında atla dolaşırken, yanındaki kurmay reisine:
  — Çabuk bana yeni bir din bul, dedi.
  — Ağaç dini...
  — Evet, bir din ki ibadeti ağaç dikmek olsun...
  ve tabiki daha niceleri...
  Her insan gibi hastalandı Ulu Türk... Sağlık durumu gün geçtikçe bozuluyordu. Bütün emeli Ankara'ya gitmek, Cumhuriyet'in on beşinci yıl dönümü töreninde bulunmak, ordusu ve milleti ile son defa karşılaşmaktı. Stadyum merdivenlerini çıkmaması için asansör bile yapılmıştı. Ankara'ya gitme ümitlerini yitirmişti Atatürk. Cumhuriyet Bayramı gecesi Boğaziçi vapurlarından birini tutan gençler, Dolmabahçe Sarayının rıhtımına yaklaşmışlar, haykırıyorlardı. Atatürk kesik kesik konuşarak pencereye gitmek istediğini anlattı. Kollarına girdiler, pencere kenarındaki koltuğa oturdu, eli ile gemiye işaret etti. Vapurda bir kıyamettir koptu, gençler hep bir ağızdan:
  Dağ başını duman almış
  Gümüş dere durmaz akar...
  marşını söylüyordu. Atatürk mırıldandı:
  -Bu bayramlar ve yarınlar sizindir, güle güle... dedi ve yatağına döndü.
  Atatürk 3 gün süren komaya girdi. Mucizevi bir şekilde komadan kurtuldu ancak son komasından uyanamadı. Takvimler 10 Kasımı gösteriyordu. Atatürk'ün ölümü yalnız Türklüğü değil, tüm dünyayı yaslandırmıştı.
  Bulgar Gazetesi:
  Bu müstesna büyük adamın ölümünden sonra, dünya artık eskisi kadar enteresan değildir.
  Macar Gazetesi:
  Dünya bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile fakir düşmüştür.
  İngiliz Gazetesi:
  Atatürk'ün ölümüne, bütün dünyada, büyük bir devlet adamı, büyük bir asker, büyük derecede şerefli bir şahsiyet olarak ağlanmaktadır. İngiltere önce cesur bir düşman. sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.

  Sana minnettarız Atam. Bu incelemeyi yazmak bile çok zor oldu benim için. Bir ülke kurmak, bir ülkeyi kalkındırmak ve bunun uğruna mücadele etmek ne kadar zor olsa gerek. Eğer mucizevi bir şekilde dirilip, emanet ettiğin bu ülkenin şimdiki durumunu görsen ne kadar üzülürdün kim bilir. Kızacaksın ama arıyoruz Atam.
  ''AÇTIĞIN YOLDA, GÖSTERDİĞİN HEDEFE, DURMADAN YÜRÜYECEĞİME,
  AND İÇERİM!

  Sürçü lisan ettiysem affola...
 • En ulu ağaç, en yükseklere uzanan ve köklerini en derinlere, hatta kötülüğün içine salan ağaçtır.
 • Efendilik bir ulu ağaç gibidir,
  Kökü yerde başı ise göktedir.
  Yusuf Tuna
 • HAR-NÂME

