• Işık hızından daha hızlı hareket ettiğiniz taktirde görelilik kuramı zamanda geriye gitmenin de aynı şekilde mümkün olduğunu ifade ediyor ; tıpkı şu nükteli şiirde olduğu gibi:

  Wight adasından genç bir kadın
  Gidiyor ışıktan hızlı
  ÇIktı bugun yola
  Göreli bir yolla
  Ve ulaştı evine dün gece
 • Einstein ' ın genel görelilik kuramı uzay zamanın Büyük Patlama tekilliğiyle başladığını ve Büyük Çöküş tekilliğiyle ( yani bütün evrenin kendi üzerine çökmesiyle ) ya da bir kara deliğin içindeki tekillikle ( eşdeyişle yerel bir alanın söz gelimi bir yıldızın çökecek olmasıyla ) sona ereceğini başlı başına öngördü.
 • Günümüzün bilim insanları evreni iki temel kısmi kuram temelinde betimliyor : genel görelilik kuramı ve kuantum mekaniği. Her iki kuram da yirminci yüzyılın ilk yarısının büyük entelektüel başarısıdır.
 • EVRENDE YENİ BOYUTLAR

  Çarpışan nötron yıldızlarının yol açtığı kütleçekimsel dalgaların keşfı bilim dünyasına bomba gibi düştüyse de bunlardan yola çıkarak ekstra boyutlar olduğu sonucuna varmak mümkün değil.Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (Kazmoloji ve Astroparcacık Fiziği Dergisi) tarafından yayımlanan makale LIGO'nun geçen yıl yaptığı, bir nötron yıldızı carpışmasının saptandığı duyurusunu takip eden nice çalışmadan yalnızca bir'i. 2015'te saptanan ve geçen yıl üç fızikçiye Nobel ödülü kazandıran kütleçekimsel dalgalar, iki karadeliğin çarpışmasının sonucuydu. Sonrasında bilim insanları iki nötron yıldızının çarpışmasını gözlemlediler. İkisi arasındaki temel fark,nötron yıldızı çarpışmasının sonuçlarının gökbilimciler tamfından sıradan bir teleskopla gözlemlenebilmesi ve karşılaştırılabilen iki sonuç üretmesi biri kütleçekimi, diğeri elektromanyetik (ışık) dalgaları.

  Profesör Daniel Holz. "Kaynakları ilk defa hem kütleçekimsel hem de ışık dalgası olarak eşzamanlı saptayabildik” diyor. “Bu tümüyle yeni ve heyecan verici bir ölçüm ve evrene ilişkin bir sürü ilginç şey öğrenmemizi sağlıyor."

  Einstein'ın genel görelilik kuranu güneş sistemini gayet güzel açıklıyor ama bilim insanları güneş sisteminin ötesindeki evren hakkında bilgi edinmeye başladıkça, bilgimizde iki büyük eksiklik olduğu göze çarpıyor. Bunlardan biri evrenin temel içeriklerinden biri olan karanlik madde, diğeriyse evrenin giderek artan bir
  hızla genişlemesini sağlayan gizemli kuvvet olan karanlik enerji.Araştırmanın yazarlarından lisansüstü öğrencisi Maya Fishbach'a göre bilim insanları karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi açıklamak için her türden kuram öne sürüyor ve “genel görelilik konusundaki alternatif teorilerin birçoğu, ekstra bir boyut ekleyerek işe başlıyor." Bir kurama göre mesafe arttıkça kütleçekimi diğer boyutlara “Sızıyor” ve bu da kütleçekiminin zayıflamasına yol açarak tutarsızlıklara açıklama getiriyor. Kütleçekimsel dalgaların ve nötron yıldızı çarpışmasından gelen ışığın arka arkaya keşfi, Holz ile Fishbach'a bu kuramı test etme olanağı tanıdı. Çarpışmanın kütleçekimsel dalgaları 17 Ağustos 2017 sabahı LIGO‘da yankılandı ve bunu gamma ışınlarının, X ışınlarının, radyo dalgalarının, optik ve kızılötesi ışığın saptanması izledi. Eğer kütleçekimi gerçekten de yolda zayıflıyorsa Kütleçekimsel dalga saptayıcılarda ölçülen sinyalin, beklenenden daha cılız olması gerekiyordu. Ama öyle olmadı.Öyle görünüyor ki evren yüz milyonlarca ışık yılı ölçeğinde bile hep o bildiğimiz boyutlarla sınırlı.Uzayda üç. zamanda bir boyut.

