İslamın DirilişiSezai Karakoç

·
Okunma
·
Beğeni
·
3.452
Gösterim
Adı:
İslamın Dirilişi
Baskı tarihi:
Mart 2017
Sayfa sayısı:
68
ISBN:
9789123504985
Yayınevi:
Diriliş Yayınları
Bu kitap, Nisan 1966’dan Mart 1967’ye kadar, Diriliş dergisinde DİRİLİŞ imzasıyla yayınlanan başyazılardan oluşmuştur.
Her müslümanın kütüphanesinde bulunması gereken bir kitap. Hatta her ay bir kere mutlaka okunmalı. Özellikle 55- 61 sayfaları arası okunmalı ki umudumuzu kaybetmeyelim devamlı mücadelemizi surderelim. Kişiler ve zorluklar umudumuzu kiramasin.
Okunabilecek güzel bir kitap.
müslüman, islami öyle sağ ve diri, canlı yaşa ki, seni öldürmeye gelen sende dirilsin.
Batıya koşan Afrikayı, Islâm, Doğuya çağırıyor. Bir gecenin ayak yürüyüşüyle koşan siyah ırkı, Islâm, seher aydınlığıyla çağırıyor. Doğuda duran Çini Batıya çekiyor. Bakalım, bütün bir insanlık, Merkezde, Islâm da toplanacak mı?
tavsiye ederim..

Benzer kitaplar

Sezai Karakoç'un neden günümüzde anlaşılmadığını sorarım hep kendime. Bu kitapta daha iyi anladım. Çünkü O, diğer yazarlar gibi kendi nesline değil, daha ziyade gelecekte ki nesillere seslenen biri.
Bu kitabında düşüncede, inanışta, edebiyat ve sanatta, aksiyonda dirilişin nasıl gerçekleşeceğini prensipleriyle birlikte veriyor. Özellikle ikinci bölümde islamın insana, müslümana, yahudiye, hristiyana, doğululara ve afrikalılara ve din ve tanrı tanımazlara yaptığı çağrılar üzerine yazdığı yazılar ve tespitler harika.
Bir de meşhur "Müslüman, islamı öyle sağ ve diri, canlı yaşa ki, seni öldürmeye gelen sende dirilsin." sözüyle sonunda kitabında doğrudan karşılaşmak beni mutlu etti. #22663975

Nasıl Metin Yüksel "Şahadet bir çağrıdır, tüm nesillere ve çağlara" demişse, Sezai Karakoç'ta bu kitabında "İslam bir çağrıdır, tüm nesillere ve çağlara ve de insanlara" diyor kısacası.
‘’ Kendi hocasına saygı borcunu unutan,
çömezinden saygı beklememelidir.’’

13 Başlıkta İslam’ın Dirilişi ve her başlıktan anladığım ve çıkarımlarım.

1-İslamın dirilişinde Avrupa’nın durumu: Avrupa Afrika ve Asya üzerine çok gidip her iki ülkeyi de kendine düşman edinmiştir. Hristiyanlık Roma kültürü ve Yunan medeniyeti ile uyuşmuş, İslam da Yunan kültürünü ayıklayıp kendi medeniyetine katmış ve Yahudileri İslam’a davet etmiş e tabi Avrupa bunu hazmedemeyip İslam devletinin büyümesine ve yayılmasına engel olmaya çalışmıştır. Avrupa her şekilde düşman kazanmaya devam etmiş ve Sezai KARAKOÇ’a göre Avrupanın tek kurtuluşu İslam’dadır ancak o kurtulmak yerine batmayı tercih ediyor.
2-İslamın dirilişinde Asya ve Afrika’nın durumu: Savaşlardan sonra Asya ve Afrika kendi içlerin de bölünmüş ve zayıf duruma düşmüşler bunu gören Avrupa ve Amerika da fırsttan istifade yok etmeye çalışmışlar ki... Çin öfkeyle yeniden dirilişe geçerken Afrika da Müslümanların yoğunluğu ve yakınlığı sebebi ile İslam ile dirilişe geçmiş.
3-İslam’ın Dirilişinde İslam Dünyasının Durumu: 1.Dünya savaşı sonrası Türkiye dışında tüm ülkeler Avrupa’nın baskısı altına girmiş ve tüm İslam devletlerinin umudu Türkiye imiş neyse ki 2.Dünya savaşı sonrası ülkeler siyasi özgürlüklerini almış, almış ama bu deva kendi tekrardan her ülkede farklı sorunlar baş göstermiş.
4-Düşünce de Diriliş: Düşünce de dirilmemiz gerekir dedik birilerini taklit demedik, onlar düşünsün bizde yaşayalım gibi bir düşünce olamaz bizim düşüncemiz köklerimize kültürümüze ve inancımıza göre şekil almalı.
5-İnançta Diriliş: İslam akademik olarak anlatılmaya başlandı ama hakkı ile yapılmadı bir şeyler eksik veya fazla aktarıldı ve bu duruma karşı gelen birkaç Müslüman uyandı ve bunların arkasından gidenlere sağcı diğerlerine ise solcu denildi.
6-Edebiyatta ve Siyasette Diriliş: Efenim bu konuda açıktır ki İslam yeterince sanat ve edebiyat ile özdeşleşmemiştir. Her ne kadar şairlerimiz, hat sanatımız olsa da ikna edici derce de ilgi görmemiş aksine küçümsenmiş ve hiç duruma düşmüştür. Yani bu konuda da bize bir Diriliş lazım.
BURDAN SONRASI İNSANA, MÜSLÜMANA, YAHUDİYE, HIRİSTİYANA, DOĞULULARA, AFRİKAYA, DİNSİZ VE TANRI BİLMEZLERE BİR İSLAM ÇAĞRISIDIR.
Gelin bu çağrıya da şöyle genel bir kulak verelim:
İnsan kurtuluşu için olan sese tepkisiz kalırken, Müslüman ilk çağırılacak olan ve yükselmesi istenilen. Yahudiler ise kaybettikleri İbrahim peygamberin yolunu bulacaklar burada şayet kulak verseler. Hıristiyan desen tutturmuş İsa peygamber ALLAH (c.c)’nün oğlu (haşa) değil kardeşim değil gelde anlatayım sana gel İslam’a. Afrika dinsizlik ile İslam arasında kaldılar ise de sonunda şereflendiler İslam ile din bilmez yaratıcı bilmezler ise teknoloji gelişip her soruya bir cevap verecek duruma geldiği halde cevapsız kalan kör nokta sorular var işte o soruların cevabıdır İSLAM.

