Sadrettin A, Rönesans Avrupası'ı inceledi.
43 dk. · Kitabı okudu · 8 günde · Beğendi · Puan vermedi

Dünya tarihinin ve medeniyetinin en önemli değişim hamleleri olarak görülen Rönesans ve Reform hareketleri ki -modern dünyanın ve medeniyetinin temelleri bu hamlelere bağlanıyor. - Bilinmesi ve anlaşılması gereken büyük hareketlerdir. H. İnalcık hoca Engin bilgisi ve eşsiz uslubuyla tarihin bu grift ve önemli dönemini -öncesi ve sonrasıyla- önümüze gayet anlaşılır bir şekilde sermekte.

Her ne kadar yoğun bir şekilde bahsedilen isim ve olaylar arasında kaybolma ihtimali belirse de, dönem ile ilgili kabaca bilgisi olmayanlar bile dikkatli bir okuma ile konuyu kolayca anlayabilecek bir dil ve üslup kullanmıştır Halil İnalcık hoca.

Çağdaş batı medeniyetinin aslında kanlı bir mirasın sonucunda oluştuğunu, tarihin çoğu evresinde olduğu gibi; Rönesans- Reform hareketleri sonucunda Avrupa merkezli değişim ve dönüşümün merkezinde aslında, din-iktidar, para-güç çatışmalarının olduğunu açıkça bize gösteriyor.

Rönesans düşüncesini yücelten ve destekleyenlerin sanat ve edebiyat sevgileri değil de, kendi şehirlerinin ve iktidarlarının güçlenmesini isteyen aileler ve şehir yöneticileri olduğunu görüyoruz.

Reform hareketlerinin aslında Almanya daki katolik kiliselerine ait mallara göz diken prenslerin desteğiyle yayıldığını öğrenmek pek şaşırtmıyor bizi.

Din ve mezhep merkezli çatışmaların günümüzde olduğu gibi asırlar öncesinde de kanlı savaşlara sebep olduğunu, örneğin 3 günde Paris’te 30.000 kişinin katledilmesi gibi büyük katliamları öğrenme imkanı buluyoruz.

Eserin ikinci bölümünde ise modernleşme sürecinde Türkiye’nin ilk temel taşları inceleniyor. Özellikle Ziya Gökalp endeksli sosyolojik değerlendirme ve yeni Türkiye okumaları önemli tespitler içermektedir.
Kısacası tarihe merakı olanlar ve genel okuyucu için de tatmin edici bir kitap... iyi okumalar

Noir, bir alıntı ekledi.
 21 saat önce · Kitabı okuyor

Tanrım, dedim, çünkü o günlerde Tanrı'sıyla senli benli konuşan inançlı bir gençtim; Tanrım, ne iş? Bu mu istediğin? Bunun için mi getirdin beni dünyaya? Doğmayı ben istemedim, benim parmağım yok bu işte, ama buradayım ve sana önemli sorular yöneltiyorum, nedenlerini bilmek istiyorum, yanıtla, bana bir işaret ver: iyi bir Hristiyan olmanın, on iki yıllık Katolik doktrininin ve dört yıllık Latince'nin karşılığı bu mu?Dönüşüm'ü, Kutsal Üçlü'yü ya da Diriliş'i hiç inkar ettim mi? Kaç Pazar ayini veya dini bayram kaçırdım? Bir elin parmaklarıyla sayabilirsin, Tanrım.
Benimle oyun mu oynuyorsun? İpin ucu mu kaçtı? Denetimi mi yitirdin? Güç şeytana mı geçti yine? Dürüst ol benimle, çünkü kafam sürekli karışık. Bir işaret ver bana. Hayat, yaşamaya değer mi? Her şey yoluna girecek mi?

1933 Berbat Bir Yıldı, John Fante1933 Berbat Bir Yıldı, John Fante
Guernica, bir alıntı ekledi.
21 saat önce · Kitabı okuyor

Dinimi soran olmayacaktı bana. Olur da birisi merak ederse, cevabım hazırdı: Müslüman, Yahudi ve Katolik; kısacası insan.

Serenad, Zülfü LivaneliSerenad, Zülfü Livaneli

Sekiz asır sonra bugün,Katolik Kilisesi hala kadınların kürsüye çıkıp konuşmasına izin vermiyor.
Köktendinci Müslümanlara kadınları sünnet ettiren ve yüzlerini örttüren de aynı korku.
Ve olası bir tehlikeyi atlatmış olmanın rahatlığı,çok tutucu Yahudilerin güne şöyle mırıldanarak başlamasına neden oluyor:
" beni kadın olarak yaratmadığın için sana şükürler olsun Tanrım."

