Adı:
İntihar
Baskı tarihi:
Nisan 2013
Sayfa sayısı:
468
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054726097
Çeviri:
Zühre İlkgelen
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Pozitif Yayınları
Baskılar:
İntihar
İntihar
Modern sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen Emile Durkheim, sosyolojiyi özellikle bağımsız akademik bir disiplin haline getirmeye çalışmış bu alandaki kürsü sahibi ilk kişidir. Modern sosyolojideki temel perspektiflerden biri olan, yapısal işlevselciliğin kurulmasına katkıda bulunmuştur.

Sosyolojik bir başyapıt olan bu kitabında Durkheim, 'ölen kişi tarafından ölümle sonuçlanacağını bilerek olumlu veya olumsuz bir edimin doğrudan ya da dolaylı sonucu olan her ölüm olayına intihar denir' der. Durkheim intihar olayını açıklamak üzere önce o zamana değin bu konuda öne sürülmüş bütün belli başlı görüşleri irdelemekle işe başladığı bu kitabında, bunların geçersizliğini ve yetersizliğini birer birer kanıtladıktan sonra kendi önerisini ortaya koyuyor.

Durkheim'in sosyolog olması konulara daha toplumsal bir gözle bakmasını sağlarken kitaptaki her eleştirisini bilimsel verilere dayandırıyor. Onun eleştirisi ve kuramı üzerine 100 yıldır yüzlerce çalışma yapılmasına rağmen Durkheim'ın bu kitabı intihar üzerine yapılmış en kapsamlı, en gerçekçi ve en başarılı çalışma özelliğini koruyor ve 'İntihar' bu alandaki en önemli kitap olmaya devam ediyor.
(Tanıtım Bülteninden)
468 syf.
·2 günde·Beğendi·9/10
Modern sosyolojinin kurucusu kabul edilen Durkheim, çok kapsamlı bir incelemeyle ve şimdiye kadar intiharla ilgili en önemli görüşlere yer verip, toplumu en ince ayrıntısına kadar inceleyip verilerini bilimsel temellere dayandırıp ele alıyor kitabını. Üç bölüme ayırdığı kitabında şu sonuça ulaşılıyor, intihar eden insanı dış nedenler tetikliyor, insanları toplum öldürüyor her ne kadar kişinin kendi kararı olsa bile.
(Yeni yorum)
İntihar üzerinde en kapsamlı çalışmasıyla bilinen sosyal kuramcı Durkheim, bunun ortaya çıkmasını sosyal fenomenin dışında kalan bireyin buhranı olarak değerlendirir. Ona göre insanı intihara iten temel sebeplerden iki tanesi vardır: Birleşme ve Düzenleme.
Birleşme, kısaca söyle açıklanabilir: Bir bireyin, toplum tarafından kabul edilen olgular neticesinde oluşturulan belli kitlelerin o birey ile olan ilişkilerini kendi bağlamında düzenleyip tayin etmektir. Yani ortada bir grup oluşmuş ve ona katılan bireyi şekillendirme çabasının ismidir.
Düzenleme ise; kurallardan oluşan grubun buna katılmak isteyen bireye onu kabul etmesi için öne sürdüğü şartlardır.
Durkheim, insanın bu guruplara katılmayı reddetmiş olanın intiharının kitlenin içinde olan insandan daha fazla olduğunu tespit etmiştir.
Kitabı kısaca özetlemem gerekirse ya da intiharı diyebiliriz, şunları eklememin faydalı olduğunu düşünüyorum. İnsan doğası herhangi bir baskıyı kabul etmemekle birlikte belli bir baskıdan sonra farkında olmasa dahi bunu kabul eder. Alışkanlık, bir süreden sonra istemediğin şeyi yapmayı bilincine zorunda olma dürtüsüyle mağlup olur. İntihar kesinlike bir kaçış olarak tanımlanmaması gerekir ki zaten bu fikri öne süren zihniyetlerin düşüncesinde boyun eğme isteği hapsolmuştur. Normları reddeden insanın uyum sağlamada sıkıntı çekmesi ve bu normların aşağılık yanını gören insanın sığındığı bir arzudur...
468 syf.
·8/10
İntihar üzerine geniş kapsamlı araştırma kitabı.Kitapta ayların intiharlar üzerine etkisinden,dinlerin intihar üzerine etkisine,genetiğin intahar üzerine etkisinden intihar çeşitlerine kadar herşeyi bulmak mümkün.Kitap sanki 'intihar üzerine herşey'.
%46 (215/468)