>>>Müslüman, derinleş! Eşyaya olduğu kadar insana ve toplumlara doğruda derinleş! Müslüman, çileleş ve şuurlaş! Doğuyu, batıyı tanı! İçine değişik fikirlerin girmesine sebebiyet verme. Müslüman, birleş! Erdemlikte ne yüce ol ki seni aşağılamaya gelen kendi aşağılığını görsün. Müslüman, İslam'ı öyle diri ve canlı yaşa ki, seni öldürmeye gelen sende dirilsin.>>>
Diriliş kavramı aslında bizim düşünce dünyamızda; bir yokoluşun ardındaki canlanmayı değil, asıl hayata, gerçek dünyaya geçişi ifade etmektedir. Diriliş, son devirde ölmüş islam dünyası ve düşüncesinin üzerindeki ölü toprağı atmayı talep eden en güzel kavramdır.

Hayatın her şubesinin, nasıl tekrar bir diriliş sergilemesi gerektiğini anlatan yazar, aslında bize ait olan medeniyeti nasıl kaybettiğimizi de göstermektedir. İslam dünyasında son yarım yüzyılda başak veren düşünce hareketlerine, bu hareketlerin muvafakiyet gereklerine vurgu yapması önemli.

Kendimiz olmanın en büyük başarı gücü olduğu fikri ana fikir olarak karşımıza çıkmakta. Derin düşünme tohumları ile dopdolu bir eser.
İyi okumalar
Sezai Bey kitabında İslam ülkelerinin vahim durumda olmasının sebeplerini yorumluyor. müslümanların kendi dinleri hakkında yetersizliği, tevekkül anlayışından yoksun olmaları, kendi öz kültürlerinden kopup yabancı kültürlere adapte olmaya çalışmalarını gelişememe sebebi olarak görüyor. Mutlaka İslamın dirilmesi gerektiğini hatta dünya barışının ancak bu yol ile sağlanacağını sık sık vurguluyor. İslamın dirilişinin yaşanmamış olmasında gayrimüslimlerin etkisi kadar müslümanların öz kültürlerine yabancılaşmasının etkisi olduğunu savunuyor. (Dili biraz ağır gelebilir)
1400 yıl önce başlayan İslam Hareketi; Yeniçağ Medeniyetinin gerçek verilerini getirmiştir . Hedef aldığı gelecek henüz gelmemektedir,geçip gitmiş değildir.
Kitap 68 sayfalık kısa bir kitap olmasına rağmen insanı düşündüren derin manalar ifade eden bir düşünce kitabı. Cemil Meriç'in kalemine benzettim. Makale tarzı yazılmış araştırma yazısı gibi. Insanları gözünü açıp birleşmeye davet ediyor.
Sazai Karakoç bu ülkenin yetiştirdiği ender mütefekkir ve düşünce adamlarından biridir. Bu kitabında da 1967 yılından İslamın geleceğine dirilişine ışık tutuyor. İslamın şafağının ışıklarının görünmediği o günlerden güneşin doğuşunu görmüş ve yazmış. Geçmişi ve geleceği anlamak adına düşünmek ve okumak lazım.
Sezai Karakoç'u ilk kez bu kitapla tanıdım ve düşünce dünyasını öğrenmeye başladım.
Rönesans ile birlikte teknikte gelişen Batının medeniyetlere ve insanın özüne yabancılaştığını bununda zamanla insanda buhrana ve kimlik arayışına nasıl düştüğünü, nasıl kurtulacağından bahsediyor. Kendi dinine yabancılaşan Müslümanlara, Yahudilere,Hristiyanlara ve materyalistlere çağrıda bulunuyor. Afrika ve Asya'nın yükselişinden bu yükselişte de İslamın önemini anlatıyor. Türkiye de üniversitelerin özünden kopuk, Batı taklidiyle yozlaşmasından ise ayrıca gem vuruyor.