Kadınlar, Eduardo GaleanoKadınlar, Eduardo Galeano
N.ATALAY, bir alıntı ekledi.
20 Mar 11:14 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

'Dinimi soran olmayacaktı bana.
Olur da birisi merak ederse, cevabım hazırdı:
Müslüman, Yahudi ve Katolik; kısacası İNSAN ! ''

Serenad, Zülfü LivaneliSerenad, Zülfü Livaneli
Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
19 Mar 23:12 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Rusya Tarihi
Rusya'nın hıristiyanlığı Bizans'tan almış olması keyfiyetidir; X. yüzyılın sonunda artık Doğu ve Batı hırıstiyanlık merkezleri, resmen olmasa dahi, filen birbirinden ayrılmış bulunuyorlardı. İstanbul - Ortodoksluğun, Roma da - Katolikliğin merkezi idi. Ortodoksluk, artık inkişaf devresi sona yaklaşmış olan Bizans kültürünün hususiyetlerini taşıyordu. Kiyef Rusyası bu dini kabul etmekle, statik Bizans medeniyeti çevresine girmiş ve bununla Roma - Katolik (yani batı) kültür sahasına katılan Batı Avrupa kavimlerinden başka bir yola sapmıştı. Bu keyfiyet sonraki rus tarihine, kendine has bir karakter vermiş, Rusya'nın Avrupa milletlerinden farklı bir şekilde bir medeniyet meydana getirmesine sebep olmuştur.

Rusya Tarihi / Başlangıcından 1917'ye Kadar, Akdes Nimet Kurat (Sayfa 31 - Türk Tarih Kurumu)Rusya Tarihi / Başlangıcından 1917'ye Kadar, Akdes Nimet Kurat (Sayfa 31 - Türk Tarih Kurumu)
Cetin Demirkiran, bir alıntı ekledi.
17 Mar 03:39 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Kitabin onbirinci sayfasinda gecen iki kelime Kanonik ve Apokrif

Kanonik : sözcüğü, Yunanca kanon (kanun, kural) kökünden türemiş bir sıfat. "genel olarak kabul edilen" veya "otoritelerce doğrulanmış" anlamlarında kullanılır.
Sadece dinde olmayıp günlük hayatta da olan kavram. default, bir başka deyişle fabrika ayarları... Teolojiden matematiğe kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır. Dinde bu kavram başlıca Roma Katolik Kilisesi, Doğu Ortodoks Kilisesi ve Anglikan Kilisesi tarafından olmak üzere, ekümenik konsiller tarafından kabul edilen kilise kanun ve kurallarından (kanon) bahsederken kullanılır. Ayrıca dini belge ve kitapların dini otoritelerce orijinal kabul edildiğini belirtir.
Hristiyanlıkta kanonik kabul edilen İncil'ler, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir.
Ayrıca matta, markos ve luka incillerine birbirleriyle uyumlu olmalarından dolayı sinoptik inciller denir.

Sinoptik : Yuhanna incili yer yer sinoptik incillerle çelişir.
sin=aynı, optik=bakış, görüş açısı anlamlarına gelir.
Yuhanna dışındaki üç incil sinoptiktir, yani aynı çizgide ilerlerler ki bunlar genel olarak simgeleri; matta=melek, yuhanna=kartal, luka=boğa ve markos=aslan

Apokrif : Hristiyanlıkta apokrif, kanonik (dini otoritelerce genel kabul görmüş) dini metinlerin ve kitapların parçası olmayan metin. Dini metinlerin doğruluğunun şüpheli olduğu durumları tanımlamak amacıyla kullanılır. Kitab-ı Mukaddes'e eklenmemiş metinler apokrif kabul edilir.

Doğruluğuna güvenilmez söz veya yazı.

Kabil, José Saramago (Sayfa 11 - Kirmizi Kedi Yayinevi)Kabil, José Saramago (Sayfa 11 - Kirmizi Kedi Yayinevi)
Mert Kurtaran, bir alıntı ekledi.
17 Mar 00:52 · Kitabı okuyor

XIV. Louis
Ancak Louis'nin büyük kral imajı, 1680'lerden itibaren önemli ölçüde zedelendi. 1685'de, büyükbabasının çıkarmış olduğu Nantes Fermanı'nı yürürlükten kaldırarak, Fransa'daki Protestan azınlığı ya Katolik olmaya ya da sürgüne gitmeye zorladı. Protestanların gidişiyle Fransa eğitimli, çalışkan ve becerikli bir işgücünden yoksun kaldı, endüstrisi zarar gördü.

#Tarih Dergi 16. Sayı, Kolektif (Sayfa 71)#Tarih Dergi 16. Sayı, Kolektif (Sayfa 71)
Emine Bülbül, bir alıntı ekledi.
16 Mar 00:35 · Kitabı yarım bıraktı

Bir Türk Kudüs'ü yoktu. Bir Arap Kudüs'ü var mıydı? Hayır. Ne Katolik, ne Ortodoks, ne de Yahudi Kudüs'ü!

Zeytindağı, Falih Rıfkı AtayZeytindağı, Falih Rıfkı Atay

Paylaşmadan Geçemeyeceğim :)
''katalitik dışa vurum'' kavramını araştırırken bunu buldum ,

#kendi mistik imgeleminde otlayan yalnız bir öküzüm: bu katalitik dışavurum.
#şu yalan dünyada doğuştan bir mücrimim, tek sığınağım papa babam: bu katolik dışavurum.
#seviyürüğm ulan, öpüjem: bu alkolik dışavurum.
#sabri kaleyi düşündü ama top yine dışarda: bu da sürekli dışavurum.

kaynak https://www.uludagsozluk.com/...5%9Fa-yans%C4%B1tma/