·Beğendi·7/10
Bu kitapta, Durkheim, intihar gibi son derece bireysel gözüken bir konunun bile toplumsal nedenleri olduğunu ve sosyolojiyi toplum gözünden incelememiz gerektiğini anlatmak istemiştir. İntiharları üçe ayırıyor: Bencil, elcil ve kuralsızlık. Bencil intiharda, kişi toplumla bütünleşemez, elcilde durum tam tersidir(katı gelenek ve kurallar). Sonuncusunda ise bireyin hayat standartlarının beklenmedik şekilde değişmesi sonucu gerçekleşir. Durkheim’e göre, ve onun sosyoloji anlayışına da göre, intihar, biyolojik, coğrafi veya ruhsal etkenlerle açıklanamaz. Ve bu yüzden kitabının ilk kısmında, bu açıklama yöntemlerinin yanlışlığı istatistikler ve onların yorumuyla çürütmüştür. Diğer bölümde ise kendi savunduğu üzere, her toplumun kendine ait bir intihar oranı olduğu ve bunun uzun süreler boyunca değişmediğinden bahsetmiştir. Kısaca üstünden geçtiğim bu alt başlıklar, eserde detaylıca ve dikkatlı bir akıl yürütme ile yazıya geçirilmiştir. Bu konuda yazılmış mihenk taşı kitaplardan biridir, kısaca.
468 syf.
·Beğendi·10/10
Sosyolojinin içinde düşüncelerini en tutarlı bulduğum sosyolog Emile Durkheim. Bu kitabında da intiharın toplumsal olgu oluşuna dair büyük bir tutarlılıkla yapmış incelemesini. Son derece psikolojik olgu gibi görünen intiharın aslında sadece psikolojik olmadığını toplumsal nedenlere dayalı toplumsal bir olgu olduğunu bilimsel olarak inceleyen ortaya koyan bir eser. Kişinin intihar etmesi toplumun içinde bulunduğu kaos durumundan, kuralsızlık durumundan kaynaklanabilir. Örneğin Dünya Ekonomik Buhran döneminde intihar sayılarının artış göstermesi. Yine kişinin intihar etmesi içinde bulunduğu topluma normlarına aşırı bağlılığından kaynaklanabilir. Örneğin japonların harakiri yapması. Ve yine kişinin intihar etmesi içinde bulunduğu toplumun kurallarının katılığı sebebiyle ve bu durumdan kaynaklanan çaresizlik düşüncesiyle gerçekleşebilir. Örneğin kölelerin içinde bulunduğu durumdan çıkamayacağı düşüncesiyle intihar etmesi. İntiharı daha birçok yönüyle toplumsal olgu oluşunu ortaya koyan bu kitap gerçekten okunmaya deger. Okuduktan sonra intihar olgusunun nedenlerine dair düşünceleriniz bambaşka bir boyut alacaktır eminim.
468 syf.
·4/10
İntihar üzerine yapılmış çok detaylı bilimsel bir eser. Dinlerin. mevsimlerin, genetiğin vb. bir çok değişkenin insanların intihar etme istekleri üzerindekini araştıran eser bu alanda kaleme alınmış nadir kitaplardan biri. İntihar ve insan psikolojisi üzerine araştırma yapan okurlara önerilir.
468 syf.
·8/10
Kitap istatistiksel verilere (özellikle Fransa arşivleri) dayanarak intiharın sosyolojik etkenlerini ve dağılımlarını inceliyor. muhtemel sebepleri değerlendirip, intihar hakkında genel algının olabildiğince tarafsız bir analizini yapmaya çalışıyor. Zamanının eşsiz, günümüzün en değerli incelemelerinden birisi.
Toplumun ışıklı yanı olduğu gibi gölge yanı da vardır ve umudunu yitirmiş insana en karanlık çekilmiş resimlerini gösterir.
Yaşam sana çok kötü geliyorsa, öl; talih seni ezmişse, baldıran iç.Acıdan belin bükülmüşse bırak bu yaşamı. Mutsuz mutsuzluğunu anlatsın; yargıç devasını sağlasın; adamın çektikleri bitecektir.
Sonunda tek bir tip intiharda karar kılar;
Aslına bakılırsa, Halbwachs’ın gözünde var olan tek intihar tipi, çaptan düşmüş insanınkidir. Yani söz konusu olan, çevresiyle az bü­tünleşmiş, kötü bütünleşmiş, kendisine genel olarak toplumdan, özel olarak da üyesi bulunduğu daha ufak topluluklardan gelen “toplumdaki gerçek ya da sanal işlevini toplum artık yerine getiremiyorsun” iletisini içselleştirmiş insanın intiharıdır.
Emile Durkheim
Sayfa 42 - Pozitif

