Kardelen ∵, Hayvan Çiftliği'yi inceledi.
 2 saat önce · Kitabı okudu · 5 günde · Beğendi · 10/10 puan

Uzun zamandır gözüme çarpan, alıp okumayı düşündüğüm bir kitaptı. Sonunda okudum ve gerçekten alınıp okunulması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kitabın alt başlığında yazdığı gibi "çocukları eğlendirecek bir peri masalı değildi, büyükleri eğlendirecek şekilde yazılmış peri masalımsı taşlamaydı."

Kitap için yazılan incelemelerde sosyalizm eleştirisi dendiğini ve Stalin yönetimini çok iyi yansıttığını söyleyen yazılar görmüştüm. Açıkcası, sosyalizm ve Stalin hakkında iyi ya da kötü ağır eleştiriler yapabileceğim çok da derin bilgilere sahip değilim. Bu yüzden kitabı sosyalizmi değil de günümüz ve günümüzde yaşananları göz önünde tutarak okudum. Kitap için her ne kadar Stalin yönetimini eleştirmek için yazıldığı söylense de kitapta günümüzden birçok kesite rastlamanız mümkün.

İnsanların anlamsız bir şekilde her ne olursa olsun körü körüne inanmaları, biat etmeleri ve sorgulamamaları... Kitapta ki koyunların yaptığı gibi sorgusuz sualsiz mutlak itaat ile inanmaları ve savunmaları, aslında günümüz dünyasındaki milyarlarca insanın yaptığı ile aynı.

Kitabın özetine değinecek olursak; bir çiftlikte hayvanlara çok iyi davranmayan çiftçi, hayvanlar tarafından çiftlikten atılır. Çiftliği hayvanlar ele geçirir ve herşey ilk başta çok güzel görünür. Hayvanlar birbirlerine “Yoldaş” diye hitap ederler. Kendilerine yasalar koyalar;

1. İki bacaklı canlılar bizim düşmanımızdır
2. Dört bacaklı canlılar dost ve mütefikimizdir.
3. Hayvanlar asla giyinmeyeceklerdir.
4. Hayvanlar asla yatakta yatmayacaklardır.
5. Hayvanlar asla içki içmeyeceklerdir.
6. Hayvanlar asla hayvanları öldürmeyeceklerdir.
7. Bütün hayvanlar eşittir.

Tüm yönetimi domuzlar ele alır. Toplantılar yapılır, işler bölüştürülür ve çalışmaya başlanır. Belli bir zaman sonra çiftliğin sahibi çiftliğini almak ister. Hayvanlarla savaşır ve kaybeder. Fakat olaylar beklenildiği gibi gitmez ve işler değişmeye başlar. Domuzlar yasaları değiştirmeye başlarlar. Yaratıcı fikirleri olan domuzları kovarlar, diğer hayvanları öldürmeye başlarlar,insanlarla ticaret yaparlar,kıyafet giyip yataklarda uyurlar, içki içerler, kaba kuvvetle işleri çözmeye başlarlar. Tüm yönetim onlardadır, diğer hayvanlar sadece birer işçidir. Ama sorulduğu zaman cevap bellidir; “Bizler sizin iyiliğiniz için buradayız." Çok tanıdık geldi değil mi?

Ne de güzel söylemiş eskiler: “Evvel refîk bade’l-tarîk."

Önce yoldaş, sonra yol.

...
Affet beni gece vakti
Ay doğmuş süzülürken
Sabaha kalmadan affet
Tam ayrılık derken

Çünkü sen çölüme yağmur oldun
Sen geceme gündüz oldun
Sen canıma yoldaş oldun
Sen kışıma yorgan oldun

http://www.youtube.com/watch?v=rp9u-cc8zbe
. Kuvvai milliye savşçısı Mahir Çayan ve 9 arkadaşları tokat kızıl dere de ölümsüzleştiler
Mahir yoldaş sana bizde geliriz..

kızıldere adın ahire kalsın
yiğit yoldaş sanı mahir'e kalsın
halklar düşmanını sürsün çıkarsın
kızıldere sana yine geliriz
kızıldere sana biz de geliriz

günden güne yandım yiğitlerime
acı doldu bütün türkülerime
garip anam yası saldı gönlüne
kızıldere sana yine geliriz
kızıldere sana biz de geliriz

gazetede yalan,radyoda yalan
zalimlerin sesi zehirli yılan
dokuz yoldaşıyla vuruldu çayan
kızıldere sana yine geliriz
kızıldere sana biz de geliriz

Doğanay, bir alıntı ekledi.
22 Mar 18:30 · İnceledi · Beğendi

En Sinsi Tehlike
Balkan savaşında Arnavutlar, cihan savaşında Araplar ihanet ettiği için ırkçıyız. Selâniği Yunanlılara tüfek atmadan teslim eden Tahsin Paşa ve Sevr paçavrasını imzalamaktan sevinç duyan Rıza Tevfik Arnavut olduğu için, Harp Okulu öğrencilerini zehirlemek isteyen Nazım Hikmetof Yoldaş Polonyalı olduğu için ırkçıyız.

İçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsızİçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsız
Doğanay, bir alıntı ekledi.
22 Mar 16:51 · İnceledi · Beğendi

İçimizdeki Şeytan
Almanya’ya gidip kendi uygunsuz hareketin dolayısıyla döndükten sonra Türk milliyetperverliğine de düşman olan sen, sırf bir iş bulmak, birkaç para almak için, düşmanı olduğun, bunu her yerde söylediğin "Gazi"ye methiye yazmadın mı?

Sabahattin Aliyef Yoldaş! Birkaç yılda bu kaçma döneklik?
Hattâ Yedek Subay Okulunda, askerliğe olan kabiliyetsizliğin dolayısı ile alaya çıkacakken Ankara’ya giderek Tarih Kurumu asbaşkanı Profesör Bayan Afete yalvarıp iltimasla bunun önüne geçmedin mi?

Senin gibi bir komünistin romanını milliyetçi geçinen Falih Rıfkı'nın Ulus'ta tefrika ettirmesiyle yine milliyetçi geçinen Afet'in sana iltimas ettirmesini sakın kendi lehine yontma! Çünkü Cibali imamının ferzendi olan Bay Falih Rıfkı Atay da, senin gibi ilkokul öğretmeni olan Profesör Bayan Afet de içimizdeki şeytanlardan ikisidir. Senin kim olduğunu daha iyi anlamak için onlara değil, hocan alan Ali Canip’e sormaya bilmem lüzum var mı? Çünkü o meslektendir. Seni çok iyi bilir.

İçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsızİçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsız
Doğanay, bir alıntı ekledi.
 22 Mar 16:44 · İnceledi · Beğendi

İçimizdeki Şeytan
Şimdiye kadar okuyuculara hitap edip romanı ve müellifini anlattıktan sonra artık doğrudan doğruya içimizdeki şeytanlardan birine, bu milletin milliyetperverlerini çirkefe batırmak için uğraşan komüniste hitap edebilirim:


Kirye Sabahattinaki! Yahut fikirlerine ve irfanına göre Yoldaş Sabahattin Aliyef!... Sen, kanı bozuk Oflu Rum dönmesi ve Marksın fikrî veledi!.. Türk olmamanın, yüksek tahsilli olmamanın verdiği kıskançlıkla yanıp kavrularak kendinden üstün gördüğün herkese saldırıyor ve yetişemediğin her salkıma tilki gibi "olmamış" diyip geçiyorsun. Senin tahteşşuurundaki bütün kinler pekiyi anlaşılıyor. Türk olmadığını bildiğin hâlde Türk yaşamağa mecbur olmanın verdiği bir ruhî kargaşalık içindesin. Sen de her Türk olmayanın, tahsili yarıda kalmış her muhteris insanın yaptığı gibi hırsını doyuracak tek yola sapıyorsun. Bu yol, Türklüğün kutlu her nesi varsa hepsini inkâr ederek, hepsine söverek kendini aldatmayı temin eden komünistlik yoludur. Romanında insanlar arasındaki karanlık münasebetlerden ne diye bahsediyorsun? Sen o karanlık münasebetlerin şahıslanmış örneğisin. Bu kitapta aşağı gördüğün, çirkefe batırmak istediğin ne varsa sen vaktiyle onların hepsine salik olmuş, fakat hepsinde sona kaldığın için onlara düşman kesilmiş bir hastasın.

İçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsızİçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir, Hüseyin Nihal Atsız
Sisyphos, Aşka ve Kadınlara Dair'i inceledi.
 22 Mar 13:51 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Kadınların okumaması gereken bir kitap :) Hiç tavsiye etmiyorum.

"Kadınların zihinsel olsun bedensel olsun, büyük işler için yaratılmamış olduklarını anlamak için görüntülerine bakmak yeterlidir. Onlar hayatın cefasını yaptıklarıyla
değil katlandıklarıyla çekerler. Borçlarını doğum sancı­larıyla, doğurdukları çocuğu bakıp büyütmeleriyle, sabırlı ve neşeli bir yoldaş olmaları gereken erkeğe itaatleriyle öderler. Onlar için değildir en yoğun ıstıraplar ve neşeler, büyük güç ve metanet gösterileri değildir onların payına düşen. Onların hayatı erkeğinkinden daha sakin, daha yumuşak ve daha önemsiz bir şekilde sürmeli ve esas itibariyle ne çok fazla mutlu ne çok fazla mutsuz olmalılar."

İşte Schopenhauer'un kadınlar hakkında genel görüşü budur.