  Bir eşer var idi zâif ü nizâr
  Yük elinde katı şikeste vü zâr

  Gâh odunda vü gâh suda idi
  Dün ü gün kahr ile kısuda idi

  Ol kadar çeker idi yükler ağır
  Ki teninde tü komamışdı yağır

  Nice tü kalmamışdı et ü deri
  Yükler altında kana batdı deri

  Eydür idi gören bu sûretlu
  Tan degül mi yürür sünük çatlu

  Dudağı sarkmış u düşmiş enek
  Yorılur arkasına konsa sinek

  Toğranur idi arpa arpa teni
  Gözi görince bir avuç samanı

  Kargalar dirneği kulağında
  Sinegün seyri gözi yağında

  Arkasından alınsa pâlanı
  Sanki it artuğıydı kalanı

  Birgün ıssı ider himâyet ana
  Ya’ni kim gösterür inayet ana

  Aldı pâlanını vü saldı ota
  Otlayurak biraz yüridi öte

  Gördi otlakda yürür öküzler
  Odlu gözler ü gerlü göğüzler

  Sömürüp eyle yirler otlağı
  Ki çekicek kılın tamar yağı

  Boynuzı ba’zısınun ay bigi
  Kiminün halka halka yay bigi

  Böğrişüp çün virürler âvâze
  Yankulanurdı tağ ü darvâze

  Har-ı miskîn ider iken seyrân
  Kaldı görüp sığırları hayrân

  Geh yürürler ferâgat ü hoş-dil
  Gâh yaylâ vü kışla geh menzil

  Ne yular derdi ne gâm-ı pâlân
  Ne yük altında haste vü nâlân

  Acebe kalur u tefekkür ider
  Kendü ahvâlini tasavvur ider

  Ki birüz bunlarunla hilkatde
  Elde ayakda şekl ü sûretde

  Bunlarun başlarına tâc neden
  Bize fakr ü ihtiyâc neden

  Bizi ger arpa ok u yây itdi
  Bunlarun boynuzun kim ay itdi

  Didi bu müşkilümi itmez hal
  Meger ol bir falân har-i a’kal

  Var idi bir eşek firâsetlû
  Hem ulu yollu hem kiyâsetlû

  Çok geçürmiş zamâneden çağlar
  Yükler altında sızırup yağlar

  Nûh Peygamber’ün gemisinde ol
  Virmiş İblîse kuyruğıyla yol

  Dir imiş ben döşedimdüm döşeği
  Dirilürken ölüp ’Üzeyr eşeği

  Hoş-nefesdür diyü vü ihl ü fasîh
  Hürmet eyler imiş humâr-ı Mesîh

  Kurd korkar idi kulağından
  Arslan ürker idi çomağından

  Ol ulu katına bu miskîn har
  Vardı yüz sürdi didi iy server

  Sen eşekler içinde kâmilsin
  Âkıl ü şeyh ü ehl ü fâzılsın

  Anda k’ıslâh ide tapun şer ü şûr
  Har-î Deccâle diyeler ker ü kûr

  Menzil-i mü’minîne rehbersin
  Merkeb-i sâlihîne mazharsın

  Nesebündür mesel hatîblere
  Nefesün hoş gelür edîblere

  Sen eşeksin ne şek hakîm-i ecell
  Müşkilüm var keremden itgil hall

  Bugün otlakda gördüm öküzler
  Gerüben yürür idi göğüzler

  Her biri semîz ü kuvvetlü
  İçi vü taşı yağlu vü etlü

  Niçün oldu bulara enzâni
  Bize bildür şu tâc-ı sultanî

  Yok mıdur gökde bizüm ılduzumuz
  K’olmadı yir yüzinde boynuzumuz

  Her sığırdan eşek nite ola kem
  Çün meseldür ki dir benî âdem

  Har eger hâr ü bî-temîz oldı
  Çünkü yük tartar ol azîz oldı

  Bâr-keşlikde çün bizüz fâik
  Boynuza niçün olmaduk lâyık

  Böyle virdi cevâb pîr eşek
  K’iy bilâ bendine esîr eşek

  Bu işün aslına işit illet
  Anla aklunda yog ise kıllet