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İntihar
Baskı tarihi:
Nisan 2013
Sayfa sayısı:
468
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054726097
Çeviri:
Zühre İlkgelen
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Pozitif Yayınları
Baskılar:
İntihar
İntihar
Modern sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen Emile Durkheim, sosyolojiyi özellikle bağımsız akademik bir disiplin haline getirmeye çalışmış bu alandaki kürsü sahibi ilk kişidir. Modern sosyolojideki temel perspektiflerden biri olan, yapısal işlevselciliğin kurulmasına katkıda bulunmuştur.

Sosyolojik bir başyapıt olan bu kitabında Durkheim, 'ölen kişi tarafından ölümle sonuçlanacağını bilerek olumlu veya olumsuz bir edimin doğrudan ya da dolaylı sonucu olan her ölüm olayına intihar denir' der. Durkheim intihar olayını açıklamak üzere önce o zamana değin bu konuda öne sürülmüş bütün belli başlı görüşleri irdelemekle işe başladığı bu kitabında, bunların geçersizliğini ve yetersizliğini birer birer kanıtladıktan sonra kendi önerisini ortaya koyuyor.

Durkheim'in sosyolog olması konulara daha toplumsal bir gözle bakmasını sağlarken kitaptaki her eleştirisini bilimsel verilere dayandırıyor. Onun eleştirisi ve kuramı üzerine 100 yıldır yüzlerce çalışma yapılmasına rağmen Durkheim'ın bu kitabı intihar üzerine yapılmış en kapsamlı, en gerçekçi ve en başarılı çalışma özelliğini koruyor ve 'İntihar' bu alandaki en önemli kitap olmaya devam ediyor.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 113 okur

  • Ali
  • Mehtap Gülnur ALTINIŞIK
  • Rukiye KARACA
  • Hermann Hesse
  • leyli ince
  • Emile Durhekim
  • LDA
  • yase
  • •°M'Buz°•
  • Begüm Öz

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%3.4
14-17 Yaş
%3.4
18-24 Yaş
%31
25-34 Yaş
%44.8
35-44 Yaş
%13.8
45-54 Yaş
%0
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%3.4

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%42.1
Erkek
%57.9

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%20 (6)
9
%26.7 (8)
8
%13.3 (4)
7
%23.3 (7)
6
%3.3 (1)
5
%0
4
%6.7 (2)
3
%0
2
%0
1
%0

Kitabın sıralamaları