Genellikle bu kitabında kadın doğası üzerinde yoğunlaşır yazar. Bunu belli başlı çözümlemelerle dile getirip kadınla erkek ilişkileri üzerinde bir uzlaşıya gitmeyi amaçlar. Aslında düşünüldüğü zaman haklı olduğu çok konu var ama bir erkek olarak kadınlar hakkında ne kadar konuşsa da onları sadece kendi gözünde tutarsız bir değerlendirmeden öteye gidemez.

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında, Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık; Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık; Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor; Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler... Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor; Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi; Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi; Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta; Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum! Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta; Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum! Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim, yol gitsin; İki yanımdan aksın, bir sel gibi fenerler. Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin; Yolumun zafer tâkı, gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim; Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları! Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim; Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya; Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp, sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, Ölse, kaldırımların kara sevdalı eşi... II Başını bir gayeye satmış bir kahraman gibi, Etinle, kemiğinle, sokakların malısın! Kurulup şiltesine bir tahtaravan gibi, Sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın! Fahişe yataklardan kaçtığın günden beri, Erimiş ruhlarınız bir derdin potasında. Senin gölgeni içmiş, onun gözbebekleri; Onun taşı erimiş, senin kafatasında. İkinizin de ne eş, ne arkadaşınız var; Sükût gibi münzevî, çığlık gibi hürsünüz. Dünyada taşınacak bir kuru başınız var; Onu da, hangi diyar olsa götürürsünüz. Yağız atlı süvari, koştur, atını, koştur! Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur... Ne senin anladığın kadar, kaldırımları... III Bir esmer kadındır ki, kaldırımlarda gece, Vecd içinde başı dik, hayalini sürükler. Simsiyah gözlerine, bir ân, gözüm değince, Yolumu bekleyen genç, haydi düş peşime der. Ondan bir temas gibi rüzgâr beni bürür de, Tutmak, tutmak isterim, onu göğsüme alıp. Bir türlü yetişemem, fecre kadar yürür de, Heyhat, o bir ince ruh, bense etten bir kalıp. Arkamdan bir kahkaha duysam yaralanırım; Onu bir başkasına râm oluyor sanırım, Görsem pencerelerde soyunan bir karaltı. Varsın, bugün bir acı duymasın gözyaşımdan; Bana rahat bir döşek serince yerin altı, Bilirim, kalkmayacak, bir yâr gibi başımdan...
miraalya

Gökhan Avcı, bir alıntı ekledi.
22 Mar 02:23

Kaldırımlar
Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
Yolumun karanlığa saplanan noktasında,
Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.
İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık;
Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.İçimde damla damla bir korku birikiyor;
Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler...
Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor;
Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler.Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;
Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.
Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi;
Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta;
Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum!
Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta;
Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum! Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim, yol gitsin;
İki yanımdan aksın, bir sel gibi fenerler.
Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin;
Yolumun zafer tâkı, gölgeden taş kemerler.Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim;
Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları!
Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim;
Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları.Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya;
Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi.
Dalıp, sokaklar kadar esrarlı bir uykuya,
Ölse, kaldırımların kara sevdalı eşi...IIBaşını bir gayeye satmış bir kahraman gibi,
Etinle, kemiğinle, sokakların malısın!
Kurulup şiltesine bir tahtaravan gibi,
Sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın! Fahişe yataklardan kaçtığın günden beri,
Erimiş ruhlarınız bir derdin potasında.
Senin gölgeni içmiş, onun gözbebekleri;
Onun taşı erimiş, senin kafatasında.İkinizin de ne eş, ne arkadaşınız var;
Sükût gibi münzevî, çığlık gibi hürsünüz.
Dünyada taşınacak bir kuru başınız var;
Onu da, hangi diyar olsa götürürsünüz.Yağız atlı süvari, koştur, atını, koştur!
Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları.
Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur...
Ne senin anladığın kadar, kaldırımları...IIIBir esmer kadındır ki, kaldırımlarda gece,
Vecd içinde başı dik, hayalini sürükler.
Simsiyah gözlerine, bir ân, gözüm değince,
Yolumu bekleyen genç, haydi düş peşime der.Ondan bir temas gibi rüzgâr beni bürür de,
Tutmak, tutmak isterim, onu göğsüme alıp.
Bir türlü yetişemem, fecre kadar yürür de,
Heyhat, o bir ince ruh, bense etten bir kalıp.Arkamdan bir kahkaha duysam yaralanırım;
Onu bir başkasına râm oluyor sanırım,
Görsem pencerelerde soyunan bir karaltı.Varsın, bugün bir acı duymasın gözyaşımdan;
Bana rahat bir döşek serince yerin altı,
Bilirim, kalkmayacak, bir yâr gibi başımdan...

Necip Fazıl Bibliyografyası, Necip Fazıl KısakürekNecip Fazıl Bibliyografyası, Necip Fazıl Kısakürek