  Ki öküzi yaradıcak Hallâk
  Sebeb-i rızk kıldı ol Rezzâk

  Dün ü gün arpa buğday işlerler
  Anı otlayup anı dişlerler

  Çün bular oldu ol azîze sebep
  Virdi ol izzeti bulara Çalab

  Tâc-ı devlet konıldı başlarına
  Et ü yağ toldı iç ü taşlarına

  Bizüm ulu işimüz odundur
  Od uran içümüze o dûndur

  Bize çokdur hakîki buyrukda
  Nice boynuz kulağ u kuyruk da

  Döndi yüz derd ile zaîf eşek
  Zâr ü dil-haste vü nahîf eşek

  Didi sehl ola bu işün aslı
  Çünki şerh oldı bâbı vü faslı

  Varayın ben de buğday işleyeyin
  Anda yaylayup anda kışlayayın

  Nice yiyem odun ile letler
  Bulayın buğday ile izzetler

  Gezerek gördi bir gögermiş ekin
  Sanki dutardı ol ekin ile kîn

  Aşk ile değdi girdi işlemeğe
  Gâh ayaklayu gâh dişlemeğe

  Arpa gördi gögermiş aç eşek
  Buldı cân derdine ilâç eşek

  Değme kerret ki şevk ile karvar
  Toprağın bile götürür harvar

  Eyle yidi gök ekini terle
  Ki gören dir zihî kara tarla

  Yiyürek toydı karnı çağnadı
  Yuvalandı vü biraz ağnadı

  Başladı ırlayup çağırmağa
  Anup ağır yükin ağırmağa

  Dimiş ol âdemî ki hoş-demdür
  Niam oldukda bî-nagam gamdur

  Pes idüp cûş içinde eşvâkı
  Rast düzdi nevâ-yı uşşâkı

  Çeker âvâze tîz ider perde
  Hoş ser-âğaz ider muhayyerde

  Nice düzmek ki bozdı âhengi
  Perdesin açdı ol cihân nengi

  Çıkarur har çün enker-ül esvât
  Ekin ıssına arz olur arasât

  Ağaç elinde azm-i râh itdi
  Tarlasını göricek âh itdi

  Dâneden gördi yiri pâk olmış
  Gök ekinliği kara hâk olmış

  Yüreği sovumadı söğmeg ile
  Olımadı eşeği dögmeg ile

  Bıçağın çekdi kodı ayruğını
  Kesdi kulağını vü kuyruğını

  Kaçar eşşek acıyaruk cânı
  Dökilüp yaşı yirine kanı

  Uğrayu geldi pîr eşek nâgâh
  Sordı hâlini kıldı derd ile âh

  Yermürü inleyü didi iy pîr
  Har-ı rûbâh bigi pür-tevzîr

  Bâtıl isteyü haktan ayrıldum
  Boynuz umdum kulakdan ayrıldum

  Benem ol gâm yükinde har-ı leng
  Gussalar balçığında vâlih ü deng

  Ne yüküm bir nefes giderici var
  Ne biraz çekmeğine yarıcı var

  Har gedây-iken arpaya muhtâç
  Gözedürem k’urıla başuma tâc

  İster iken halâldan rûzî
  Varım itdüm haramîler rûzî

  Ger tonuzlara olmaya buyruk
  Âh gitdi kulağ ile kuyruk

  Hükm-i sultâna k’ola pâyende
  Çarh çâkerdürür felek bende

  Kim ola bâri bir iki eclâf
  K’ide tevk-i pâdişâha hilâf

  Şâh kahrı ne’ûzü-billâh eger
  Çarh baş çekse ide zîr ü zeber

  Göklere irdi nâle vü feryâd
  Dâd iy pâdişâh-ı âdil dâd

  Şeyhî uzatma nâle vü âhun
  Nüktedândur bilür şehen-şâhun

  Ger inâyetden istesen tevfîr
  Kılma devlet duâsını taksîr

  Nice kim bu zamâne-i nâ-sâz
  Câhile nâz vire ehle niyâz

  Ne kadar kim cihân-ı bî-ihlâs
  Ârifi hâric ide âmiyi hâs

  Ol şehün işi izz ü nâz olsun
  Düşmeninün gam ü niyaz olsun

  (Vezin: Feilâtün mefâilün feilün)


  - Şeyhi