Acaba zaman bize İslam aydınını, İslam aksiyonunu yeniden gösterecek mi ?
"Erdemlikte en yüce olmalısın ki, peşin hükümlü seni aşağı görmeye gelen kendi aşağılığını görsün.
Müslüman, İslam'ı öyle sağ ve diri, canlı yaşa ki, seni öldürmeye gelen sende dirilsin."
İslamin dirilişin nasıl gerçekleşeceğine dair verilen öneriler, müslümanın neler yapması gerektiğini ele alıyor. Müslümanın hayatının ekseninde neler olması gerektiğinde bahsediyor
Müslüman, islamı öyle sağ ve diri, canlı yaşa ki, seni öldürmeye gelen sende dirilsin.
Sezai Karakoç
Sayfa 61 - Diriliş Yayınları 23. Baskı 2017
Erdemlikle en yüce olmalısın ki, peşin hükümle seni aşağı görmeye gelen kendi aşağılığını görsün.
Sezai Karakoç
Sayfa 61 - Diriliş Yayınları 23. Baskı 2017
Müslüman babadan ve müslüman anadan gelen, dünya kütüklerine müslüman diye kayıtlı, birbirini müslüman adıyla çağıran, ama İslâm hariç kaç yıl ve yön varsa o yöne doğrulan ve yöne dalan, kurt görmüş koyun sürüsü gibi bir doğuya bir batıya koşan müslüman kütleyi, İslâm, yeni bir dirilişe çağırıyor. Bir paradoks dilini kullanarak diyelim, vakit gelsin görelim, Müslümanlar İslam'ın çağrısına kulak verecek mi?
Sezai Karakoç
Sayfa 56 - Diriliş yayınları
Üniversiteler , bağımsız düşünce ve kendi kültürümüzü araştırma ve kurma merkezleri olacağına , yabancı misafir profesörlerin sürekli konferans ve seminer müesseseleri haline geldi. Ve misafir yerlileşti , evin sahibi oldu.
İslam önce müslümanı çağıracaktır elbet. O, her şeyden önce, müslümanın kendine dönmesi için yükseltilmiş bir sestir.
Sezai Karakoç
Sayfa 57 - Diriliş Yayınları 23. Baskı 2017
Hemen bir dağa bitişik aydınlık bir kasabada çeşmelerin gün doğmadan insanı çağırışı gibi,şubat ayında sonsuz kar ovasının gece yarısında oyuna doymamış çocukları,arkadaşlarının dili ve sesiyle çağırışı gibi,martın çağırışı gibi,haziranın çağırışı gibi ,İslam insanı çağırıyor...

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslamın Dirilişi
Baskı tarihi:
Mart 2017
Sayfa sayısı:
68
ISBN:
9789123504985
Yayınevi:
Diriliş Yayınları
Bu kitap, Nisan 1966’dan Mart 1967’ye kadar, Diriliş dergisinde DİRİLİŞ imzasıyla yayınlanan başyazılardan oluşmuştur.

Kitabı okuyanlar 320 okur

  • Ümit Ayaz
  • Eyüp Kuruay
  • Furkan KILIÇÇİ
  • Abdulkadir arslan
  • Nuhun Salyangozu
  • Yasir Atalay
  • Sümeyye C.
  • Ayşenur Gülük
  • Rana
  • Mehmet Ali KARADENİZ

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%4.7
14-17 Yaş
%5.7
18-24 Yaş
%33
25-34 Yaş
%27.4
35-44 Yaş
%17
45-54 Yaş
%7.5
55-64 Yaş
%2.8
65+ Yaş
%1.9

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%51.4
Erkek
%48.6

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%55.1 (54)
9
%22.4 (22)
8
%15.3 (15)
7
%3.1 (3)
6
%3.1 (3)
5
%1 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0