• 220 syf.
    İlim merkezi olan Bağdat Moğollar tarafından yakılıp yağmalanma dan önce Abdülkadir Geylani hazretlerinin halkı irşat etmek için sohbetler verdiği ve dünyanın her yerinden gelen insanların uğrak yeri olan bir şehirdi. Moğollar şehri kuşattığı zaman önce zenginliklerini yağmalayıp sonra da geçtikleri her yeri ateşe verdiler. Binlerce yazma eserler yakıldı; halkın bir kısmı bazı eserleri toprağa gömmek suretiyle kurtarabildi isede çoğunluğu telef edildi. Abdülkadir Geylani hazretlerinin sohbetleri yüzlerce kişi tarafından yazılır ve böylece halk onun ilminden istifade ederdi. Sohbetlerinde açıklamasını yaptığı süre ve ayetler talebeleri ve ya bu işlere memur kişiler tarafından yazılıp Kur'an tefsiri oluşturulduğu biliniyor fakat sohbetlerinden kayda geçirilen nüshaların çoğu imha edilen eserler arasında. Onun soyundan gelen Fadıl Geylani'nin bir çok arap ülkesine giderek yaptığı araştırmalar sonucunda yazma eserlerin bir kısmını gün yüzüne çıkardı ve "Geylani Tefsiri" adıyla ciltler halinde hazırladığı eserler neşredildi. Bu eserde, ayrı ayrı konu başlıkları altında onun sohbetlerinden oluşmadır. Kadiriyye tarikatının kurucusu olan Abdülkadir Geylani hazretleri, hem Hz. Hasan hemde Hz. Hüseyin'in soyundan olması nedeniyle hem Seyyid hemde Şerif ünvanları ile anılan önemli bir İslam âlimi dir...