  Fakat bilim insanlarına göre bu daha başlangıç. “Şimdiye kadar test etmemizin somut yolu bulunmayan daha nice kuram var” diyor Pishhach "Bu, birçok insanın gökbilimi icra etme tarzını değiştiriyor." Holz ise ”Evrenin karşımıza hangi kütleçekimsel dalga sürprizlerini çıkaracağını heyecanla bekliyoruz'diye açıklama yapıyor.
 • JOHN MICHELL (1725-1793)

  Mıchell,Nottinghomshire'de doğmuş ve akadermik hayatını Cambridge'de jeoloji, kütleçekim,manyetizma ve gökbilim çalışarak gecirmısti. 1764'te evlendıkten sonra hayatının geri kalanını din adamı olarak, özellikle de Yorkshire'deki Thornhill'de geçirdi. Burada bilimsel calısmalarına 1767'den, ölduğü yıl olan 1793'e kadar devam etti.

  KARL SCHWARZSCHILD (1873-1916)

  Schwarzschild, Frankfurt doğumlu bir Alman fizıkçi ve gökbilimciydi. Göttingen'de öğretim üyesi olarak birkaç yıl çalıştıktan sonra 1909'da şehrin gözlemevinin müdürü oldu, daha sonra da Potsdam Astrofizik Gözlemevi'ne müdür olarak atandı. 1916’da Alman ordusunu katılmak için gönüllü oldu ve 1916'da bir cilt hastalığından öldü.

  ALBERT EİNSTEİN (1879-1955)

  Almanya doğumlu Einstein en çok da kuantum kuramının temelini atan Özel ve Genel Görelilik kuramlarıyla tanınıyor. Belçika ve Birleşik Krallık üzerinden 1933'te ABD'ye giderek Nazi Almanya‘sından kaçtı ve Princeton'daki İleri Çalışmalar Enstitüsünde ise basladı.

  KIP THORNE (1940-)

  Thorne, Genel Görelilik alanındaki çalışmalarıyla karadelikler, solucan delikleri ve zaman yolculuğu konusunda birçok öngörüde bulunmuş Amerikalı bir astrofizikçi, Thorne, şu ana dek sinemada yapılmış en gerçekçi karadelik betimlemesi
  olan 2014 tarihli Interstellar'ın da danışmanıydı.

  STEPHEN HAWKING (1942-2018)

  Cambridge doğumlu Hawkıng, Zamanın Kısa Tarihi sayesinde en ünlü fızikçilerden biri oldu ve motor nöron hastalığına rağmen 70'Iı yaşlarına kadar çalışmayı sürdürdü. Çalışmaları genelde Genel Görelilik Kuramı ve kozmoloji odaklıydı.
 • FİZİĞİN TEMELLERİ
  KÜTLEÇEKİMİNİN DOĞASI
  ZAMAN ÇİZELGESİ

  KütIeçekimine dair bilgimizi sekillendirmede büyük rol oynayan beş önemli düşünür.

  ARISTO

  (MÖ 386-322)

  Yunan filozofu denince akla ilk gelen isim
  olan Arısto,1800 yıl boyunca bilimin gündemini belirledi. Bu aslında cok üzucü çünkü gözleme değil de akıl yürütmeye dayalı olan görüşleri neredeyse hep yanıltıcıydı.Aristo için kütleçekimi, ağır nesnelerin evrenin merkezine gitme eğilimiydi.

  GAULEO GALILEI (1566-1662)

  Bu doğu felsefecisi, deneyin önemine inanıyor ve dolayısıyla Aristo'nun kütleçekimi fikırlerini bır kenara atıyordu. Kopernikci Güneş Sistemi'ni savunduğu için yargılanmasıyla ünlü olsa da, Galileo'nun bilime en büyük katkısı, kütleçekiminin etkisi dahil,mekaniği ve hareketi sistematik keşif çabalarıydı.

  İSAAC NEWTON (16631727)

  En büyuk İngiliz Fizikçisi,Işık,hareket, kütleçekimi ve kalkulus üzerine çalışmalarının çoğunu Cambridge'deyken yaptı ama asıl başarısını,veba sırasında inzivaya çekildiği Lincolnshire'deki evinde elde etti.Daha sonra milletvekili,darphane müdürü ve Kraliyet Derneği Başkanı olduysa da en büyük mirası Fizik alanındaydı.

  ALBERT EINSTEIN (1879-1955)

  Almanya'da Ulm'da doğmakla birlikte, Einstein genç yaşından itibaren Avusturya vatandaşı.1905'te bir patent bürosu için çalışırken üç adet makale yayımladı ve böylece atomların gerçekliğıni ispatladı, kuantum kuramının temelini attı ve Özel Göreliliği kurdu. 1915 tarihli Genel Görelilik kuramıysa şu anda hâlâ standart kütleçekimi kuramı.

  ARTHUR EDDINGTON (1882-1944)

  Lake Dıstrict'te doğan Eddıngton, Cambridge'de gökbilimci ve astrofizikçi olarak çalıştı. Dünyada Genel Görelilik kuramını anlayan sadece üç kişi olduğunun doğru olup olmadığı sorulduğunda Eddington'un "Kimmiş o üçüncü?” dediği rivayet edilir.
 • "Zaman uçuyor; hiç geri gelmemek üzere uçup gidiyor."